דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 14/08/2022

כושר גופני של תלמידים באקדמיה לספורט

משחק נטבול באוסטרליה

(בתמונות: נערות באוסטרליה במשחק נטבול)

תקציר מחקר שבוצע באוסטרליה

אופן ביצוע המחקר


הנבדקים במחקר היו 343 נערות ו-451 נערים שלמדו באקדמיה לספורט באוסטרליה. הם נבדקו  בכיתה ז' (גיל 13-12 שנים), כיתה ח' (14-13), כיתה ט' (15-14) וכיתה י' (16-15). 
המבחנים
משקל
גובה
קפיצה לגובה מהמקום – נבדקה בעזרת מתקן Vertec. במבחן זה עומד הנבדק עם יד מושטת למעלה ומסומן הגובה אליו מגיעות אצבעות היד לפני הניתור. אחר כך הנבדק מנתר ומנסה לגעת במתקן גבוה ככל האפשר. גובה הניתור מחושב כגובה אליו הגיעו אצבעות היד בניתור פחות הגובה אליו הגיעו האצבעות לפני הניתור.
ריצות למרחקים קצרים – נמדדו זמנים בריצות למרחקים של 5, 10 ו-20 מטר באמצעות "שערים אלקטרוניים". הנבדקים יצאו לריצה מזינוק גבוה ללא פקודת הזנקה. שני קונוסים הונחו 5 מטר אחרי השער האחרון והנבדקים הונחו להמשיך בריצה מהירה עד אליהם וזאת כדי למנוע תופעה של האטה לפני השער האחרון.
Yo-Yo Intermittent Recovery Test 1  (Yo-Yo IRT-1 )– מבחן לסבולת אירובית. במבחן זה רצים הנבחנים הלוך ושוב למרחק של 20 מטר. אחרי כל קטע של 2X20 מטר הנבחנים הולכים למשך 10 שניות הלוך ושוב למרחק של 5 מטר.  מהירות הריצה הולכת ומתגברת במהלך המבחן. פרטים על אופן   ביצוע המבחן אפשר למצוא באתר  - https://en.wikipedia.org/wiki/Yo-Yo_intermittent_test.  השלבים במבחן מתייחסים למבחן ביפ רגיל אולם במבחן זה לא עוברים את כל השלבים ולא שוהים בכל שלב כדקה. כך למשל את הקטע הראשון של 2X20 מטר עוברים במהירות של שלב 5 במבחן ביפ (10.0 קמ"ש) ואת הקטע הבא עוברים במהירות של שלב 9 (12.0 קמ"ש). 


תוצאות


טבלה 1 מציגה את הממוצעים של הבנות והבנים בכל המדגם במבחנים השונים

מבחן ומין/כיתה

ז'

ח'

ט'

י'

משקל בנות (ק"ג)

48.2

54.1

58.7

61.4

משקל בנים (ק"ג)

46.7

52.6

59.9

65.3

גובה בנות (מטר)

1.59

1.63

1.66

1.67

גובה בנים (מטר)

1.58

1.64

1.71

1.75

קפיצה לגובה מהמקום בנות (ס"מ)

37.6

38.7

40.7

41.4

קפיצה לגובה מהמקום  בנים (ס"מ)

40.8

43.8

48.9

52.6

ריצת 5 מטר בנות (שניות)

1.27

1.25

1.25

1.26

ריצת 5 מטר בנים (שניות)

1.24

1.20

1.16

1.14

ריצת 10 מטר בנות (שניות)

2.12

2.10

2.10

2.09

ריצת 10 מטר בנים (שניות)

2.08

2.03

1.94

1.91

ריצת 20 מטר בנות (שניות)

3.67

3.63

3.60

3.61

ריצת 20 מטר  בנים (שניות)

3.59

3.49

3.31

3.26

Yo-Yo IRT-1 בנות (שלב במבחן ביפ)

14.4

14.8

14.9

15.1

Yo-Yo IRT-1  בנים (שלב במבחן ביפ)

15.2

16.0

16.8

17.4

 

טבלה מספר 2 מציגה את הממוצעים של הבנות לפי ענפי ספורט 

מבחן

ענף ספורט

כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ט'

כיתה י'

משקל (ק"ג)

אתלטיקה

כדורסל

נטבול

כדורגל

טניס

46.6

53.1

50.5

47.1

44.5

51.4

59.7

56.7

51.8

50.8

54.9

63.1

62.7

54.8

57.6

58.1

66.9

65.9

57.3

60.6

גובה (מטר)

אתלטיקה

כדורסל

נטבול

כדורגל

טניס

1.59

1.63

1.61

1.56

1.57

1.62

1.68

1.65

1.61

1.61

1.65

1.70

1.68

1.62

1.65

1.67

1.70

1.70

1.64

1.64

קפיצה לגובה מהמקום (ס"מ)

אתלטיקה

כדורסל

נטבול

כדורגל

טניס

39.7

38.4

38.3

35.6

36.3

41.8

39.5

39.6

36.3

36.8

42.8

43.0

40.8

38.1

36.2

43.9

43.6

42.3

40.5

38.4

ריצת 5 מטר (שניות)

אתלטיקה

כדורסל

נטבול

כדורגל

טניס

1.26

1.26

1.26

1.23

1.29

1.24

1.23

1.26

1.24

1.28

1.25

1.24

1.24

1.23

1.28

1.26

1.24

1.27

1.26

1.31

ריצת 10 מטר (שניות)

אתלטיקה

כדורסל

נטבול

כדורגל

טניס

2.07

2.11

2.10

2.06

2.13

2.05

2.10

2.08

2.09

2.15

2.08

2.08

2.09

2.06

2.13

2.05

2.06

2.11

2.09

2.13

ריצת 20 מטר (שניות)

אתלטיקה

כדורסל

נטבול

כדורגל

טניס

3.55

3.64

3.64

3.60

3.70

3.50

3.59

3.64

3.65

3.70

3.49

3.57

3.61

3.55

3.68

3.49

3.54

3.63

3.56

3.72

Yo-Yo IRT-1 (שלב במבחן ביפ)

אתלטיקה

כדורסל

נטבול

כדורגל

טניס

14.9

14.6

14.5

15.1

14.5

15.1

14.9

14.8

14.5

15.0

15.3

15.3

14.8

15.0

15.1

15.7

15.4

15.2

15.1

14.8

 

 
טבלה מספר 3 מציגה את הממוצעים של הבנים לפי ענפי ספורט

מבחן

ענף ספורט

כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ט'

כיתה י'

משקל (ק"ג)

כדורגל אוסטרלי

אתלטיקה

כדורסל

קריקט

כדורגל

טניס

47.6

45.8

49.7

48.2

42.6

43.8

53.0

54.1

56.5

55.1

48.7

49.8

61.7

58.6

65.6

60.4

56.2

54.7

67.7

64.1

69.4

65.8

61.9

62.7

גובה (מטר)

כדורגל אוסטרלי

אתלטיקה

כדורסל

קריקט

כדורגל

טניס

1.59

1.60

1.65

1.58

1.53

1.58

1.65

1.66

1.69

1.64

1.60

1.63

1.73

1.71

1.75

1.72

1.67

1.68

1.77

1.75

1.79

1.75

1.72

1.73

קפיצה לגובה מהמקום (ס"מ)

כדורגל אוסטרלי

אתלטיקה

כדורסל

קריקט

כדורגל

טניס

42.9

44.5

43.9

35.2

40.0

40.1

47.1

49.2

47.4

40.2

41.2

40.6

52.3

53.6

52.5

44.6

44.7

44.5

55.0

52.0

54.2

50.7

50.0

48.7

ריצת 5 מטר (שניות)

כדורגל אוסטרלי

אתלטיקה

כדורסל

קריקט

כדורגל

טניס

1.23

1.22

1.21

1.28

1.24

1.24

1.18

1.18

1.21

1.21

1.21

1.19

1.14

1.17

1.14

1.16

1.17

1.14

1.12

1.16

1.13

1.16

1.14

1.15

ריצת 10 מטר (שניות)

כדורגל אוסטרלי

אתלטיקה

כדורסל

קריקט

כדורגל

טניס

2.07

2.02

2.03

2.15

2.07

2.08

2.00

2.01

2.03

2.02

2.04

2.02

1.92

1.93

1.92

1.97

1.95

1.93

1.88

1.90

1.90

1.94

1.90

1.91

ריצת 20 מטר (שניות)

כדורגל אוסטרלי

אתלטיקה

כדורסל

קריקט

כדורגל

טניס

3.54

3.46

3.52

3.74

3.56

3.60

3.41

3.35

3.49

3.54

3.49

3.53

3.25

3.21

3.28

3.39

3.31

3.32

3.23

3.21

3.24

3.30

3.25

3.29

Yo-Yo IRT-1 (שלב במבחן ביפ)

כדורגל אוסטרלי

אתלטיקה

כדורסל

קריקט

כדורגל

טניס

15.7

15.8

15.3

14.5

15.5

15.9

16.9

16.7

16.2

15.4

16.2

16.6

17.7

17.5

16.6

16.3

17.1

17.6

18.1

18.0

17.4

17.0

17.8

17.6

 

דיון בתוצאות


החוקרים מציינים כי לפי מיטב ידיעתם זו הפעם הראשונה בה מתפרסמות תוצאות מבחני כושר של נערות ונערים באקדמיה לספורט. תוצאות אלה עשויות להוות בסיס לפיתוח נורמות כושר גופני באוכלוסיות אלה.
בקפיצה לגובה מהמקום רואים בענפי ספורט בהם יש חשיבות גדולה לניתור (כדורגל אוסטרלי, אתלטיקה, כדורסל, נטבול) כי הממוצעים גבוהים יותר מאשר בענפי ספורט בהם החשיבות לניתור היא קטנה יותר (כדורגל, קריקט וטניס). במבחני הריצה למרחקים קצרים ובמבחן הסבולת רואים שיפור בהישגים עם הגיל בכל ענפי הספורט, במיוחד אצל הבנים, שיפור המושפע לא רק מן הגדילה אלא כנראה גם מאימוני הכושר הכללים שבוצעו בכל ענפי הספורט שנכללו באקדמיה.
במאמר נכלל מלבד הממוצעים גם ההישגים הטובים ביותר שנרשמו בכל מבחן. ערכים אלה יכולים לשמש לבניית נורמות לספורטאים ברמות הגבוהות ביותר. טבלה מספר 4 מביאה את ההישגים הגבוהים ביותר שנרשמו במבחני הכושר בכל מין.

מבחן

ההישג הטוב ביותר בבנות

ההישג הטוב ביותר בבנים

קפיצה לגובה מהמקום (ס"מ)

62.0

81.0

ריצת 5 מטר (שניות)

1.04

0.95

ריצת 10 מטר (שניות)

1.75

1.51

ריצת 20 מטר (שניות)

3.03

2.87

Yo-Yo IRT-1 (שלב במבחן ביפ)

18.4

20.8

 

הערה לגבי הזמנים בריצות הקצרות – זמנים של 1.51 שניות לבנים ו-1.75 שניות לבנות בריצת 10 מטר לא עולים בקנה אחד עם זמנים שנמדדו לאתלטים ב-10 המטרים הראשונים בריצות קצרות בתחרויות גדולות כמו אליפות העולם, אפילו אם מוסיפים להם זמן תגובה מקובל של כ-0.15 שניות.  לדוגמה, הזמן המהיר ביותר שנמדד ל-10 המטרים הראשונים בריצת 60 מטרים לגברים (לא כולל את זמן התגובה) באליפות העולם 2018  היה 1.705 שניות (1.856 שניות כולל זמן התגובה). הזמן המהיר ביותר ב-10 המטרים הראשונים לנשים בעת ריצת 60 מטר באותה תחרות היה 1.820 שניות בניכוי זמן התגובה ו-1.982 שניות כולל זמן התגובה.
סביר להניח כי ההישגים הטובים ביותר שנמדדו במחקר זה לא מעידים על כך  שבאקדמיה באוסטרליה יש ספורטאים מהירים יותר מאלופי העולם בריצות הקצרות והערכים שנמדדו נובעים משיטות מדידה אחרות של זמנים.


מקור:


Larkin, Paul, Sortino, Benjamin, Carlon, Todd, Saunders, Trent & Pane, Calvin. (2022). Gender- and Sport-specific Normative Anthropometric and Physical Values in Talent-Identified High School Athletes. Journal of Strength & Conditioning Research, Advance on-line publication. Retrieved from http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=yrovftx&NEWS=N&AN=00124278-900000000-93730. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004312


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.