דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 01/09/2020

כושר אירובי של ילדים עם השמנה


תקציר מחקר שנערך בשוודיה

מהלך המחקר

מטרת המחקר הייתה להעריך את הכושר הגופני של ילדים בהשמנה ולבדוק את השינויים באוכלוסייה זו בין השנים 2013-1999.
הילדים עברו בדיקות גובה ומשקל שמהן חושבו ערכי BMI. כמו כן עברו הילדים מבחן מאמץ תת-מרבי על אופניים ארגומטריים, מבחן אוסטראנד-ריימינג. במבחן זה רוכבים הילדים על אופניים בדקות הראשונות בהספק של 50 ואט, כל מספר דקות מועלה ההספק.  נתוני הדופק משמשים לחיזוי של צריכת החמצן המרבי (צח"מ). נתונים ממוצעים של  BMI  (ביחידות ק"ג/מ"ר) של הילדים ובני הנוער מוצגים בטבלה 1

קבוצת גיל

מספר בנות

BMI בנות

מספר בנים

BMI בנים

11-8

49

30.8

57

31.7

13-12

80

35.0

83

33.4

15-14

112

37.1

109

36.1

16-20

115

38.8

100

39.0

 

אחוזוני צח"מ של ילדים בהשמנה בגילאים השונים

טבלה מספר 2 מציגה צח"מ חזוי לפי אחוזונים

אחוזון וגילאים

צח"מ אבסולוטי בנות (ליטר/דקה)

צח"מ מחולק במשקל הגוף בנות (מ"ל/ק"ג/דקה)

צח"מ אבסולוטי בנים (ליטר/דקה)

צח"מ מחולק במשקל הגוף בנים (מ"ל/ק"ג/דקה)

אחוזון  5 גיל 11-8

1.8

22.1

1.7

20.8

אחוזון 5 גיל 13-12

1.8

18.5

1.8

18.3

אחוזון 5 גיל 15-14

1.9

16.7

2.1

16.0

אחוזון 5 גיל 20-16)

1.9

15.3

2.0

13.8

אחוזון  25 גיל 11-8

1.8

27.3

1.9

26.5

אחוזון 25 גיל 13-12

2.1

22.6

2.1

23.4

אחוזון 25 גיל 15-14

2.2

22.01

2.4

21.5

אחוזון 25 גיל 20-16

2.3

21.8

2.3

18.9

חציון גיל 11-8

2.1

30.8

2.1

30.6

חציון גיל 13-12

2.5

27.2

2.3

27.6

חציון גיל 15-14

2.5

26.0

2.8

25.6

חציון  גיל 20-16

2.7

25.5

2.8

23.0

אחוזון  75 גיל 11-8

2.3

34.1

2.3

34.9

אחוזון 75 גיל 13-12

2.9

33.4

26

32.2

אחוזון 75 גיל 15-14

3.0

30.9

3.2

32.3

אחוזון 75 גיל 20-16

3.1

30.7

3.3

27.9

אחוזון  95 גיל 11-8

2.9

45.3

2.9

42.2

אחוזון 95 גיל 13-12

3.5

41.7

3.3

38.1

אחוזון 95 גיל 15-14

3.8

38.3

4.1

38.4

אחוזון 95 גיל 20-16

3.8

36.0

4.2

37.0

 

נמצאה ירידה בערכי צח"מ חזוי בין 1999 ל-2013.  הצח"מ האבסולוטי, זה מחושב בליטרים לדקה ירד ב-0.024 ליטר לכל שנה אצל הבנות וב-0.044 ליטר אצל הבנים. הצח"מ היחסי למשקל הגוף, זה מחושב ב-מ"ל/ק"ג/דקה ירד ב-0.29 מ"ל/ק"ג/דקה לכל שנה אצל הבנות  וב-0.43 מ"ל/ק"ג/דקה לכל שנה אצל הבנים. הירידה הייתה בעיקר בשל הירידה בצריכה האבסולוטית ולא בגלל עלייה במשקל הגוף מאחר שלא נצפתה עליה ב-BMI לאורך השנים. כפי שאפשר לראות בטבלאות, יש אמנם עליה בצח"מ האבסולוטי עם העלייה בגיל, וזאת בגלל גידול בממדי הגוף, מה שמאפשר להכניס יותר חמצן לגוף אבל כאשר מחולקת צריכת החמצן המרבית במשקל הגוף רואים ירידה בערכי הצח"מ על העלייה בגיל.
החוקרים מציינים כי מבחן אוסטראנד-ריימינג פותח עבור מבוגרים שבדרך כלל הדופק שלהם בעת רכיבה על אופניים ארגומטריים בהספק 50 ואט הוא מתחת ל-170. במחקר זה נאלצו החוקרים להוציא מהחישובים 72 ילדים, רובם בקבוצת הגיל 11-8, שכבר בעת רכיבה בהספק של 50 ואט הדופק שלהם היה מעל 170 פעימות בדקה ולכן לא ניתן היה לעשות להם חיזוי לצח"מ כי הנוסחאות של אוסטראנד-ריימינג מתייחסות רק לדפקים שבין 120 ל-170. החוקרים מציינים שייתכן שצריך לפתח מבחן תת-מרבי שונה עבור ילדים כאלה.
הנבדקים במחקר זה, גם אלה שהיו באחוזון ה-95 לערכי צח"מ יחסי,  לא היו מעל האחוזון ה-25% לערכי צח"מ באוכלוסייה הכללית של ילדים ונערים בשוודיה. במחקר של אקבלום משנת 2005 נמצא כי האחוזון ה-25 של הבנים היה 43.2 בגיל 10, 38.7 בגיל 13 ו-36.2 בגיל 16 ואצל הבנות הערכים היו בהתאמה 43.2, 35.9 ו-32.3.
מחקר זה מביא בפעם הראשונה  אחוזונים של צח"מ חזוי באוכלוסייה של ילדים ובני נוער בהשמנה. באוכלוסייה זו, אפילו שיפור קטן בערכי צח"מ יכול להביא איתו שיפור ניכר במצב הבריאותי והורדה של גורמי הסיכון לפתח מחלות מטבוליות. לכן חשוב מאד שילדים אלה יעסקו בפעילויות אירוביות המתאימות להם, במיוחד פעילויות  שאינן נושאות משקל כמו רכיבה על אופניים ואופני כושר. פעילויות נושאות משקל עלולות להיות בעייתיות עבור אוכלוסיות כאלה מאחר שהם עלולים לסבול מכאבים ברגליים כתוצאה מהפעילות, יותר מאשר ילדים שאינם סובלים מהשמנה.

מקורות:


1.    Johansson, L, Brissman, M, Morinder, G, Westerståhl, M, Marcus, C. Reference values and secular trends for cardiorespiratory fitness in children and adolescents with obesity. Acta Paediatr. 2020; 00: 1– 8. https://doi.org/10.1111/apa.15163
2.    Ekblom Örjan, Oddsson Kristjan & Ekblom Björn (2005) Physical performance and body mass index in Swedish children and adolescents, Scandinavian Journal of Nutrition, 49:4, 172-179, DOI: 10.1080/11026480500441275


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.