דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 14/01/2024

כושר גופני של תלמידים בסלובניה אחרי מגפת הקורונה

(בתמונה: רחוב ריק מאדם בליובליאנה בירת סלובניה בעת הסגר בשל מגפת הקורונה בחודש מרס 2020).

תקציר מאמר שהתפרסם ב-The Lancet Regional Health – Europe

המחקר


בסלובניה מתקיימים מבחני כושר גופני שנתיים אחידים לכל תלמידי בתי הספר והתוצאות מדווחות לחוקרים מאוניברסיטת ליובליאנה שעורכים לנתונים ניתוחים סטטיסטיים. התוכנית מכונה SLOfit. בכל שנה נבדקים כ-200,000 תלמידים במדינה אך במאמר זה מובא ניתוח הישגים של 41,330 תלמידים בלבד (19,890 מהם בנות, 48%) שנרשמו להם הישגים בין 2019 ל-2022.  הסיבה לכך שנכללו במדגם רק כ-25% מאלה שהשתתפו במבחנים הייתה שבשנות השיא של מגפת הקורונה, 2020 ו-2021, היה קושי באיסוף הנתונים. הגיל הממוצע של התלמידים במדגם היה 10.7 שנים (טווח: 17-6).
החוקרים המירו את תוצאות המבחנים לאחוזונים לפי הנורמות המקובלות בסלובניה שחושבו לפי מבחנים שנעשו בשנת 2018 (מקור מספר 2). כמו כן חישבו החוקרים מדד כושר כללי (TFI – total fitness index)  שהתבסס על תוצאות כל המבחנים. התוצאות חושבו בנפרד לבנות ולבנים וגם לפי שלוש קטגוריות של משקל גוף: משקל תקין, עודף משקל והשמנה.

 


התפלגות מספר התלמידים לפי קטגוריות המשקל השונות מופיעה בטבלה מספר 1

 

2019

2020

2021

2022

משקל תקין

32,276 (84.3%)

27,057 (83.8%)

31,017 (84.0%)

30,519

(83.9%)

עודף משקל

4663 (12.2%)

3903 (12.1%)

4404 (11.9%)

4363 (12.0%)

השמנה

1202 (3.2%)

1015 (3.1%)

1160 (3.1%)

1119 (3.1%)

לא ידוע

34 (0.1%)

163 (0.5%)

180 (0.5%)

193 (0.5%)

סה"כ

38,218

32,300

36,938

36,376

 

    

המבחנים


BMI – body mass index


TSF – triceps skinfold – עובי קפלי עור (ממנו אפשר לחשב אחוזי שומן)


TFI – total fitness index – מדד כושר כללי


APT – 20-s arm plate tapping  - העברה מהירה של כפות הידיים זו מעל זו כשהן מונחות על שולחן.


SBJ – standing long jump, - קפיצה לרוחק מהמקום


BOC – backwards obstacle course – זחילה לאחור מתחת מסלול מכשולים


SU60 – 60-s sit-ups – עליות משכיה לישיבה בדקה, מדד לסבולת שרירי הבטן


BAH – bent arm hang – זמן תלייה על מתח עם מרפקים כפופים.


D60 – 60-m dash -ריצת 60 מטר


R600 – 600-m run – ריצת 600 מטר

תוצאות מבחני הכושר

טבלה מספר 2 מביאה את ממוצע מדד הכושר לפי קבוצות משקל ב-4 השנים
   

 

2019

2020

2021

2022

משקל תקין בנות

60

51

53

55

עודף משקל בנות

34

26

28

31

השמנה בנות

19

13

15

15

משקל תקין בנים

57

48

48

52

עודף משקל בנים

28

20

22

25

השמנה בנים

15

11

11

14

 

טבלה מספר 3 מביאה את האחוזונים הממוצעים במבחני הכושר (תקין = תלמידים בעלי משקל תקין; עודף = תלמידים בעלי עודף משקל; השמנה = תלמידים בהשמנה)
    

 

2019

2020

2021

2022

BMI תקין

41.95

45.83

47.84

45.18

BMI עודף

91.07

91.50

90.66

88.36

BMI השמנה

98.52

96.75

97.50

96.72

TSF תקין

47.07

51.71

53.68

50.63

TSF עודף

85.67

86.54

86.47

83.08

TSF השמנה

94.27

94.18

94.02

92.23

TFI תקין

58.45

49.74

50.44

53.71

TFI עודף

31.08

22.97

24.58

28.03

TFI השמנה

16.55

11.91

12.60

14.47

APT תקין

55.71

50.00

51.67

52.74

APT עודף

53.06

46.81

49.03

49.92

APT השמנה

50.71

43.46

45.76

46.12

SBJ תקין

49.91

46.90

46.10

47.48

SBJ עודף

27.47

23.93

23.35

24.91

SBJ השמנה

16.10

13.41

12.83

13.66

BOC תקין

58.60

50.14

52.82

55.35

BOC עודף

35.68

26.60

29.07

31.68

BOC השמנה

20.29

14.64

16.46

18.47

SU60 תקין

59.70

54.46

54.51

56.37

SU60 עודף

47.54

40.11

39.85

41.51

SU60 השמנה

34.96

26.00

26.37

27.59

BAH תקין

54.94

49.77

49.54

52.90

BAH עודף

19.73

15.46

16.40

20.14

BAH השמנה

6.87

6.23

6.46

8.20

D60 תקין

58.02

50.99

52.63

56.01

D60 עודף

37.01

28.81

30.43

34.42

D60 השמנה

22.39

16.95

16.78

18.88

R600 תקין

56.57

47.26

47.71

51.66

R600 עודף

30.21

22.54

23.36

27.74

R600 השמנה

14.70

11.24

11.08

13.75

 

בניתוח נפרד של התוצאות של הבנים והבנות רואים במקרים רבים אצל הבנים עלייה גדולה יותר בהישגים ב-2022 יחסית אלו שנמדדו ב-2021. כך למשל במבחן ריצת 600 מטר (אצל בעלי המשקל התקין) הבנים עלו ב-5.54 אחוזונים והבנות רק ב-2.57 אחוזונים. אצל בעלי המשקל העודף הערכים היו 5.73 ו-3.03 אחוזונים ואצל התלמידים בהשמנה 3.58 ו-1.0 אחוזונים.


סיכום הממצאים ודיון בהם


•    במחקר נמצאה ירידה בהישגים בכל מרכיבי הכושר הגופני ב-2020 יחסית ל-2019. הירידה התרחשה בשני המינים ובכל קבוצות המשקל ובמקביל הייתה עלייה בממדי ההשמנה.
•    ברוב מרכיבי הכושר חוץ מאשר במבחן סבולת שרירי הבטן (SU60),  הירידה בכושר אצל התלמידים בהשמנה הייתה קטנה יותר מאשר בקרב התלמידים בעלי המשקל התקין או אלה בעלי המשקל העודף.
•    ברוב מרכיבי הכושר רואים התחלה של עלייה ב-2021 שנמשכה ב-2022 אך כמעט בכל המקרים הממוצעים ב-2022 עדיין נמוכים מאלה שהיו ב-2019. מעניין כי התלמידים בהשמנה שיפרו קצת את מצב ההשמנה שלהם (כלומר נעשו פחות שמנים) וחזרו כמט למצבם ההתחלתי במבחן ריצת 600 מטר וגם במקרה זה הישגיהם במבחן SU60 נשארו נמוכים בהרבה מאלו שהיו ב-2019.
•    החוקרים משערים כי הכושר הגופני של התלמידים בהשמנה נפגע פחות מהגבלות הקורונה נעוצה בכך שתלמידים אלה ביצעו כנראה עוד לפני המגבלות פחות פעילות גופנית ולכן ההגבלות לא השפיעו הרבה על מידת הפעילות הגופנית שלהם.
•     הירידה בכושר הייתה דומה בשני המינים אבל קצב ההתאוששות של הבנים הוא מהיר יותר.  תופעה זו מודגשת במיוחד בקבוצת התלמידים בהשמנה. לפיכך מציעים החוקרים כי בתכנון הפעילויות הגופניות לעתיד יש לתת את הדעת במיוחד על פעילויות שיתאימו לבנות ובמיוחד לבנות בהשמנה.
•    מאחר שהמדידה האחרונה במחקר זה התרחשה רק כשנה אחרי הסרת מגבלות הקורונה, קשה לקבוע אם היו להגבלות הקורונה השפעות ארוכות טווח על הכושר של התלמידים. זו אחת הסיבות שחשוב מאד לעשות מעקבים רחבי היקף וארוכי טווח על הכושר הגופני התלמידים.

מקורות:


1.Martinko A, Sorić M, Jurak G, Starc G. Physical fitness among children with diverse weight status during and after the COVID-19 pandemic: a population-wide, cohort study based on the Slovenian physical fitness surveillance system (SLOfit). Lancet Reg Health Eur. 2023 Sep 29;34:100748. doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100748. PMID: 37927431; PMCID: PMC10624998.
2. lagus, Rok,; Jurak, Gregor; Starc, Gregor; Leskošek, Bojan. Centile Reference Curves of the SLOfit Physical Fitness Tests for School-Aged Children and Adolescents. Journal of Strength and Conditioning Research 37(2):p 328-336, February 2023. | DOI: 10.1519/JSC.0000000000004265

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.