דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 19/04/2023

קשר סיבתי בין פעילות גופנית ופעילות קוגניטיבית

(בתמונה: פעילויות המומלצות לבריאות מנטלית ושיפור היכולת הקוגנטיבית)

תקציר מאמר שהופיע ב-Scientific Reports

רקע


נמצא במחקרים תצפיתיים כי אנשים מבוגרים המבצעים פעילות גופנית יש להם פעילות קוגנטיבית טובה יותר מאשר של אלה שמבצעים מעט פעילות גופנית אך לא ברור ממחקרים אלה האם הפעילות הגופנית משפיעה על הפעילות הקוגנטיבית או שההפך הוא הנכון: ייתכן שאנשים עם פעילות קוגנטיבית גבוהה יותר נוטים לעשות יותר פעילות גופנית. כמו כן קיימת האפשרות ששתי הפעילויות גם יחד מושפעות מגורמים אחרים. לדוגמה: שתיהן מושפעות מהגיל: ככל שהאנשים מבוגרים יותר יש אצלם ירידה הן בפעילות הגופנית והן בפעילות הקוגנטיבית.
מחקרים התערבותיים בהם חולקה קבוצת אנשים לשניים, אחת שביצעה פעילות גופנית והאחרת לא וכעבור תקופה מסוימת הוערכה הפעילות הקוגנטיבית של שתי הקבוצות הם מעטים, המדגמים בהם בדרך כלל קטנים וגם תקופות המעקב הן קצרות יחסית. מחקרים אלה בדרך בודקים רק את האפשרות שפעילות גופנית משפיעה על הפעילות הקוגנטיבית ולא את האפשרות ההפוכה. 
רנדומיזציה מנדליאנית היא שיטה אפידמיולוגית שבה נעזרים בשונות הגנטית  כדי להעריך השפעות של גורם אחד על גורם אחר. גנים הגרומים לאנשים מסוימים לבצע יותר פעילות גופנית לא משפיעים גם על היכולת הקוגנטיבית שלהם ולכן במידה שיימצא כי אנשים המבצעים יותר פעילות גופנית, יש להם גם פעילות קוגנטיבית גבוהה יותר, אפשר יהיה להניח כי הפעילות הגופנית היא זו שהשפיעה לטובה על הפעילות הקוגנטיבית.

שיטת המחקר והתוצאות


במחקר זה נותחו תוצאות של מחקרים קודמים שמספר הנבדקים בהם היה 257,000. הפעילות הגופנית הוערכה באמצעות אקסלרומטרים שענדו הנבדקים למשך 7 ימים שיכלו לסווג את הפעילות הגופנית מבחינת העצימות ל-3 רמות: נמוכה, מתונה ועצימה. הפעילות  הקוגנטיבית הוערכה באמצעות שורה של מבחנים מקובלים המתוארים במאמר המקורי. 
בניתוח הנתונים נמצאו עדויות לכך שהן פעילות גופנית מתונה והן פעילות עצימה היו קשורות לפעילות קוגנטיבית טובה יותר ולא נמצאו קשרים בכיוון ההפוך. פעילות גופנית מתונה נמצאה בקשר חזק פי 1.5 מאשר מפעילות גופנית עצימה עם פעילות קוגנטיבית. פעילות גופנית בעצימות נמוכה לא נמצאה כקשורה עם פעילות קוגנטיבית ולכן גורסים החוקרים שכדי להשפיע לטובה על הפעילות הקוגנטיבית, הפעילות הגופנית צריכה להיות לפחות מתונה בעוצמתה.


מקורות:


1. Cheval, B., Darrous, L., Choi, K.W. et al. Genetic insights into the causal relationship between physical activity and cognitive functioning. Sci Rep 13, 5310 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32150-1
2. ALEX HUTCHINSON. an exercise help brain health? What two conflicting studies tell us. THE GLOBE AND MAIL. APRIL 10, 2023
https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/article-exercise-cognitive-benefits 

 

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.