דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 05/02/2023

פרדוקס הפעילות הגופנית והבריאות

(בתמונה: רוכבים בשביל  אופניים בקופנהגן בירת דנמרק)

תקציר מחקר שנערך בדנמרק

המחקר


מספר מחקרים הצביעו על קיום פרדוקס לגבי הקשר בין פעילות גופנית ובריאות: פעילות גופנית בשעות הפנאי נמצאה קשורה להפחתה בשיעור התחלואה במחלות לב ובתמותה במחקרים רבים. לעומת זאת תוצאות מחקרים שבדקו את הקשר בין עבודה הכרוכה בפעילות גופנית ובריאות לא תמיד מצאו קשר כזה ויש אפילו מחקרים שמצאו כי מצבם הבריאותי של אנשים שעבודתם כרוכה בפעילות גופנית היה פחות טוב משל אלה שעסקו בעבודות בהן לא נדרשה מידה רבה של פעילות גופנית.
הנבדקים במחקר היו 104,406 נשים וגברים תושבי קופנהגן (כולם "לבנים" וממוצא דני). בתחילת המחקר, בין השנים 2014-2003, הנבדקים מילאו שאלון ועברו בדיקות רפואיות. הבדיקות הרפואיות כללו מדידות גובה, משקל , דופק במנוחה ולחץ דם במנוחה ובדיקות דם. מהשאלונים נאסף מידע על פעילות גופנית בשעות הפנאי, פעילות גופנית בעבודה, מצב משפחתי, עישון, מצב סוציו-אקונומי, השכלה, תחלואה, צריכת תרופות, צריכת אלכוהול והקפדה על הנחיות תזונה.
לגבי אופי העבודה מבחינת פעילות גופנית ניתנו לנבדקים 4 אפשרויות בחירה:
א.    עבודה יושבנית בעיקרה.
ב.     עבודה שרובה בישיבה או בעמידה שמדי פעם כרוכה גם בהליכה.
ג.    עבודה שרובה בהליכה וכוללת מדי פעם הרמת משאות.
ד.    עבודה פיזית קשה.
לגבי פעילות גופנית בשעות הפנאי ניתנו גם כן 4 אפשרויות לבחירה:
א.    לא מבצע בכלל או מבצע פעילות קלה פחות משעתיים בשבוע.
ב.    פעילות גופנית קלה 4-2 שעות בשבוע.
ג.    פעילות גופנית קלה יותר מ-4 שעות בשבוע או פעילות גופנית עצימה 4-2 שעות בשבוע.
ד.    פעילות גופנית עצימה יותר מ-4 שעות בשבוע או פעילות ספורטיבית תחרותית מספר פעמים בשבוע.
לאחר תקופת מעקב נבדקו ברשומות הרפואיות בדנמרק מספר אירועי הלב הקשים ומספר המתים מכל סיבה באוכלוסיית המחקר. חציון תקופת המעקב היה 9.5 שנים לגבי אירועי לב ו-9.9 שנים לגבי תמותה. המעקב נמשך עד שנת 2018. גיל הנבדקים היה 20 עד 100. 


תוצאות


בתקופת המעקב נמצאו באוכלוסיית המחקר 7913 אנשים שעברו אירועי לב קשים  - major adverse cardiovascular events (MACE), והיו 9846  מקרי מוות מכל סיבה שהיא.
טבלה מספר 1 מציגה  סיכון יחסי ל-MACE ותמותה לפי רמות של פעילות גופנית בעבודה ובשעות הפנאי. הנתונים עברו תקנון לגבי BMI, עישון, גיל, מין, השכלה, סוכרת, לחץ דם, נטילת תרופות, צריכת אלכוהול, שומנים בדם ומשתנים רפואיים נוספים.

משתנה

סיכון יחסי ל-MACE

סיכון יחסי למוות מכל סיבה שהיא

פעילות גופנית קלה בעבודה (קבוצת היחוס)

1.00

1.00

פעילות גופנית מתונה בעבודה

1.04

1.06

פעילות גופנית גבוהה בעבודה

1.15

1.13

פעילות גופנית קשה מאד בעבודה

1.35

1.27

פעילות גופנית נמוכה בפנאי (קבוצת היחוס)

1.00

1.00

פעילות גופנית מתונה בפנאי

0.86

0.74

פעילות גופנית גבוהה בפנאי

0.77

0.59

פעילות גופנית גבוהה מאד בפנאי

0.85

0.60

 
 

תוצאות מחקר זה מצביעות הבדלים בקשרים בין פעילות גופנית ובריאות: פעילות גופנית בשעות הפנאי נמצאה בקשר עם הפחתת הסיכון ל-MACE ולתמותה בעוד עבודה הכרוכה בפעילות גופנית נמצאה כמגבירה את הסיכון ל-MACE ולתמותה.
מאחר שבוצע תקנון לגבי גורמי רבים נשללת האפשרות שעליית הסיכון ל-MACE ותמותה אצל מבצעי עבודה קשה קשור למצב סוציו-אקונומי או לגורמים אחרים כמו עישון, ממדי גוף וצריכת אלכוהול.
החוקרים טוענים כי מחקרים רבים הראו כי פעילות גופנית בשעות הפנאי קשורה לעלייה בכושר האירובי ושיפור המצב הבריאותי. לעומת זאת  עבודות הכרוכות במאמץ גופני קשה נמצאו קשורות לעייפות, התאוששות בלתי מספיקה, עלייה בלחץ הדם הממוצע ביממה ועלייה בדופק הממוצע ביממה והן לא נמצאו קשורות לעליה בכושר האירובי או בשיפור המצב הבריאותי. 
את הפרדוקס אפשר להסביר לדעת החוקרים באופיין של הפעילויות הגופניות. הפעילויות בשעות הפנאי הן בדרך כלל דינמיות, קצרות יחסית מבחינת הזמן אך עוצמתן היא גבוהה יחסית. פעילויות גופניות בעובדה הן יותר סטטיות ונמשכות שעות רבות. הקבוצה שנמצאה כבעלת הסיכון הנמוך ביותר ל-MACE ותמותה הייתה של אנשים שעבודתם יושבנית והם מבצעים רמה גבוהה (אך לא גבוהה מאד) של פעילות גופנית בשעות הפנאי.


מקור:


Andreas Holtermann, Peter Schnohr, Børge Grønne Nordestgaard, Jacob Louis Marott, The physical activity paradox in cardiovascular disease and all-cause mortality: the contemporary Copenhagen General Population Study with 104 046 adults, European Heart Journal, Volume 42, Issue 15, 14 April 2021, Pages 1499–1511, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab087

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.