דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 18/02/2024

קשרים בין מספר הילדים בבית ופעילות גופנית


תקציר מאמר שהופיע ב- International Journal of Environmental Research and Public Health

שיטת המחקר


הנתונים ששימשו למאמר זה הוצאו מתוך מחקר הנקרא National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) שהתבצע בארה"ב בשנים 2017-2006. במחקר בוצע איסוף נתונים על מדגם מייצג של אנשים מגיל 22 ומעלה בארה"ב. איסוף הנתונים בוצע באמצעות  ראיונות שערכו החוקרים לנבדקים. הנבדקים ענו לשאלות  שהופיע בשאלון והחוקרים הסבירו להם את השאלות במידת הצורך. כמו כן בוצעו לנבדקים בדיקות רפואיות.
פעילות גופנית מתונה ונמרצת
אחרי שהוסברה לנבדקים מהן פעילות גופנית (פ"ג) מתונה ומהי פ"ג נמרצת הם נשאלו אם בצעו פעילויות כאלה למשך 10 דקות ביום. אם התשובה הייתה חיובית הם נשאלו כמה פעמים בשבוע הם ביצעו פעילויות כאלה. כמו כן נדרשו הנבדקים לספק מידע על משך הזמן של הפעילות הגופנית.


תוצאות


טבלה  מספר 1 מציגה חלק מהממצאים לגבי אלה שהיו להם ילדים עד גיל 5
    

 

כל המדגם

אין ילדים עד גיל 5

ילד אחד עד גיל 5

שני ילדים ומעלה עד גיל 5

מספר ואחוז מהמדגם

2034

1562

334 (16%)

138 (7%)

ממוצע פ"ג מתונה (דקות בשבוע)

180

202

181

175

ממוצע פ"ג עצימה (דקות בשבוע)

219

239

236

160

גיל ממוצע

42.3

44.3

34.9

32.7

מספר ואחוז נשים

895 (45.5%)

670 (36.0%)

163 (6.8%)

62 (2.7%)

מספר ואחוז גברים

1139 (55.0%)

892 (44.0%)

171 (7.2%)

76 (3.4%)

 

טבלה מספר 2 מציגה חלק מהממצאים לגבי אלה שהיו להם ילדים בגיל 17-6
   

 

כל המדגם

אין ילדים בגיל 17-6

ילד אחד בגיל 17-6

שני ילדים בגיל 17-6

 שלושה ילדים ומעלה בגיל 17-6

מספר ואחוז מהמדגם

2034

1297 (64%)

343 (17%)

256 (13%)

138 (6%)

ממוצע פ"ג מתונה (דקות בשבוע)

198

204

186

182

186

ממוצע פ"ג עצימה (דקות בשבוע)

219

237

234

234

193

גיל ממוצע

42.3

43.1

40.7

40.5

39.5

מספר ואחוז נשים

895 (45.5%)

537 (29.8%)

169 (7.2%)

123 (5.9%)

66 (2.6%)

מספר ואחוז גברים

1139 (54.5%)

760 (371%)

174 (7.6%)

133 (7.3%)

72 (2.5%)

 

ממצאים עיקריים ודיון בהם


•    אנשים שיש להם שני ילדים ומעלה עד גיל 5, מדווחים על הרבה פחות פעילות גופנית עצימה מאשר אלה שיש להם  לא יותר מילד אחד בקבוצת הגיל הזו.
•    אנשים שיש להם שלושה ילדים ומעלה בקבוצת הגיל 17-6 מדווחים על פחות פעילות גופנית עצימה מאשר אנשים שיש להם לא יותר משני ילדים בקבוצת הגיל הזו.
•    לא נמצא קשר בין מספר הילדים בבית (בשתי קבוצות הגיל) והכמות המדווחת של פ"ג מתונה.
•     הקשר בין מספר הילדים בבית והפעילות הגופנית העצימה היה דומה בגודלו אצל האבות והאימהות.
•    החוקרים מעלים נקודה מעניינת: בוצעו לאורך השנים מספר תוכניות התערבויות להגברת הפעילות הגופנית במשפחה אך כל המחקרים שדיווחו על כך התרכזו בהורה אחד וילד אחד או לכל היותר בשני ההורים וילד אחד ולא מוזכרת בשום מקום התערבות להגברת הפ"ג בה משתתפים אחד ההורים לפחות ויותר מילד אחד. מחקר זה מראה כי מנקודת המבט של הפ"ג של ההורים, דווקא הורים ליותר מילד אחד זקוקים להגברי את כמות הפעילות הגופנית שלהם.
•    לדעת החוקרים, יתכן שאחת הדרכים היעילות להגברת הפ"ג של הורים ליותר מילד אחד היא דווקא לעודד אותם לבצע פ"ג שלא עם ילדיהם כמו למשל, בהפסקות קצרות במהלך יום העבודה.
•    מחקר זה מדווח כביכול על שיעורי פ"ג גבוהים מאד. לדוגמה, ממוצע הפ"ג העצימה עומד על 219 דקות בשבוע. ארגון הבריאות העולמי ממליץ על ביצוע של פ"ג עצימה בשיעור של 75 עד 150 דקות בשבוע. נראה שהפ"ג העצימה שעליה דיווחו הנבדקים במחקר, לא הייתה  ממש עצימה. החוקרים מדגישים כי הערכת כמות הפ"ג במחקר הייתה סובייקטיבית ולכן אין ממש דרך להשוות בין הכמות המדווחת במחקר זה לכמויות פ"ג עליהן מדווחים מחקרים אחרים.


מקור:


Johnson, J.L.; Coleman, A.; Kwarteng, J.L.; Holmes, A.U.; Kermah, D.; Bruce, M.A.; Beech, B.M. The Association between Adult Sport, Fitness, and Recreational Physical Activity and Number and Age of Children Present in the Household: A Secondary Analysis Using NHANES. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 5942. https://doi.org/10.3390/ ijerph20115942

 

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.