דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

איציק בן מלך | כללי | 10/10/2023

תוכנית אסטרטגית לספורט בעיר חדרה, חלק א'


ד"ר איציק בן מלך


שלבים ופעולות בהכנת התוכנית:

1.    איסוף נתונים, מיפויי ועדכון מצב נוכחי


2.    דיון עם בעלי התפקידים בספורט בחדרה

3.    סיור במועדוני הספורט, במתקנים


4.    דיון בלשכת ראש העיר

5.    סיכום וניתוח מצב עדכני נוכחי


6.    הכנת התוכנית בהתבסס על:
    מודלים
    הנחיות ראש העיר והמנכ"לית
    דיון עם בעלי תפקידים בספורט

    דיונים בוועדת היגוי


    מפגשים עם אנשי ספורט ובעלי תפקידים במועדוני ספורט תחרותיים וקהילתיים

    גיבוש התוכנית ודיונים בוועדת היגויי ועם אנשי רשות הספורט


    כנס אנשי ספורט בעיר


הכנת תכנית לקידום ופיתוח בספורט 


•    לטווח ארוך (5 שנים)
•    לטווח בינוני (3-2 שנים)
•    לטווח קצר (עד  שנה אחת) 
א.1. שלבים ופעולות בהכנת התוכנית:
1.    התוכנית תכלול:
•    רקע על העיר: המצב החברתי והכלכלי, ופוטנציאל ספורטיבי
•    חזון – יעדים:
•    מטרות: לטווח קצר (2025) לטווח בינוני (עד 2026/2027) ולטווח ארוך (2030) 
•     מסגרות מומלצות על פי דרוג וניקוד אובייקטיבי + משקל למדיניות והעדפות בעיר ובאגף הספורט.
•    אמות מידה – תבחינים וניקוד לדרוג, מעמד ותקצוב ענפים ,מסגרות ספורט, מועדונים, קבוצות וספורטאים.
•    דרוג ומעמד מסגרות וענפי הספורט, מועדונים וקבוצות תחרותיות וספורטאים בענפי הכדור וענפים אישיים 
•    

סוגי הספורט והפעילות הגופנית


ספורט עממי
ספורט תחרותי והישגי
ספורט מקצועני
ספורט במערכת החינוך
אירועי ספורט
מתקני ספורט


•    עיקרי ההמלצות לעיר חדרה 

המלצות למבנה ארגוני – מקצועי של הספורט בחדרה:
הצגת האפשרויות למבנה ספורט ברשויות מקומיות 
•    כוח אדם, משימות והגדרת תפקידים בספורט:
אחריות, ניהול, פיקוח ותקצוב ישיר/עקיף לפעולות המתקיימות בעיר
•    המלצה לחלוקת הסמכויות, האחריות והניהול.
•    יצורפו הנחיות, כללים, חוקים וטפסים להקמת רשות הספורט.


תפקידי רשות הספורט


מתקנים
אירועי ספורט
פרויקטים ייחודיים בספורט
מתחמי הספורט הבין לאומיים
תמיכה ב"מעטפת"
ספורט תחרותי והישגי
פעילות גופנית, נופש, פנאי וספורט עממי
החינוך הגופני
ספורט לבעלי מוגבלויות


נושאים שצריך לקחת בחשבון:


:             גילאים.    
         היקף פעילות.
         תדירות ועצימות.
עלויות והכנסות אפשריות.
         מעורבות רשות הספורט בפעילות  בעיר.
יש למצוא דרכים להתמקדות במספר ענפים בודדים. 
אלו צריכים להיבחר לאחר מיפוי אזורי ואפשרויות שילוב בני נוער מהאזור. בהמשך נציג ענפים בעדיפות א' ו-ב', וכן אמות מידה והתניות לתמיכה בפעילות. 
המלצות להכשרת מצטיינים ומוכשרים מהעיר, שילוב פעולות חברה, חינוך ותרבות בפעילות התחרותית, כולל אפשרות ל"פנימיית יום" / "אקדמית ספורטאים" וכן הענקת תמריצים על הישגים.
הצגת יתרונות וחסרונות בתחומים כגון קבוצות ריצה מול קבוצות אופניים, פעילות פילטיס מול חדרי כושר וכיוצא באלה. כך גם בענפי ספורט כגון משחקי כדור, מקצועות קרב, ענפים אישיים ועוד.


מתקנים


•    ניצול ושדרוג קיימים
•    הקמה בטווח הארוך
•    מתקנים בבתי הספר
•    פיזור / ריכוז
המלצות בתכנון, בהקמה ובשדרוג מתקנים – כולל שימוש, תחזוקה ואחזקה: 
•    המלצות לדרכים בבחירת המתקנים.
•    הצגת שלבים בתכנון והקמת מתקנים.
•    מפת תמיכות אפשריות בהקמת מתקנים ושדרוגם.
•    המלצות לשימוש ונוהלי תיאום מתקנים.
•    המלצות לתחזוקה ואחזקת מתקנים.
המתקנים בקריית הספורט הבינלאומית בחדרה:
שלושה מגרשי הכדורגל (אחד מהם עם דשא סינטטי ושניים עם דשא טבעי) נמצאים בשלבי סיום. מתקנים אלו הם ברמה גבוהה ויכולים לאפשר פעילות מגוונת, מקצועית ועשירה. יחד עם זאת, עלינו להיות מודעים לעומס הארגוני והכלכלי שמוטל על העיריה. שימוש במתקנים אלו דורש כוח אדם מיומן ומקצועי ותקציב לא מבוטל לתחזוקה, ניקיון וארגון נכונים.
יוצגו עקרונות, כללים וטבלאות להקמה, לשדרוג, לתחזוקה, ניקיון וניצול, כמו גם טבלאות לתשלום עלויות שכירות.
המלצות לאירוח והפקת אירועי ספורט בחדרה
המלצות לאירוח, ארגון וניהול אירועי ספורט מקומיים, אזוריים, לאומיים ובינלאומיים:
אירוע מסורתי, תרבות-חברתי וספורטיבי שנתי עם זיקה גיאוגרפית וחברתית.
אירוע ספורט אזורי/לאומי במספר ענפי ספורט – בכל 3-4 שנים.
טורנירים לאומיים ואזוריים בענפי כדור.

בהמשך יוצגו המלצות לקיום אירועי ספורט

המלצות לאיתור, טיפוח וקידום מוכשרים ומצטיינים בספורט כולל הקמת "אקדמיה לספורטאים מצטיינים" בעיר (ובהמשך אקדמיה ארצית).

המלצות לחינוך הגופני הפורמאלי בבתי הספר:
    תכנית תחרויות פנימית, אזורית וארצית.
    חשיפת מסגרות ספורט תחרותי לתלמידי בתי הספר. 
    ניתוב תכנית הפעילות בבתי הספר.
    דרכים לשיתוף פעולה ותיאום בין הפעילות הגופנית והספורט בבתי הספר ובאגודות.
    בניית רצף ספורטיבי מהגנים ועד החטיבה.
 יוצגו המלצות לקידום אורח חיים נכון, ענפי ספורט, פעילות נופש ופנאי עבור מבוגרים, הגיל השלישי וכלל האוכלוסייה 

המלצה להקמת פורום מקצועי של אנשי הספורט בחדרה:


הקמת פורום מקצועי של מחלקת הספורט עם מאמנים בספורט ההישגי/העממי/המקצועני/ "דור ההמשך" וכו' לדיון בנושאים רלוונטיים לקידום מקצועי ולהפריה הדדית.
•    תפיסת הספורט כתשתית מרכזית לחוסן קהילתי, וכאמצעי לקידום התרבות, החברה, הבריאות, הערכים, החינוך ומניעת השימוש בסמים, אלכוהול ואלימות לתושבי העיר חדרה .
•    העיר חדרה  כמרכז לאירועי ספורט אזוריים, לאומיים ובינלאומיים.
•    הרחבת מעגל המשתתפים בספורט העממי והתחרותי, בכל שכבות הגיל והרבדים, בעזרת פעילויות תוכן רבות ומגוונות, מתקנים ראויים ומאמנים/מדריכים מוכשרים ובעלי הסמכה. 
•    מיצוב העיר חדרה כמרכז ספורט תרבותי, חברתי, חינוכי והישגי ספורטיבי.                                                 
•    העצמת המצוינות בעיר חדרה ומיצובה כיישוב מאורגן, מתקדם, תרבותי וחברתי ברמה גבוהה.
•    יצירת מרכז למתן שירותי מדע, רפואה ומתודיקה בספורט ולהכשרה וקידום מאמנים, מדריכים ואנשי מקצוע בספורט ובפעילות גופנית.

יעדי תכנית האב לקידום הספורט בעיר חדרה:  


קידום תחום הספורט והפעילות הגופנית בעיר חדרה , כאמצעי לקידום חברתי, חינוכי, תרבותי, בריאותי וקהילתי.
מטרות התוכנית לקידום הספורט בעיר חדרה:  
הצגת המלצות למבנה ולניהול הספורט, ובכללן, הנחיות, הכוונה וניתוב של הפעילות הגופנית והספורט העממי, התחרותי, ההישגי והמקצועני בחדרה .
המלצות לתשתיות, שדרוג, הקמה, תחזוקה ודרכי שימוש וניצול מתקני הספורט בעיר. בניית תכנית לארגון ולאירוח אירועי ספורט עממיים ותחרותיים מקומיים, אזוריים, ארציים ואף בינלאומיים בחדרה .
יצירת תוכניות ואמצעים לקידום "מתחמי הספורט" יישובי, אזורי, לאומי ובינלאומי.


מאפייני התוכנית לקידום הספורט בחדרה :


•    ראייה כוללת לטווח רחוק, בינוני וקצר בתכנון וביישום פעילויות ספורט ייצוגית, תחרותיות ועממיות לטיפוח אורח חיים בריא, תוך שילוב כל שכבות הגיל והרבדים בחדרה.
•    קביעת מבנה ארגוני-מקצועי בספורט ודרך ניהול אופטימאלית.
•    מימוש מדיניות העיריה והחלטותיה באשר לפעילות תחרותית, הישגית ועממית ובאשר לפיתוח מתקנים.
•    תכנון "מפת מתקני ספורט" לצד מתחם הספורט הבינלאומי  אופטימלית בחדרה , כולל תחזוקה ואחזקה.
•    תוכנית לאיתור מאמנים ומדריכים איכותיים, לקידומם ולהעסקתם. כולל הקמת מרכז להכשרה והסמכת מאמנים, מדריכים ואנשי מקצוע בספורט.
•    תוכנית לאיתור ולטיפוח כישרונות בספורט ("מצוינות בספורט").
•    תוכנית לשילוב ערכי חינוך, תרבות וחברה בתהליך ההכשרה והפעילות הספורטיבית במסגרת "אקדמיה לספורטאים/יות" וכדרך לפעילות הספורטיבית בעיר.
•    התמקדות בענפי ספורט הישגיים-ייצוגיים או פופולאריים בעיר.


אפיון קהילתי וסביבתי כבסיס להכנת התוכנית:


•    מיפוי נוכחי עדכני של הפעילות הגופנית, הנופש, הפנאי, אורח חיים בריא, הספורט העממי והספורט התחרותי, ההישגי והמקצועני, בעיר חדרה,  כולל סקרים ומחקר של המצב הקיים.
•    מיפוי הספורט בישראל - מיקומה של העיר חדרה בספורט התחרותי, ההישגי, המקצועי, העממי, הנופש והפנאי. היקף הפעילות, הישגיות ומעמדה היחסי.
•    מיפוי המתקנים (כולל מתקנים טבעיים ומצב עדכני של מתחם הספורט בחדרה.
•    השוואת הנתונים לרשויות מקומיות אחרות בישראל ולמדינות אחרות.
•    בדיקת הדרכים האופטימליות לניצול ואיגום המשאבים, יעילות ארגונית ומקצועית.


•    דגשים לגבי ספורט ופעילות גופנית לתושבי העיר לצד הרחבה וקידום "תיירת ספורט".


•    אפשרויות ופוטנציאל כלכלי, ארגוני ומקצועי. 
 הגדרת יעדים ומטרות לטווח ארוך, בינוני וקצר.
•    פעולות מומלצות לקידום הספורט והפעילות הגופנית בחדרה


פעולות לטווח ארוך 10-6 שנים (עד 2030)

פעולות לטווח בינוני  5-2 (עד 2027)

פעולות לטווח קצר 2-1 שנים (עד 2025)

ה. מיפויי הספורט והפעילות הגופנית בעיר חדרה , ויעדים מטרות 
תחומים עיקריים:
•    מתחם ספורט וכלל המתקנים בעיר.
•    ענפי הספורט המקצועני.
•    ענפי הספורט ההישגי והתחרותי.
•    ענפי הספורט  העממי, נופש ופנאי + פעילות עממית גופנית.
•    אירועי הספורט הבינלאומיים, הלאומיים והמקומיים.
•    פרויקטים ייחודיים.
•    מבנה ארגוני ניהולי של הספורט.
•    מערכת החינוך והספורט.
•    פעילות גופנית וספורט לבעלי מוגבלויות.
מתחם הספורט הבינלאומי והמתקנים בעיר


בטווח ארוך עד - 2030:


הקמת מתחם ספורט הכולל בחדרה : 
•    אצטדיון כדורגל  10,000 מקומות.
•    4-3 מגרשי כדורגל לאימונים.  בהקמה 
•    אולם ספורט מרכזי 2500 מקומות ישיבה. הוקם
•    3 אולמות ספורט מודרניים נוספים לאימונים (צמודים לבתי הספר).
•    בריכת שחייה אולימפית מקורה 50 מ'.
•    10-8 מגרשי טניס.
•    מועדון מרכזי לפעילות חברתית-חינוכית-תרבותית של העוסקים בספורט.
•    אולם (האנגר) להתעמלות למקצועות קרב.
•    השלמת  מתקנים ואולם ספורט בכל בית ספר.
•    מתן עדיפות הישגית, תחרותית ועממית  למרכז שייט

בטווח בינוני עד – 2027


במתחם הספורט הבינלאומית:
•    אצטדיון כדורגל בשלב ראשון עד 3000 מקומות ישיבה.
•    3-2 מגרשי כדורגל לאימונים. בהקמה 
•    אולם ספורט מודרני עד 2500 מקומות ישיבה. הוקם
•    הקמת אולם (האנגר) להתעמלות ולמקצועות קרב.
•    הקמת 5-4  מגרשי טניס. 
•    שדרוג בריכת שחייה מקורה 25 מ'.
•    שיפוץ מתקנים ואולם  ספורט בכל בית ספר.
•    הקמת מגרשי פטאנק ומועדון (בעיקר עבור הגיל השלישי).
•    הקמת מועדון ברידג' (בעיקר עבור הגיל השלישי).
•    הקמת ספורט תחרותי ועממי במרכז השייט.


בטווח קצר עד – 2024


בקריית הספורט הבינלאומית :
•    השלמת בניית 3 מגרשי כדורגל חדשים (בעיקר לאימונים) עם 1500 מקומות ישיבה + השלמת מתקני אתלטיקה בסיסיים.
•    השלמת חדרי ומתקני ספח 
•    שיפוץ מתקני הספורט בבתי הספר. 
•    תחילת הקמת אולם ספורט חדש לאימונים.
•    שיפוץ ושדרוג אולמות קיימים, דגש על מיזוג, תאורה, רצפה (פרקט).
•    הקמת 3-2 מגרשי "שחבק" או דומה.
•    הקמת בריכת שחייה. 
•    שיפוץ  של מגרשי הטניס ובדיקת אפשרות להקמת 2 מגרשי טניס נוספים.
•    הקמת יסודות למרכז שייט
•    שיפוץ מגרשי פטאנק

פעילות וענפי ספורט:


התמקדות, בחירה והעדפה 
8-7 שנים (עד 2030)           -  3 קבוצות ייצוגיות משחקי כדור בספורט              
                                               מקצועני גברים + קבוצה מקצוענית נשים
                                                    ברמה לאומית ובינלאומית גבוהה
(מומלץ בנוסף לכדורגל גברים : כדורסל גברים וכדורעף הנשים).
-    4-3 מחלקות נוער במשחקי כדור בהיקף
     ובאיכות גבוהה (כולל נערות).
-    5-4 ענפי ספורט אישיים ברמה לאומית
ובינלאומית (35% לפחות נשים ונערות)
-    10-8 סוגי ספורט נופש, פנאי ופעילות גופנית כללית בהיקף גדול ובהשתתפות 60% עד 70%מהאוכלוסייה בעיר (לפחות פעמיים בשבוע).
4-3 שנים (עד 2027)              - שתי  קבוצות  ייצוגיות בספורט מקצועני ברמה  גבוהה לאומית (מומלץ , בנוסף לכדורסל גברים, כדורסל נשים).
                                          - קידום קבוצה ייצוגית בספורט מקצועני 
                                    ברמה  לאומית סבירה (מומלץ כדורגל גברים).
                    - 3-2 מחלקות נוער (בנים ובנות) במשחקי כדור                          בהיקף ובאיכות סבירים (מומלץ כדורסל נערות ונערים, כדורגל נערות ונערים, כדורעף נערות ונערים).
-    6-5  ענפי ספורט אישיים ברמה לאומית (25% לפחות נשים ונערות) מומלץ: שני מקצועות קרב+ שני ענפים אישיים קלאסיים + שני ענפי ספורט אישיים-לא קלאסיים. +שייט
-    4-3 סוגי ספורט נופש, פנאי ופעילות גופנית כללית בהיקף גדול (בהשתתפות 30% עד 45%  מהאוכלוסייה בעיר לפחות פעמיים בשבוע)

2-1 שנים (עד 2025)            - הקמת קבוצה מקצוענית נוספת  ברמה 
                    סבירה   ובניהול מקצועי (מומלץ משחק כדור  נשים).
שיקום קבוצות ייצוג ברמה סבירה ובניהול מקצועי (מומלץ כדורגל גברים).
-    4-3 ענפי ספורט אישיים ברמה לאומית סבירה (מומלץ שני  מקצועות קרב + שני ענפי ספורט קלאסיים+ ענף ספורט לא קלאסי).
-    5-4 סוגי ספורט נופש, פנאי ופעילות גופנית (מומלץ לשלב מקצוע חוף +פטאנק, ברידג'''', פילטיס, קבוצת ריצה/אופניים/הליכה).

אירועי ספורט 

10-8 שנים (עד 2030)            אירוע רב ענפי שנתי מסורתי בינלאומי לצעירים\ות  (מאורגן ע"י רשות הספורט העירונית) לאומיים ובינלאומיים  (שנתי).
                                                                                              
                    10-6  אירועי ספורט מקומיים כולל לבתי הספר. 

5-2 שנים (עד 2027)            אירוע רב ענפי שנתי מסורתי בינלאומי (מאורגן ע"י רשות הספורט העירונית) לנוער.
 15-10 אירועי ספורט לאומיים ובינלאומיים (שנתי). 
                        5-6 אירועי ספורט מקומיים כולל לבתי הספר 
2-1 שנים (עד 2025)         1 אירוע ספורט בינלאומי שנתי מסורתי לנוער.
                                              15-20  אירועי ספורט לאומיים ובינלאומיים.  
                    5-7  אירועי ספורט מקומיים כולל לבתי הספר. 

פרויקטים ייחודיים:


10-8  שנים (עד 2030)    בית ספר מרכזי לאומי להכשרה והסמכה באימון ובניהול ספורט + שירותי מחקר, מדע ורפואת ספורט.
אקדמיה לאומית מרכזית לספורטאים/יות מצטיינים/ות 
הפקת כנס בינלאומי דו שנתי 
5-2    שנים (עד 2027)           בית ספר להכשרת מאמנים ומדריכים +
                                              שירותי רפואה, מדע ומתודיקה בספורט
הרחבת אקדמיה לספורטאים/יות     
מצטיינים/ות. 

2-1 שנים (עד 2025)      -     הקמת אקדמיה לספורטאים/יות מצטיינים/ות 
                                               הקמת מרכז ל"מעטפת"  כולל:
                                              שירותי רפואה, מדע ומתודיקה בספורט

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.