דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

איציק בן מלך | כללי | 23/10/2023

תוכנית אסטרטגית לספורט בעיר חדרה, חלק ג'


ד"ר איציק בן מלך


 סוגי הפעילויות, העדפת תחומים וענפי ספורט בעיר חדרה

המטרה: פיתוח הספורט התחרותי, ההישגי, המקצועני והמסחרי למען תושבי העיר. 
בחדרה אפשרויות מגוונות של מסגרות ספורט ופעילות גופנית. אלו, לכאורה, מיועדות לתושבי העיר, ובעיקר לבני הנוער. ניתן להשתלב על פי כישרונם ונטייתם הגופנית והרוחנית, לצד התפתחות יפה של ענף השייט והקבוצה הייצוגית-מקצוענית בכדורסל.

נוצרו מגבלות רבות:
•    במהלך השנים ניתנו דגשים לארגון ולתמיכה באירועי ספורט "תיירותיים" תוך הזנחה של הספורט המקומי.
•    המתקנים שועבדו לטובת אירועי הספורט ולפעילות המקומית נוצר גירעון באפשרויות שימוש במתקנים.
•    אגף הספורט התמקד בארגון האירועים וכך נוצרו מסגרות חובבניות, שאינן מאפשרות פעילות תחרותית הישגית יעילה.
•    מספר מסגרות הינן פרטיות ומסחריות יתר על המידה.
•    לחלק מהמסגרות אין מענה מספיק של מתקנים ותנאי אימון.
•    מחסור גדול בכוח אדם מקצועי ואיכותי, בחלק מהמסגרות ההדרכה אינה מקצועית מספיק.
•    בשל ריחוקה של העיר, יש צורך בתקציבים גדולים ואי יכולת להתמודד עם העלויות הנדרשות.
•    מומלץ למנוע בכל דרך קיום מועדונים מתחרים באותו ענף ומקצוע ספורט, לשם כך  על רשות הספורט לתמוך על פי אמות המידה שיוצגו, מועדון שני בענף קיים יהיה זכאי ל 50% מהנקודות ותמיכה שנתיים אחרי הפעלתו במסגרת ההתאחדות הרלוונטית.

מומלץ  להתרכז במספר ענפי ספורט ופעילויות בעיר ובמקרים חריגים לעודד ולתמוך בכישרונות שלא בענפי ספורט שמתקיימים בעיר, והלפנות למסגרות מחוץ לחדרה.
בפעילות עד גיל 14-12 ניתן לדרוש השתלבות בפעילויות שיקבעו בעיר. כישרונות חריגים בענף ייחודי יופנו למסגרת מחוץ לעיר. 
המסגרות המומלצות
דרג א' – משחק כדור ראשי לבנים – נוער וגברים
        משחק כדור ראשי לבנות – נערות ונשים
        שני ענפים אישיים לכל מגדר (אפשרי ענף דומה לשני המגדרים)
דרג ב' – משחק כדור משני לבנים – נוער ובוגרים
        משחק כדור משני לבנות – נערות ונשים
        שני ענפים אישיים לכל מגדר

הענפים המומלצים בחדרה:

דרג א' 

גברים    

דרג א'  - כדורגל, כדורסל, שני מקצועות קרב + אופניים/טניס/שחייה. בטווח הבינוני והארוך - שייט. 

 

בטווח בינוני וארוך: שייט
    
דרג ב' - כדורעף, מקצוע קרב נוסף ומקצוע נוסף מתוך אופניים/טניס/שחייה

נשים

 

 

דרג א' - כדורגל, כדורעף, שני מקצועות קרב, מקצועות התעמלות (מכשירים, אומנותית,אקרובטיקה). בטווח האורך - שייט

דרג ב' - כדורשת, מקצוע קרב נוסף, מקצוע נוסף מתוך אופניים/טניס/שחייה

    


 


המלצות אלו לא מונעות עידוד פעילות בענפים מגוונים אחרים (אך ללא תמיכה כספית)


דרוג ומעמד ענפי הספורט, מועדונים וקבוצות תחרותיות, בענפי הכדור ובענפי אישיים בחדרה


כללי
•    חדרה  מקדמת ספורט תחרותי, הישגי ומקצועני, לצד פעילות גופנית, ספורט, נופש ופנאי וספורט עממי.
•    חדרה רואה במתן אפשרות לצעירים וצעירות מוכשרים/ות למצות את יכולותיהם במסגרות מקצועיות ומודרניות.
•    חדרה רואה בפעילות גופנית וספורט אמצעי לקידום חברתי, חינוכי, תרבותי, ערכי וכלי למניעת פשע, סמים ואלימות.


חדרה תקדם ענפי ספורט במסגרת מועדונים וקבוצות  שיאוגדו בעמותה לספורט תחרותי ביישוב, על פי אמות המידה והאפשרויות הקיימות בעיר. העדיפות תינתן עפ"י:
•    מסורת
•    היקף פעילות – כולל מס' הספורטאים/יות
•    פעילים רשומים ומתחרים
•    רמה הישגית
•    מס' שכבות הגיל
•    מעמד ענף הספורט בישראל ובמשרד הספורט
במצוקות בתנאי אימון (מתקנים) ותקציבים, יקבעו העדיפויות כך שהתנאים יהיו סבירים לענפים, למועדונים ולקבוצות המועדפות.


•    ענף ספורט המוכר ע"י משרד הספורט
•    המועדון רשום ומתחרה במסגרת ההתאחדות לספורט הלאומית הרלוונטית
•    המועדון רשום כעמותה ופועל עפ"י חוק הספורט והכללים הנקבעים ע"י משרד הספורט, העיר חדרה ומנהל הספורט. כולל: מאמנים מוסמכים, אישורים רפואיים, ביטוח, וכיו"ב'
•    לעמותה יש ניהול תקין של רשם העמותות


•    אמות המידה:
    היקף הפעילות 45%
    הישגים 45%
    מעמד ופופולריות בעיר 10%
•    היקף הפעילות:
    מס' ספורטאים המשחקים ומתחרים במסגרת הענף
    קבוצתי-מס' קבוצות המשתתפות בליגה, אישי- מספר מסגרות פעילות
    משך תקופת המשחקים/התחרויות בשנה
    מס' המשחקים/התחרויות בשנה
•    הישגים:
    מיקום ארצי של הקבוצה הבוגרת במשך 3 שנים אחרונות/מיקום אישי של ספורטאים בוגרים באליפות ישראל
    מיקום ארצי של קבוצת הנוער/נערות במשך 3 שנים אחרונות /מיקום אישי של ספורטאים בגיל נוער באליפות ישראל
    מיקום ארצי של קבוצת הילדים/הילדות (מעל גיל 12) במשך 3 שנים אחרונות /מיקום אישי של ספורטאים ילדים\ילדות (מעל גיל 12) באליפות ישראל
•    מעמד ופופולריות בישראל ובחדרה :
על פי מסורת, קהל הצופים, עדיפויות התושבים.

א.    ניקוד על היקף פעילות:
ספורטאי/ית בוגר מעל גיל 18, פעיל ומתחרה        = 1 נק
10 ספורטאי נוער, גילאי 14-18 פעילים ומתחרים        = 1 נק
20 ספורטאים ילדים, גילאי 10-13 פעילים ומתחרים    = 1 נק
50 ילדים בביה"ס / חוגים המשתייכים למועדון        = 1 נק

בענף קבוצתי:
עבור כל חמישה משחקי ליגה בתוכניות משחקי ההתאחדות / איגוד    = 1 נק'
עבור כל חודש פעילות תחרותית (כולל אימונים) במהלך השנה    = 1 נק'
בענף אישי:
עבור כל השתתפות בתחרות  בתוכניות התחרויות של ההתאחדות    = 1 נק'
עבור כל חודש פעילות תחרותית (כולל אימונים) במהלך השנה    = 1 נק'

ב.    ניקוד על הישגים:
בענף קבוצתי:
•    כל שנה ב-3 הליגות הראשונות , ב–5 שנים האחרונות- בוגרים      = 10 נק'
כל שנה ב-3 הליגות הראשונות, ב–5 שנים האחרונות- בוגרות       = 15 
•    כל שנה בליגה ה-4 וה-5  ב– 5 שנים האחרונות – בוגרים          = 5 נק'
כל שנה בליגה ה-4 וה-5  ב– 5 שנים האחרונות – בוגרות              = 7 נק'
•    כל שנה ב-3 הליגות הראשונות בגילאי נוער עד גיל  18/19,                         ועד 16\17  ב–5 שנים האחרונות – נוער                  = 5 נק'
                        נערות                    = 7 נק'
•    כל שנה בליגה בגילאי נערים וילדים מעל גיל 12  ב – 5 שנים האחרונות
                                בנים        = 2 נק'
                                בנות         = 3 נק'
בענף אישי:
•    כל זכיה במדליה באליפות ישראל בוגרים                  = 20 נק'
כל זכיה במדליה באליפות ישראל בוגרות                  = 30 נק' 
•    נוער עד 18                                  = 15 נק'
נערות עד 18                                   = 20 נק'
•    נערים עד 16                                   = 12 נק'
נערות  עד 16                                   = 15 נק'
•    ילדים עד 14                                   = 10 נק'
ילדות עד 14                                    = 12 נק'
•    ילדים עד 12                                   = 8 נק'
ילדות עד 12                                  = 6 נק'


ג.    ניקוד עבור מעמד ופופולריות:
על פי ועדה בראשות מנהל\ת מחלקת הספורט                  = 1-10  נק

א.    קביעת מדיניות
ב.    סיכום אמות מידה
ג.    תמיכה תקציבית
ד.    מתן תנאי אימון (שימוש במתקנים)
ה.    מעקב ובקרה אחר ניהול תקין.

א.    התמיכה הכספית תהיה עפ"י משקלו (הניקוד שצבר) המסגרת התחרותית וביחס  לכל הענפים האחרים (בענפי משחקי כדור וספורט קבוצתי) 
ב.    אפשרויות לשימוש במתקנים עפ"י משקלו (הניקוד שצבר) של ענף הספורט וביחס  לכל הענפים האחרים (בענפי משחקי כדור וספורט קבוצתי).


א.    הניקוד עבור מתקני הספורט לאימונים:
ימי א' – ה';       שעות    6:30 – 8:00        = 1 נק' (כל שעה)
                13:00 – 16:00    = 1 נק' (כל שעה)
                16:00 – 19:00    = 3 נק' (כל שעה)
                19:00 – 22:00    = 2 נק' (כל שעה)
ימי ו':        שעות    6:00 – 8:00        = 1 נק' (כל שעה)
                12:00 – 14:00    = 2 נק' (כל שעה)
                14:00 – 17:00    = 3 נק' (כל שעה)
מוצ"ש:        שעות    18:00 – 22:00    = 3 נק' (כל שעה)
סה"כ 127 נק' בשבוע למתקן.
•    כ- 25% (32 נקודות) יוקצו לספורט עממי ובתי ספר/פעילות חוגים בענפים המוכרים. 
•    למועדונים המוכרים יינתנו  שעות אימון עפ"י משקלם, העדיפות תהיה לבעלי הניקוד הגבוה. 
•    כ- 10% (12 שעות בשבוע) יוקצו לתוספות עבור משחקים וטורנירים.
ב.    משחקים/תחרויות וטורנירים

קבוצה תוכל לזכות בתוספת עבור כל משחק שחייב להתקיים במהלך השבוע.
בשבתות (שעות 8:00 – 16:00) ניתן להשתמש במתקנים לצורכי משחקים
עלויות לשימוש במתקני ספורט ביישוב:
המתקן    עלות לחיצונים    עלות לתושבים 
ולרשומים במועדון מקומי
מגרש כדורגל, אולם ספורט    200 ₪ לשעה
500 ₪ ל-4 שעות    50 ₪ לשעה
150 ₪ ל-4 שעות
סככה, מגרשי טניס, סטודיו    120 ₪ לשעה
300 ₪ ל-4 שעות    40 ₪ לשעה
120 ₪ ל-4 שעות
כיתות    100 ₪ לשעה
300 ₪ ל-4 שעות    30 ₪ לשעה
100 ₪ ל-4 שעות

גופים פרטיים יחויבו החל מ1- ינואר 2024
העמותות לספורט יחויבו החל מ-1 ינואר 2025 
גופים מסחריים העוסקים בספורט ובפעילות גופנית יוכלו להגיע להסכם לפיו יקבלו  עד  65% מההכנסות אחרי ניכויי עלויות (שכירות מתקן) וזאת תמורת היותם חלק מהמערכת (מתנ"ס או עמותה) כולל הכרה, שימוש במתקנים עירוניים, התנהלות (רישום, הנהלת חשבונות, ביטוח) וכיו"ב.
מגרשי הכדורגל בהקמה בחדרה
שני מגרשי הכדורגל (אחד מהם עם דשא סינטטי ואחד עם דשא טבעי) שנמצאים בשלבי סיום, הם ברמה גבוהה ויכולים לאפשר פעילות מגוונת, מקצועית ועשירה.
יחד עם זאת, עלינו להיות מודעים לעומס הארגוני והכלכלי שמוטל על העיריה.
שימוש במתקנים אלו דורש כוח אדם מיומן ומקצועי ותקציב לא מבוטל לתחזוקה, ניקיון וארגון נכונים.
המחויבות: אחזקת ותחזוקת המתקנים, הגבלת "דמי חבר" למקומיים, העדפת פעילות ושימוש במתקנים על פי אמות מידה (במידת הצורך אכין תבחינים).


הגדרות תפקידים במגרשי הכדורגל:


מנהל ואיש תחזוקה באצטדיון:
•    ניהול הפעילות באצטדיון
•    תיאום בין הגורמים המשתמשים
•    טיפול בתחזוקה (השקיה, חשמל, משרדים, גדרות כיו"ב)
•    מחסנאי של ציוד (שערים, כדורים וכיו"ב) 
גנן:
•    טיפול קבוע בדשא ובשוליים במגרש
•    ביצוע שזרוע
מנהל מחלקות הנוער (עובד העמותה):
•    שיווק ופרסום, קיום הפעילות לילדים/ות ונערים/ות
•    איתור ילדים/ות מוכשרים
•    איתור, שיבוץ והעסקת מאמנים ומדריכים
•    ריכוז ותיאום של מנהלי הקבוצות.
•    טיפול בהיבטים לוגיסטיים (הסעות, תיאום המגרש, רישום בהתאחדות וכיו"ב)
•    טיפול בהיבטים מקצועיים (תוכניות אימונים, ישיבות מאמנים, השתלמויות) 
•    ליווי חינוכי וחברתי של השחקנים/יות הצעירים/ות

מנהל בית הספר לכדורגל (חברה או אדם פרטי):
•    מנהל ארגוני ומקצועי של ביה"ס לכדורגל כולל: שיווק, פרסום ואיתור ילדים/ות לקבוצות
•    ארגון בית הספר לפי הקבוצות (גיל, מין, רמה) כולל ניהול כספי.
•    העסקת מדריכים מוסמכים
•    קיום פעילות מאורגנת ומסודרת כולל היבטים חינוכיים וחברתיים
•    הכשרת ילדים/ות לקבוצות הליגה בתיאום עם מנהל מחלקת הנוער.


פעילות עממית ומסחרית באולמות


•    חוגים ופעילויות חד פעמיות
מומלץ דמי שכירות לגופים חיצוניים בעלות של 200 ₪ לשעה (אירוע/משחק = 500 ₪ לשעה)

. התניות ותמיכת רשות הספורט העירונית ב"מעטפת מקצועית" במועדונים התחרותיים   (מעבר לתקצוב)
. ענפים אישיים
מומלץ על התקשרות למרכז/מכון/ארגון שייתן שרותי "מעטפת" לספורטאים במועדונים ובמסגרות מתחרות בענפים אישיים, כולל:
•    אימוני כושר גופני-
•    מנוי בחדר כושר/קאנטרי
•    הדרכה בבניה גופנית
•    תזונה ואורח חיים נכון-
•    ייעוציים אישיים
•    הרצאות
•    טיפולים
•    פיזיותרפיה ושיקום מפציעות
•    ליווי מנטלי
•    אימוני העשרה- פילאטיס, בלט, אקרובטיקה וכד'
•    ליווי חברתי- חינוכי
כל אלו יינתו לפי התוכנית הבאה:
o    ספורטאי/ת בדירוג בינלאומי של הועד האולימפי/ מנהל הספורט בישראל-
השלמה מלאה לתמיכת הוועד האולימפי/ מנהל הספורט/ התאחדות, בתיאום איתם.
o    ספורטאי/ת ברמת מדליה באליפות ישראל (הרשמית)-
    בוגרת/ת- 75% מהעלות ועד 30 פעולות בשנה + מימון חברות מלאה בחדר כושר/ קאנטרי.
    נוער/נערות U19 (ומעל גיל 16)- 60% מהעלות ועד 30 פעולות בשנה + מימון 60% חברות בחדר כושר/קאנטרי.
    נערים/ות U16 (ומעל גיל 14)- 40% מהעלות ועד 15 פעולות בשנה + מימון 40% חברות בחדר כושר/קאנטרי

    ילדים/ות U14 (ומעל גיל 10)- 20% מהעלות ועד 10 פעולות בשנה+ מימון 20% חברות בחדר כושר/קאנטרי.
o    ספורטאי/ת ברמת גמר (8-12)-
    בוגר/ת- 50% מהעלות ועד 20 פעולות בשנה + מימון 50% חברות בחדר כושר/קאנטרי.
    נוער/נערות U19 (ומעל גיל 16)- 60% מהעלות ועד 30 פעולות בשנה + מימון 40% חברות בחדר כושר/ קאנטרי.
    נערים/ות  U16  (ומעל גיל 14)- 40% מהעלות ועד 10 פעולות בשנה.
o    כמו כן זכאי כל מועדון בענף אישי ל-10 הרצאות מקצועיות (או "מעטפת") בשנה לספורטאים/יות, מאמנים/ות, ולהורים.

מבנה ארגוני ענף קבוצתי בסיסי


התמיכה כפופה לקיום "מעטפת" בקבוצה הבוגרת
ענף קבוצתי  
  


בקבוצות בוגרות בליגה מקצוענית  –ענף קבוצתי 
התמיכה בקבוצות המשתייכות לליגות מקצועניות בוגרים\ות (כדורגל, כדורסל, כדורעף) תיעשה מתקציב "ועדת תמיכות" בעירייה ולא תיכלל בתקציב רשות הספורט העירונית. 

התמיכה כפופה לקיום "מעטפת" בקבוצה הבוגרת   

מצב אופטימלי

מינימום נדרש

מנהל מקצועי

100%

1X100%

פיזיולוגיה-אתלטיקה-בניה גופנית

3X100%

1X100%

מדע פיזיולוגי

100%

33%

פסיכולוגיה

100%

33%

תזונה

100%

33%

אנליסט

100%

33%

רפואה ושיקום – רופא/ה

100%

50%

מעסה

100%X2-3

100%X1

 


קבוצה בוגרת בענף קבוצתי במועדון 
צוות אימון אופטימלי באגף המקצועי 

1 X מאמן/ת ראשי
1 X עוזר מאמן/ת 
1 X מאמן/ת בנייה גופנית 
3 X אנשי צוות ארגוני-מקצועי (ניהול, ארגון, ציוד) 

מעטפת מדעית – רפואית – שיקומית אופטימלית

1 X רופא/ה ראשי
2 X פיזיותרפיסטית/ת 
1 X פסיכולוג/ית 
1 X תזונאי/ית 
2 X מנתח וידיאו / אנליסט  


 בעלי תפקידים בקבוצה בוגרת ענף קבוצתי

הגדרות תפקיד המנהל/ת המקצועי/ת 
•    איתור ושיבוץ מאמנים ובעלי תפקידים מקצועיים - מדעיים – רפואי וגופני לקבוצה הבוגרת.
•    ריכוז ותיאום התוכנית המקצועית לטווח קצר, בינוני וארוך.
•    ריכוז ותיאום "המעטפת" המדעית – רפואית – מתודית.
•    ריכוז, סיכום וניתוח מהלכי אימונים ומשחקים.
•    איתור שחקנים/יות על פי הדרישות המקצועיות ומסגרת התקציב.
•    ריכוז, תיאום והובלת ישיבות פורום מקצועי.
•    תמיכה וסיוע למאמנים/ות בהיבטים מקצועיים ואירגוניים.

    דרישות תפקיד המנהל/ת המקצועי/ת 
•    רקע וניסיון בענף
•    השכלה והסמכה באימון ובמדעי הספורט / פיזיולוגיה / כושר גופני / הדרכה – חינוך גופני
•    יכולות וניסיון בניהול.
•    אינו/ה מאמן/ת קבוצה במקביל

  הגדרת התפקיד של המאמן/ת במועדון 
1.    אימון ישיר של הקבוצה כולל: 
•    תכנון מערכי אימונים כולל שיטות ואמצעי האימון
•    תכנון עומסים והתאוששות
•    תאום פעולת מעקב ובקרה בתהליך האימונים והמשחקים 
2.    ניהול משחקים
•    תיאום כולל הדרכה ישירה של אימוני העשרה והשלמה אישיים. 
•    איתור שחקנים חדשים
•    תיאום מלא וריכוז צוות האימון והצוות המדעי-רפואי ומאמן/ת הבנייה הגופנית בכפוף למנהל/ת המקצועי/ת. 
דרישות תפקיד המאמן/ת בקבוצה בוגרת 
1. תעודת הסמכה על פי חוק הספורט וחוקי האיגוד 
2. ללא עבר פלילי
3. עדיפות וניסיון בהדרכת בוגרים/ות  
4. עדיפות לאישיות מנהיגותית, יכולת ניהול וארגון מתאימים 


 הגדרת תפקיד מאמן/ת בנייה גופנית במועדון בקבוצה בוגרת 
•    ריכוז מידע ונתונים על היכולות והמצב העדכני של כל שחקן/ית ושל הקבוצה 
•    תכנון וביצוע אימונים גופניים וקואורדינטיביים
•    בתיאום עם המאמן/ת הראשי והצוות תכנון עומדים והתאוששות בכל תהליך האימונים והמשחקים. 
•    תכנון וביצוע פעולות מניעה ושיקום 
•    תכנון וביצוע אימונים אישיים, העשרה והשלמה 
•    תיאום פעולות מעקב ובקרה

דרישות תפקיד מאמן/ת בנייה גופנית במועדון 
•    רקע וניסיון בהדרכה של יכולות גופניות
•    השכלה, הסמכה בתחומי תורת האימון או פיזיולוגיה או אתלטיקה או כושר גופני
•    אישיות ויכולת מנהיגות והדרכה
•    יכולת עבודה בצוות 


התמיכה בקבוצות מקצועניות בוגרות תהיה על פי שיקולי העיריה בכפוף לניהול תקין והמעטפת  הנ"ל עם מעקב ובקרה של רשות הספורט וגזברות העיריה.

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.