דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| כושר גופני | 17/09/2023

פעילות גופנית וכושר גופני שנה אחרי הקורונה


תקציר מחקר שבוצע בספרד

שיטת המחקר


הנבדקים היו 312 נערות ו-375 נערים שלמדו בבית ספר אחד בצפון ספרד הנמצא באזור כפרי. טווח הגילים של הנבדקים היה 19-11 שנים (ממוצע 15.3 שנים). הנבדקים מלאו שאלון לגבי הפעילות הגופנית שלהם והשתתפו במבחני כושר גופני בתחילת שנת הלימודים הראשונה אחרי הסגר בשל מגפת הקורונה  בנקודה המכונה במחקר T1 (נובמבר 2020) וחזרו על התהליך בתחילת שנת הלימודים שאחריה בנקודה המכונה במחקר T2  (נובמבר 2021).
בספרד הגבלות הקורונה החלו ב-14 במרס 2020. עד סוף אפריל 2020 התלמידים לא הורשו כלל לצאת מבתיהם. אחר כך המשיכו הגבלות מסוימות עד 21 ביוני 2020. תקופת סגר שנייה (אבל עם פחות הגבלות) הייתה מ-25 באוקטובר 2020 ועד 9 במאי 2021.
מבחני הכושר שעברו הנבחנים:
מבחן גמישות -   Sit-And-Reach (SAR)
קפיצה לרוחק מהמקום
"שכב-שב" - עליות משכיבה לישיבה ב-30 שניות עם רגליים בקרוס וכפות הרגליים מוחזקות על ידי בן זוג כשכפות הידיים משולבות מאחורי העורף.
מבחן ביפ (מכונה במאמר Course Navette) – במבחן זה רצים הנבדקים הלוך ושוב בין שני קווים המרוחקים 20 מטר זה מזה לפי קצב המוכתב מאותות קוליים (ביפים). המבחן מורכב משלבים: כל דקה בערך מתקצר הזמן שבין שני ביפים ולכן הנבדקים צריכים לרוץ מהר יותר כדי להספיק להגיע לקו לפני הביפ הבא. בדקה הראשונה, בדרך כלל, מהירות הריצה היא 8.0 קמ"ש (9.0 שניות ל-20 מטר) ובכל שלב עולה מהירות הריצה בחצי קמ"ש. הנבדקים ממשיכים במבחן עד שאינם יכולים לעמוד בקצב. במחקר זה מדווחים החוקרים על התוצאות של מבחן זה במספר השלבים שהושלמו. במחקרים אחרים מדווחים על מספר הקטעים של 20 מטר שהושלמו. השלמת 4.0 שלבים שווה להשלמת 32-31 קטעים של 20 מטר, השלמת שלב 5 שווה להשלמת 41-40 קטעים והשלמת שלב 6 שווה להשלמת 51-49 קטעים (יש הבדלים קטנים בגרסאות השונות של המבחן).
זריקת כדור כוח במשקל 3 ק"ג מעל הראש – המבחן בוצע בעמידה והכדור נזרק כמו בהוצאת כדור חוץ בכדורגל. לנבדקים הותר לעבור את קו הזריקה אחרי שחרור הכדור מהידיים. ניתנו לנבדקים במבחן שלושה ניסיונות ונלקח בחשבון ההישג הטוב ביותר.
ריצת 50 מטר – מדידת הזמן התבצעה בשעון עצר ידני והנבדקים יצאו לדרך לאחר ששמעו את פקודת ההזנקה: "צא!". נתנו לנבדקים במבחן זה שני ניסיונות ונלקח בחשבון ההישג הטוב יותר.
מבחן קואורדינציה – הנבחנים עמדו מול קיר (לא נרשם במאמר באיזה מרחק מהקיר...) והחזיקו כדור ביד אחת (לא נרשם איזה כדור זה היה...). הם נדרשו לזרוק את הכדור אל הקיר ביד אחת ולתפוס אותו ביד השנייה כמה שיותר פעמים בתוך 30 שניות. לנבדקים ניתנו 6 ניסיונות תרגול של המשימה לפני המבחן.


תוצאות


הממוצעים של הערכות כמות הפעילות הגופנית באמצעות השאלונים ושל מבחני הכושר בשתי נקודות הבדיקה מובאים בטבלה.
    

 

בנות T1

בנות T2

בנים T1

בנים T2

פעילות גופנית עצימה (דקות בשבוע)

83.7

89.0

85.8

192.4

פעילות גופנית מתונה (דקות בשבוע)

101.8

110.2

134.1

152.0

פעילות גופנית קלה (דקות בשבוע)

218.2

288.3

177.8

227.2

דקות MET בשבוע

1812

2118

1807

2908

זריקת כדור כוח (מטר)

4.22

4.36

5.79

5.93

שכב-שב (פעמים ב-30 שניות)

20.14

27.28

24.52

30.40

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.50

1.45

1.73

1.74

ריצת 50 מטר (שניות)

10.01

9.42

8.18

8.09

מבחן גמישות (ס"מ)

31.08

31.64

22.13

23.47

מבחן ביפ (מספר שלבים שהושלמו)

4.00

4.27

5.91

6.18

מבחן קואורדינציה (תפיסות כדור ב-30 שניות)

11.48

13.01

14.85

18.59

 

שינויים בפעילות גופנית – רואים שב- T2 יש עלייה גדולה בפעילות הגופנית העצימה של הבנים. אצל הבנות העלייה בפעילות הגופנית העצימה הייתה קטנה ולא מובהקת והשינויים בפעילויות הגופניות המתונות והקלות היו לא מובהקים אצל שני המינים. מדד "דקות MET בשבוע" מסכם את הפעילות הגופנית השבועית מבחינת כמות ועצימות. פעילות גופנית קלה היא כזו  המבוצעת בעצימות של פחות מ-3 METs, פעילות גופנית מתונה היא בעוצמה של 5.9-3.0 METs ופעילות גופנית עצימה היא בעוצמה  מ-6.0 METs ומעלה. ההכפלה במספר הדקות נותנת מושג על היקף הפעילות הגופנית ועצימותה. אצל הבנים רואים עלייה גדולה במדד זה ב- T2.
שינויים במבחני הכושר – השינויים בממוצעי מבחני הכושר היו קטנים אך המגמה הייתה של שיפור בכמה מהם: זריקת כדור כוח, שכב-שב, ריצת 50 מטר, מבחן ביפ ומבחן הקואורדינציה. בקפיצה לרוחק  מהמקום ובמבחן הגמישות לא היו כמעט שינויים בממוצעים. מאחר שמדובר על טווח גילאים רחב (11 עד 19 שנים) צריך לקחת בחשבון שחלק מהשיפור בהישגים (במיוחד אצל הבנים) נובע מגדילת הגוף ולא רק מהגברת הפעילות הגופנית בשנת הלימודים "הנורמלית"  הראשונה (ללא סגרים) אחרי שתי שנות לימודים בהן היו סוגים שונים של הגבלות על פעילות גופנית בשל מגפת הקורונה.
החוקרים מסכמים כי נראה ממחקר זה שיש התחלה של התאוששות מההשפעה לרעה של הסגרים בשל מגפת הקורונה על הפעילות הגופנית והכושר הגופני של בני הנוער.


מקור:


Carriedo A, Cecchini JA, Fernández-Álvarez LE, González C. Physical Activity and Physical Fitness in Adolescents after the COVID-19 Lockdown and One Year Afterward. Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov 8;19(22):14660. doi: 10.3390/ijerph192214660. PMID: 36429376; PMCID: PMC9691038.

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.