דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 29/03/2022

אחוזונים במבחני כושר גופני בבתי ספר יסודיים באיטליה


מחברי המאמר מציגים טבלאות של אחוזונים במבחני כושר גופני על פי נתונים שנאספו בין השנים 2016 עד 2018 במחוז Friuli Venezia-Giulia Region הנמצא  בצפון מזרח איטליה. נבדקו בסך הכל 30,472 תלמידים בגיל 12-6 מתוך כ-60,000 תלמידים במחוז.


פרוט המבחנים


מבחן ביפ – הנבדקים רצו הלוך ושוב בין שני קווים המרוחקים 20 מטר זה מזה. בדקה הראשונה מהירות הריצה הייתה 8.5 קמ"ש וכל דקה בערך הועלתה מהירות הריצה בחצי קמ"ש. נבדק מספר השלבים השלמים שהשלימו הנבחנים ומספר הקטעים של 20 מטר שהם הצליחו להשלים בשלב הבא. אם למשל תלמיד סיים את המבחן אחרי חמישה קטעים בשלב 5 התוצאה שלו נרשמה כ-4.5. מבחן זה מיועד להערכת סבולת אירובית.
מבחן מהירות-זריזות 10 פעמים 5 מטר (5X10) – הנבדקים רצו 10 פעמים הלוך ושוב מהר ככל יכולתם בין שני קווים המרוחקים 5 מטר זה מזה. בכל פעם היה עליהם לעבור את הקו עם שתי רגליהם ואז לפנות ולרוץ חזרה.
מבחן כוח מתפרץ: קפיצה לרוחק מהמקום.
מבחן כוח גוף עליון: זריקת כדורסל בישיבה – הנבחנים ישבו עם הגב צמוד לקיר וזרקו כדורסל במשקל חצי ק"ג למרחק בזריקת חזה.
מבחן גמישות: sit-and reach test – במבחן זה היה על הנבדקים לגעת עם אצבעות הידיים בנקודה הרחוקה ביותר במצב של כפיפה לפנים בישיבה עם רגליים ישרות, ולהישאר במצב זה לפחות 2-1 שניות. קו כפות הרגליים נקבע באופן שרירותי כ-15 ס"מ כדי להימנע מערכים שליליים בהישגים.  הנבחנים היו יחפים בעת המבחן וכפות רגליים הוצמדו  לתיבה שעליה היה סרט המדידה.
מבחן שווי משקל סטטי: זמן עמידה על רגל אחת – הנבדקים עמדו יחפים על רגל אחת. הרגל השנייה הייתה כפופה בברך ואחוזה על-ידי היד של אותו הצד. המבחן הסתיים אחרי 30 שניות או אחרי שהנבחנים הורידו את הרגל החופשית לארץ או שחררו את אחיזת היד בה.


תוצאות


 טבלה מספר 1 מציגה אחוזונים של בנות  במבחן ביפ וטבלה מספר 2 מציגה את האחוזונים של הבנים במבחן.  התוצאות מוצגות במספר שלבים שלמים ומספר קטעים שהושלמו בהצלחה במבחן.
טבלה מספר 1: אחוזונים במבחן ביפ לבנות

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

1.0

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

3

1.2

1.5

1.6

1.8

2.2

2.4

10

1.4

1.7

1.8

2.0

2.6

2.8

25

1.6

1.8

2.2

2.8

3.3

3.4

50

1.9

2.2

2.8

3.4

3.6

3.9

75

2.4

2.6

3.6

4.3

4.6

4.8

90

3.2

3.6

4.5

5.1

5.3

5.5

97

4.0

4.2

5.4

6.6

7.1

7.4

99

4.4

5.3

6.0

7.3

8.1

8.4

 

טבלה מספר 2: אחוזונים במבחן ביפ לבנים

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.3

1.4

3

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5

1.6

10

1.3

1.4

1.6

1.6

1.7

1.9

25

1.6

1.8

2.3

2.4

2.6

2.8

50

2.1

2.3

3.1

3.6

3.9

4.2

75

3.2

3.6

4.2

4.8

5.2

5.6

90

3.8

5.2

5.4

5.8

6.9

7.3

97

4.8

6.1

6.6

7.0

8.1

8.4

99

5.5

6.7

7.2

8.2

8.4

9.2

 

ההבדלים בין הבנים לבנות במבחן ביפ  במדגם זה היו קטנים מאד. הדבר נובע  מכך שהישגי הבנים הם נמוכים יחסית להישגים במדגמים אחרים באירופה בעוד הישגי הבנות הם קרובים למקובל באירופה. לדוגמה, אחוזון 50 לבנים בגיל 12-11 במדגם זה עומד על 4.2 שלבים (מקביל בערך ל-32 קטעים) בעוד שהממוצע שחושב ממספר מדינות באירופה עומד על 45 קטעים. אחוזון 50 של הבנות בגיל 12-11 במדגם זה עומד על 3.9 שלבים (כ-29 קטעים) בעוד הממוצע האירופי עומד על כ-32 קטעים.
טבלאות 3 ו-4 מציגות אחוזונים במבחן זריזות-מהירות 5X10 מטר (בשניות)
טבלה מספר 3: אחוזונים במבחן 5X10 לבנות

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

37.6

37.1

36.3

35.0

34.1

33.3

3

34.7

34.1

33.7

32.6

30.0

29.4

10

31.6

31.0

29.5

28.7

27.8

27.1

25

29.3

28.1

27.6

26.5

25.9

25.1

50

27.3

26.7

25.5

24.4

23.8

23.2

75

25.7

24.0

23.4

22.3

21.8

21.3

90

23.7

22.3

21.5

20.8

20.2

19.6

97

20.6

18.8

17.6

16.9

16.5

16.2

99

16.9

16.5

15.7

14.9

14.6

14.3

 

טבלה מספר 4: אחוזונים במבחן 5X10 לבנים

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

38.6

35.8

35.2

34.1

33.8

33.0

3

34.8

34.5

34.0

32.2

31.7

29.6

10

31.7

30.7

29.0

28.2

27.4

26.5

25

28.0

27.4

26.5

25.4

24.8

24.2

50

26.8

25.3

24.3

23.5

22.8

22.1

75

24.5

23.1

22.5

21.8

21.0

20.4

90

22.8

21.3

21.0

19.8

19.1

18.2

97

19.1

18.8

17.8

16.7

16.0

15.5

99

16.5

15.9

15.1

14.7

14.0

12.9

 

במבחן הזריזות הישגי הבנים היו טובים במעט מהישגי הבנות כך למשל אחוזון 50 של הבנות בגיל 12-11 עומד על 23.2 שניות ואצל הבנים באותה קבוצת גיל אחוזון 50 שווה ל-22.1 שניות.
טבלאות 4 ו-5 מביאות אחוזונים במבחן זריקת כדורסל 0.5 ק"ג בישיבה (תוצאות בס"מ)


טבלה מספר 5: אחוזונים במבחן זריקת כדורסל 0.5 ק"ג בישיבה לבנות

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

90.5

110.8

145.4

150.7

160.4

191.0

3

124.0

130.2

170.7

190.3

221.2

270.3

10

158.7

165.0

210.7

244.8

285.3

326.0

25

190.6

200.3

240.4

285.4

325.8

362.7

50

220.0

235.2

280.5

328.7

365.2

400.8

75

251.4

270.1

321.2

370.6

410.6

449.6

90

285.7

305.8

360.5

410.8

454.3

500.4

97

320.2

340.4

392.5

450.6

500.8

540.7

99

370.2

363.5

425.0

481.8

540.1

580.0

 

טבלה מספר 6: אחוזונים במבחן זריקת כדורסל 0.5 ק"ג בישיבה לבנים

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

110.5

120.3

155.1

165.4

180.6

227.8

3

135.2

142.2

180.0

205.3

250.4

304.1

10

170.8

180.8

225.5

265.4

315.1

352.0

25

200.7

212.6

266.6

315.1

360.2

400.1

50

240.0

252.1

310.0

360.5

410.1

450.2

75

280.3

294.3

354.4

410.8

455.1

500.3

90

310.1

333.3

392.4

450.8

500.4

545.8

97

350.6

374.8

440.2

500.8

545.4

590.3

99

380.6

407.5

465.5

535.1

580.2

640.8

 

במבחן זריקת הכדורסל בישיבה הישגי הבנים טובים מאלה של הבנות בכל שכבות הגיל שנבדקו. כך למשל אחוזון 50 של הבנות בגיל 12-11 עומד על כ-4 מטר וזה של הבנים על כ-4.5 מטר, כלומר כ-12.5% הבדל.
טבלאות 7 ו-8 מביאות אחוזונים במבחן הגמישות sit-and reach  בו הישג של 15 ס"מ פירושו שהנבחן הגיע עם אצבעות ידיו אל כפות רגליו.

טבלה מספר 7: אחוזונים במבחן הגמישות לבנות

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

4.8

2.4

1.8

1.6

1.2

1.1

3

6.8

4.8

4.5

4.0

3.5

3.2

10

11.0

9.8

8.9

8.5

8.1

7.8

25

14.8

14.5

14.1

13.6

13.5

13.1

50

18.8

18.6

18.5

17.5

17.4

17.0

75

22.8

22.6

22.5

23.1

22.7

23.1

90

26.3

26.4

27.4

27.5

28.6

29.5

97

29.6

30.7

31.1

32.5

32.8

33.2

99

32.5

33.5

33.6

34.5

34.9

35.4

 

טבלה מספר 8: אחוזונים במבחן הגמישות לבנים

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

1.6

1.4

1.1

0.8

0.7

0.4

3

4.0

2.8

2.5

2.1

1.5

1.3

10

7.5

6.0

5.5

4.6

4.2

3.9

25

11.5

10.8

9.7

9.2

8.9

8.1

50

16.4

16.1

15.7

14.8

14.7

14.3

75

19.5

18.6

18.5

18.2

17.7

17.5

90

23.0

22.8

22.1

21.8

21.5

21.1

97

27.1

25.9

25.3

25.0

24.8

24.3

99

30.5

29.6

28.5

28.1

27.9

27.7

 

בדומה למה שנמצא במקרים רבים אחרים, הישגי הבנות במבחן הגמישות טובים משל הבנים. כך משל אחוזון 50 של הבנות בגיל 12-11 עומד על 17.0 ס"מ ואצל הבנים על 14.3 ס"מ. במבחן זה לא רואים הבדלים גדולים בהישגים בין קבוצות הגיל השונות אצל הבנות ובקרב הבנים רואים אפילו ירידה קטנה בהישגים ככל שעולים בקבוצת הגיל.
טבלאות 9 ו-10 מביאות אחוזונים במבחן שיווי המשקל. הישג של 30 שניות הוא ההישג המרבי האפשרי במבחן זה.

טבלה מספר 9: אחוזונים במבחן שווי המשקל לבנות

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

0.8

1.6

3.6

4.3

4.8

5.5

3

2.1

3.3

6.1

8.6

9.6

11.3

10

3.7

6.2

10.5

12.3

14.4

15.9

25

7.7

12.7

14.1

17.3

21.4

23.2

50

13.8

15.4

21.7

24.6

26.3

28.2

75

25.3

25.8

27.6

27.8

28.4

28.8

90

26.5

26.8

27.9

28.2

28.6

29.1

97

27.1

27.4

28.3

28.6

29.1

29.6

99

27.9

28.1

28.7

29.0

29.6

29.9

 

טבלה מספר 10: אחוזונים במבחן שווי המשקל לבנים

אחוזון/גיל

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

1

0.9

1.7

2.3

2.7

3.0

3.4

3

1.4

2.5

3.4

4.8

5.7

6.4

10

3.8

4.0

6.2

9.5

12.1

12.8

25

5.5

8.5

12.1

13.8

17.5

18.7

50

11.2

13.6

17.4

22.8

25.1

25.7

75

19.0

21.7

23.4

26.7

26.3

27.9

90

23.5

25.6

26.1

26.9

27.6

28.4

97

26.7

27.4

27.8

28.5

28.8

29.3

99

29.4

29.5

29.7

29.8

29.8

29.9

 

 במבחן שווי המשקל רמת הבנות טובה יותר משל הבנות באחוזון 50.  באחוזונים הגבוהים יותר קשה להשוות בין המינים כי ההישגים בשני המינים מתקרבים מאד להישג המרבי שהוא 30 שניות. המחברים מציינים כי למיטב ידיעתם זו הפעם הראשונה שבה מתפרסמים אחוזונים של תלמידים במבחן שווי משקל.
 תוצאות מבחן הקפיצה לרוחק מהמקום לא פורסמו במאמר בטבלאות אלא רק בגרפים. מהגרפים נראה כי הישגי הבנים במבחן זה טובים משל הבנות. אחוזון 50 של הבנים בגיל 12-11 עומד על כ-1.40 מטר בעוד זה של הבנות על כ-1.30 מטר.


המחברים מציינים כי שתיים מהחוזקות של מחקר זה הן גודל המדגם ופשטות ביצוע המבחנים. מורים לחינוך גופני יכולים לבצע את המבחנים האלה ולהשוות את תוצאות תלמידיהם לאלה של התלמידים מצפון מזרח איטליה.

מקור:


Vaccari F, Fiori F, Bravo G, Parpinel M, Messina G, Malavolta R, Lazzer S. Physical fitness reference standards in Italian children. Eur J Pediatr. 2021 Jun;180(6):1789-1798. doi: 10.1007/s00431-021-03946-y. Epub 2021 Jan 28. PMID: 33511465.

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.