facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הרשמה לקורסי מדריכים

תנאי הקבלה לקורס מדריכים: המועמדים צריכים להיות בעלי רקע וניסיון תחרותי בענף הנלמד לפחות 3 שנים (דרוש אישור בכתב מאיגוד או אגודה על ניסיון תחרותי בענף, כולל לוגו וחתימה), ולעמוד במבחן קבלה (מבחני קבלה ייערכו ביום ג' 31.3.20 בשעה 12:00 בענפי כדורעף וכדורסל; יום ו' 24.4.20 בשעה 8:30 בענפי אתלטיקה ושחיה תחרותית).

סטודנטים המעוניינים להירשם נדרשים למלא קובץ הרשמה ולצרף אישור מאיגוד\התאחדות על ניסיון תחרותי של 3 שנים לפחות ולהעביר את הקבצים סרוקים במייל (קובץ מצורף ואישור ניסיון תחרותי)
 pery-y@wincol.ac.il או במייל dariamsegev@gmail.com עד לתאריך 12.3.19.

הסבר לקראת בחירת הקורסים

קובץ הרשמה לקורסי מדריכים