חיפוש סגור

| אתלטיקה | 12/08/2012

8 חברי מועדון 8.8, חלק ב'

 
 
 
 
 
 
8 חברי מועדון 8.8
חלק ב'
מאת: יורם אהרוני
 
בחלק א' ראינו כי דיילי תומפסון היה טוב בהרבה בגיל הנוער משאר חברי "מועדון 8.8", האתלטים שקבעו יותר מ-8800 נקודות בקרב-10 לפי טבלת 1985.
סה"כ התחיל תומפסון בקריירה 37 תחרויות קרב-10 שמהן לא סיים 8 (6 מתוך אלה שלא סיים היו האחרונות בקריירה שלו). 19 פעמים ניצח כולל פעמיים במשחקים האולימפיים, פעמיים באליפות אירופה, שלוש פעמים במשחקי חבר העמים הבריטי ופעם אחת באליפות העולם. רשם 18  תוצאות מעל 8000 נקודות.
התפתחות ההישגים של תומפסון הייתה רציפה. טבלה מספר 3 מסכמת את התפתחות הישגיו במקצועות השונים בתחרויות קרב-10.
 
 
טבלה מספר 3: התפתחות תוצאות של דיילי תומפסון בתחרויות קרב-10 בלבד
 
גיל
100
רוחק
ברזל
גובה
400
110
דיסקוס
מוט
כידון
1500
N
17
10.7
7.21
11.77
1.97
49.3
15.8
32.20
3.40
57.04
4:30.9
3
18
10.5
7.57
13.59
1.98
48.15
15.3
38.78
4.40
56.92
4:20.3
4
19
10.5
7.72
13.85
2.07
47.31
14.95
41.70
4.80
55.78
4:23.8
4
20
10.50
8.11w
14.69
2.07
47.76
14.85
43.52
4.80
59.80
4:22.8
3
21
10.45
7.60
14.82
2.06
47.30
14.39
43.14
-
61.92
-
1
22
10.55
8.00
15.18
2.11
48.01
14.37
42.98
4.90
65.38
4:25.49
2
23
10.47
7.84
14.54
2.05
47.64
14.81
41.66
5.00
62.54
-
1
24
10.50
7.95
15.44
2.08
46.86
14.31
45.48
5.00
63.56
4:23.81
3
25
10.44
7.88
15.38
2.09
48.12
14.37
44.46
5.10
65.24
4:29.72
2
26
10.44
8.01
15.72
2.03
46.97
14.26
47.22
5.00
65.24
4:35.00
2
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
10.26
7.81
15.73
2.08
47.02
14.04
47.62
5.10
63.28
4:26.16
3
29
10.67
7.52
15.09
2.01
48.61
14.87
45.18
4.80
54.14
4:48.78
1
30
10.62
7.38
15.02
2.03
49.06
14.72
44.80
4.90
64.04
4:45.11
2
31
10.86
7.14
14.99
1.92
49.76
-
-
-
-
-
1
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
11.06
6.95
15.20
1.91
51.74
15.38
46.54
4.80
53.44
-
3
34
11.18
6.48
14.57
1.88
-
-
-
-
-
-
2
 
N  - מספר תחרויות קרב-10 בהן השתתף באותה עונה, כולל קרבות אותם לא סיים.
צבע ירוק – ההישג הטוב ביותר במקצוע שהושג במהלך תחרות קרב-10.
תחרות קרב-10 כוללת ששה מקצועות בהם הנערים מתחרים באותה מתכונת בדיוק כמו הגברים (100, רוחק, גובה, 400, מוט, 1500) וארבעה בהם המידות והמשקלות משתנים במעבר מנוער לבוגרים (ברזל, משוכות, דיסקוס ולעיתים גם כידון). התפתחות הישגיו של תומפסון מראה כי המקצוע בו הגיע להישגו הטוב ביותר בגיל הצעיר ביותר היה ריצת 1500 (גיל 18) ואחר-כך לפי הסדר: רוחק (20), גובה וכידון (22), 400 (24), מוט (25) ולבסוף ארבעה מקצועות בהם קבע את הישגו הטוב ביותר בגיל 28 : 100, ברזל, 110 משוכות ודיסקוס. במשוכות, מקצוע פחות טוב שלו, הוא השתפר כמעט לכל אורך הקריירה אבל היה בו פחות טוב מאתלטים גדולים אחרים (ראה להלן בטבלה מספר 6). בדיסקוס וכדור-ברזל אפשר להמשיך ולהתפתח יותר שנים מאשר במקצועות אחרים בגלל ההשפעה המצטברת של הרבה שנים של עבודה על כוח וטכניקה. בכידון לעומת זאת נראה שאפשר להגיע להישגים טובים כבר בגיל צעיר יותר. אולי זה נראה מפתיע שתומפסון הגיע לשיאו בריצת 100 מאוחר יחסית, אבל זה מראה אולי שגם מקצוע זה מושפע מאד משיפור בכוח ובטכניקה.
 לעומת תומפסון שהגיע להישגים טובים מא ד כבר כנער, אצל רומן שברלה, השיאן העולמי עד השנה, בולטת העובדה שאחרי כמה שנים של "דריכה במקום", בגיל 22 הוא "נולד מחדש". לכל אחד מהשמונה, זולת תומפסון, יש שנה אחת של שיפור בהישג של יותר מ - 450 נקודות אחרי גיל הנוער. בטבלה מספר 5 מובאים הנתונים.
טבלה מספר 5: השיפור הגדול ביותר בשנה אחת בהישג בקרב-10 אחרי גיל הנוער אצל חברי "מועדון 8.8 "
 
תומפסון
שברלה
דבוז'אק
אובראיין
הינגזן
קליי
נול
איטן
גיל
19 - 20
21 - 22
20 - 21
23 - 24
19 - 20
20 - 21
23 - 24
19 - 20
שיא אישי קודם
8082
7642
7392
7967
7483
7373
7425
7155
שיא אישי חדש
8470
8210
8054
8483
7945
8169
8093
8122
הפרש
388
568
662
516
462
796
668
967
 
 
בטבלה מספר 5 מובאים ההישגים הטובים ביותר בקריירה (גם בתחרויות שאינן קרב-10) של "חברי מועדון 8.8"
טבלה מספר 6 : ההישגים הטובים בכל מקצוע של חברי "מועדון 8.8"
 
100
רוחק
ברזל
גובה
400
110 משוכות
דיסקוס
מוט
כידון
1500
סה"כ ניקוד של שיאים אישיים
תומפסון
10.26
 
8.01
(8.11W)
16.10
2.11
(2.14i)
46.86
14.04
49.10
5.25
65.38
(64.08ח)
4:20.3
 
ניקוד
1032
1089
857
934
965
969
852
988
819
810
9315
שברלה
10.64
8.11
16.47
2.15
47.76
13.68
49.46
5.20
71.18
4:21.98
 
ניקוד
942
1089
880
944
921
1016
859
972
907
798
9328
דבוז'אק
10.54
8.07
16.88
2.09
47.56
13.61
50.28
5.10
72.32
4:27.63
 
ניקוד
966
1079
906
887
931
1025
876
941
925
760
9296
אובראיין
10.23
8.11
16.69
2.20
46.53
13.47
55.07
5.25
66.90
4:33.19
 
ניקוד
1040
1089
894
992
982
1044
977
988
842
724
9572
הינגזן
10.70
8.04
16.57
2.18
47.65
13.84
50.82
5.10
67.42
4:12.29
 
ניקוד
929
1071
886
973
926
995
887
941
850
865
9323
קליי
10.35
8.06
16.27
2.10
47.78
13.64
55.87
5.15
72.00
4:38.93
 
ניקוד
1011
1076
868
896
920
1022
993
957
920
687
9350
נול
10.34
8.22
15.11
2.05
46.23
14.37
45.28
5.60
71.91
4:29.48
 
ניקוד
1013
1117
796
850
997
927
773
1100
919
748
9240
איטן
10.21
8.23
14.78
2.11
45.68
13.35
47.36
5.30
61.96
4:14.48
 
ניקוד
1044
1120
776
906
1025
1060
816
1004
767
850
9368
 
מקרא :
 W - תוצאה עם רוח מעל 4.0 מטר/שנייה. במקרה של תומפסון (במשחקי חבר העמים בשנת 1978) היא הייתה 6.29 מטר/שנייה...
i – תוצאה באולם.
ח – תוצאה שקבע תומפסון ב"כידון החדש" (זה שהוכנס לשימוש באמצע שנות השמונים).
בכל מקצוע מסומן ההישג הטוב ביותר של אחד משבעת האתלטים בצבע ירוק והשיא האישי הכי פחות טוב במקצוע מסומן בצבע אדום.
הקנדי מייק סמית שהוא בעל שיא אישי של 8626 נקודות (האתלט ה - 27 בכל הזמנים) מדורג שלישי בכל הזמנים בחיבור נקודות של שיאים אישיים (9362 נקודות!)
 לפי הנתונים שלעיל "דרישות המינימום" לתוצאה של 8800 נקודות היא שיא אישי ברמה של לפחות:
100 – 10.70
רוחק – 8.00
ברזל - 16.00 (אלא אם כן אתה ארקי נול וקופץ 5.60 במוט או אשטון איטן וקופץ 8.23 לרוחק...)
גובה – 2.10 (אלא אם כן אתה ארקי נול ורץ 400 ב – 46.23...)
400 – 47.80
110 משוכות – 14.10 (אלא אם כן אתה ארקי נול וקופץ 8.22 לרוחק...)
דיסקוס – 49.00 (אלא אם כן אתה אשטון איטן ורץ 100 מ' ב-10.21...)
מוט – 5.10
כידון – 65.00 (אלא אם כן אתה אשטון איטן ורץ 1500 ב-4:14.48...)
1500 – 4:30 (אזרחי ארה"ב יכולים להסתפק ב – 4:40...)
 שלושה מחברי "מועדון 8.8" היו עדיין פעילים בשנת 2012. אשטון איטן זכה בתואר האולימפי בלונדון ועל מלוא התפתחות הישגיו נוכל לעמוד רק בעוד מספר שנים כי למרות שהוא כבר השיאן העולמי הוא עדיין בקו התקדמות והוא צעיר יחסית למצטיינים במקצוע. הוא החלש ביותר במקצועות הזריקה מכל חברי "מועדון 8.8" אבל כאמור, נמצא במגמת התקדמות בכל המקצועות. בשמונה ממקצועות קרב-10 הוא רשם שיאים אישיים בשנת 2012 ובשני המקצועות הנותרים נקבעו שיאיו האישיים ב-2011.
בריאן קליי, הטוב בזורקי הדיסקוס ב"מועדון", נכשל דווקא במקצוע זה במבחנים של ארה"ב ובמשחקי לונדון נראה מעודד את חבריו מן היציע.
רומן שברלה עדיין פעיל בגיל 38. הוא סיים שישי באליפות אירופה בהלסינקי ופרש מיד אחרי ריצת 100 מ' מהתחרות האולימפית בלונדון.
 
הגירסה המקורית של המאמר הופיעה במגזין "עולם הריצה" גיליון 150, יולי 2011

מאמרים רלוונטים נוספים

השוואה בין כדורגלנים צעירים בפורטוגל ובברזיל

17/08/2020

קרא עוד

הפינה האולימפית: טרזן בפריס

20/04/2012

קרא עוד

פעילות גופנית תורמת להישגים לימודיים

31/01/2015

קרא עוד

אוריינות גופנית, פעילות גופנית ומרכיבי בריאות בתלמידים

15/02/2021

קרא עוד

הרהורי לונדון: אלופה לא אולימפית

01/08/2012

קרא עוד

די להשוואה בין מדליות במדעים ובספורט

19/05/2018

קרא עוד