facebook tracking pixel
חיפוש סגור

רוני לידור | | 26/02/2012

רוטינות לפני חבטת הגשה בטניס

האפקטיביות של רוטינות טרום-ביצוע מכת פתיחה בטניס
מאת: פרופ' רוני לידור ואסף אוחיון
המחקר הוצג בכנס וינגייט הראשון למדעי הספורט והפעילות הגופנית, יוני 2010.
כנס וינגייט השני למדעי הספורט והחינוך הגופני יערך בין התאריכים 15 – 18 במרס 2012.
שני מחקרים בוצעו כדי להעריך את האפקטיביות של ביצוע רוטינות קבועות לפני ביצוע חבטת הגשה בטניס. במחקר הראשון נאסף מידע על ששה שחקנים גברים מקצוענים שהשתתפו בתחרויות סבב ה – ATP. איסוף המידע נעשה על ידי צפייה וראיונות. המטרה הייתה לזהות דגמים של התנהגויות השחקנים לפני ביצוע מכת הגשה.
במחקר השני השתתפו 45 שחקנים צעירים בגיל 13 - 14 שנים. לימדו אותם שתי רוטינות התנהגותיות לפני ביצוע חבטת הגשה: רוטינה אחת הייתה מבוססת על  פעילות מוטורית והשנייה התרכזה בפעילות קוגניטיבית. הרוטינה המוטורית התבססה על ממצאים שהתקבלו במחקר הראשון. הרוטינה הקוגניטיבית התבססה על תוצאות מחקרים קודמים על אסטרטגיות למידה ואסטרטגיות למיקוד קשב.
ניתוח ממצאי המחקר הראשון הראה כי המקצוענים מתכוננים בממוצע במשך 17.7 שניות לחבטת ההגשה הראשונה ורק כ – 6 שניות לחבטת ההגשה השנייה. בין הפעולות המוטוריות שהם מבצעים הבולטת ביותר היא הקפצת הכדור (ב - 89% ממכות הפתיחה). ניתוח ממצאי המחקר השני הראה כי הביצועים של הצעירים שלמדו רוטינות מוטוריות היו מדויקים יותר מאשר של אלה שלמדו רוטינות קוגניטיביות וגם משל קבוצת ביקורת  של טניסאים שלא בצעו רוטינות. ההבדלים נכרו גם בשלבי רכישת המיומנות וגם בתקופה שאחריה.
המסקנה העולה ממחקרים אלה היא כי יעיל יותר ללמד שחקני טניס צעירים רוטינות מוטוריות לפני הגשה מאשר רוטינות קוגניטיביות.

מאמרים רלוונטים נוספים

עליה במספר ההרוגים בארה"ב כתוצאה מפגיעות כלי רכב

06/01/2020

קרא עוד

מדליות באולימפיאדת הכימיה

12/08/2016

קרא עוד

עיתוי צריכת המזון בהקשר של ביצועים ספורטיביים

01/10/2017

קרא עוד

הפינה האולימפית: שתי מדליות אישיות

27/06/2012

קרא עוד

​​השתתפות באליפות העולם באתלטיקה עד גיל 18 והצלחה כבוגרים, חלק ג'

26/08/2017

קרא עוד

סקירת מירוצים בעולם חורף ואביב 2013

21/08/2013

קרא עוד