דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 23/10/2022

כושר גופני של ילדים בגאנה

(בתמונה: ילדים בגאנה במשחק "אמפה")

תקציר מחקר שהתפרסם ב-BMC nutrition

מהלך המחקר


הנבדקים במחקר היו 227 בנות ו-215 בנים בטווח הגילים 13-8 שנים מאזור העיר קומאסי שבדרום מרכז גאנה. הנבדקים עברו מבדקים אנתרופומטריים, מבחני כושר גופני ומילאו שאלון לגבי פעילות גופנית ותזונה. תוצאות מבחני הכושר הגופני הומרו לנקודות לפי טבלת ניקוד יפנית שבה טווח הניקוד הוא מ-1 עד 10. יש טבלאות נפרדות לכל קבוצת גיל. חושב גם ציון כללי שהוא סכום הניקוד בכל מבחני הכושר.

תוצאות


התוצאות  של ממדי הגוף מופיעות בטבלה 1
    

 

בנות

בנים

גיל ממוצע (שנים)

11.1

11.1

משקל ממוצע (ק"ג)

36.9

32.8

גובה ממוצע (מטר)

1.44

1.40

היקף זרוע  ממוצע (ס"מ)

22.0

20.7

אחוז בתת משקל

1.3

4.2

אחוז במשקל רגיל

84.0

89.7

אחוז עם עודף משקל

14.2

4.2

אחוז בהשמנה

0.4

1.9

 

ממוצעי הניקוד בטבלאות לפי גילאים בסקלה 1 עד  10 מופיעים בטבלה 2

מבחן

בנות

בנים

לחיצת כף יד

4.5

4.1

קפיצה לרוחק מהמקום

5.0

4.1

שכב-שב

3.5

3.9

מבחן גמישות

1.1

1.0

ריצת 50 מטר

6.6

6.0

סה"כ ניקוד

21.0

19.2

אחוז בכושר מעולה

20.0

25.4

אחוז בכושר טוב מאד

25.3

22.8

אחוז בכושר בינוני

20.0

11.2

אחוז בכושר נמוך

34.7

43.2

 

מאחר שמדובר בטבלאות נפרדות לבנות ולבנים אי אפשר להסיק מהנתונים האלה כי התוצאות של הבנות היו טובות יותר משל הבנים אלא רק שביחס לאוכלוסיית הילדים ביפן הבנות צברו ניקוד גבוה יותר מהבנים.
80.2% מהבנים ו-77.6% דיווח כי אכלו ארוחת בוקר לפני שיצאו לבית הספר. סיבות לאי אכילה כללו: מצב כלכלי (חוסר מזון בבית), חוסר יכולת של האמהות להכין ארוחת בוקר ובמיוחד החשש מאיחור בהגעה לבית הספר. לא נמצאו קשרים בין הישגים בכושר גופני ואכילת ארוחת בוקר חוץ מכך שאלה שלא אכלו ארוחת בוקר היה להם ממוצע טוב יותר בריצת 50 מטר.
89.9% דיווחו כי הם מבצעים צורה כלשהי של פעילות גופנית. לא נמצאו הבדלים בממדי השמנה בין אלה שדיווחו על פעילות גופנית לעומת אלה שדיווחו כי הם אינם מבצעים פ"ג.  ממוצעי מבחני הכושר היו גבוהים יותר אצל מבצעי פ"ג.


דיון


מחקרים אחרים דיווחו על שיעור גבוה הרבה יותר של ילדים בתת-משקל במדינות אפריקה, שיעור המגיע ל-35%. מאחר שרק כ-3% הילדים במדגם זה היו בתת-משקל, נראה כי תת-תזונה אינה בעיה נפוצה באוכלוסייה שנבדקה.  לעומת זאת רואים במדגם הזה של ילדים הגרים בעיר אחוז גבוה יחסית של ילדים בעלי עודף משקל, בנות יותר מבנים.
אחד הממצאים המעניינים כאן הוא שיותר בנים מבנות היו בכושר מעולה (25.4% לעומת 20%) אך גם יותר בנים מבנות היו בכושר נמוך (43.2% לעומת 34.7%).  לפי נתוני המשקל והגובה נראה שבממוצע הבנות במדגם זה היו בשלב התפתחותי יותר מתקדם. אי הצגת התוצאות הממשיות במבדקי הכושר לא מאפשרת להתרשם אם הבנות ממש השיגו תוצאות טובות יותר משל הבנים. כמו כן מוזר שבין מבדקי הכושר לא נכלל מבחן לסבולת שהוא מרכיב הכושר החשוב ביותר.


מקור:


Annan, Reginald Adjetey et al. “Relationship between breakfast consumption, BMI status and physical fitness of Ghanaian school-aged children.” BMC nutrition vol. 6 19. 1 Apr. 2020, doi:10.1186/s40795-020-00344-9


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.