דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 10/12/2023

קשר בין פעילות גופנית ולחץ נפשי

תקציר מחקר שבוצע בקוריאה

 

(בתמונה: מקומיים ותירים באירוע הליכה חינמי למרחק 7 ק"מ המתקיים מדי חודש בשביל הליכה במרכז סיאול. האירוע נקרא Namsan Trail Turtle Walk-A-Thon)

שיטת המחקר


הנבדקים במחקר היו 1503 נשים ו-1937 שהיו חלק ממדגם במחקר שעשה המכון הלאומי למדעי הספורט בשיתוף משרד התרבות, הספורט והתיירות בדרום קוריאה. 2813 הנבדקים היו בטווח הגילים 64-19  ו-627 היו בני 65 ומעלה.  
המשקל והגובה של הנבדקים נמדדו. שאר הנתונים הוצאו משאלונים.
פעילות גופנית (פ"ג) הוערכה מהתשובה לשאלה: "כמה פעמים בשבוע אתה מבצע פ"ג גופנית הגורמת לך להזיע למשך 30 דקות לכל הפחות?"
הרגשת לחץ נפשי הוערכה מהדירוג של הנבדקים בסולם מ-1 עד 5 של השאלה: "בממוצע, כמה לחץ נפשי אתה חש בדרך כלל?"  דירוג 1 בסולם הוגדר כלחץ נפשי חמור ואילו דירוג 5 הוגדר כ"מעט מאד לחץ".
כמו כן נאספו מהשאלונים נתונים על משך שעות השינה בלילה, עישון והרגלי אכילת ארוחת בוקר.


תוצאות


טבלה מספר 1 מביאה את הממוצעים של הגברים והנשים

 

נשים

גברים

גיל (שנים)

42.65

42.76

גובה (מטר)

1.59

1.72

משקל (ק"ג)

56.9

72.2

BMI (ק"ג/מ"ר)

22.7

24.4

מספר ואחוז מעל BMI 25.0

313

20.8%

727

37.6%

תחושת לחץ נפשי נמוך (מספר ואחוז)

314

20.9%

397

20.5%

תחושת לחץ נפשי בינוני (מספר ואחוז)

879

58.5%

1083

55.9%

תחושת לחץ נפשי גבוה (מספר ואחוז)

310

20.6%

457

23.6%

ביצוע פ"ג לפחות פעם אחת בשבוע (מספר ואחוז)

1170

77.8%

1608

83.0%

 

 

תדירות ביצוע פ"ג (מספר פעמים בשבוע)

2.56

2.66

שעות שינה ביום

6.60

6.58

אכילת ארוחת בוקר מסודרת (אחוז)

813

54.1%

977

50.5%

מעשנים (מספר ואחוז של מעשנים נוכחיים)

32

2.1%

522

26.9%

 

בין הגברים, 18.1% חשו לחץ נפשי נמוך, 56.4% חשו לחץ נפשי בינוני ו-25.5 חשו לחץ נפשי גבוה. המספרים המקבילים בקרב הנשים היו: נמוך – 18.2%, בינוני – 58.9%, גבוה – 22.9%, כלומר פיזור דומה למדי בין המינים של אחוזי הלחץ הנפשי. בקרב הגברים לא היה הבדל באחוזי הלחץ הנפשי בגילים השונים ואצל הנשים נשים צעירות חשו יותר לחץ מנשים מבוגרות יותר. מגמה הפוכה בקשר בין BMI ללחץ הנשי הייתה בשני המינים: גברים עם BMI גבוה חשו יותר לחץ נפשי בעוד אצל הנשים אלה שהיו בעלות BMI נמוך חשו יותר בלחץ.   הרגלים לא מסודרים של אכילת ארוחת בוקר ועישון נמצאו בקשר עם יותר לחץ נפשי. פחות שעות שינה נמצא בקשר עם יותר לחץ נפשי, אך רק בקרב הגברים.
ככל שהלחץ הנפשי היה גבוה יותר כך פחת שיעור אלה שעסקו בפ"ג  לפחות פעם אחת בשבוע וגם פחת מספר הפעמים הממוצע בו עסקו האנשים בפ"ג. 
טבלה מספר 2 מציגה את הערכים השונים ב-3 קבוצות של הלחץ הנפשי בקבוצת הגיל 64-19
    

 

לחץ נמוך גברים

לחץ בינוני גברים

לחץ גבוה גברים

לחץ נמוך נשים

לחץ בינוני נשים

לחץ גבוה נשים

מספר ואחוז

303

18.1%

944

56.4%

427

25.5%

207

18.2%

671

58.9%

263

22.9%

גיל ממוצע

38.9

38.2

37.5

43.4

39.3

36.3

גובה ממוצע

1.72

1.73

1.73

1.59

1.60

1.60

משקל ממוצע

71.4

73.4

73.9

57.7

57.0

56.7

BMI ממוצע

24.0

24.4

24.6

22.7

22.2

21.9

מספר ואחוז מעל BMI 25.0

92 (30.5%)

376 (39.9%)

170 (39.8%)

38 (18.4%)

102 (15.4%)

42 (16.1%)

פ"ג  לפחות פעם אחת בשבוע

261 (86.1%)

792 (83.9%)

317 (74.2%)

175 (84.5%)

497 (74.1%)

177 (67.8%)

ממוצע ימים בשבוע עיסוק בפ"ג

2.97

2.46

2.11

2.81

2.18

1.92

ממוצע שעות שינה ביום

6.86

6.62

6.36

6.81

6.73

6.58

מספר ואחוז ארוחת בוקר מסודרת

177 (58.6%)

429 (45.5%)

165 (38.6%)

113 (54.6%)

325 (48.5%)

100 (38.3%)

מספר ואחוז מעשנים

66 (21.8%)

269 (28.5%)

148 (34.7%)

2 (1%)

9 (1.3%)

13 (5.0%).

 

טבלה מספר 3 מביאה את המספרים לגבי אלה שהיו בני 65 ומעלה
    

 

לחץ נמוך גברים

לחץ בינוני גברים

לחץ גבוה גברים

לחץ נמוך נשים

לחץ בינוני נשים

לחץ גבוה נשים

מספר ואחוז

94 (35.7%)

139 (52.9%)

30 (11.4%)

107 (29.4%)

208 (57.1%)

49 (13.5%)

גיל ממוצע

72.4

72.4

70.7

73.7

73.8

72.4

גובה ממוצע

1.65

1.66

1.66

1.54

1.54

1.54

משקל ממוצע

65.5

66.9

67.2

57.2

56.3

57.0

BMI ממוצע

24.0

24.2

24.3

24.2

23.7

24.2

מספר ואחוז מעל BMI 25.0

32 (34.0%)

48 (34.5%)

9 (30.0%)

47 (43.9%)

64 (30.8%)

20 (40.8%)

פ"ג  לפחות פעם אחת בשבוע

88 (93.6%)

122 (87.8%)

28 (93.3%)

101 (94.4%)

180 (86.5%)

40 (81.6%)

ממוצע ימים בשבוע עיסוק בפ"ג

4.50

3.52

3.97

4.24

3.30

3.16

ממוצע שעות שינה ביום

6.73

6.25

6.60

6.22

6.26

6.29

מספר ואחוז ארוחת בוקר מסודרת

84 (89.4%)

106 (40.3%)

16 (53.3%)

82 (76.6%)

162 (77.9%)

31 (36.3%)

מספר ואחוז מעשנים

7 (7.4%)

26 (18.7%)

6 (20.0%)

4 (3.7%)

3 (1.4%)

1 (2.0%)

 

דיון בממצאים


במחקר זה נמצא קשר בין עיסוק בפ"ג לבין פחות הרגשת לחץ נפשי. הקשר הזה  נמצא בכל קבוצות הגיל והמין חוץ מאצל גברים בגיל 65 ומעלה. מעניין כי אפילו עיסוק בפ"ג פעם אחת בשבוע בלבד נמצא קשור לפחות לחץ נפשי. כמו כן לחץ נפשי גבוה נמצא קשור עם הרגלי חיים לא בריאים: עישון, אכילת ארוחת בוקר לא מסודרת ופחות שעות שינה. אצל גברים מעל גיל 65 גם במקרה זה הקשר לפ"ג לא היה ברור.
מחקר זה מצטרף לשורה של מחקרים שמצאו קשר בין פ"ג ופחות לחץ נפשי. עם זאת, במחקרים אחרים נמצא כי  ברמות גבוהות מאד של עיסוק בפ"ג לא נמצא הקשר הזה. לדוגמה, במחקר שבוצע בארה"ב והקיף 1.2 מיליון נבדקים נמצא כי אלה שעסקו בפ"ג 5-3 פעמים בשבוע היו במצב המנטלי הטוב ביותר בעוד אלה שביצעו פ"ג 23 פעמים בחודש למשך 90 דקות ומעלה לאימון אחד היו במצב מנטלי לא טוב. כפי שכבר נכתב, במחקר זה, אפילו עיסוק בפ"ג פעם אחת בשבוע היה בקשר עם פחות לחץ נפשי בהשוואה למצב בו לא נעשתה כלל פ"ג. מחקר אחר הראה שאפילו עיסוק בפ"ג גופנית למשך 60 דקות בשבוע (פחות מהכמות המומלצת על ידי ארגון הבריאות העולמי העומדת על 300-150 דקות בשבוע) כבר נקשר עם שיפור המצב הנפשי וזו עוד סיבה לעיסוק בפ"ג, אפילו בכמות הנמוכה מהכמות המומלצת.


מקור:


Yoon ES, So WY, Jang S. Association between Perceived Psychological Stress and Exercise Behaviors: A Cross-Sectional Study Using the Survey of National Physical Fitness. Life (Basel). 2023 Oct 14;13(10):2059. doi: 10.3390/life13102059. PMID: 37895440; PMCID: PMC10608688.

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.