דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 28/08/2022

כושר גופני של תלמידים בסלובניה בשנת 2018

(בתמונה: תרשים מתוך האתר הרשמי של SLOFIT המתאר  למי מועברים נתוני המבחנים)

תקציר מאמר שהתפרסם ב - 

 

Journal of Strength & Conditioning Research

 

 

בסלובניה נערכים מדי שנה מבחני כושר גופני זהים לכל תלמידי בתי הספר מכיתה א' עד יב' המכונים SLOfit. במאמר מוצגים אחוזונים של תוצאות המבחנים מ-2018. סה"כ נבחנו 213,879 תלמידים (50.8% מהם בנים). במדגם נכללו רק תלמידים שאין להם בעיות בריאותיות המונעות מהם להיבחן ולא נכללו תלמידים ממוסדות לחינוך מיוחד. במדגם נכללו 95.3% מתלמידי בתי הספר היסודיים ו-63.3% מתלמידי בתי הספר העל יסודיים במדינה. 


המבחנים


גובה
משקל
BMI
עובי קפלי עור בשיר התלת ראשי בזרוע
זמן ריצת 600 מטר
שכב-שב ב-60 שניות
זמן תלייה על מתח עם מרפקים כפופים
מבחן גמישות Stand-and-reach  - במבחן זה עומדים הנבחנים על משטח מוגבה כמו כיסא וכופפים מטה כשהברכיים ישרות. הגעה עם האצבעות אל המשטח מקנה הישג של 50 ס"מ (גודל שרירותי). הגעה עם אצבעות הידיים  10 ס"מ מתחת למשטח מקנה הישג 60 ס"מ.
20-second arm-plate tapping (reps)
קפיצה לרוחק מהמקום
זמן זחילה אחורה מתחת מסלול מכשולים - Backwards obstacle course
זמן ריצת 60 מטר
לכל מבחן חושבו אחוזונים בכל גיל. כאן מוצגים האחוזונים רק  בחלק מהמבחנים. תלמידים נכללים בקבוצת גיל מסוימת עד יום ההולדת הבא. כך למשל תלמידים בגיל 6 הם כאלה שמלאו להם 6 שנים אך עדיין לא מלאו להם 7 שנים.

תוצאות  


טבלה מספר 1: אחוזונים בריצת 600 מטר. התוצאות מוצגות בדקות ושניות. מאחר שבמבחני ריצה ככל שהזמן נמוך יותר התוצאה טובה יותר, אחוזון 1 מייצג את התוצאה שרק אחוז אחד מהתלמידים קבעו תוצאה שווה לה או טובה ממנה ואחוזון 99 מייצג את התלמידים החלשים ביותר בריצה.
גיל/אחוזון    1    3    10    25    50    75    90    97    99

גיל/אחוזון

1

3

10

25

50

75

90

97

99

6 בנות

6 בנים

2:38

2:29

2:45

2:36

2:57

2:46

3:12

2:59

3:30

3:16

3:51

3:37

4:13

4:00

4:37

4:27

4:57

4:52

7 בנות

7 בנים

2:27

2:19

2:35

2:25

2:57

2:35

2:59

2:46

3:17

3:03

3:37

3:24

3:59

3:47

4:25

4:17

4:47

4:45

8 בנות

8 בנים

2:19

2:12

2:26

2:17

2:37

2:26

2:49

2:37

3:06

2:53

3:26

3:13

3:47

3:37

4:13

4:08

4:36

4:38

9 בנות

9 בנים

2:14

2:06

2:20

2:11

2:30

2:20

2:42

2:30

2:57

2:45

3:17

3:06

3:38

3:30

4:05

4:01

4:29

4:31

10 בנות

10 בנים

2:08

2:02

2:15

2:07

2:24

2:15

2:35

2:25

2:51

2:40

3:10

3:02

3:31

3:25

3:58

3:57

4:23

4:31

11 בנות

11 בנים

2:04

1:58

2:10

2:03

2:19

2:11

2:30

2:21

2:46

2:37

3:05

2:58

3:26

3:23

3:53

3:57

4:20

4:33

12 בנות

12 בנים

2:00

1:54

2:06

1:59

2:16

2:07

2:27

2:17

2:42

2:33

3:02

2:55

3:24

3:20

3:51

3:55

4:18

4:32

13 בנות

13 בנים

1:58

1:48

2:04

1:53

2:14

2:01

2:26

2:11

2:41

2:26

3:01

2:47

3:23

3:12

3:51

3:46

4:18

4:23

14 בנות

14 בנים

1:57

1:43

2:04

1:47

2:14

1:55

2:26

2:04

2:42

2:19

3:02

2:38

3:24

3:02

3:52

3:34

4:18

4:08

15 בנות

15 בנים

1:57

1:39

2:04

1:44

2:15

1:51

2:27

1:58

2:44

2:14

3:04

2:32

3:26

2:54

3:53

3:24

4:16

3:56

16 בנות

16 בנים

1:58

1:38

2:05

1:42

2:16

1:49

2:29

1:58

2:46

2:11

3:07

2:30

3:29

2:51

3:55

3:20

4:18

3:50

17 בנות

17 בנים

1:59

1:37

2:07

1:42

2:18

1:49

2:32

1:58

2:50

2:11

3:11

2:29

3:33

2:50

3:59

3:19

4:21

3:49

18 בנות

18 בנים

2:00

1:37

2:08

1:42

2:21

1:49

2:35

1:58

2:54

2:12

3:15

2:30

3:38

2:51

4:04

3:21

4:26

3:51

 

טבלה מספר 2: אחוזונים בריצת 60 מטר. כמו בריצת 600 מטר, האחוזונים הנמוכים מייצגים תוצאות יותר טובות. התוצאות הן בשניות.

גיל/אחוזון

1

3

10

25

50

75

90

97

99

6 בנות

6 בנים

11.3

10.9

11.6

11.2

12.1

11.7

12.7

12.3

13.4

13.0

14.3

13.9

15.2

14.8

16.5

16.1

17.7

17.4

7 בנות

7 בנים

10.6

10.2

10.9

10.6

11.4

11.0

11.9

11.5

12.6

12.2

13.4

13.1

14.3

14.0

15.5

15.3

16.7

16.6

8 בנות

8 בנים

10.1

9.7

10.4

10.0

10.8

10.5

11.3

11.0

12.0

11.6

12.7

12.4

13.6

13.3

14.7

14.6

15.8

15.8

9 בנות

9 בנים

9.7

9.3

10.0

9.6

10.4

10.0

10.9

10.5

11.5

11.1

12.2

11.9

13.0

12.8

14.1

14.0

15.2

15.3

10 בנות

10 בנים

9.3

9.0

9.6

9.3

10.0

9.7

10.5

10.1

11.1

10.7

11.8

11.5

12.6

12.4

13.6

13.6

14.6

15.0

11 בנות

11 בנים

9.0

8.8

9.2

9.0

9.6

9.4

10.1

9.9

10.7

10.4

11.3

11.2

12.1

12.1

13.1

13.4

14.1

14.9

12 בנות

12 בנים

8.7

8.5

8.9

8.7

9.3

9.1

9.8

9.5

10.3

10.1

11.0

10.8

11.7

11.8

12.7

13.1

13.6

14.7

13 בנות

13 בנים

8.5

8.1

8.7

8.3

9.1

8.6

9.5

9.1

10.1

9.6

10.7

10.3

11.4

11.2

12.4

12.5

13.3

14.0

14 בנות

14 בנים

8.3

7.7

8.6

7.9

9.0

8.2

9.4

8.6

10.0

9.1

10.6

9.7

11.3

10.5

12.3

11.7

13.2

13.1

15 בנות

15 בנים

8.3

7.4

8.6

7.6

9.0

7.9

9.4

8.3

9.9

8.7

10.6

9.3

11.3

10.0

12.3

11.1

13.3

12.4

16 בנות

16 בנים

8.3

7.3

8.6

7.5

9.0

7.8

9.4

8.1

10.0

8.6

10.6

9.1

11.3

9.8

12.3

10.7

13.4

11.9

17 בנות

17 בנים

8.3

7.3

8.6

7.5

9.0

7.7

9.5

8.0

10.0

8.4

10.7

9.0

11.4

9.6

12.5

10.5

13.6

11.6

18 בנות

18 בנים

8.4

7.3

8.7

7.5

9.1

7.7

9.6

8.0

10.1

8.4

10.8

8.9

11.6

9.5

12.7

10.4

13.9

11.4

 

טבלה מספר 3: אחוזונים בקפיצה לרוחק מהמקום. התוצאות מובאות במטרים. האחוזונים הגבוהים מייצגים תוצאות טובות יותר.

גיל/אחוזון

1

3

10

25

50

75

90

97

99

6 בנות

6 בנים

0.72

0.78

0.80

0.86

0.90

0.97

1.00

1.07

1.10

1.18

1.20

1.29

1.29

1.39

1.39

1.49

1.46

1.56

7 בנות

7 בנים

0.79

0.84

0.88

0.93

0.99

1.05

1.09

1.16

1.20

1.28

1.31

1.40

1.41

1.50

1.51

1.60

1.58

1.68

8 בנות

8 בנים

0.86

0.90

0.95

1.00

1.07

1.13

1.18

1.25

1.30

1.39

1.42

1.52

1.52

1.62

1.63

1.73

1.70

1.80

9 בנות

9 בנים

0.92

0.95

1.01

1.06

1.14

1.20

1.26

1.33

1.39

1.47

1.51

1.61

1.62

1.72

1.73

1.83

1.81

1.91

10 בנות

10 בנים

0.97

0.99

1.07

1.11

1.20

1.26

1.33

1.40

1.47

1.55

1.60

1.69

1.72

1.81

1.84

1.93

1.92

2.01

11 בנות

11 בנים

1.02

1.02

1.13

1.16

1.28

1.32

1.41

1.47

1.56

1.62

1.70

1.77

1.83

1.90

1.95

2.01

2.03

2.10

12 בנות

12 בנים

1.06

1.07

1.18

1.21

1.34

1.39

1.49

1.55

1.64

1.72

1.79

1.87

1.92

2.00

2.05

2.13

2.14

2.21

13 בנות

13 בנים

1.09

1.15

1.22

1.31

1.39

1.50

1.54

1.67

1.70

1.85

1.86

2.01

1.99

2.15

2.12

2.28

2.21

2.38

14 בנות

14 בנים

1.11

1.24

1.24

1.42

1.41

1.62

1.57

1.80

1.73

1.99

1.89

2.16

2.03

2.31

2.16

2.44

2.25

2.54

15 בנות

15 בנים

1.11

1.32

1.24

1.50

1.41

1.71

1.57

1.90

1.74

2.09

1.89

2.27

2.03

2.41

2.16

2.55

2.26

2.65

16 בנות

16 בנים

1.11

1.38

1.24

1.56

141

1.77

1.56

1.96

1.73

2.15

1.89

2.33

2.03

2.47

2.16

2.61

2.25

2.70

17 בנות

17 בנים

1.11

1.43

1.24

1.61

1.40

1.82

1.56

2.01

1.73

2.20

1.89

2.37

2.03

2.51

2.16

2.65

2.25

2.74

18 בנות

18 בנים

1.10

1.47

1.23

1.65

1.40

1.86

1.55

2.05

1.72

2.23

1.88

2.40

2.02

2.54

2.15

2.67

2.25

2.77

 

טבלה מספר 4: אחוזונים בתלייה על מתח עם מרפקים כפופים. התוצאות מוצגות בשניות

גיל/אחוזון

1

3

10

25

50

75

90

97

99

6 בנות

6 בנים

0

0

0.7

1.1

4.0

4.4

8.5

8.8

15.4

15.7

25.6

25.9

40.4

40.6

63.3

62.9

87.7

86.4

7 בנות

7 בנים

0

0

0.8

1.3

4.5

5.3

9.5

10.3

17.9

19.5

30.5

33.4

47.1

51.1

70.2

74.6

92.8

96.7

8 בנות

8 בנים

0

0

0.8

1.1

4.8

5.3

10.5

11.6

20.5

23.5

35.4

41.2

53.7

61.2

76.9

84.6

97.9

104.3

9 בנות

9 בנים

0

0

0.9

0.6

5.1

5.2

11.3

12.4

22.8

26.5

40.0

47.4

59.5

69.1

82.4

92.4

101.9

110.7

10 בנות

10 בנים

0

0

0.8

0

5.2

5.0

12.0

12.5

24.9

27.8

43.8

50.6

64.2

73.4

86.8

96.8

105.0

114.5

11 בנות

11 בנים

0

0

0.5

0

5.2

4.5

12.6

12.1

26.6

27.6

46.8

50.7

67.6

73.6

89.7

96.7

10.72

114.1

12 בנות

12 בנים

0

0

0.3

0

4.9

3.9

13.2

12.4

28.2

29.1

48.7

52.6

69.2

74.9

90.8

96.9

107.6

113.1

13 בנות

13 בנים

0

0

0.2

0.1

4.9

5.1

14.2

16.3

29.8

36.0

49.9

59.7

69.7

80.7

90.5

100.7

10.6

115.1

14 בנות

14 בנים

0

0

0.2

1.4

5.2

9.3

15.2

23.4

31.1

44.6

50.5

67.3

69.5

86.8

89.2

105.1

104.4

118.2

15 בנות

15 בנים

0

0

0.3

3.5

5.6

13.0

15.9

27.9

31.8

48.2

50.6

69.1

68.7

87.1

87.3

104.1

101.5

116.3

16 בנות

16 בנים

0

0.5

0.4

5.2

5.8

15.2

16.2

27.9

32.0

48.8

50.5

68.2

67.9

85.3

85.6

101.7

99.0

113.6

17 בנות

17 בנים

0

1.7

0.4

6.6

5.9

17.1

16.2

31.7

32.0

50.0

50.2

69.0

67.2

86.1

84.4

102.9

97.3

115.2

18 בנות

18 בנים

0

2.6

0.4

7.6

5.8

18.1

16.1

32.2

31.8

49.5

49.7

67.7

66.5

84.6

83.3

101.4

95.8

113.9

 

טבלה מספר 5: אחוזונים במבחן גמישות Stand-and-reach . התוצאות בס"מ.

גיל/אחוזון

1

3

10

25

50

75

90

97

99

6 בנות

6 בנים

29.7

26.7

33.1

29.9

37.2

33.9

40.8

37.7

44.5

41.7

47.8

45.5

50.6

48.7

53.2

51.8

55.1

54.0

7 בנות

7 בנים

29.3

26.0

33.0

29.4

37.4

33.7

41.3

37.8

45.3

42.0

49.0

45.9

52.1

49.3

55.0

52.6

57.0

54.9

8 בנות

8 בנים

28.8

25.3

32.8

28.9

37.5

33.5

41.8

37.7

46.1

42.1

50.0

46.3

53.4

49.8

56.5

53.2

58.7

55.6

9 בנות

9 בנים

28.4

24.4

32.5

28.2

37.5

32.9

42.0

37.4

46.6

42.0

50.8

46.3

54.3

50.0

57.7

53.5

60.0

56.0

10 בנות

10 בנים

28.3

23.4

32.6

27.4

37.8

32.4

42.4

37.0

47.2

41.8

51.6

46.2

55.3

50.1

58.8

53.7

61.3

56.3

11 בנות

11 בנים

28.7

22.3

33.1

26.5

38.4

31.7

43.3

36.5

48.2

41.4

52.8

46.0

55.6

50.0

60.3

53.7

62.9

56.4

12 בנות

12 בנים

29.5

21.4

34.1

25.8

39.5

31.2

44.5

36.2

49.6

41.3

54.3

46.1

58.3

50.2

62.0

54.1

64.7

56.9

13 בנות

13 בנים

30.5

21.1

35.2

25.8

40.8

31.5

45.9

36.7

51.1

42.1

55.9

47.2

60.0

51.5

63.8

55.5

66.5

58.5

14 בנות

14 בנים

31.4

21.4

36.1

26.3

41.8

32.3

47.0

37.8

52.2

43.5

57.1

48.8

61.1

53.3

64.9

57.6

67.7

60.0

15 בנות

15 בנים

31.9

21.9

36.7

27.0

42.4

33.2

47.6

38.9

52.8

44.8

57.6

50.2

61.7

54.9

65.4

59.3

68.1

62.5

16 בנות

16 בנים

32.2

22.6

37.0

27.7

42.7

34.0

47.9

39.8

53.0

45.7

578

51.2

61.8

56.0

65.5

60.4

68.2

63.6

17 בנות

17 בנים

32.1

23.3

37.0

28.4

42.8

34.7

47.9

40.5

53.0

46.4

57.7

52.0

61.7

56.7

65.4

61.2

68.0

64.5

18 בנות

18 בנים

31.7

23.7

36.8

28.8

42.6

35.0

47.7

40.8

52.8

46.7

57.4

52.3

61.4

57.0

65.0

61.5

67.7

64.7

 

טבלה 6: אחוזונים במבחן שכב-שב ב-60 שניות.

גיל/אחוזון

1

3

10

25

50

75

90

97

99

6 בנות

6 בנים

9

8

9

8

16

15

20

20

25

25

29

30

34

34

38

39

42

47

7 בנות

7 בנים

12

11

15

15

19

19

24

24

28

29

33

34

38

39

42

44

46

47

8 בנות

8 בנים

15

15

18

18

23

23

27

28

33

34

38

39

42

44

47

48

50

52

9 בנות

9 בנים

17

17

20

21

25

26

30

31

36

40

41

43

45

48

50

53

54

56

10 בנות

10 בנים

18

18

22

22

27

28

33

34

38

40

43

46

48

51

53

56

57

60

11 בנות

11 בנים

20

19

24

23

29

30

35

36

40

42

46

48

51

54

56

59

60

64

12 בנות

12 בנים

21

20

25

25

31

31

36

38

42

44

48

51

53

57

59

63

64

67

13 בנות

13 בנים

22

22

26

27

32

34

38

40

44

47

50

54

56

60

62

66

67

71

14 בנות

14 בנים

22

24

27

29

33

36

39

43

46

50

52

57

58

63

64

69

69

74

15 בנות

15 בנים

22

25

27

30

33

37

39

44

46

51

52

58

58

64

64

70

69

75

16 בנות

16 בנים

22

26

27

31

33

38

39

45

46

52

52

59

58

65

64

71

69

75

17 בנות

17 בנים

22

26

27

32

33

38

40

45

47

52

53

59

59

65

66

71

71

75

18 בנות

18 בנים

26

26

27

32

33

38

39

45

46

52

53

59

59

64

65

70

70

74

 

במאמר המקורי מופיעים אחוזונים גם לגבי גובה, משקל, BMI, 20-second arm-plate tapping (reps), וזחילה אחורה מתחת למכשולים.
ההישגים של התלמידים בסלובניה הם בדרך כלל גבוהים מהמקובל באירופה. טבלה מספר 7 מראה את אחוזון 50 בסלובניה בקפיצה לרוחק מהמקום בהשוואה לתוצאות שהתקבלו במחקרים שנעשו בארצות אחרות (בסוגריים: מספר ברשימת המקורות).

גיל ומין/מדינה

סלובניה (1)

פורטוגל (2)

קרואטיה (3)

אוסטרליה
(4)

ממוצע מ-30 מדינות באירופה (5)

10 בנות

10 בנים

1.47

1.55

1.21

1.32

-

-

1.33

1.43

1.32

1.42

11 בנות

11 בנים

1.56

1.62

1.31

1.42

1.50

1.58

1.40

1.49

1.41

1.52

12 בנות

12 בנים

1.64

1.72

1.41

1.53

1.56

1.65

1.45

1.56

1.47

1.61

13 בנות

13 בנים

1.70

1.85

1.49

1.64

1.60

1.78

1.50

1.66

1.50

1.70

14 בנות

14 בנים

1.73

1.99

1.55

1.76

1.62

1.90

1.54

1.78

1.52

1.81

15 בנות

15 בנים

1.74

2.09

1.59

1.87

1.60

2.00

1.56

1.89

1.54

1.93

16 בנות

16 בנים

1.73

2.15

1.61

1.93

1.63

2.10

-

-

1.55

2.01

17 בנות

17 בנים

1.73

2.20

1.62

2.05

1.62

2.15

-

-

1.56

2.06

18 בנות

18 בנים

1.72

2.23

1.61

2.13

1.65

2.20

-

-

-

-

 


מקורות:


1. Blagus R, Jurak G, Starc G, Leskošek B. Centile Reference Curves of the SLOfit Physical Fitness Tests for School-Aged Children and Adolescents. J Strength Cond Res. 2022 Jun 20. doi: 10.1519/JSC.0000000000004265. Epub ahead of print. PMID: 35900799.
2. Kelly R. Laurson, Fátima Baptista, Matthew T. Mahar, Greg J. Welk & Kathleen F. Janz (2022) Long Jump, Vertical Jump, and Vertical Jump Power Reference Curves for 10-18 Year Olds, Measurement in Physical Education and Exercise Science, DOI: 10.1080/1091367X.2021.2017291
3. Lovro Štefan, Boris Neljak, Vilko Petrić, Mario Kasović & Tomaš Vespalec
(2021): Normative Data for Musculoskeletal Fitness in 13,217 Children and Adolescents: The Croatian Fitness (CROFIT) Study, Research Quarterly for Exercise and Sport, DOI:10.1080/02701367.2021.1873903.
4. Mark J Catley, Grant R Tomkinson. Normative health-related fitness values for children: analysis of 85347 test results on 9–17-year-old Australians since 1985. Br J Sports Med 2013;47:98–108. doi:10.1136/bjsports-2011-090218
5. Tomkinson GR, Carver KD, Atkinson F, et al
European normative values for physical fitness in children and adolescents aged 9–17 years: results from 2 779 165 Eurofit performances representing 30 countries
Br J Sports Med Published Online First: 30 November 2017. doi: 10.1136/bjsports-2017-098253


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.