דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

איציק בן מלך | ספורט הישגי | 12/02/2024

ניהול עומסים בספורט, חלק ג'

(בתמונה: הרמת משקולות לנשים במשחקים האולימפיים, ריו 2016)

תקציר ניר עמדה
ריכוז: ד"ר איציק בן מלך 
                                    אלול תשפ"ב, ספטמבר 2022

את ניר העמדה המלא אפשר לקרוא בכתובת:
https://www.wincol.ac.il/?item=59374&section=2580


פרק שני – השינויים העיקריים שהתחוללו בספורט המקצועי וההישגי בעולם והדגמתם


א.    שיפור ההישגים, התוצאות והביצועים בחלק ממקצועות הספורט


           השיפור בהישגים בולט בעיקר בענפים אישיים. כך למשל, בענף השחייה שופרו השיאים  
           משנת 1992 לשנת 2020 במידה ניכרת, להלן דוגמאות אחדות מענף זה.
•    100 מטר חופשי לגברים – 48.42 שניות בשנת 1992 לעומת 46.91 שניות בשנת 2020  
•    200 מטר מעורב לגברים – 1:59.36 דקות בשנת 1992 לעומת 1:54.0 דקות בשנת 2020
•    100 מטר חופשי לנשים – 54.48 שניות בשנת 1992 לעומת 51.71 שניות בשנת 2020
•    100 מטר חזה נשים – 1:07.91 דקות בשנת 1992 לעומת 1:04.13 דקות בשנת 2020 

גם בענף האתלטיקה שופרו באופן ניכר ההישגים בריצות בינוניות וארוכות, ובעיקר בריצות נשים. להלן דוגמאות אחדות.
•    ריצת 10,000 מטר לנשים – 30:13.74 דקות בשנת 1992 לעומת 29:17.45 דקות בשנת 2020.
•    ריצות קצרות 100 ו-200 מטר – 9.86 שניות ו-19.72 שניות בשנת 1992 לעומת 9.58 שניות
 ו-19.19 שניות בשנת 2020
גם במקצועות חדשים, כמו קפיצה במוט לנשים, שופר השיא – 4.05 מטר בשנת 1992 
לעומת 5.06 מטר בשנת 2020. 

ב.    קיפאון ואף ירידה בהישגים בחלק מן הענפים והמקצועות הטכניים בספורט המקצועי, בעיקר בענפים ובמקצועות שרווחו באירופה ובמזרח אירופה


להלן כמה עובדות המעידות על קיפאון ואף על ירידה בהישגים בענפים ובמקצועות הטכניים בספורט המקצועני. 
•    באתלטיקה קלה יש קיפאון בהישגים במקצועות הטכניים שאינם מפותחים במדינות אפריקה, אסיה ודרום אמריקה. כך, למשל, נותרו על כנם שיאים בזריקת דיסקוס (74.08 ב-1986) יידוי פטיש (86.74 ב-1986), קפיצה לרוחק (8.95 מטר ב-1991), קפיצה משולשת (18.29 ב-1995) וקפיצה לגובה לנשים (2.09 מ' ב-1987).

•    שיאי נשים שנויים במחלוקת שנקבעו על ידי ספורטאיות מזרח אירופה נותרו ללא שינוי מאז שנות ה-80, וכמו כן שיאיה של פלורנס גריפית' מארצות הברית.
•    קיפאון ונסיגה בתוצאות של מקצועות ששלטו בהן ספורטאיות וספורטאים (ונבחרות) ממדינות מזרח אירופה, הכוונה היא בעיקר למקצועות הטכניים-הנשיים שלמדינות אפריקה, אסיה ודרום אמריקה אין תנאים, דרכים, שיטות ואמצעי אימון מדעיים, מתודיים וארגוניים כדי לפתח מקצועות אלה כפי שהיו למדינות מזרח אירופה. 
•    מספר המדליות האולימפיות שזכו בהן מדינות אירופה ירד מ-75% בשנות ה-80 ל-45% ואף פחות מזה בשנים האחרונות. לעומת זאת, מספר המדליות האולימפיות שזכו בהן מדינות אסיה ואפריקה בשנים האחרונות הוא פי שניים ממספר המדליות שהן זכו בהן בשנות השמונים.
•    ירידה כללית בהישגים במקצועות הטכניים והאומנותיים, אשר בולטת בעיקר אצל הספורטאיות. 

ג.    גידול ניכר במספרם של מקצועות הספורט בתחרויות באירועים


בין-לאומיים 
בשלושת העשורים האחרונים חל גידול ניכר במספרם של הענפים ומקצועות הספורט המיוצגים בתחרויות באירועים בין-לאומיים. כך לדוגמה, באולימפיאדת "טוקיו 2020" היו 33 ענפי ספורט ו-339 מקצועות ספורט שנערכו בהם תחרויות, ואילו באולימפיאדת "סאול 1988" היו 23 ענפי ספורט ו-237 מקצועות ספורט שנערכו בהם תחרויות. 
כמו כן נוספו המקצועות האלה: 3X3 בכדורסל; מקצועות התעמלות; שליחים מעורב נשים וגברים  בשחייה ובאתלטיקה; קבוצתי ג'ודו גלישת גלים, טיפוס קירות, סקייטבורד ועוד.

ד.    גידול במספרם של הספורטאים, הקבוצות והנבחרות המשתתפים באירועים ובתוכניות הספורט


 להלן כמה נתונים המעידים על גידול זה. 
•    באולימפיאדת "טוקיו 2020" השתתפו 206 מדינות ו-11,565 ספורטאים, ואילו באולימפיאדת "סאול 1988" השתתפו 159 מדינות ו-8390 ספורטאים. 
•    בענפים אחדים כמו אתלטיקה, כדורגל וכדורסל היה מספרן של המדינות המשתתפות גבוה
מ-210.

ה.    אירועי הספורט והתחרויות נקבעים במועדים שאינם הולמים את הפעילות, בלי להתחשב בשיקולים מקצועיים


להלן כמה עובדות המעידות על כך.
•    ריצות מרתון מתקיימות בשעות הצהריים. 
•    תחרויות גמר של המקצועות שחייה ואתלטיקה נערכות בשעות הבוקר.
•    אירוע המונדיאל מתקיים בחודש נובמבר. 


ו.    קביעת התקנון והכללים של התחרויות והמשחקים על פי שיקולים מסחריים שנועדו למשוך קהל 


להלן דוגמאות אחדות לכללים וחוקים כאלה.
•    ניקוד בכדורעף
•    חוקי תחרויות שייט, גמר קליעה וסייף 
•    פסקי הזמן בכדורסל


ז.    גידול במקצועות נשים ובאחוז הנשים המשתתפות בתחרויות בהשוואה לעבר


להלן דוגמאות אחדות לתופעה זו.
•    באולימפיאדת "טוקיו 2020" השתתפו 5494 ספורטאיות (47% מכלל הספורטאים), ואילו באולימפיאדת "סאול 1988" השתתפו 2159 ספורטאיות (26.1% מכלל הספורטאים). 
•    בשני העשורים האחרונים שולבו במשחקים האולימפיים מקצועות נשים, כמו ריצת 3000 מטר מכשולים (2008), קפיצה במוט ויידוי פטיש (2000), קפיצה משולשת (1996) כדור-מים (2000) ושחיית 1500 מטר חופשי (טוקיו 2020). 
•    נשים משתלבות בכל הענפים ובכל מקצועות הספורט, גם באלה שהיו בעבר מקצועות לגברים בלבד.  
•    בשל הגידול במספרן של הנשים נוספו קטגוריות באחדים מן המקצועות, כך למשל, 
בשנת 2000 היו שבע קטגוריות משקל במקצוע הרמת משקולות,
בשנת 2004 היו ארבע  קטגוריות משקל בהיאבקות ובשנת 2020 חמש קטגוריות משקל באגרוף. 

ח.    שימוש נרחב במדע, ברפואה ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים


להלן דוגמאות אחדות.
•    שימוש בציוד עזר למדידה והערכה, כמו GPS
•    הנעלה ולבוש כמו נעלי ריצות מרתון ובגדי שחייה
•    שימוש במכשירי הדמיה (סימולציה) לאימונים ברוב המקצועות.

ט.    גידול ניכר במספרן של התחרויות הבין-לאומיות ובתכיפותן 


להלן נתונים אחדים על גידול זה בכמה ענפי ספורט.

שחייה
בטבלה שלהלן מוצגת השוואה בין מספר המשחקים, התחרויות והטורנירים בשנות השמונים, בשנות התשעים ובשנות האלפיים עד ימינו בענף השחייה. מן הנתונים אפשר ללמוד על הגידול הרב שחל במספרן של תחרויות השחייה בשלושת העשורים האחרונים. 
שנים    מספר תחרויות
שנות השמונים    2 אליפויות עולם ו-8 תחרויות בין-לאומיות רשמיות
שנות התשעים    3 אליפויות עולם ו-10 תחרויות בין-לאומיות רשמיות
שנות האלפיים עד ימינו    5 אליפויות עולם (בתדירות של אליפות עולם בכל שנתיים) ו-12 תחרויות בין-לאומיות רשמיות בכל שנה. נוסף על כך, נערכים אירועי שחייה ותחרויות מקצועיים רבים הגורפים רווחים כלכליים גדולים.


כדורסל
כמות המשחקים של קבוצות בכירות, ששיחקו בליגה מקומית ובליגה אירופית, גדלה מ-43 משחקים בשנה (22 בליגה, 15 באירופה ו-6 בנבחרת) בשנות השמונים, ל-55 משחקים בשנה (25 בליגה, 20 באירופה ו-10 בנבחרת) בשנות ה-90,  ול-76 משחקים לשנה בשנים האחרונות (36 בליגה, 30 באירופה ו-10 בנבחרת). 
זאת נוסף על משחקי גביע ומשחקים בטורנירים בין-לאומיים ולאומיים, פתוחים ורשמיים (הכנה ומסיבות מסחריות )
להלן השוואה בין מספר המשחקים שקבוצות כדורסל השתתפו בהם בעונת המשחקים האחרונה לעומת מספר המשחקים שהקבוצות השתתפו בהם בשנים קודמות. 

 

שנים

2021–2022

שנת 2000

שנת 1990

שנת 1980

ספרד

90–104

50–88

38–64

30–54

NBA

90–119

82–117

80–114

80–112

ישראל

61–90

33–66

23–50

25–49

 


אתלטיקה
אנטולי שפרן, מאמן קפיצה לגובה בישראל, מספר כי בשנות ה-70 וה-80 ספורטאי עילית בקפיצה לגובה (גברים ונשים) השתתפו ב-4–5 תחרויות בשנה, בתקופה של חודשיים-שלושה. כיום הספורטאים בתחום זה משתתפים ב-25–35 תחרויות רשמיות בשנה. 
מייק קוסקאי, המאמן הלאומי של קניה בריצה, מספר כי כיום רצים בכירים משתתפים 
ב-30–35 מרוצים בשנה, ובהם 3 מרתונים, ולעיתים אף 4–5 (אורכו של מרתון הוא 42.195 ק"מ). לעומת זאת, בשנות השמונים השתתפו הרצים ב-8–10 מרוצים בשנה, 
ובשנות התשעים השתתפו הרצים בכ-12 מרוצים בשנה, ובהם שני מרתונים בלבד.            


כדורגל
  מספר משחקים בשנה לקבוצה

 

שנים 2021–2022

שנת 2000

שנת 1990

שנת 1980

ספרד

51–78

40–64

36–62

36–56

אנגליה

52–84

42–72

38–64

38–52

גרמניה

47–72

42–72

42–60

38–52

צרפת

50–77

42–68

38­–64

36–64

איטליה

51–76

44–68

42–58

39–62

 
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.