חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

קישור לפרק מספר בנושא גרונטולוגיה מעשית

מניעת נפילות בגיל המבוגר

פעילות גופנית בגיל השלישי

פעילות גופנית להפחתת נפילות וסיכון שברים בגיל המבוגר