facebook tracking pixel
חיפוש סגור

אורלי קיים | תקשורת ושפה | 01/11/2014

גברים יהודיים ממוצא אתיופי: שפה ותרבות

 גברים יהודיים ממוצא אתיופי: שפה ותרבות

תקציר מחקר של  ד"ר אורלי קיים

מחקר רוחב זה התרכז במאמצים של גברים יהודים ילידי  אתיופי להסתגל לתרבות החדשה, לשפה החדשה, למעמד הסוציו-אקונומי החדש, ובמקרים רבים גם לשינוי מעמדם בתוך המשפחה. מטרות המחקר הן: א) להסביר את החשיבות היחסית של השפה העברית והשפה האמהרית בחיי היומיום של גברים אלה; ב) לדון בשאלה איך התרבות שלהם משתקפת במדינה הקולטת, ישראל; ג) איך השפיעה ההגירה על  המעמד הסוציו-אקונומי שלהם.  לצורך המחקר נאספו נתונים משאלונים עליהם ענו סטודנטים ממוצא אתיופי  במכללה שהשיבו על השאלות בהתייחס לעצמם וכן בהתייחס לאבות שלהם. כמו כן נאספו  נתונים מעובדי מרכז קהילתי בעיר נתניה. בוצעו גם ראיונות שהתבססו על השאלות שבשאלונים.

הממצאים מראים כי ככל שגיל הנבדק בשעת העלייה מאתיופיה היה נמוך יותר, היה לו קל יותר ללמוד את השפה העברית, למצוא תעסוקה, להשתלב בחברה ולהגיע למעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר. כפי שכתבתי במאמר קודם שלי, Ethiopian Jewish Women Language and Culture, גברים יהודים ממוצא אתיופי חוששים כי הדור הצעיר ישכח את ההיסטוריה שלו, את המנהגים של העדה ואת השפה האמהרית.  רוב המשיבים לשאלונים  בטאו את הרגשתם כי אין מספיק שילוב של התרבות האתיופית בתרבות הישראלית.  המאמר דן בהשלכות החיובית והשליליות של עליית יהודי אתיופיה, על הגברים ממוצא אתיופי.  מאז העלייה, לנשים בעדה האתיופית יש יותר שוויון זכויות. הגברים צריכים להסתגל  לשינוי בתפקידם המסורתי כראשי המשפחה והמפרנסים העיקריים בה. רובם מחפשים את האיזון הנכון  בחייהם בין שמירה על מנהגי העדה וכמה היבטים של השתלבות בחברה הישראלית.

מקור:

Orly Kayam. Ethiopian Jewish Men: Language and Culture. European Journal of Business and Social Sciences. Vol.3, No.5, pp.01-11, August 2014.

 

יש לך שאלה למומחים של המכללה האקדמית בוינגייט ? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

 

מאמרים רלוונטים נוספים

דרכים להערכת הסף האנאירובי

23/10/2011

במחקר שפורסם לאחרונה הושוו שני מבדקים קצרים המבוצעים בפגישת מעבדה אחת, להערכת הסף האנאירובי למבדק ה

קרא עוד

האפקט של הגיל והמהירות על תאוצת הצעדים של ילדים בגיל בית הספר היסודי

26/12/2019

קרא עוד

מורים לחינוך גופני ו"אופק חדש"

13/11/2015

קרא עוד

שכיחות פציעות רגליים והגורמים הקשורים להן בקרב חיילי חי"ר בקורס מכי"ם

19/12/2019

קרא עוד

מציאות מדומה בשיקום אחרי אירוע מוחי

18/05/2014

קרא עוד

אין זרים בכדורגל האנגלי

06/02/2012

קרא עוד