חיפוש סגור

| | 16/02/2019

טלמור, רחל

לימודים לתואר ראשון ושני באוניברסיטת בר-אילן ולתואר שלישי באוניברסיטת חיפה. נושא העבודה לתואר שלישי: שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ושחיקתן של המחנכות בכיתות אלה. עבודה כיועצת חינוכית, מורה ומחנכת; מדריכה ארצית של המכון לאינטגרציה של אוניברסיטת בר אילן; מרצה במכללות להוראה בקורסים: שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, הילד המחונן, הוראת חשבון לתלמידים עם לקות למידה, שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית, תכנון לימודים וסמינריון שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים. מלבד ההוראה, במשך השנים מילאתי מספר תפקידים במכללה ע"ש זינמן: רכזת כתב העת "בתנועה" והוצאת הספרים "בתנועה ובדעת", עוזרת אקדמית לראש בי"ס לחינוך, מרכזת את המעבדה לחקר ההוראה והשבחתה. חוקרת בתחומים של הכשרה להוראה, כניסה להוראה וסטאז', מורים לחנ"ג, שילוב ועמדות מורים ביחס לשילוב.

פרסומים

קיים, א' וטלמור, ר' (התקבל לפרסום). מכינה לחיים? כיצד תופסים סטודנטים יוצאי אתיופיה באחת מהמכינות את הלימודים בהקשר להשתלבותם בחברה הישראלית ומהם הגורמים המעודדים את לימודיהם במכינה? הגיגי גבעה.


לידור, ר', טלמור, ר', פייגין, נ', פרסקו, ב' וקופרמינץ, ח' (התקבל לפרסום). התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" בראי המלצות קודמות לרפורמות בימי היישוב ובשנות המדינה: ניתוח השוואתי. דפים,


Kayam, O. Talmor, R. and Galily, Y.(2013). Preparation for Life? Ethiopian immigrant Students in A Matriculation Preparatory Program in Israel JournalofEducationand Culture. 2(1), pp 16-34


Talmor R., Kayam O., Shoval E., Galily Y.,(2012) Success IS a choice- Explaining Success in Academic Preparation Programs in Israel. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology


לידור, ר', פייגין, נ', טלמור, ר', הררי, י' ורם, י' (2012). "הבנת המשחק": חינוך גופני בעולם פוסט-מודרני. גילוי דעת, 2, 57-80.


Shoval, E,, Talmor,. R., Kayam, O. (2011). The concept of coherency in teaching – Forging an idea from professional literature, a case analysis and a discussion with experts. International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol. 24 (2), pp.. 1-21.


Eldar, E., Talmor, R., & Wolf-Zukerman, T. (2010). Successes and difficulties in the individual inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the eyes of their Coordinators. The International Journal of Inclusive Education, 14, 97-114.


Eldar, E., Talmor, R., & Dayan Romem, Z. (2009).  An integrative model for including children with ASD in general education setting- a practical lesson in Israel. International Journal of Special Education, 24, 66-76


טלמור, ר', קיים, א' (2011). שינוי עמדות  מורים כלפי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכלפי שילובם בחינוך הרגיל-ממצאי מחקרים, התקבל לסוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, חוברת 26 (1),  עמ' 22-5, אוניברסיטת חיפה.


טלמור, ר', שרון, א', קיים, א' (2009). 'עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים- המחקר האיכותי' סוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, 25, (1) עמ' 40-25,  אוניברסיטת חיפה.


טלמור, ר', שרון, א', קיים, א' (2009). עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב , 24, (2), עמ' 30-21, אוניברסיטת חיפה.


טלמור, ר', קיים, א' (2009). עמדות מתכשרים להוראה ביחס לשילוב-סקירת ספרות, סוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, חוברת 25 (2), עמ' 33-19, אוניברסיטת חיפה.


Eldar, E & Talmor, R. (2006). Characteristics of outstanding student teachers ,Sport, Education and Society, 11 (1), 55-72


Shoval, E. Talmor, R. (2006). A curriculum that includes physical activity fordealing with difficult problems in school: An analysis of coherent fundamentals Curriculum and Teaching.  21(2), 41-60


טלמור, ר', שובל, א' (2006). מושג הקוהרנטיות והמורה הטוב. מחקרי הגבעה, 1, 53 – 84.


טלמור, ר' וקיים, א' (2006). למה מייחסים סטודנטים לקויי למידה במכינה קדם אקדמית את הצלחותיהם הלימודיות. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום -סחי"ש, 21(2), 45-46.


טלמור, ר', רייטר, ש' ופייגין, נ' (2005). שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. דפים, 39, 10-34.

מאמרים רלוונטים נוספים

גולדבורט, אורי

16/02/2019

קרא עוד

רוטשטיין, אריה

16/02/2019

קרא עוד

טלמור, רחל

16/02/2019

קרא עוד

מקל, יואב

16/02/2019

קרא עוד

בן-סירא, דוד

16/02/2019

קרא עוד

זך, סימה

16/02/2019

קרא עוד