דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 19/11/2023

שינויים בכושר של מתבגרים בפורטוגל בזמן מגפת הקורונה

(בתמונה: מרוץ לילדים בפורטוגל)

תקציר מחקר שפורסם ב- International Journal of Environmental Research and Public Health

שיטת המחקר


החוקרים ביצעו מבדקי כושר גופני בקבוצת מתבגרים בשלוש נקודות זמן: לפני התחלת מגפת הקורונה (דצמבר 2019), אחרי פתיחת בתי הספר מחדש (אוקטובר 2020) וחודשיים אחרי הפתיחה מחדש (דצמבר 2020).
הנבדקים במחקר
טבלה מספר 1  מפרטת את התפלגות המינים והגילאים של הנבדקים
 

 

דצמבר 2019

אוקטובר 2020

דצמבר 2020

בנות

305 (47.7%)

273 (47.5%)

280 (47.5%)

בנים

335 (52.3%)

302 (52.5%)

310 (52.5%)

גיל 13-10

497 (77.7%)

360 (62.6%)

338 (57.3%)

גיל 18-14

143 (22.3%)

215 (37.4%)

252 (42.7%)

 

מדובר ב"מדגם נוחות" שהורכב מתלמידים משני בתי ספר בצפון פורטוגל.
בפורטוגל החלו לימודים מרחוק בתקופת הקורונה באפריל 2020 והם נמשכו עד סוף הלימודים ביוני 2020. בספטמבר 2020 נפתחה שנת הלימודים החדשה ובאמצע החודש חזרו התלמידים ללמוד בבתי הספר.
המבדקים
ממדי גוף – גובה, משקל והיקף מותניים
חיזוי צריכת חמצן מרבית (צח"מ) – נעשה באמצעות מבחן ביפ. הצח"מ משמש כמדד לסבולת אירובית.
שכיבות סמיכה
שכב-שב
מבחן גמישות Sit and Reach
קפיצה לרוחק מהמקום
ריצת 20 מטר


תוצאות


טבלה מספר 2 מביאה את ממוצעי התוצאות בשלושת נקודות המדידה: דצמבר 2019 (1T), אוקטובר 2020 (2T) דצמבר 2021 (3T).
   

 

1T

2T

3T

BMI (ק"ג'/מ"ר)

21.59

21.90

21.31

היקף מותניים (ס"מ)

75.39

79.53

78.36

חיזוי צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

42.15

40.48

41.48

שכב-שב (חזרות)

27.55

29.04

31.85

שכיבות סמיכה (חזרות)

9.65

9.75

10.74

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.36

1.44

1.46

ריצת 20 מטר (שניות)

4.34

4.31

4.30

Sit and Reach (ס"מ)

18.23

20.24

20.64

 

טבלה מספר 3 מביאה את התוצאות  הממוצעות בשתי קבוצות הגיל. המספר העליון בכל תא הוא הממוצע של קבוצת הגיל הצעירה (13-10) והמספר התחתון הוא הממוצע של קבוצת הגיל המבוגרת יותר (18-14)
 

 

1T

2T

3T

BMI (ק"ג'/מ"ר)

21.63

20.35

21.53

21.88

20.43

22.11

היקף מותניים (ס"מ)

79.56

68.92

81.01

77.24

79.90

75.98

חיזוי צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

42.10

42.39

40.43

40.69

41.14

41.73

שכב-שב (חזרות)

24.25

40.96

26.81

38.16

29.46

41.60

שכיבות סמיכה (חזרות)

9.13

11.82

9.20

12.06

9.84

14.48

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.29

1.61

1.39

1.62

1.41

1.64

ריצת 20 מטר (שניות)

4.42

4.01

4.40

3.95

4.39

3.93

Sit and Reach (ס"מ)

17.25

22.05

20.32

19.90

20.12

22.66

 

השוואה בין 1T ל-2T
•    עלייה מובהקת ב-BMI ובהיקף המותניים
•    ירידה מובהקת בצח"מ
•    עלייה מובהקת בקפיצה לרוחק מהמקום ובמבחן הגמישות
•    לא נמצאו הבדלים מובהקים בשכיבות סמיכה, שכב-שב ובריצת 20 מטר


השוואה בין  2T ל-3T
•    ירידה מובהקת ב-BMI ובהיקף המותניים
•    עלייה מובהקת בצח"מ, שכב-שב, שכיבות סמיכה וברוחק מהמקום
•    לא נמצאו שינויי מובהקים בריצת 20 מטר ובמבחן הגמישות


השוואה בין 1T ל-3T
•    עלייה מובהקת בהיקף המותניים
•    ירידה מובהקת בצח"מ החזוי
•    עליה מובהקת בשכב-שב, שכיבות סמיכה, רוחק מהמקום ובמבחן הגמישות
•    השיפור הקטן בממוצע ריצת 20 מטר לא נמצא מובהק סטטיסטית.


הבדלים בממוצעים בשתי קבוצות הגיל


•    היקף המותניים עלה מאד ב-2T בקבוצת הגיל 18-14 ונשאר כמעט באותה רמה לא בריאה ב-3T.
•    בקבוצת הגיל 13-10 הייתה עלייה בממוצע בשכב-שב ב-2T, עלייה שנמשכה גם ב-3T.
•    קבוצת הגיל 18-14 רשמה עלייה בממוצע  בשכיבות סמיכה בין 2T ל-3T.
•    קבוצת הגיל 13-10 רשמה עלייה בממוצע ברוחק מהמקום ב-2T
•    בגמישות רואים שיפור בממוצע ב-2T בקבוצת הגיל 13-10 וירידה בממוצע בקבוצת הגיל 18-14.


טבלה 4 מביאה את הממוצעים של הבנות והבנים בקבוצת הגיל 13-10. המספר  העליון בכל תא הוא הממוצע של הבנות והמספר התחתון הוא הממוצע של הבנים
    

 

1T

2T

3T

BMI (ק"ג'/מ"ר)

19.65

23.69

20.79

22.03

20.10

21.14

היקף מותניים (ס"מ)

78.42

80.70

79.12

82.89

77.92

81.87

חיזוי צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

40.40

43.57

38.87

41.78

39.37

42.66

שכב-שב (חזרות)

15.65

17.62

16.09

19.33

17.70

20.78

שכיבות סמיכה (חזרות)

7.11

10.77

6.98

11.02

7.43

11.81

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.21

1.36

1.28

1.49

1.29

1.52

ריצת 20 מטר (שניות)

4.53

4.32

4.59

4.23

4.59

4.22

Sit and Reach (ס"מ)

26.10

18.52

23.62

16.71

26.85

19.08

 

בקבוצת הגיל 13-10:
•    ירידה ב-BMI אצל הבנים
•    עלייה בקפיצה לרוחק מהמקום בשני המינים

טבלה מספר 5 מביאה את הממוצעים של הבנות והבנים בקבוצת הגיל 18-14
    

 

1T

2T

3T

BMI (ק"ג'/מ"ר)

18.37

21.82

19.10

24.01

19.37

24.16

היקף מותניים (ס"מ)

62.46

73.17

72.26

80.51

70.13

79.83

חיזוי צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

36.96

46.36

35.09

44.77

36.21

45.76

שכב-שב (חזרות)

32.49

48.09

30.41

44.68

35.35

46.86

שכיבות סמיכה (חזרות)

7.61

15.04

6.81

16.09

9.25

18.49

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.36

1.80

1.33

1.84

1.33

1.88

ריצת 20 מטר (שניות)

4.29

3.79

4.28

3.70

4.24

3.70

Sit and Reach (ס"מ)

26.10

18.59

23.62

16.71

26.85

19.08

 

בקבוצת גיל 18-14:
•    העלייה ב-BMI הייתה בולטת אצל הבנים
•    בהיקף המותניים הייתה עלייה בשני המינים
•    בשכיבות סמיכה הייתה עלייה אצל הבנים ב-2T וגם ב-3T ואצל הבנות ב-3T
•    בקפיצה לרוחק הייתה עליה אצל הבנים ורידיה בממוצעים אצל הבנות

דיון בממצאים


בתקופה בה לא היו התלמידים בבתי הספר נרשמה עלייה בממדי הגוף וירידה בסבולת האירובית. נראה שלאחר כחודשיים של חזרה ללימודים, המגמה של הירידה בסבולת כבר מתהפכת וההישגים  במבחן הסבולת חזרו כמעט לאותה רמה בה היו לפני הסגר. מרכיבי כושר אחרים לא נפגעו הרבה ואולי אפילו רשמו מגמה של שיפור. את השיפור במבחנים אלה אפשר לייחס בחלקו להמשך גדילת הגוף  ואולי גם לסוג הפעילויות הגופניות שעשו התלמידים בתקופה בה לא היו בבתי הספר. יותר קל לתרגל את מרכיבי הכוח והגמישות בבתי התלמידים מאשר את מרכיב הסבולת האירובית.
חבל שמחברי המאמר מביאים את תוצאת מבחן הסבולת רק בערכים של צח"מ חזוי ולא מביאים גם את ההישגים במבחן ביפ עצמו וזאת מאחר שנוסחאות החיזוי של הצח"מ מתוצאות מבחן ביפ לוקחות בחשבון את הגיל והמין של הנבדקים. מובאים כאן הערכים  התחתונים והעליונים של "טווח הכושר הבריאותי" כפי שמופיעים באתר fitescola המרכז את תוצאות מבחני הכושר הגופני לתלמידים בפורטוגל (מקור מספר 2)
בנים

גיל

טווח הכושר הבריאותי במספר קטעים במבחן ביפ

טווח בכושר הבריאותי בצח"מ חזוי

9

47-13

52.1-40.2

10

50-16

52.1-40.2

11

54-20

52.4-40.2

12

59-23

53.0-40.3

13

67-28

54.7-41.1

14

77-36

57.1-42.5

15

85-42

58.8-43.6

16

91-47

59.8-44.1

17

94-50

59.7-44.2

18+

96-53

59.3-44.3

 

בנות

גיל

טווח הכושר הבריאותי במספר קטעים במבחן ביפ

טווח הכושר הבריאותי בצח"מ חזוי

9

32-13

46.8-40.2

10

35-16

46.8-40.2

11

39-20

47.1-40.2

12

43-22

47.3-40.1

13

45-25

46.9-39.7

14

47-27

46.5-39.4

15

48-29

45.7-39.1

16

50-32

45.3-38.9

17

51-35

44.6-38.8

18+

50-37

43.1-38.6

 

נראה שיש לבחון את תוכניות הלימודים ולמצוא לשלב בהן אמצעים  שינחו את התלמידים איך אפשר לשמור על סבולת אירובית גם בתקופות של בידוד חברתי ואולי גם לשפר מרכיב זה. בני נוער, במיוחד בנים, נוטים להפריז בחשיבות אימוני כוח וממעטים יחסית לעסוק באימונים לפיתוח סבולת אירובית. גם המדיניות של סגרים כדי לצמצם שיעורי הדבקה במחלה צריכה לקחת בחשבון כי פעילות גופנית באוויר הפתוח לא מגדילה את הסיכויים להדבקה ולכן, במקרה שיהיו בעתיד סגרים נוספים בגלל מגפות, צריך לשקול לאפשר בהם פעילות גופנית בשטחים פתוחים. עם זאת, נראה שסגירת בתי הספר בפורטוגל לארבעה חודשים בסך הכל (שבחלק מהזמן התלמידים ממילא היו אמורים להיות בחופשה), השפיעה מעט על הכושר של התלמידים וכבר אחרי כחודשיים של חזרה ללימודים בבתי הספר, חזרה רמת הכושר כמעט לאותה רמה בה הייתה לפני המגפה.


מקורות:


1. Silva C, Vilas C, Pereira B, Rosário P, Fuentes S, Magalhães P. Changes in Physical Fitness Parameters in a Portuguese Sample of Adolescents during the COVID-19 Pandemic: A One-Year Longitudinal Study. Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb 15;20(4):3422. doi: 10.3390/ijerph20043422. PMID: 36834116; PMCID: PMC9965852.
2. https://fitescola.dge.mec.pt/media/configuracoesDocs/1_doc_valores_referencia.pdf
 

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.