דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 08/02/2020

מצב מירוצי הכבישים בארה"ב


אתר  RunSignup’s הוא פלטפורמה אינטרנטית  המשמש להרשמה למירוצים בארה"ב

. אנשי האתר מעריכים ש-20 עד 30% מהמירוצים בארה"ב עורכים את ההרשמה באמצעותו. טבלה מספר 1 מציגה את מספר המירוצים בחמש השנים האחרונות שהשתמשו בשירותי האתר.

סוג המירוץ

2015

2016

2017

2018

2019

כל המירוצים

21,150

31,357

37,472

43,811

52,049

עד 5 ק"מ

12,382

17,766

21,132

24,667

28,806

מעל 5 ק"מ עד 10 ק"מ

1957

3187

3324

4223

4894

מעל 10 ק"מ עד חצי מרתון

997

1438

1894

2668

3085

מעל חצי מרתון עד מרתון

424

655

774

1070

1294

אולטרא-מרתון

310

497

647

862

1057

טריאתלון

464

711

1009

1309

1429

לא ידוע

4616

7103

8692

9012

11,484

 

טבלה מספר 2 מציגה את מספר האנשים שנרשמו למירוצים דרך האתר

סוג המירוץ

2015

2016

2017

2018

2019

כל המירוצים

3,560,588

4,983,970

5,060,076

6,228,326

7,387,857

עד 5 ק"מ

1,930,06

2,797,521

3,158,121

3,784,837

4,643,094

מעל 5 ק"מ עד 10 ק"מ

352,227

540,756

644,334

840,115

960,286

מעל 10 ק"מ עד חצי מרתון

334,483

533,129

549,626

781,374

816,697

מעל חצי מרתון עד מרתון

66,547

123,366

121,760

189,670

201,092

אולטרא-מרתון

32,484

50,837

55,275

71,875

93,066

טריאתלון

34,166

64,048

85,604

101,927

114,392

לא ידוע

810,620

874,313

445,356

458,528

559,230

 

להערכת אנשי האתר  מספר ההרשמות הכללי למירוצים בשנה אחת בארה"ב עומד כיום על בין 22 ל-30 מיליון. מספר הנרשמים  בכל המירוצים שהשתמשו בשירותי האתר הן ב-2018 והן ב-2019 עלה באחוז אחד, מ- 5,403,940 ל- 5,460,004. כל העלייה הייתה במירוצים של עד 5 ק"מ שרשמו עלייה של 3.3% במספר הנרשמים (מ- 3,225,941 ל- 3,333,524). מירוצים  מעל 5 ועד 10 ק"מ רשמו ירידה של 2.9% (מ- 805,198 ל- 805,198), מירוצים של מעל 10 ק"מ ועד חצי מרתון רשמו ירידה של 4.5% (מ- 679,999 ל- 649,688), מירוצים מעל חצי מרתון ועד מרתון רשמו ירידה של 7.6% (מ- 168,359 ל- 155,587) ומירוצי אולטרא-מרתון ירידה של 5.2% (מ- 66,617 ל- 63,124).
שיעור  הרצים שנרשמו שוב לאותו המרוץ בשנים 2017 -2019 היה 17% - 18%. 

ממוצע דמי ההרשמה למירוצים

טבלה מספר 3 מסכמת את ממוצעי דמי ההרשמה בדולרים 
 

 

2015

2016

2017

2018

2019

5 ק"מ

25.68

25.75

26.38

26.48

28.22

10 ק"מ

31.92

31.78

33.10

34.91

36.24

חצי מרתון

57.69

61.21

64.46

67.58

64.35

מרתון

87.49

85.93

84.13

94.11

92.45

אולטרא-מרתון

102.42

102.10

112.38

107.70

109.44

טריאתלון

90.09

87.42

89.18

89.69

90.39

 

התפלגות הגילאים במרוצים


טבלה מספר 4 מביאה את התפלגות הגילאים באחוזים ב-2015 לעומת 2019 (במקור מופיעות גם השנים 2019-2016)

קבוצת גיל

2015

2019

מתחת 18

17.6

17.8

29-20

22.2

16.3

39-30

23.4

22.4

49-40

19.1

20.0

59-50

11.6

14.0

69-60

4.1

6.3

 

ב-2015 63.4% היו מתחת לגיל 40, ב-2015 רק 56.5%.
ב-2015 אחוז הנשים מכלל המשתתפים הגיע ל-61.2, ב-2019 עדיין היוו הנשים את רוב המשתתפים אך שיעורן ירד ל-56.1%.
 במאמר יש גם פרטים רבים הקשורים לתעשיית המירוצים בארה"ב. תעשייה זו נמצאת למעשה במגמת קפאון גידול החל משנת 2013 כפי שתואר במאמר משנת 2017 (מקור מספר 2):
בשנת 2013  היו בארה"ב כ-19 מיליון משתתפים במרוצים. בשנת 2016 ירד המספר ל-17 מיליון. הסיבות העיקריות לירידה הן מחיר גבוה של דמי הרשמה ותחרות מצד אירועי כושר גופני אחרים.
טבלה מספר 5 מסכמת את מספר המסיימים במרוצים בארה"ב החל מ-1990 ועד 2016:

שנה

 מספר נשים שסיימו מרוצים

מספר גברים שסיימו מרוצים

סה"כ מסיימים

1990

1,199,200

3,597,800

4,796,200

1995

2,215,500

4,708,000

6,923,500

2000

3,696,000

4,998,400

8,694,400

2005

4,494,400

4,947,600

9,442,000

2010

6,929,000

6,071,000

13,000,000

2011

7,685,700

6,288,300

13,974,000

2012

8,699,000

6,835,000

15,534,000

2013

10,844,200

8,180,800

19,025,000

2014

10,687,500

8,062,500

18,750,000

2015

9,755,500

7,359,300

17,114,800

2016

9,690,000

7,310,000

17,000,000

 
התפלגות מרחקי הריצה

טבלה מספר 6 מסכמת את מספר האירועים במרחקים שונים בשנת 2016

מרחק

מספר אירועים ב-2016

אחוז מכלל המרוצים

שינוי  באחוזים ביחס ל-2015

5 ק"מ

17,000

56

3+

10 ק"מ

4200

14

0

חצי מרתון

2800

9

4+

5 מייל/ 8 ק"מ

1200

4

0

מרתון

1100

4

0

מרחקים אחרים

4100

13

12-

סה"כ

30,400

 

0

 

דמי ההשתתפות למרוץ של 5 ק"מ עמדו בממוצע על 13.5 דולר בשנת 2006 והגיעו ל-34 דולר כעבור 10 שנים.  רצי המרתון של 2006 שילמו בממוצע 70 דולר ב-2006 ו-123 דולר ב-2016. בסקר שנערך בין הרצים במהלך שנת 2017 ציינו רבים מהם כי היו משתתפים ביותר מרוצים אם דמי ההרשמה היו נמוכים יותר.  פיל סטיוארט, נשיא חברת  Road Race Management מציין כי מארגני המרוצים העלו את דמי ההרשמה בשל הביקוש הגבוה להשתתפות במרוצים אבל כעת הם מתחילים לראות כי להעלאה הזו יש מחיר.
כיום פועלות קבוצות המארגנות אירועי ריצה חינמיים המתחילים לנגוס גם הם בשיעורי ההשתתפות במרוצים המסחריים.
 אין עדיין ירידה בביקוש במרוצים המפורסמים ביותר למרות דמי ההרשמה הגבוהים מאד. במרתון ניו-יורק גובים 295 דולר ורק 17  אחוז מהנרשמים מתקבלים בהגרלה למרוץ.  דמי ההרשמה למרתון בוסטון 2018 עמדו על 185 דולר והביקוש שם נמצא בעלייה.
יש גם  אנשים המשתתפים פחות במרוצים ופונים אל סוגים אחרים של פעילות גופנית כמו אימונים קבוצתיים בסטודיו, אירועי יוגה המוניים ואירועי קרוס-פיט.

מקורות:


1.    RunSignup’s Annual Industry Report. https://d368g9lw5ileu7.cloudfront.net/documents/raceTrends2019_v20200113.pdf?te=1&nl=running&emc=edit_ru_20200118
2.    US Road Race Trends. March 23, 2017.  http://www.runningusa.org/2017-us-road-race-trends
3.     JEN A. MILLER.  The Running Bubble Has Popped. (You Couldn’t Hear It in New York.). The New York Times. NOV. 5, 2017
 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.