דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

איציק בן מלך | כללי | 14/11/2023

תוכנית אסטרטגית לספורט בעיר חדרה, חלק ה'


ד"ר איציק בן מלך


פעילות חברתית תרבותית מסורתית במסגרת הספורט התחרותי

הרצון להגיע להישגים ולהצטיין בספורט, יש בו מן החיוב. התחרותיות והרצון לנצח עשויים לתרום להגברת המוטיבציה, להשקעה מרובה ולרצון לשיפור מתמיד.
מחקרים מצביעים על כך שלפעילות גופנית-ספורטיבית ישנן השפעות מיטיבות, כגון: יצירת יחסי גומלין חברתיים חדשים וחיזוק יחסי גומלין קיימים, טיפוח יחסי כבוד הדדי על בסיס של הגינות, לכידות ותחושת שייכות חברתית, הקניית הרגלי התנהגות נאותה, מתוך הקפדה על כללי המשחק ועקרונותיו, תיעול אנרגיה בעלת פוטנציאל אנטי-חברתי, מימוש עצמי, צמיחה אישית וביטוי ליצירתיות, הגברת היכולת לשיתוף פעולה במישור הבינאישי ובמשחקים קבוצתיים וכן ניצול חיובי ויעיל של שעות הפנאי.
המטרות  הן:
1. יצירת סטנדרט חינוכי גבוה בענפי הספורט ואגודות הספורט בעיר.
2. הכשרת מאמנים להיות מחנכים במגרשי הספורט ומחוצה להם.
3. בניית אישיות ערכית בקרב ילדים ובני נוער שפועלים במסגרות הספורט.
4. רתימת ההורים לתהליך החינוך הערכי דרך הספורט.
5. העלאת המודעות החברתית לפוטנציאל של החינוך לערכים דרך הספורט.

להלן המלצות ורעיונות לתיעול הספורט התחרותי לפעילות חברתית - תרבותית:
o    חתימה על קוד אתי והצהרת השחקן/הספורטאי כתנאי להשתתפותו בליגה/בתחרות. הנושאים שיצוינו יהיו: 
הגינות בספורט, אלימות והתמכרויות, גזענות, עבודת צוות ואורח חיים בריא.
מומלץ על החתמת הקוד האתי בתחילת העונה ולקיים שיחה עם ההורים והספורטאים בנושא.
o    עידוד עבודת צוות והחברות הקבוצתית ע"י ימי גיבוש ופעילויות חברתיות.
o    שמירה על תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא- פעילות המועדון למען הספורטאים ע"י סדנאות, הרצאות, פעילויות קהילתיות למשפחה.
המלצה לפעילות חברתית מסורתית במסגרת הספורט בחדרה:
o    ציון אירועים מיוחדים כמו "חודש יום הולדת" "שנת בר\בת מצווה", במסגרת הפעילות הספורטיבית.
o    פעילות מיוחדת באחד החגים כגון, טורניר חנוכה בו ישתתפו כלל ילדי החוגים במס' משחקים קצרים, במגוון ענפים (כדורסל, קט רגל, כדורעף).
o    הרצאות עיוניות תקופתיות לספורטאים בנושאים כמו חוקה, אורח חיים נכון, נגד אלימות, פסיכולוגיה, כושר גופני, תזונה נכונה ועוד. ההרצאות יכולות להשתלב בימים מרוכזים בחופשות או במהלך ימי אימונים רגילים.
o    פעילות חברתית – תרבותית משותפת כמו הליכה לתיאטרון, טיול ומשחקי חברה, בחופשות ובימים מרוכזים, לעיתים גם על חשבון ימי אימונים רגילים.
o    הרמת כוסית לסגל ההדרכה ולספורטאים בכל ענפי הספורט, אירוע של גאוות יחידה באחד מהחגים או בסוף שנה. 

סה"כ תקציב רשות הספורט לפעולות חברתיות ותרבותיות לספורטאים ובקוצות ספורט בעיר = 100,000 ₪

     החינוך הגופני הפורמאלי בבתי הספר בעיר חדרה

המטרה: רצף ספורטיבי בין הגנים לבין החטיבה.
•    רצף פעילות ספורטיבית בין הגנים דרך יסודי, חטיבה ותיכון.
•    הטמעת אורח חיים בריא ונכון במודעות ובהרגלי הילדים/ות.
•    פעילות גופנית רב גונית – התמחות – שתאפשר הגברת הכושר הגופני, שמירה על הבריאות ומיצוי הפוטנציאל (אם קיים).
•    תמיכה בחינוך, בהתנהגות, בחברה ונגד אלימות, פשע וסמים.
     
התכניות:
•    הרצאות בנושא אורח חיים נכון (30 דק' בשבוע).
•    פרויקט "פעילות גופנית לכל" – יום בשבוע בשעות 07:30-08:15 פעילות גופנית כללית.
•    התמקדות ב 3-4 ענפי יסוד עיקריים, בכפוף לתנאים בבית הספר ובתאום עם אגודות קיימות בעיר (אתלטיקה/התעמלות/משחק כדור/כושר גופני/טניס שולחן/מחול/שחייה).
•    מיצוי אפשרויות המתקנים והציוד לפעילות גופנית וספורט, כולל שיקום, שדרוג והקמה.
•    טורנירים בין בתי הספר בעיר (אחת ל 4-6 שבועות) במקצועות ספורט.
•    השתתפות באירועים ספורטיביים אזוריים ולאומיים.
•    עידוד ותמיכה בספורטאים/יות מצליחים/ות.
•    שיתוף פעולה ותאום בין בתי הספר ומחלקת הספורט בעיר.

•    הרצאות והשתלמויות למורים לחינוך גופני בנושא ספורט, פעילות גופנית, העשרה ומידע בתחומים רלוונטיים.
האמצעים:
•    בתי-הספר יארגנו ימי ספורט מרוכזים בשיתוף מחלקת הספורט.
האפשרויות הן - יום ספורט בית-ספרי לכלל התלמידים בבית-הספר או לכל שכבה בנפרד, או בין שני בתי-הספר. בפעילויות ייכללו תחרויות, טורנירים, פעילות בתחנות ועוד. 
    פעילויות מומלצות נוספות:
o    השתתפות של כלל תלמידי בתיה"ס באירועים שמארגנת מח' הספורט (צעדות, טורנירים, אופניים וכו').
o    ימי חשיפה לענפי הספורט – מתן אפשרות למסגרות (כולל אגודות ספורט) להציג, "לקדם מכירות-שיווק" של ענפי הספורט שלהם.
o    ארגון משחקי מורים ותלמידים בביה"ס.
o    שיתוף הקהילה/ההורים בפעילות הספורט הבית-ספרית.
o    ארגון ימים מיוחדים הקשורים לספורט כמו "היום האולימפי".
o    מתן עבודות עיוניות לתלמידים בנושאי ספורט.
o    הזמנת מרצים מבחוץ להרצאות בנושאי ספורט.
o    שימוש באתר של ביה"ס/רשתות חברתיות בפרסום וביידוע הפעילויות.
•    תל"ן (תכנית לימודים נוספת. משולמת על-ידי ההורים והעירייה עפ"י נוסחת המאצ'ינג) בספורט או פרויקט מצוינות בספורט: במסגרת העשרה לתלמידים בתכנית הבית-ספרית. מומלץ להעביר פעילות גופנית בתחום שאינו קיים במערכת כמו אתלטיקה, כדוריד, כדורעף, כדורשת, טניס שולחן ועוד.
•    שיוך בתי-הספר היסודיים  לתכנית "בית-ספר בריא" לקידום אורח חיים בריא בקהילה. 
•    מפעילי החוגים יאמצו את בתי-הספר ויתרמו בהפסקות פעילות ובימי ספורט, ובכך ייחשפו תלמידים רבים ככל האפשר לפעילות אחר-הצהריים. 


•    הטמעת נושא "אורח חיים בריא" בקרב התלמידים. מומלץ לארגן פעם בשנה יום בריאות בבתי-הספר בנושא תזונה נכונה, שמירה על היגיינה ועוד. ניתן לשתף באירוע כזה את קופות החולים בעיר. 
•    מומלץ לפעול בנושאים אלה תוך שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך ברשות לצורך קבלת סיוע בהיבט המקצועי.
•    מומלץ להתקין בשטח בית-הספר מתקני כושר חיצוניים ולהדריך את התלמידים כיצד להשתמש בהם ו/או מתקני טניס שולחן עמידים. 
•    מומלץ לשלב בתי ספר בתוכנית "פרחי ספורט שלב א" ולהכניס פעילויות ספורט נוספות במסגרת הלימודים. 
סה"כ הוצאות שנתיות לפעילות ספורט בבתי הספר:
•    הרצאות, ימי עיון = 30,000 ₪
•    טורנירים ותחרויות = 50,000 ₪ 
•    סה"כ – 80,000 ₪ שילוב החינוך הגופני ומורי החנ"ג במערכת הספורט של אגף/רשות הספורט, בשיתוף עם בתי ספר ציבוריים ופרטיים ואגודות ספורט:


מטרות -
מטרות החינוך הגופני בבית הספר הן: 
•    הכשרה גופנית בסיסית.
•    מתן אפשרות של התפתחות ספורטיבית תחרותית במהלך הלימודים ולאחר מכן.
•    תרומה ועידוד לפעילות גופנית לשם הקניית הרגלי אורח חיים בריא ליחיד ולחברה כולה.
•    הקניית ערכי חינוך ותרבות, חברה ומוסר, בדגש על הגינות בספורט, כיבוד השופטים ושמירה על כללים של משחק הוגן, עידוד לעבודה בצוות, שיתוף פעולה, מוטיבציה ועוד.
•    עידוד התחרותיות וההישגיות.
•    מניעת אלימות (מילולית ופיזית).
•    איתור בעלי כישורים בספורט התחרותי-הישגי.
•    הקניית הרגלים של פעילות גופנית בהווה ובעתיד.

אמצעים
•    מתן תנאים אופטימאליים לקיום שיעורי חינוך גופני, אימון והדרכה, מתקנים, ציוד ועוד. 
•    סיוע מקצועי למורים לחינוך גופני באמצעות השתלמויות, ימי עיון וחומר מקצועי.
•    קיום תחרויות פנימיות, עירוניות, אזוריות וארציות
המלצות –    
•    מינוי "נאמן" (מורה לחינוך גופני) בכל בית ספר. ה"נאמן" יהיה בקשר עם מנהל תחום הספורט ברשות/אגף הספורט ויוזמן לפגישות צוות שיתקיימו מדי כמה שבועות לקבלת מידע, תיאום והחלפת דעות.
•    קביעת תכנית תחרויות בתיאום עם תכנית התחרויות של משרד החינוך. לכל התחרויות יוזמנו נציגי המועדונים לסיוע ולאיתור ספורטאים מוכשרים.
•    ארגון ימי ספורט כיתתיים/שכבתיים בכל בי"ס. ארגון ימי ספורט ותחרויות בין בתי הספר. אלה כוללים מרוצים, תחרויות אתלטיקה, טורנירים במשחקי כדור ועוד.
•    ארגון ימים מיוחדים כמו "היום האולימפי", פעילויות הורים וילדים, ימי עיון והרצאות בנושאי אורח חיים בריא ועוד.
•    פעילויות ספורט עירוניות כמו מרוצים, צעדות וכיו"ב בהשתתפות תלמידי בתי הספר.
•    קביעת 3-2 השתלמויות וסדנאות בשנה למורים לחינוך גופני בתחומי הספורט לשם מתן מידע וסקירה רלוונטיים.
•    הכנת "עלון למורה לחינוך גופני" בעריכת מחלקת  הספורט.

    . תכנית לאורח חיים בריא ופעילות גופנית בעיר חדרה

אורח חיים בריא בגיל השלישי מתמקד בצרכים, רצונות ופתרונות המותאמים לגיל המבוגר. בריאות חשובה בכל גיל אך במיוחד חשוב הדבר בגיל השלישי, מצד אחד הגיל הכרונולוגי משפיע עלינו ומצד שני, יש לנו קצת יותר זמן לעצמנו. 

תהליך הבגרות מחולל שינויים חשובים באורח החיים, עם השלכות משמעותיות על שכיחות המחלות ואיכות החיים. תהליך הבגרות מושפע מהמצב החברתי, הסביבה. התרבותית, הגנטיקה, הדיאטה ואורח החיים, כאשר גורמים גנטיים מהווים כ 30% מהשונות בין אנשים וגורמים סביבתיים מהווים 70% מהשונות בין אנשים. 
איכות חיים הוא מושג מורכב שהמאפיין העיקרי שלו הוא רב ממדיות. מגוון המאפיינים קשור למידת הסיפוק שיש לכל אחד מהמצב הגופני שלו, המצב הרגשי, המשפחה והחיים החברתיים והרגשיים. איכות החיים בגיל השלישי קשורה קשר הדוק למידת הפונקציונליות, המוגדרת כעצמאותו הפיזית, הנפשית והחברתית של האדם. מחקרים רבים מקשרים בין פעילות גופנית לרווחה פסיכולוגית ואורח חיים בריא, כמו גם לשיפור הבריאות ואיכות החיים.
אורח חיים בריא הוא סגנון חיים אשר מעורבים בו מספר דברים והם: פעילות גופנית, תזונה נכונה, פעילות חברתית, השגת שלווה ומנוחה, הימנעות ממצבי לחץ ומתח, פיתוח כישורים ומיומנות בצורה יצירתית ומגוונת. אורח חיים בריא הוא בעצם דרך לחיות את החיים בצורה טובה יותר, איכותית יותר וחיובית יותר.

איך אנו יכולים ליצור אורח חיים בריא ? 
במטרה להיות בריאים, אנרגטיים, מאושרים, חזקים, יצירתיים ובמצב רוח טוב, מדיי יום יש צורך ליצור הרגלים טובים וחדשים כדי להפיק מהם את המיטב לאורך חיים בריא. אורח חיים כדי להגשים את הרצונות החדשים, וכדי להגשים את מלוא הפוטנציאל  בכל התחומים. אורח חיים בריא יכלול מספר תחומים והם: תזונה נכונה – אכילה נכונה ומזון איכותי. פעילות גופנית – לנוע במהלך חיי היום, ולעשות פעילות גופנית ממגוון אפשרויות: הליכה, שחיה, ריקוד, יוגה, מתיחות ועוד.  טיפוח המנוחה – לנוח יותר, לשמור על שינה איכותית, לקחת הפסקות, חופשות. אורח חיים חברתי – לשמור ולטפח קשרים מדי שבוע עם קרובי משפחה, חברים, חוגים חברתיים ופעולות חברתיות. להתחדש בתחביבים – לנהל חיים פחות מלחיצים, ליהנות מהאוויר הצח, ליצור תחביבים חדשים. 
תזונה ופעילות גופנית הם שני השינויים החשובים ביותר שאתם יכולים לבצע. גם אם מעולם לא הייתם פעילים, הגיע הזמן להתחיל. ישנן הוכחות מדעיות חזקות לכך שתזונה ופעילות גופנית סדירה מייצרת יתרונות בריאותיים גדולים ונרחבים בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה. הרגלים בריאים  מחזקים את השרירים והעצמות, שרירים ועצמות חזקים מפחיתים פציעות חמורות הקשורות לנפילה. 
פעילות גופנית 
פעילות גופנית סדירה מגבירה את אורך החיים ומפחיתה את הסיכון למחלות כרוניות, מקלה על השינויים הפיזיולוגיים של הגיל המבוגר ומסייעת בשימור העצמאות. פעילות גופנית חשובה בכל גיל, ועוזרת בתפקוד המנטאלי. בגיל השלישי פעילות גופנית עוזרת במניעת נפילות. האדם צריך לעסוק בספורט בכל שלב בחייו.
בטווח הארוך, פעילות גופנית חשובה הן מבחינה פיזיולוגית והן מבחינה קוגניטיבית. מתבגרים פעילים עשויים להיות מבוגרים פעילים.
דו"ח של ארגון הבריאות העולמי משנת 2018 מעריך כי יותר מרבע מהאנשים ברחבי העולם, 1.4 מיליארד, לא מבצעים מספיק פעילות גופנית, נתון שבקושי השתפר מאז 2001.
בטווח הגילאים מומלץ: 
שנות ה-60 : "שריר מגיב זהה לפעילות גופנית בכל גיל, הגוף מסתגל לתנועה במשך כל החיים". פעילות גופנית משפרת את איכות החיים ומפחיתה סיכונים למחלה. חשוב לעבוד על תרגילי גמישות וטווחי תנועה גדולים, תרגילי איזון וכוח וסיבולת. אזנו בין הרצונות לבין המגבלות, העיקר לעסוק בפעילות גופנית. 
שנות ה-70 - אנדרסון אומר "אין סיבה שלא ניתן להמשיך להתאמן באימוני כוח וגמישות, כל עוד מתאימים את הפעילות ליכולת". מספר מחקרים שכללו מבוגרים בשנות ה -70 לחייהם גילו כי אימוני כוח פעמיים או שלוש בשבוע יכולים להוביל לשיפורים, כמו עליית מסת שריר ופעילות יומיומיות קלה יותר (טיפוס במדרגות ונשיאת מצרכים). יש להמשיך להתאמן ולשמור על שרירים חזקים, יש להמשיך לעשות תרגילי שיווי משקל כדי להישמר מפני נפילה. זכרו לעשות תרגילי חימום דינאמי לפני האימון ומתיחות לאחר האימון כדי לשמור מפני פגיעה, הפעילו את השרירים בטווח המרבי כדי לשמור על הגמישות. 
בשנות ה-80 ומעלה- בשלב זה, מנוחה רבה מדי עשויה להזיק יותר מפעילות גופנית. בגיל זה הסכנה המרבית היא מנפילה, הדרך הטובה ביותר להימנע מנפילה עשויה להיות פעילות גופנית. מחקר משנת 2016 הראה כי פעילות גופנית יכולה להפחית את תדירות הנפילה בכמעט 40 אחוז. יתכן שהגוף לא יגיב כפי שהגיב בגילאי ה – 20, אך גם הגוף וגם הנפש מפיקים יתרונות ניכרים מפעילות גופנית. פעילות מהנה ומאתגרת (פטאנק, ברידג') מבלי להסתכן בפציעות תביא להנאה ואריכות חיים. יש לזכור כי השרירים, המפרקים, עצמות הגוף כולו יכולים בכל גיל להתחיל פעילות גופנית. 
תזונה 
עם הבגרות חלים בגוף שינויים רבים. חלקם משפיעים על התזונה ועל הרגלי האכילה, כגון שינויים בחוש הטעם והריח המשנים את העדפות המזון, שינוי בתנועתיות של מערכת העיכול, שעשוי להוביל להתפתחות של עצירות, ושינויים בהוצאת האנרגיה, עקב חוסר פעילות גופנית או הפחתה של פעילות. בגיל 60 ומעלה, כמו בכל גיל, צלחת האוכל צריכה להיות צבעונית, מורכבת ממוצרים בריאים, בגודל סביר ועם מזונות שבושלו בבית. חשוב לזכור לאכול מסודר על פני היום, מומלץ לאכול ליד השולחן ללא הסחות דעת, לשלב ירקות בכל ארוחה, לשתות מים ולאכול עד קצת לפני תחושת השובע כדי לא להתמלא יתר על המידה.
טיפים לתזונה בריאה : 
1.    קריאת מרכיבי המזון - התרחקו ממזון קנוי שהרשימה בו מכילה הרבה שמות לא מזוהים כגון E למיניהם, ממתיקים מלאכותיים, חומרי טעם וריח, צבעי מאכל, חומרים משמרים וכו'. חומרים אלו הם זרים למערכת העיכול ובצריכה קבועה יכולים להזיק מאד לבריאות. 
2.    תנועה מלווה בהנאה – פעילות גופנית משפיעה לא רק על זרימת הדם והאנדורפינים אלא גם מרגיעה אותנו. פעילות גופנית רצוי שתהיה מלווה בהנאה. מצאו את הפעילות שתפורה במיוחד בשבילכם, ותגרום לכם בסופו של דבר הנאה מרובה. 
3.    שתיית מים - הקפידו לשתות באופן קבוע מספיק מים, אך מצד שני אל תציפו את גופכם במים - גם עודף לא בריא ומעמיס על מערכות הגוף. הממוצע שמתאים לרוב האנשים הינו 2 ליטר מים ביום. אם אתם עוסקים בפעילות גופנית או שאינכם בריאים יכול להיות שתזדקקו להמלצה מותאמת אישית.
4.    הוסיפו מזונות אדומים לתפריט - למזונות אדומים סגולות בריאותיות רבות: מיץ סלק מרחיב את העורקים ומוריד לחץ דם, כרוב אדום ממשפחת המצליבים משמש כהגנה מפני סרטן, עגבנייה מבושלת מכילה נוגד חמצון שנקרא ליקופן וגם הוא מגן מסרטן.
5.    אכילה איטית - גורמת לתחושת שובע וצריכה מוקטנת של כמויות שכתוצאה מכך עוזרת לירידה במשקל ולשמירה על משקל תקין. 
6.    אכלו שש ארוחות ביום - שלוש עיקריות ושלוש ארוחות ביניים קטנות. החלוקה עוזרת במניעה של עודף משקל ושמירה על איזון סוכר בדם.
7.    אכלו לחמים מדגנים מלאים – דגנים מלאים מסייעים לפעילות תקינה של מערכת העיכול להשגת תחושת שובע ולאיזון רמות הסוכר. 
8.    ארוחת בוקר – חשוב לאכול ארוחת בוקר. אכלו לחם מדגנים מלאים עם טחינה/ אבוקדו/ גבינה או דייסת קוואקר עם אגוזים טבעיים וזרעי פשתן. ארוחת הבוקר תייצר פעילות מטבולית תקינה ותמנע רעב בשעות הצהריים.
9.    ארוחת לילה במקום נשנושים - כאשר אוכלים ארוחת ערב בשעה 19:00-20:00, אחרי 4 שעות שוב רעבים. במקרה כזה, במקום לנשנש מאכלים לא בריאים, עדיף לאכול ירקות חיים או פרי. כמו כן, רצוי להקדים את שעת השינה.
10.    ירקות בכל ארוחה – בארוחות העיקריות כדאי לשלב לפחות 3 ירקות טריים. הירקות מספקים ויטמינים לגוף וממלאים את הקיבה ומשהים את תהליך העיכול, כך שבסופו של דבר כל ארוחה שכוללת גם ירקות תשביע לזמן ארוך יותר.

הגיל השלישי הינו שלב בחיים בו יש השפעה של משתנים רבים השלובים זה בזה. ההשפעה שלהם באה לידי ביטוי על הבריאות, צרכים, סגנון חיים ומצב הרוח. ממחקרים אחרונים בתחום הגריאטריה, עולה כי ההמלצות לפעילות גופנית בגיל מבוגר אינן מגבילות סף עליון מבחינת הגיל, הווה אומר, שפעילות גופנית מומלצת בכל גיל, אפילו המבוגר ביותר. פעילות גופנית תורמת לחיים ארוכים ובריאים, תורמת לחיים פעילים ועצמאיים, ומכאן חשיבותה לגיל השלישי, גיל 60 שנה ומעלה. כבר ביוון העתיקה טען היפוקרטס שהסוד לבריאות טובה טמון בניהול אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית סבירה. כיום, עולה בהתמדה מספר המבוגרים חדורי המודעות לבריאותם המבינים עד כמה חשובה הפעלת כל מערכות הגוף באמצעות מגוון פעילויות גופניות סדירות התורמת בין השאר להפחתת גורמי סיכון. 

היתרונות בריאותיים של פעילות גופנית סדירה כוללים:
•    שיפור תפקוד מערכות הלב וכלי הדם ומערכת הנשימה
•    סיוע באיזון לחץ הדם והפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם, לאירועים מוחיים ולמחלות נוספות
•    שיפור גמישות המפרקים והתנועתיות
•    חיזוק השרירים וחיזוק העצמות 


•    שיפור הקואורדינציה ושיווי המשקל
•    שיפור בטיחות ההליכה וצמצום הסיכון לנפילות.
•    שיפור מצב הרוח (הפחתת תחושת דיכאון), שיפור יכולת הריכוז ומתן תחושה כללית טובה 
•    שיפור יכולת התפקוד בחיי היומיום: פעילות גופנית מאפשרת לשרירים להתחזק כדי שתוכלו להמשיך בפעילות היומיומית באופן עצמאי, בלא תלות באחרים.
•    העלייה בתוחלת החיים מביאה גם עלייה במודעות לגבי יתרונות הפעילות הגופנית גם בגיל השלישי.
גם פעילות גופנית מועטה  עדיפה על העדר פעילות.


ספורט הפטאנק  
הפטאנק הינו משחק כדורת למסלול שטח. נולד בצרפת ב – 1906 בעיירה ליד מרסיי. בפטאנק, הכדור מוטל מעמדה נייחת (מעגל שבתוכו ניצב השחקן ורגליו צמודות אל הקרקע. מכאן שמו – "פה" = רגליים, "טנקה"= צמודות). המשחק התפשט בצרפת ומשם למדינות חסותה. כיום משחקים פטאנק בכל העולם. ספורט הפטאנק הוקם בישראל ע"י יוצאי צרפת.
ספורט ידידותי ותחרותי  המאפשר לנשים וגברים לשחק יחד באותה קבוצה או זה כנגד זה בכל גיל : ילדים בוגרים וגיל הזהב. ספורט המתאים לכל גיל .
המשחק משלב בכל הגילאים מגוון של יכולות פיזיות, מנטליות וחברתיות. 
מטרותיו של ספורט הפטאנק:
•    קידום פעילות גופנית עממית המתאימה לכל גיל.
•    עידוד קשרים קהילתיים חברתיים.
•    מסייע בריכוז, שיפור זיכרון, מפתח דיוק, קואורדינציה, גמישות מפרקים ויוצר קשרים חדשים במוח.
•    מגביר יכולת מנטאלית וטקטית.
•    מעודד את השחקנים להיות שחקן וצופה הוגן.
•    משחק תחרותי שניתן לשחק אותו ביחידים, זוגות ושלשות.
•    מעודד עבודת צוות וחשיבה אסטרטגית. 

תנאים למשחק הפטאנק: 
מגרש: 
גודל מגרש מינימלי הוא 13 מ' אורך ו 3.5 מ' רוחב. תנאי המגרש אבני חצץ קטנות בגובה 2 ס"מ מהקרקע .

 
מפרט הכנת מגרש -מצורף קישור - אתר ההתאחדות http://www.petanque.co.il/
ציוד: 
כדורי פטאנק – קיימים שני סוגים כדורי אימון הנמכרים בקופסא של 6 כדורים, כדורי משחק הנמכרים בקופסא של 3 כדורים. ניתן למצוא בדקטלון. 
חישוק (מעגל זריקה): חישוק שטוח בקוטר של 50 ס"מ. 
כדור מטרה – כדור קטן, נמכר בדקטלון.
חוקי המשחק: 
קיימת חוקה בינלאומית לספורט הפטאנק שעודכנה בשנת 2021 , ניתן למצוא את החוקה באתר ההתאחדות – חוקה -  http://www.petanque.co.il/
חוקים חדשים מתוך החוקה תורגמו לערבית בשנת 2017 , בשינויים קלים בעקבות החוקה החדשה ניתן יהיה להפיץ. 
קורס מדריכים:
קיום קורס מדריכים בשיתוף מכון וינגייט והתאחדות מועדוני פטאנק ישראל מותנה ברישום של מינימום 10 משתתפים. 
פרטים בנושא ניתן לקבל אצל כרמלה שלו 054-5604720 
תחרויות:
השתתפות בתחרויות מותנה ברישום להתאחדות מועדוני פטאנק ישראל. 
פרטים בנושא ניתן לקבל אצל כרמלה שלו 054-5604720 

עונת 20-21 התאחדות הפטאנק נערכת לקיום 6 תחרויות בוקר "תחרויות וותיקים" מגיל 60+, בנוסף ללוח הפעילות השוטף לכל הגילאים, תחרויות בשבתות ואמצע שבוע (ערב).  
משחק הברידג' 
הברידג' הוא משחק הקלפים הפופולארי ביותר בעולם. מדובר במשחק חברתי, אסטרטגי, מרתק ומאתגר, המעורר סקרנות והתלהבות בכל סוגי האוכלוסייה, ללא הבדל מין, גיל, שפה או מגבלות גופניות. ניתן לשחק ברידג' בכל מקום ובכל מזג אוויר. הברידג' מציע תחרותיות מסוג אחר – שימוש בכוח החשיבה! 
הברידג' כובש את ליבם ומוחם של אנשים רבים החל מהשיעור הראשון וגם אחרי 40 שנה של משחק ולימוד.  למרות שברידג' משוחק בקלפים, הוא איננו משחק מזל ודורש שיתוף פעולה עם השותף, למידת "שפת הברידג'" ואסטרטגיות וטקטיקות שונות באמצעות שיעורים, תרגול ואף השתתפות בתחרויות (לתחרותיים שבינינו). 
הברידג' הוכר כענף ספורט ע"י מנהל הספורט והומלץ ע"י משרד החינוך כפעילות מומלצת גם לילדים בבתי הספר, שכן מדובר בפעילות שמפתחת את החשיבה ומקנה כישורים חברתיים ולימודיים רבים. 
מה הם הערכים המרכזיים המתקבלים מלימוד ותרגול משחק הברידג'?' 
שיפור הזיכרון, הגברת כושר הריכוז, מניעת דמנציה (על פי מחקרים), פיתוח כישורי תכנון, חשיבה לוגית, שיפור היכולות הלימודיות, הגברת יכולת שיתוף הפעולה וכמובן יצירת קשרים ויחסים בין אישיים עם שחקנים נוספים, פעילות חברתית מהנה המלווה את פעילות הברידג' (למשל נופשונים, אירועים ועוד). 


הברידג' התחרותי 
ישראל נחשבת למעצמת ברידג' עולמית ונבחרות הברידג' הישראליות, אשר מייצגות את ישראל בתחרויות בינלאומיות כגון: אליפויות עולם, אליפויות אירופה, אולימפיאדת החשיבה, אליפות העולם לסטודנטים ועוד מביאות הרבה כבוד לישראל. התחרויות מתחילות במועדוני הברידג' הפרוסים ברחבי הארץ. 
         Israel Bridge Federation, 58002176 
27TH Yaara St, Ra'annana Israel 4320458
  ibf@bridge.co.il | www.bridge.co.il 

משיכת חבל 
בכוונת ההתאחדות למשיכת חבל בישראל למנף את הענף ע"י הרחבת  הקיף הפעילות ברחבי הארץ ובעיקר בשיתוף פעולה עם הרשויות בכפרים ובערים.
משיכת חבל, סוג של תחרות ספורט שבו מתעמתים שתי קבוצות האחת כנגד השנייה במבחן חוזק שכל קבוצה מונה שמונה ספורטאים או ספורטאיות.
בהשאלה נהוג להשתמש בביטוי על מנת לתאר שימוש בכוח ברוטאלי בין שתי קבוצות מנוגדות, למשל בין שתי מחלקות בארגון. לעיתים קיים צד שלישי המשמש כ"חבל" במאבק בין הצדדים.
בתחרות משיכת חבל נערכות שתי הקבוצות בשני קצוות של חבל (שהיקפו כ- 10 ס"מ) . בכל קבוצה שמונה ספורטאים, כשהמשקל הכולל של כל קבוצה אינו עולה על המשקל המקסימלי שהוגדר לקבוצת המשקל בה הם מתחרים. על החבל סימון "קו האמצע" ושני סימונים במרחק של ארבעה מטרים משני צדדיו של קו האמצע. 

שתי הקבוצות מתחילות כשקו האמצע של החבל ממוקם ישירות מעל קו ההתחלה המשורטט על הקרקע. ברגע שהתחרות (המשיכה) מתחילה, מנסה כל קבוצה למשוך את השנייה עד שהסימון של הקבוצה היריבה יעבור מעל קו ההתחלה המשורטט על הקרקע, או שהקבוצה היריבה תפסיד בשל ביצוע עבירות.
ספורט משיכת חבל תחרותי מתאים לגילאי 14 ועד 60 כל עוד המצב הבריאותי מאפשר זאת. בקרב הנוער ייחודי והיות בספורט מסוג זה אין מגע פיסי בין הספורטאים, בעיקר לפריקת פורקן מחד גיסה ומאתגר מאידך.
לספורט זה אין עלויות משמעותיות, הציוד הנדרש: חבל מקצועי מתקן ומגרש לאימונים ברוחב של 10 מטר ואורך 20 מטר (העלות הינה  חד פעמית).
ההתאחדות למשיכת חבל בישראל תסייע בהדרכות וליווי מקצועי עד להסמכת מדריכים ומאמנים בכל מועדון שיקום בכל רחבי הארץ.
לציין שקיימת ליגה לנוער, נערות, נשים, גברים וגם מיקס (4 נשים+ 4 גברים). 
ליצירת קשר:  אתר הבינלאומי : https://tugofwar-twif.org/ 
israel.tug@gmail.com    פלאפון : 052288286
 
סה"כ תמיכה שנתית של העירייה בתכנית "אורח חיים בריא" ופעילות ספורט לגיל ה-3 = 100,000 ₪ 

 הקמת פורום מקצועי של אנשי הספורט בעיר חדרה

מומלץ על הקמת פורום ספורט מקצועי בעיר.
הרכב המשתתפים:  ראשי ענפי הספורט התחרותי
                מאמן מכל ענף ספורט
                נציגי רשות הספורט
                מנהלי רשות  הספורט 
                1-2 מורים לחינוך גופני
הפורום ייפגש בתדירות של פעם בחודש לדון בנושאים מקצועיים ולהפריה הדדית.
דוגמאות – דיון על שיתוף פעולה ותאום עם בתי הספר, שיתוף פעולה ותאום עם ההורים, אימוני כושר גופני, שילוב בנות, שיתוף פעולה עם המתנ"ס, ועוד.
תמיכה שנתית של העירייה בארגון פורומים מקומיים = 10,000 ₪

 טיפול בספורטאים חיילים וסטודנטים, מינוי מתנדב/ת לטיפול בלימודים ושירות צבאי


ימונה מתנדב\ת לטיפול בספורטאים\יות מתגייסים\חיילים\סטודנטים\והכשרה מקצועית לייעוץ, הכוונה וליווי 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.