facebook tracking pixel
חיפוש סגור

פעילות גופנית כ"הון אנושי" בקרב נשים בגיל המעבר

אורח חיים פעיל ובריא

פעילות גופנית כ"הון אנושי" בקרב נשים בגיל המעבר

מאת: ד"ר רינת ארביב-אלישיב, טלי גדיש

תיוג: הון אנושי, בריאות, פעילות גופנית

פעילות גופנית היא נדבך חשוב מאוד בשמירה על אורח חיים בריא, וקיימות עדויות רבות באשר לתרומתה לפרט בתחומים שונים.

המחקר הנוכחי התמקד בתרומתה של הפעילות הגופנית עבור נשים בגיל המעבר, והוא יוצא מתוך פרדיגמה חדשה, המכונה "מודל ההון האנושי".

לפי מודל זה פעילות גופנית היא השקעה בעלת פוטנציאל לספק תשואות ותרומות יקרות ערך. יתרונותיה במודל באים לידי ביטוי בשישה ממדים: גופני, רגשי, אינדיבידואלי, חברתי, אינטלקטואלי וכלכלי.

במחקר השתתפו 101 נשים המתגוררות באזור כפרי, בהן 71 מבצעות פעילות גופנית סדירה ו-30 אינן מבצעות כלל פעילות גופנית.

מאמרים רלוונטים נוספים

ההשפעה של אסטרטגיית למידה ודרכי למידה על רכישה של מיומנויות מוטוריות סגורות בקרב תלמידים עם לקויות למידה

11/03/2019

קרא עוד

הכשרתון 82

11/03/2019

קרא עוד

פעילות גופנית כ"הון אנושי" בקרב נשים בגיל המעבר

11/03/2019

קרא עוד

במים כל אחד יכול

11/03/2019

קרא עוד

פעילות גופנית וספורט

11/03/2019

קרא עוד

הנחיות מעודכנות לפעילות גופנית לאמריקאים

11/03/2019

קרא עוד