דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 21/04/2024

כושר גופני של סטודנטים לחינוך גופני בקנדה


תקציר מחקר שפורסם ב-
International journal of environmental research and public health 

מהלך המחקר


החוקרים בדקו תוצאות של סטודנטים לחינוך גופני בשנת הלימודים הראשונה שביצעו מבחני כושר גופני כחלק מהחובות שלהם בלימודים. נעשתה השוואה של ממוצעים משתי תקופות: תקופה א' – 1984 עד 1987; תקופה ב' – 2010 עד 2016. הסטודנטים למדו באותה אוניברסיטה.
בתקופה הראשונה נבחנו 75 נשים ו-103 גברים שגילם הממוצע היה 19.4. בתקופה השנייה נבחנו 219 נשים (גיל ממוצע 19.03)  ו-129 גברים (גיל ממוצע 19.3). כל הנבחנים ביצעו את כל המבחנים. 65 מהנבדקים  (40 מהם נשים) בתקופה ב' ביצעו מדידת פעילות גופנית (פ"ג) באמצעות אקסלרומטרים למשך שבוע אחד.


המבחנים


גובה
משקל
היקף מותניים
קפיצה לגובה מהמקום
קפיצה לרוחק מהמקום
ריצת 50 מטר
מבחן הזריזות של אילינוי
כוח לחיצת כף יד
מבחן גמישות Sit-and-Reach
ריצת 12 דקות


תוצאות


ממוצעי התוצאות בשתי התקופות מובאות בטבלה מספר 1

מבחן

נשים

 1987-1984

נשים

 2016-2010

גברים

 1987-1984

גברים

 2016-2010

גובה (ס"מ)

166.1

166.3

178.6

178.4

משקל (ק"ג)

62.5

66.3

78.0

80.4

BMI (ק"ג/מ"ר)

22.4

24.0

24.5

25.2

היקף מותניים (ס"מ)

70.3

77.1

77.8

83.6

רוחק מהמקום (ס"מ)

186.0

178.7

232.2

226.4

גובה מהמקום (ס"מ)

40.1

37.9

57.0

53.6

ריצת 50 מ' (שניות)

8.4

8.3

6.9

7.0

זריזות אילינוי (שניות)

19.1

19.3

17.1

17.3

כוח לחיצת כף יד (ק"ג)

64.9

62.6

103.4

91.2

Sit-and-Reach (ס"מ)

32.0

33.5

28.4

30.6

12 דקות (מטר)

2303

2096

2784

2476

 


טבלה מספר 2 מביאה ממוצעי נתונים של פ"ג בתקופה שהתקבלו במדידות שהתבצעו בשנים 2015 ו-2016
 

 

נשים

גברים

מספר צעדים ביום

8472

8657

פ"ג קלה (דקות בשבוע)

124

127

פ"ג מתונה (דקות בשבוע)

334

360

פ"ג עצימה (דקות בשבוע)

51

53

פ"ג מתונה+עצימה (דקות בשבוע)

385

413

סה"כ פ"ג בשבוע (דקות בשבוע)

509

540

מספר פ"ג שנמשכו ברציפות למעלה מ-10 דקות בשבוע

6.4

8.5

זמן יושבני (שעות ביום)

10.8

10.7

 
ממצאים עיקריים ודיון בהם


•    המשקל הממוצע של הסטודנטים שלמדו בתקופה ב' היה גבוה יותר מבלי שהיה שנוי בגובה הממוצע ולפיכך ה-BMI של הסטודנטים בתקופה ב' היה גבוה יותר.


•    היקף המותניים של הסטודנטיות בתקופה ב' גדול ב-9.7% בממוצע מזה של הסטודנטיות בתקופה א'. בקרב הגברים היקף המותניים הממוצע בתקופה ב' נמצא גדול יותר ב-7.5%.


•    לא נמצאו הבדלים  מובהקים בין שתי התקופות במבחני המהירות, הזריזות והגמישות.


•    אצל הגברים נמצאו ירידות מובהקות בכוח לחיצת כף ובקפיצה לגובה מהמקום. בקרב הנשים נמצאה ירידה מובהקת בתוצאות קפיצה לרוחק מהמקום.


•    המרחק הממוצע שעברו הסטודנטיות  במבחן הליכה/ריצה ל-12 דקות בתקופה א' גדול ב-9.8% מהממוצע בתקופה ב'. בקרב הגברים המרחק הממוצע ב-12 דקות היה גבוה ב-12.4% מהמרחק בתקופה ב'. 


•    לפי הטבלאות של קופר, הישג של 2784 מטר ב-12 דקות הוא "טוב מאד" בעוד הישג של 2476 מטר לגברים לא מוגדר אפילו כ"טוב" אלא  רק כ"בינוני".  הישג של 2303 לנשים בטבלאות של קופר הוא קרוב מאד ל"טוב מאד" (הסף הנמוך ל"טוב מאד" לנשים הוא 2320 מטר) ואילו הישג של 2096 הוא מתחת ל"טוב" וגם הוא מוגדר רק כ"בינוני". מאחר שמדובר באוכלוסייה של סטודנטים לחינוך גופני, האמורים להיות בעלי כושר מעל הממוצע לגילם, הממצאים הם לא מעודדים.


•    כמות הפ"ג שביצעו הסטודנטים בתקופה ב', עומדת בהמלצות הבין לאומיות לפ"ג ואף עולה עליה אך למרות זאת הכושר האירובי של הסטודנטים בתקופה ב' נמצא נמוך מאשר זה שנמדד בתקופה א'. אין לחוקרים נתונים על הפ"ג בתקופה א' והם רק יכולים לשער שאז בוצעה יותר פ"ג והיו לסטודנטים פחות שעות יושבניות ביום.


מקור:


O’Brien, M.W.; Shivgulam, M.E.; Wojcik, W.R.; Barron, B.A.; Seaman, R.E.; Fowles, J.R. 30 Year Trends of Reduced Physical Fitness in Undergraduate Students Studying Human Movement. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 14099. https://doi.org/10.3390/ ijerph192114099

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.