facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

חדשות , כנסים ופעילויות עתידיות במסגרת ההכשרה להוראה

Cooperative Learning למידה שיתופית

תוכנית לקידום כושר גופני בקרב תלמידות תיכון, באמצעות סביבת למידה מתוקשבת Moodle

קונגרס וינגייט למדעי הספורט והפעילות הגופנית 2010

הרצאות "שולחן עגול" - חינוך גופני בבתי הספר

עידוד הליכה כחלק מאורח חיים בריא ופעיל במסגרת החינוך הגופני בבתי ספר

הרשמה להכשרתון