דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 01/10/2023

כושר גופני של ילדים בכיתות ג' – ה', מבוגרים בשנה מגיל כיתתם

(בתמונה: מבחן שווי המשקל כפי שבוצע במבחן זה. במבחן נמדד הזמן לעמידה על רגל אחת בעינים עצומות כשהברך של הרגל שבאוויר כפופה. בתמונה רואים ספורטאי המבצע את המבחן כחלק מפרוטוקול חזרה לאימונים אחרי מקרה של זעזוע מוח)
תקציר מחקר שנערך בגרמניה

שיטת המחקר


במדינת ברנדנבורג בגרמניה (האזור המקיף את הבירה ברלין, אזור שהיה בעבר במזרח גרמניה) מתבצעים מבחני כושר גופני שנתיים לתלמידים. החוקרים ביקשו להשוות את הישגי תלמידים המבוגרים בערך בשנה מבני כיתתם, כלומר כאלו שנכנסו לכיתה א' בגיל 7 בערך במקום בגיל 6, למה שהיה מצופה שישיגו לפי גילם, בהשוואה לתלמידים שגילם תאם את השנתון.  הם עקבו אחרי הישגים של תלמידים בכיתות ג' עד ה'. מספרי התלמידים שנבדקו בכל שנה וגילם מופיעים בטבלה מספר 1.

 

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

מספר תלמידים בגיל התקן

1118

1118

957

אחוז בנות  בגיל התקן

52%

51%

52%

גיל ממוצע של תלמידים  בגיל התקן

8.5

9.5

10.5

מספר תלמידים בשנתון המבוגר מהתקן

261

279

236

אחוז בנות  בשנתון המבוגר מהתקן

39%

38%

36%

גיל ממוצע של תלמידים המבוגרים בשנה מהתקן

9.5

10.5

11.5

 
לא כל התלמידים ביצעו את כל המבחנים. לדוגמה, בכתה ה' מספר התלמידות בגיל התקן שביצעו את מבחן ריצת 6 דקות היה 453 ומספר הבנות שביצעו את מבחן שווי המשקל היה 469. 

התלמידים ביצעו 6 מבחני כושר:
מבחן סבולת אירובית – מרחק ריצת 6 דקות סביב מגרש כדורעף (18X9 מטר)
מבחן מהירות – ריצת 20 מטר
מבחן זריזות – מבחן כוכב. במבחן זה מסמנים ריבוע של 9X9 מטר באמצעות ארבעה קונוסים ומניחים קונוס נוסף במרכז הריבוע. התלמידים מתחילים לרוץ מהקונוס המרכזי אל אחת הפינות ומשם רצים חזרה אחורה אל הקונוס המרכזי  וכך לכל שאר 3 פינות הריבוע. מרחק הריצה הכולל הוא 50.912 מטר.
קפיצה לרוחק מהמקום - מבחן המיועד לבדוק את הכוח המתפרץ של שרירי הגוף התחתונים.
זריקת כדור כוח 1 ק"ג בשתי ידיים מהחזה בעמידה - מבחן המיועד לבדוק את הכוח המפרץ של שרירי הגוף העליונים.
מבחן שווי משקל – זמן עמידה על רגל אחת בעיניים עצומות. המבחן הופסק אם התלמידים הצליח להגיע להישג של 60 שניות מאחר שהחוקרים סברו שזהו הישג מעולה ואין טעם להמשיך במבחן. תלמידים שלא הצליחו להשלים במבחן 5 שניות קיבלו ניסיון נוסף.

המבחנים בוצעו בין אוגוסט לדצמבר בשנים 2020, 2021 ו-2022, כלומר במחצית הראשונה של כל שנת לימודים.


תוצאות


ממוצעי התוצאות מובאים בטבלה מספר 2.
   

 

בנות גיל תקן

בנות גיל מעל התקן

בנים גיל תקן

בנים גיל מעל התקן

כיתה ג' ריצת 6 דקות (מטר)

996

948

1060

1042

כיתה ג' ריצת 20 מטר (שניות)

4.38

4.43

4.30

4.26

כיתה ג' מבחן זריזות (שניות)

25.2

25.6

24.7

24.7

כיתה ג' רוחק מהמקום (מטר)

1.24

1.21

1.30

1.32

כיתה ג' זריקת כדור כוח (מטר)

3.51

3.67

3.97

4.07

כיתה ג' שווי משקל (שניות)

21.3

19.1

16.1

16.6

כיתה ד' ריצת 6 דקות (מטר)

1023

975

1088

1056

כיתה ד' ריצת 20 מטר (שניות)

4.25

4.36

4.18

4.16

כיתה ד' מבחן זריזות (שניות)

23.2

23.9

22.9

22.9

כיתה ד' רוחק מהמקום (מטר)

1.33

1.25

1.38

1.40

כיתה ד' זריקת כדור כוח (מטר)

3.97

4.06

4.43

4.56

כיתה ד' שווי משקל (שניות)

25.4

20.9

18.3

17.7

כיתה ה' ריצת 6 דקות (מטר)

1022

974

1078

1055

כיתה ה' ריצת 20 מטר (שניות)

4.07

4.06

4.02

3.98

כיתה ה' מבחן זריזות (שניות)

21.7

22.3

21.3

21.4

כיתה ה' רוחק מהמקום (מטר)

1.41

1.38

1.46

1.46

כיתה ה' זריקת כדור כוח (מטר)

4.56

4.62

4.95

5.10

כיתה ה' שווי משקל (שניות)

26.9

25.5

19.9

20.5

 

דיון בתוצאות


1. הישגי הבנים נמצאו טובים מהישגי הבנות בחמישה מתוך שישה המבחנים. במבחן שווי המשקל הישגי הבנות היו טובים יותר, כצפוי. 


2. אם משווים את אוכלוסיית "ילדי התקן" לילדי "שנה מבוגרים מהתקן", למשל: "ילדי תקן" בגיל 9.5, בכיתה ד', יחסית לילדים "מבוגרים בשנה מהתקן" בגיל 9.5, בכיתה ג', רואים כי הילדים המבוגרים מהתקן השיגו תוצאות פחות טובות באותו הגיל. החוקרים משערים שאולי הסיבה לכך שאותם ילדים נכנסו לכיתה א' בגיל 7 במקום בגיל 6 הייתה שלאותם ילדים היה מצב של "חוסר בשלות" בגיל 6, כלומר מבחינת התפתחות ביולוגית הם היו מתחת למה שמקובל בגיל 6 ולכן כניסתם לכיתה א' נדחתה בשנה.


3. מבחן הסבולת האירובית (ריצת 6 דקות) היה המבחן היחיד בו לא נמצא שיפור בהישגים בכיתה ה' יחסית לכתה ד', אצל שני המינים.  חוסר השיפור היה הן אצל ילדי התקן והן אצל הילדים המבוגרים בשנה מהתקן. ההסבר היחיד שהחוקרים חושבים עליו הוא שהילדים בכתה ה' התאמצו פחות במבחן. הם מציינים שכל שאר חמשת המבחנים נמשכים מעט מאד זמן בעוד מבחן ריצת 6 דקות ארוך באופן משמעותי משאר המבחנים ודורש השקעת מאמץ לאורך זמן וכנראה שלתלמידים בכתה ה' לא הייתה סיבה מיוחדת להתאמץ במבחן זה. לנושא המוטיבציה במבחני סבולת אירובית יש שני היבטים: מוטיבציה בהכנה למבחנים, כלומר באימונים לקראת המבחנים ומוטיבציה במבחנים עצמם. חשוב לציין כי הנבדקים במחקר  למדו במעלה מ-30 בתי ספר כך שלא סביר לתלות את הסיבה לחוסר השיפור באווירה ששררה בבית ספר מסוים. במחקרים אחרים נמצא כי ההישגים במבחני סבולת אירובית של בנות לא משתנים כמעט  בין כתה ג' לכתה יב' בעוד אצל הבנים חלה עלייה הדרגתית בממוצעים במבחני הסבולת האירובית  עד כתה יא' בערך ואם נצפה שיפור נוסף הוא נקשר בדרך כלל לביצוע אימונים מסודרים פחות או יותר בבתי הספר או במסגרות חוץ בית ספריות כמו אגודות ספורט או מסגרות אימוני כושר גופני, למשל בהכנה לשירות צבאי.
 מבחן ריצת 6 דקות סביב מגרש כדורעף מחייב לבצע הרבה פניות של 90 מעלות וייתכן שאלה קשות לביצוע יותר ככל שממדי הגוף גדלים. ברוב המחקרים בהם בוצעו מבחני סבולת אחרים כמו ריצת 600 מטרים במסלולים שהיקפם גדול משמעותית מ-54 מטר (היקף מסלול הריצה במבחן שבוצע במחקר זה) או מבחן ביפ, רואים שיפור בממוצעים אצל הבנים בין גיל 10 לגיל 11 ולפעמים גם אצל הבנות. לדוגמה, במחקר של טומקינסון ושותפיו (מקור מספר 2)  המסכם תוצאות מבחני ביפ שהתקבלו ממחקרים רבים שנעשו במדינות באירופה, אחוזון 50 של הבנים בגיל 10 היה 38 קטעים ואילו אחוזון 50 בגיל 11 היה 42 קטעים והמשיך לעלות באופן רציף עד הישג של 66 קטעים בגיל 17. אצל הבנות במחקר ההוא אחוזון 50 בגיל 10 היה 28 קטעים, הוא עלה ל-32 קטעים בגיל 11 ונשאר על 32 קטעים עד גיל 17.


4. במבחן זריקת כדור הכוח רואים את השיפור הגדול ביותר. בנים בכתה ה' בגיל התקן הגיעו לממוצע נמוך יותר מבנים בכתה ה' המבוגרים בשנה מהתקן אך מאחר שהשיפור במבחן זה הוא גדול, בנים בכתה ה' בגיל התקן (גיל 10.5) השיגו  ממוצעים גבוהים יותר מבנים שגילם שנה מהתקן בגיל 10.5 (כאשר אלה היו בכתה ד').


מקורות:


1. Teich P, Fühner T, Granacher U, Kliegl R. Physical fitness of primary school children differs depending on their timing of school enrollment. Sci Rep. 2023 May 31;13(1):8788. doi: 10.1038/s41598-023-35727-y. PMID: 37258586; PMCID: PMC10232550.


2. Tomkinson GR, Carver KD, Atkinson F, et al. European normative values for physical fitness in children and adolescents aged 9–17 years: results from 2,779,165 Eurofit performances representing 30 countries. Br. J. Sports Med. Published Online First: 30 November 2017. doi: 10.1136/bjsports-2017-098253

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.