דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 01/02/2022

פעילות גופנית לפני היציאה לגמלאות ואחריה


תקציר מחקר שנערך בפינלנד

המחקר


הנתונים ממחקר זה הם חלק מאלה שהתקבלו ממחקר רחב על אנשים היוצאים לגמלאות בפינלנד שהחל בשנת 2013, מחקר FIREA.   החוקרים יצרו קשר עם הנבדקים סמוך ליציאתם לגמלאות ולאלה שהסכימו להשתתף במחקר נבדקה הפעילות הגופנית למשך שבוע באמצעות אקסלרומטרים לפני יציאתם לפרישה ובמשך שבוע אחרי הפרישה לגמלאות בהפרש של שנה בין שתי המדידות. בסך הכל נאספו נתונים על 562 נבדקים, 476 מהם (85%) היו נשים. הגיל הממוצע שלהם בעת המדידה הראשונה היה 63.3 שנים. כ-41% היו מגיעים לעבודה ברכב פרטי, כ-20% בתחבורה ציבורית, כ-9% בהליכה, כ-12% באופניים ולגבי השאר לא ידוע כיצד הגיעו או שהשתמשו בשילוב של יותר מדרך אחת (למשל, תחבורה ציבורית והליכה).

תוצאות 


לפני הפרישה, הנשים  ביצעו יותר פעילות גופנית מן הגברים. הנשים שעבודתם הייתה כרוכה בפעילות גופנית היו הקבוצה שביצעה את השיעור הגבוה ביותר של פעילות גופנית. אחרי הפרישה, נרשמה ירידה של 3.9% בשיעור הפעילות הגופנית של הנשים ועלייה לא מובהקת של 3.1% בפעילות הגופנית של הגברים אך הנשים עדיין נמצאו פעילות גופנית יותר מן הגברים. הירידה בפעילות הגופנית של הנשים התבטאה במיוחד בקרב אלה שעסקו בעבודה שהצריכה מאמץ גופני בעוד העלייה בפעילות הגופנית של הגברים התבטאה אצל אלה שעבודתם לא דרשה מאמץ גופני. הגעה פעילה לעבודה, במיוחד באמצעות אופניים נמצאה בקשר עם כמות הפעילות הגופנית ואלו שהיו רגילים לעשות זאת נמצאו כיותר פעילים גם אחרי הפרישה.  את העובדה שאלה שהיו מגיעים לעבודה באופניים נשארו פעילים גופנית גם אחרי הפרישה ניתן להסביר בכמה דרכים. יתכן שאותם אנשים גרים באזורים בהם קיימים שבילי אופניים ואפשר באמצעותם להגיע למקומות סמוכים בלי להזדקק לנסיעה ברכב פרטי או להיעזר בתחבורה ציבורית. כמו כן ייתכן שאנשים אלה הם בעלי מודעות לפעילות גופנית והמשיכו לעסוק ברכיבה גם אחרי הפרישה.  הפעילות הגופנית בעת ההגעה לעבודה היוותה רק 4% - 6% מכלל הפעילות הגופנית ביום. למרות התרומה היחסית הקטנה של ההגעה הפעילה לעבודה, אלה שעשו זאת נמצאו פעילים גופנית יותר מאשר אלה שהגיעו לעבודה ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית וכפי שהוזכר קודם אלו שהגיעו לעבודה באופניים נשארו פעילים יותר גם אחרי הפרישה.


מקור


PULAKKA, ANNA, LESKINEN, TUIJA, SUORSA, KRISTIN, PENTTI, JAANA, HALONEN, JAANA, VAHTERA, JUSSI, et al. (2020). Physical Activity across Retirement Transition by Occupation and Mode of Commute. Medicine & Science in Sports & Exercise, 52, 1900-1907


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.