דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 10/04/2023

קשרים בין סבולת אירובית וצריכת אלכוהול

(בתמונה: משתתפים לפני הזינוק למירוץ beer mile בו עליהם לשתות פחית בירה לפני כל הקפה של המסלול)

תקציר מאמר שהופיע ב-Medicine & Science in Sports & Exercise

שיטת המחקר


מחקרים שנעשו בסטודנטים מצאו כי אלה המבצעים יותר פעילות גופנית (ספורטאים תחרותיים וגם סטודנטים המבצעים רק פעילות גופנית כדי לשמור על כושר) נוטים לצרוך יותר משקאות אלכוהוליים מסטודנטים המבצעים מעט פעילות גופנית. במחקרים אלה לא בוצעה מדידה של פעילות גופנית וההערכה של כמותה נעשתה באמצעות שאלונים.
המחקר עליו מדווח במאמר זה התבצע במרכז קופר בעיר דאלאס שבטקסס. נכללו בו 38,653 נבדקים מגיל 20 ומעלה שביצעו בדיקת מאמץ מרבי במעבדות מרכז קופר בין השנים 2019-1988. כמו כן מילאו הנבדקים שאלון על הרגלי חיים, כולל צריכת אלכוהול והרגלי פעילות גופנית.  חלק מאלה שפנו לאימונים במרכז קופר לא נכללו במדגם. בין אלה ניתן למנות למשל: נשים הרות, נבדקים שממצאי בדיקת האק"ג שלהם הראו חשד למחלת לב, נבדקים שדיווחו על מחלה כרונית כמו סוכרת וגם נבדקים בתת-משקל (BMI נמוך מ-18.5 ק"ג/מ"ר).
בבדיקת המאמץ המרבי רצו הנבדקים על מסילה נעה (טרדמיל) ובהדרגה הועלו המהירות והשיפוע של המסילה, עד שהנבדקים לא היו יכולים יותר להמשיך במאמץ. נמדד הזמן עד הםסקת המבחן.  לתוצאות מבחן זה יש מתאם גבוה עם צריכת חמצן מרבית (צח"מ). בהתאם לתוצאות המבדק חולקו הנבדקים לשלוש קבוצות: כושר נמוך, כושר בינוני וכושר גבוה. בחלוקה לקבוצות בוצעה התחשבות גם במין ובגיל של הנבדקים. בנוסף לבדיקת המאמץ בוצעה גם הערכה של כמות הפעילות הגופנית (פ"ג) בשלושה החודשים שלפני הבדיקה, לפי תוצאות השאלונים. בהתאם לחישובים חולקו הנבדקים בדיעבד גם לשלוש קבוצות לפי כמות הפ"ג: 1) לא עומדים בהמלצות המקובלות לגבי פ"ג, כלומר ביצעו פחות מ-500 MET  כפול דקות בשבוע; 2) נמצאים בטווח ההמלצות לפ"ג, כלומר ביצעו בין 500 ל-1000 MET כפול דקות בשבוע; 3) ביצעו פ"ג בשיעור גבוה מההמלצות, כלומר ביצעו יותר מ-1000 MET כפול דקות בשבוע.
בהתאם לתוצאות השאלונים חושבו גם מספר "מנות אלכוהול" שצרכו הנבדקים בשבוע. "מנת אלכוהול"  אחת מכילה 15 גרם אלכוהול והיא שווה בערך ל-330 מ"ל בירה, 150 מ"ל יין או 40 מ"ל משקה עם אחוז אלכוהול גבוה כמו ויסקי. הנבדקים חולקו בדיעבד ל-3 קבוצות לפי צריכת האלכוהול השבועית (עבור בני 64-18): 1) צריכה מעטה – 3 מנות ומטה בשבוע; 2) צריכה מתונה – נשים בקבוצה זו דיווחו על צריכה של  יותר מ-3 ועד 7 מנות בשבוע וגברים בקבוצה דיווחו על צריכה של יותר מ-3 ועד 14 מנות בשבוע; 3) צריכה כבדה – מעל 7 מנות בשבוע לנשים ומעל 14 מנות בשבוע לגברים. לגבי נבדקים מגיל 65 ומעלה, הקטגוריות  לנשים ולגברים היו זהות לאלה של נשים בגיל 64-18.  4 שאלות שימשו לאבחון "תלות באלכוהול". נבדקים הוגדרו כ"תלויים באלכוהול"  אם סימנו תשובה חיובית ל-2 ומעלה מההיגדים  הבאים: "אני מרגיש צורך לצמצם את כמות השתייה שלי", "יש לי רגשי אשמה על הרגלי השתייה שלי", "מעצבן אותי שמעירים לי על הרגלי השתייה שלי", "אני שותה משקה אלכוהול מיד אחרי שאני קם בבוקר". כמו כן חולקו הנבדקים בדיעבד ל-4 קבוצות לפי שנת הלידה: 1) "הדור השקט" – נולדו ב-1942 או מוקדם יותר; 2)"בייבי בומרס" – נולדו בין 1943 ל-1960; 3) "דור ה-"X  (1981-1961); 4) "מילניילס" (1982 ואילך).


תוצאות


הגיל הממוצע של הנבדקים היה 45.9 והטווח 86-20 שנים. גברים היוו 71.7% מהמדגם. נתונים נוספים  על המדגם מוצגים בטבלה מספר 1.
    

 

נשים

גברים

גיל ממוצע (שנים)

45.5

46.1

אחוז דור שקט

12.5

16.6

אחוז בייבי בומרס

47.4

50.5

אחוז דור ה-X

36.8

31.1

אחוז מילניילס

3.3

1.7

אחוז נשואים

81.4

87.1

BMI ממוצע (ק"ג/מ"ר)

24.1

27.3

אחוז בכושר נמוך

6.6

10.5

אחוז בכושר בינוני

26.9

36.4

אחוז בכושר גבוה

66.5

53.1

אחוז צריכת אלכוהול מעטה

51.4

37.8

אחוז צריכת אלכוהול מתונה

44.0

49.3

אחוז צריכת אלכוהול כבדה

4.5

12.9

אחוז עם תלות באלכוהול

10.9

13.9

אחוז בלי תלות באלכוהול

89.1

86.1

 

ממוצעי ההישגים במבחן הכושר האירובי בקבוצות הכושר לנשים: כושר נמוך – 6.6 MET (צח"מ של 23.1 מ"ל/ק"ג/דקה); כושר בינוני – 8.4 MET (29.4 מ"ל/ק"ג/דקה); כושר גבוה – 10.9 MET (38.1 מ"ל/ק"ג/דקה).
ממוצעי ההישגים במבחן הכושר האירובי בקבוצות הכושר לגברים: כושר נמוך – 8.5 MET (צח"מ 29.7 מ"ל/ק"ג/דקה); כושר בינוני – 10.6 MET (37.1 מ"ל/ק"ג/דקה); כושר גבוה – 13.4 MET (46.9 מ"ל/ק"ג/דקה).


קשר בין צריכת אלכוהול וכושר אירובי


האחוזים לגבי צריכת אלכוהול בקבוצות הכושר מוצגים בטבלה מספר 2
    

 

כושר נמוך נשים

כושר בינוני נשים

כושר גבוה נשים

כושר נמוך גברים

כושר בינוני גברים

כושר גבוה גברים

צריכה מעטה

69.8

56.4

47.6

45.4

37.9

36.2

צריכה מתונה

26.1

39.2

47.8

41.8

48.4

51.5

צריכה כבדה

4.1

4.4

4.6

12.8

13.8

12.2

 

במיוחד אצל הנשים, אך גם אצל הגברים, ככל שעולה דרגת הכושר יש ירידה באחוז הנמצאים ב"צריכת אלכוהול מעטה" ועליה ב"צריכת אלכוהול מתונה", ללא שינוי כמעט ב"צריכת אלכוהול כבדה".
נשים שהיו בקבוצת הכושר הגבוה היה להן סיכוי גדול פי 2.1 להיות בעלות צריכת אלכוהול כבדה או מתונה (יחסית לצריכת אלכוהול מעטה) מאשר נשים בקבוצת הכושר הנמוך. אצל הגברים הסיכוי הזה היה גדול פי 1.6.
לגבי פעילות גופנית, נמצא כי עמידה בהמלצות לפעילות גופנית או ביצוע של כמות פ"ג מעבר לכמות המומלצת, נמצאו קשורים ליותר  צריכה מתונה וכבדה של אלכוהול ופחות צריכה מעטה.
לגבי התלות באלכוהול, אצל הנשים לא נמצא קשר עם רמת הכושר, אצל שתייניות כבדות.  אצל גברים שהוגדרו כשתיינים כבדים נמצאה פחות תלות באלכוהול ככל שעלתה רמת הכושר.


דיון בתוצאות


ממצאי מחקר זה מצטרפים לממצאי מחקרים אחרים המראים קשר בין כושר גופני או פ"ג לבין צריכת אלכוהול. באחד המחקרים נמצא כי בימים בהם בוצעה יותר פ"ג, היה סיכוי גדול יותר לשתיית אלכוהול. החוקרים כינו את המנגנון הפסיכולוגי הזה "מתן רישיון" להתנהגות מסוימת,  וכך למשל אחרי השלמת אימון או מרוץ של 10 ק"מ הספורטאים מרגישים כי "מותר להם" באותו היום גם לשתות אלכוהול, או לחילופין לשנות קצת את הרגלי התזונה שלהם ("מרשים לעצמם" לעצמם לאכול למשל פיצה, גלידה וכו'). יש גם תיאוריות פסיכולוגיות אחרות המנסות להסביר את הקשר המוזר לכאורה בין צריכת אלכוהול וכושר גופני או פ"ג. כך למשל יש תיאוריה הטוענת כי ביצוע כמות גדולה של פ"ג וגם צריכה מתונה ומעלה של אלכוהול  נמצאות יותר אצל אנשים הזקוקים לגירויים חזקים כדי להרגיש "התעלות". 
 כמו כן כדאי לציין כי שתיית אלכוהול, לפחות בכמות שאינה עולה על מתונה, לא נחשבת במקומות רבים כהרגל חיים רע ויש גם מחקרים המראים כי שתיית אלכוהול בכמות שאינה עולה על מתונה קשורה לשיפור במרכיבים שונים של בריאות (אבל מחקרים אחרים מראים קשר בין צריכת אלכוהול בכל רמה שהיא להרעה במרכיבים בריאותיים אחרים...). אי לכך, בין אנשים המבצעים הרבה פעילות גופנית מוצאים למשל שיעור מעשנים קטן יותר, כי עישון נתפס כיום כמעט בכל מקום כהרגל חיים רע ונמצאו גם קשרים בין ביצוע פ"ג גופנית להרגלי תזונה הנחשבים לבריאים, אבל כמו שמודגם גם במחקר זה הקשרים של כושר גופני ופ"ג עם צריכת אלכוהול הם מורכבים יותר.
 הנבדקים במחקר זה לא היו ספורטאים תחרותיים. רוב המדגם הורכב מ"לבנים" בעלי השכלה מעל הממוצע שהיו מעוניינים בשיפור הכושר הגופני שלהם ובקבלת מידע על המצב הבריאותי שלהם ולשם כך היו גם מוכנים לעבור מבחן מאמץ מרבי על מסילה.
החוקרים  מציינים עוד כי ניסיונות לעודד פעילות גופנית כחלק מתהליכי שיקום של מכורים לאלכוהול לא תמיד נתקלים בהצלחה אם כי ידועים סיפורים על אנשים שהחליפו התמכרות לאלכוהול ב"התמכרות" לפעילות גופנית, לפעמים אפילו פ"ג גופנית קיצונית כמו ריצות אולטרא-מרתון.

מקורות:


1.    Shuval K, Leonard D, Chartier KG, Barlow CE, Fennis BM, Katz DL, Abel K, Farrell SW, Pavlovic A, Defina LF. Fit and Tipsy? The Interrelationship between Cardiorespiratory Fitness and Alcohol Consumption and Dependence. Med Sci Sports Exerc. 2022 Jan 1;54(1):113-119. doi: 10.1249/MSS.0000000000002777. PMID: 34431829.
2.    Alex Hutchinson. Why Fitter People Drink More Alcohol. https://www.outsideonline.com/health/running/exercise-alcohol-research. Sep 4, 2021
 

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.