דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 30/04/2023

מבחן קופר (ריצת 12 דקות) בגיל 14-11 באיטליה

 


תקציר מחקר שהתפרסם ב-PeerJ

שיטת המחקר


הנבדקים במחקר היו תלמידים בחטיבות ביניים בצפון באיטליה בגיל 14-11. טבלה מספר 1 מסכמת את מספר התלמידים שנבדקו בכל גיל.

גיל

מספר בנות

מספר בנים

סה"כ נבדקים

11

1127

1188

2315

12

1435

1435

2811

13

1345

1394

2739

14

702

904

1612

סה"כ

4609

4921

9530

 

התלמידים ביצעו בשעות הלימודים מבחן ריצה ל-12 דקות המכונה מבחן קופר. המבחן התבצע בחצרות  של בתי הספר בהם למדו התלמידים. על שבילים היקפיים שאורכם היה 350 מטר לכל הפחות, סומנו מראש קווים במרחק 10 מטר זה מזה. איסוף הנתונים נעשה על ידי 8 סטודנטים לחינוך גופני בשיתוף פעולה עם המורים לחינוך גופני של התלמידים. בשעת המבחן חולקו התלמידים לזוגות כשכל תלמיד עוזר במדידת המרחק לבן זוגו ובמקצה הבא הוחלפו התפקידים בין בני הזוג וזה שרץ במקצה הראשון שימש כמונה מרחק עבור בן זוגו. לא נכללו במבחן תלמידים שיש להם בעיות רפואיות המונעות מהם לרוץ ומשום מה גם לא תלמידים  שהם ספורטאים תחרותיים פעילים המתאמנים ומתחרים במסגרות חוץ בית ספריות. לפני הריצה נשקלו התלמידים ונמדד גובהם ונרשמו תאריכי הלידה שלהם.


תוצאות


ממוצעים וסטיות תקן של מבחן ריצת  12 בכל המדגם מובאים בטבלה מספר 2

 

ממוצע (מטרים)

סטית תקן (מטרים)

בנות

1807

282

בנים

2096

371

 

ממוצעים לפי גילים מופיעים בטבלה מספר 3
  

 

משקל

גובה

BMI

12 דקות

בנות 11

42.2

1.50

18.7

1784

בנות 12

46.7

1.53

19.1

1825

בנות 13

50.6

1.60

19.8

1842

בנות 14

52.2

1.61

20.2

1745

בנים 11

46.8

1.55

19.3

1881

בנים 12

47.2

1.56

19.3

2044

בנים 13

53.3

1.62

20.1

2163

 בנים 14

57.7

1.67

20.6

2182

בנות 14-11

47.6

1.56

19.4

1807

בנים 14-11

49.7

1.60

19.7

2096

 

ההבדל בממוצעי ריצת 12 דקות  בין הבנים והבנות בכל המדגם היה 16%, הבדל נמוך מהצפוי באוכלוסיות תלמידים שאפשר להסביר אותו אולי בכך שיש יותר תלמידים ספורטאים באוכלוסייה מאשר תלמידות ספורטאיות ולכן נפגע יותר הממוצע של הבנים מאי הכללת הספורטאים במדגם. העובדה שהבנים יותר פעילים גופנית מהבנות היא ההסבר של החוקרים לסטיית התקן הנמוכה יותר של הבנות: מאחר שרובן מבצעות מעט פעילות גופנית, גורם זה משפיע פחות על הממוצע שלהן בעוד בקרב הבנים, אפילו שספורטאים תחרותיים לא נכללו במדגם, יש כנראה יותר הטרוגניות בכמות הפעילות הגופנית ולכן סטית התקן אצל הבנים היא יותר גדולה. ההבדל בממוצע ריצת 12 דקות בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר שנבדקה, גיל 14, היה כבר 25% וסביר שאם היו נבדקות קבוצות גיל 15 ו-16 שנים ההבדל היה עולה עוד מאחר שבנים, אפילו אם הם לא ספורטאים, משפרים בדרך כלל את הישגיהם עד גיל 16 בערך בעוד אצל בנות לא רואים בדרך כלל עליה בממוצעי הישגים במבחני כושר אחרי גיל 13 בערך, כאשר מדובר באוכלוסייה הכללית. בגיל 11 ההבדל בין ממוצעי ריצת 12 דקות  בין הבנים והבנות במדגם זה היה 5.4% בלבד.

צתאמים עם מרחק ריצת 12 דקות מופיעים בטבלה 4.

 

מתאם בנות

מתאם בנים

משקל

0.17-

0.14-

גובה

0.02

0.12

BMI

0.23-

0.31-

 

המתאמים עם ממדי הגוף נמצאו נמוכים למדי וכצפוי הקשר החזק ביותר  שנמצא היה בין מרחק הריצה וה-BMI: ככל שה-BMI עלה ירדו תוצאות מבחן הריצה, אך כאמור קשר זה נמצא חלש יחסית.


מקור:


Azzali G, Bellato M, Giuriato M, Carnevale Pellino V, Vandoni M, Ceccarelli G, Lovecchio N. 2023. Are anthropometric characteristics powerful markers to predict the Cooper Run Test? Actual Caucasian data. PeerJ 11:e15271 https://doi.org/10.7717/peerj.15271
 

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.