דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 21/06/2021

השפעת 12 שבועות של "המייל היומי" על הכושר הגופני של תלמידים


תקציר מחקר שבוצע בהולנד

רקע

"המייל היומי" (The Daily Mile) הוא שמה של יוזמה שננקטה בשנת 2012 על ידי מנהלת בית ספר בסקוטלנד ושמטרתה היא להגביר את מידת הפעילות הגופנית של תלמידי בתי ספר יסודיים. במסגרת יוזמה זו יוצאים התלמידים בכל יום לימודים ל-15 דקות של הליכה/ריצה בתוך בית הספר, על חשבון זמן אחד השיעורים העיוניים וזאת בתוספת לשיעורי החינוך הגופני הרגילים. את היוזמה הזו אימצו בתי ספר רבים גם במדינות אחרות ובהולנד אימצו אותה 400 בתי ספר עד שנת 2020.
החוקרים ביקשו לבדוק את השפעת ביצוע המייל היומי 4-3 פעמים בשבוע על הכושר האירובי של התלמידים. המבחן ששימש אותם להערכת הכושר האירובי היה מבחן ביפ שהותאם למרחק ריצה של 18 מטר הלוך ושוב, במקום 20 מטר הלוך ושוב במבחן המקורי. מהירות הריצה בדקה הראשונה הייתה 7.2 קמ"ש ובכל דקה בערך היא הוגברה בכחצי קמ"ש. נבדק מספר השלבים שהשלימו הנבחנים עד שלא יכלו לעמוד בקצב.  החוקרים השתמשו בעצם בפורמט של המבחן המתחיל במהירות של 8.0 קמ"ש אם הוא מבוצע למרחק של 20 מטר הלוך ושוב אך מאחר שהמרחק שאותו היו צריכים לעבור הנבחנים היה רק 18 מטר הרי שמהירותם הייתה רק 7.2 קמ"ש בשלב הראשון של המבחן (18 מטר ב-9 שניות שווה למהירות של 7.2 קמ"ש). המבחן בוצע לפני תחילת הניסוי, בחודש מרס 2019, ואחרי סיומו, בחודשים יוני/יולי 2019. התלמידים חולקו לשלוש קבוצות: א) קבוצת בקרה שלא ביצעה את המייל היומי. קבוצה זו מנתה 338 תלמידים (מהם 176 בנות)   בגיל ממוצע 10.1 שנים; ב) קבוצת ניסוי שביצעה את המייל היומי. קבוצה זו מנתה 86 תלמידים (מהם 42 בנות) בגיל ממוצע של 9.7 שנים בתחילת תקופת הניסוי; ג) קבוצת ניסוי שביצעה את המייל היומי וזכתה גם לתמיכה של איש מקצוע שדאג להתקשר למורים  להזכיר להם לבצע את הפעילות ועמד לרשותם בשאלות מקצועיות. בקבוצה זו היו 167 תלמידים (מהם 85 בנות) בגיל ממוצע 10.1 שנים בתחילת הניסוי.

תוצאות

הטבלה מפרטת את התוצאות של המחקר. המספרים מבטאים את מספר השלבים הממוצע שהושלם במבחן ביפ למרחק של 18 מטר הלוך ושוב

קבוצה

לפני  תקופת הניסוי

אחרי תקופת הניסוי

בקרה

7.6

7.7

קבוצת ניסוי רגילה

5.7

6.9

קבוצת ניסוי + יועץ מקצועי

5.9

6.6

 

מעניין שקבוצת הניסוי שפעלה ללא תמיכה של יועץ מקצועי שיפרה את הישגיה יותר מאשר קבוצת הניסוי האחרת שלה הוצמד יועץ מקצועי. החוקרים משערים שאולי התקיים "אפקט הות'רון": מאחר שמחנכות הכיתות בקבוצה שלא קיבלה ליווי מקצועי ידעו שהן נמצאות בתנאי ניסוי, הן הקפידו לבצע את הוראות המחקר ולבצע את המייל היומי לפחות 4-3 פעמים בשבוע. אחת המסקנות של החוקרים היא שיש לעקוב אחרי השפעת המייל היומי לתקופה ארוכה יותר של שנת לימודים שלמה ואחת ההשערות היא שייתכן כי ללא פיקוח ולווי מקצועי המחנכות יקפידו פחות לבצע את הפעילות.
מחקר זה מצטרף למחקרים אחרים המראים שהמייל היומי היא שיטה שיש לה השפעה חיובית על הכושר הגופני של התלמידים. השיטה היא פשוטה מאד, ואינה כרוכה בעלויות כספיות. כדי להצליח בה יש להקפיד שתבוצע לפחות 3 פעמים בשבוע ולכך נדרשת מחויבות של כל צוות המורות והמורים בבית הספר היסודי.

מקור:
de Jonge M, Slot-Heijs JJ, Prins RG, Singh AS. The Effect of The Daily Mile on Primary School Children's Aerobic Fitness Levels After 12 Weeks: A Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(7):2198. Published 2020 Mar 25. doi:10.3390/ijerph17072198


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.