דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 17/05/2022

קשר בין פעילות גופנית, זמן מסכים וכושר אירובי אצל מתבגרים בשוודיה

אופן ביצוע המחקר


הנבדקים היו 580 בנות ו-558 בנים  בגיל ממוצע 13.4 שנים, תלמידי כתות ז' בבתי ספר באזור סטוקהולם בשוודיה.
נתונים על פעילות גופנית נאספו משאלונים וגם ממדידה באמצעות אקסלרומטרים. מהנתונים חושבו זמנים בפעילויות יושבניות, פעילות גופנית קלה ופעילות גופנית מתונה עד נמרצת (MVPA). הכושר האירובי הוערך באמצעות מבחן תת-מרבי על אופניים ארוגמטריים שמנתוני הדופק בו נעשה חיזוי של  תצרוכת החמצן המרבית (צח"מ).  זמן צפייה במסכים שלא למטרות לימודים הוערך משאלון. משאלונים נאסף מידע נוסף כמו השתתפות בפעילות ספורט באגודות, השכלת הורים, ארץ לידה והשלב בהתבגרות.


תוצאות


בטבלה מספר 1 מופיעים נתונים של הבנות והבנים במדגם
   

 

בנות

בנים

אחוז ילידי שוודיה

84.9

86.4

אחוז אחד ההורים עם 12 שנות לימוד ומעלה

71.0

72.2

גובה  ממוצע (מטר)

1.61

1.62

משקל  ממוצע (ק"ג)

53.1

52.6

BMI ממוצע (ק"ג/מ"ר)

20.4

19.8

אחוז בתת משקל

6.6

9.2

אחוז במשקל נורמלי

74.1

69.3

אחוז בעודף משקל

15.3

16.2

אחוז בהשמנה

4.0

5.2

אחוז שומן ממוצע

25.7

19.3

ממוצע דקות יום פעילויות יושבניות

609

594

ממוצע דקות ביום MVPA

49.5

54.9

ממוצע דקות ביום פעילויות גופניות קלות

137.5

139.9

אחוז עומדים בהמלצות הבין לאומיות לפעילות גופנית

24.7

36.8

אחוז השתתפות באימוני ספורט מאורגנים

71.4

72.7

אחוז השתתפות באימון אחד או שניים בשבוע מהמתאמנים

30.9

25.0

אחוז השתתפות ב-3 או 4  אימונים בשבוע מהמתאמנים

46.2

45.6

אחוז השתתפות ב-5 אימונים בשבוע ומעלה מהמתאמנים

23.0

29.4

אחוז זמן מסכים פחות משעתיים ביום בממוצע

31.1

32.7

אחוז זמן מסכים 4-3 שעות ביום

46.4

45.1

אחוז זמן מסכים 5 שעות ומעלה

22.4

22.2

אחוז זמן מסכים פחות משעתיים בימי סוף השבוע

12.2

19.8

אחוז זמן מסכים 4-3 שעות ביום בסוף השבוע

41.3

31.7

אחוז זמן מסכים 5 שעות ומעלה בסוף השבוע

46.5

48.5

צח"מ  חזוי ממוצע (מ"ל/ק"ג/דקה)

44.8

55.5

שלב  בהתבגרות לפי טאנר

3.28

3.23

 

טבלה מספר 2 מציגה נתוני צח"מ משוער בחלוקה לקבוצות שונות
     

 

 צח"מ חזוי בנות (מ"ל/ק"ג/דקה)

צח"מ  חזוי בנים (מ"ל/ק"ג/דקה)

תת משקל ומשקל נורמלי

46.8

57.8

עודף משקל והשמנה

36.4

48.5

 לפחות אחד מההורים עם 12 שנות השכלה ומעלה

45.8

56.3

אף אחד מההורים לא השלים 12 שנות לימוד

44.6

53.8

נולדו בשוודיה

45.2

55.5

לא נולדו בשוודיה

42.7

55.7

משתתפים באימוני ספורט

46.3

57.1

לא משתתפים באימוני ספורט

41.4

51.6

עומדים בהמלצות לפעילות גופנית

48.0

57.7

לא עומדים בהמלצות לפעילות גופנית

43.8

54.1

 

אצל הבנות נמצא  קשר בין צפייה במסכים של 2 שעות ומעלה וכושר אירובי נמוך במהלך השבוע (ימים ב' – ו'). אצל הבנים נמצא קשר כזה רק אצל אלה הצופים במסכים 5 שעות ומעלה. לא נמצא קשר בין כושר אירובי וצפייה במסכים בימי סוף השבוע.

ממצאים עיקריים מהמחקר


•    נמצא קשר בין כושר אירובי והשתתפות באימוני ספורט. הקשר התחזק אצל אלה שהתאמנו למעלה מפעמיים בשבוע. הקשר הזה נשמר גם אחרי תקנון לגבי MVPA. ייתכן שהממצא הזה מעיד על כך שאלה המתאמנים בספורט הם גם מוכשרים יותר לפעילות ספורטיבית.
•    צפייה במסכים של 5 שעות ומעלה במהלך השבוע (להבדיל מימי סוף השבוע) ביום קשורה לכושר אירובי נמוך. אצל הבנות הקשר הזה התקיים גם אצל אלה שצפו במסכים 4-3 שעות ביום בממוצע.
•    זמן ב-MVPA נמצא קשור לכושר אירובי גבוה.
•    זמן בפעילויות יושבניות נמצא קשור לכושר אירובי נמוך.
•    91.9% מהבנים נמצאו כבעלי כושר גופני אירובי בריאותי (42 מ"ל/ק"ג/דקה ומעלה). 89.4% מהבנות נמצאו כבעלות כושר גופני אירובי  בריאותי (35 מ"ל/ק"ג/דקה ומעלה). האחוז הגבוה של הבנות והבנים שנמצאו כבעלי כושר גופני אירובי בריאותי עומד בסתירה לנתונים שפחות מחצי מהמתבגרים  (24.7% מהבנות ו-36.8% מהבנים) עומדים בהמלצות הבין לאומיות לפעילות גופנית. ייתכן אם כך שההגדרה של אלה העומדים בהמלצות לפעילות גופנית (לפחות 60 דקות MVPA בממוצע ליום) היא מוגזמת ואולי גם ממוצע של פחות מ-60 דקות MVPA ליום מספיק כדי לשמור על כושר אירובי בריאותי.


מקור:


Kjellenberg, K.; Ekblom, Ö.; Stålman, C.; Helgadóttir, B.; Nyberg, G. Associations between Physical Activity Patterns, Screen Time and Cardiovascular Fitness Levels in Swedish Adolescents. Children 2021, 8, 998. https://doi.org/10.3390/ children8110998


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.