דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 08/01/2024

כושר גופני של תלמידים בפורטוגל בשנת 2018


תקציר מאמר שהתפרסם ב- 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports


המחברים השוו תוצאות מבדקי כושר גופני לתלמידים שנערכו בשנת 2008 לאלה שנערכו ב-2018. לא נמצאו הבדלים גדולים בהישגים בשתי התקופות ואולי אפילו אפשר דבר על עלייה קטנה בהישגים.
במאמר מובאים ממוצעים ואחוזונים לבנות ולבנים מהמדידות ב-2018


המבדקים שנערכו ב-2018:


גובה
משקל
הקף מותניים
מבחן ביפ
מבחן curl up – מבחן לסבולת שרירי בטן. הנבחן שוכב על גבו וצריך להחליק את הידיים קדימה תוך הרמת הגו.
שכיבות סמיכה
מבחן גמישות sit-and-reach
קפיצה לרוחק מהמקום
קפיצה לגובה מהמקום
חיבור ידיים מאחורי הגב כשאחת באה מעל הכתף (מבחן גמישות)
כוח לחיצת כף יד
בכל מבחן חושב אחוז הילדים הנמצאים מעל הסף התחתון של "טווח הכושר הבריאותי" לפי נורמות של תוכנית כושר לתלמידים שפותחה בארה"ב הנקראת פיטנסגראם. (באותם מבחנים שקיימות נורמות כאלה בפיטנסגראם). במבחנים אחרים הושוו ההישגים לנורמות שפותחו בפורטוגל.


תוצאות


טבלה מספר 1: ממוצעים של הבנות ב-2018

מבחן/גיל

10

11

12

13

14

15

16

17

18

משקל (ק"ג)

37.7

40.8

46.2

49.4

54.5

56.2

57.5

58.0

58.8

גובה (מטר)

1.42

1.46

1.54

1.57

1.60

1.62

1.62

1.63

1.62

BMI (ק"ג/מ"ר)

18.5

18.9

19.5

19.8

21.3

21.5

21.8

21.9

22.3

הקף מותניים (ס"מ)

64

66

69

70

72

73

75

74

75

ביפ (קטעים)

24

24

29

31

31

32

34

35

34

   curl up (חזרות)

28

26

33

35

33

34

35

37

36

סמיכה (חזרות)

6

10

9

10

9

11

12

12

13

sit-and- reach (ס"מ)

22

23

24

25

26

26

25

26

24

רוחק מהמקום (מטר)

1.24

1.31

1.40

1.47

1.45

1.49

1.48

1.49

1.49

גובה מהמקום (ס"מ)

25

28

29

30

31

30

30

30

31

לחיצת כף יד (ק"ג)

14.6

17.3

23.0

25.2

26.8

28.4

28.0

27.6

28.3

 

 


 

טבלה מספר 2: ממוצעים של הבנים ב-2018

מבחן

10

11

12

13

14

15

16

17

18

משקל (ק"ג)

37.6

40.5

45.0

50.7

54.9

62.0

64.0

67.9

67.9

גובה (מטר)

1.41

1.45

1.52

1.58

1.64

1.71

1.74

1.75

1.75

BMI (ק"ג/מ"ר)

18.7

19.0

19.3

20

20.2

21.2

21.2

22.2

22.2

הקף מותניים (ס"מ)

65

67

69

71

72

75

76

78

78

ביפ (קטעים)

30

32

41

46

52

56

62

64

63

   curl up (חזרות)

30

30

41

45

46

48

50

49

48

סמיכה (חזרות)

10

11

12

14

15

18

21

20

20

sit-and- reach (ס"מ)

20

20

20

20

20

20

21

21

20

רוחק מהמקום (מטר)

1.37

1.39

1.52

1.63

1.76

1.87

1.95

2.02

2.02

גובה מהמקום (ס"מ)

26

29

30

31

33

36

38

39

39

לחיצת כף יד (ק"ג)

14.9

17.4

23.2

27.6

31.9

37.2

40.1

42.8

43.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טבלה מספר 3: אחוזונים במבחן ביפ לבנות

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

9

12

18

26

36

42

47

54

11

11

14

18

24

32

36

40

45

12

11

15

20

27

35

40

43

49

13

12

16

22

29

37

42

45

51

14

12

17

23

30

38

43

47

52

15

13

18

23

31

39

44

48

53

16

13

18

24

31

40

45

48

54

17

13

18

24

32

41

46

49

55

18

13

18

25

33

41

46

50

55

 
טבלה 4: אחוזונים במבחן ביפ לבנים

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

9

12

18

26

36

42

47

54

11

12

16

23

33

44

51

56

64

12

15

19

28

40

53

60

66

74

13

18

24

34

47

61

69

75

84

14

21

28

39

53

68

76

82

91

15

24

31

43

57

73

81

87

97

16

26

33

46

60

76

85

91

100

17

27

35

47

62

78

87

92

101

18

28

35

48

63

79

88

93

102

 

טבלה מספר 5: אחוזונים בשכיבת סמיכה לבנות

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

1

2

3

6

10

13

16

20

11

1

2

4

7

11

14

16

20

12

1

2

4

7

12

15

17

21

13

1

2

4

8

12

16

18

22

14

1

2

5

8

13

16

19

23

15

1

2

5

9

14

17

20

24

16

1

3

5

9

15

18

21

25

17

1

3

6

10

15

19

21

25

18

1

3

6

10

16

19

22

26

 

טבלה מספר 6: אחוזונים בשכיבת סמיכה לבנים

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

1

2

4

7

12

15

17

21

11

2

3

5

9

14

17

20

24

12

2

4

6

11

16

20

22

26

13

3

4

8

13

19

22

25

29

14

4

6

10

15

21

24

27

31

15

5

7

11

17

23

26

29

33

16

6

8

13

18

24

28

30

34

17

7

10

14

19

25

28

31

34

18

8

10

15

20

26

29

31

34

 

טבלה מספר 7: אחוזונים לבנות במבחן curl up

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

3

7

11

18

28

35

39

47

11

4

8

14

23

35

42

48

57

12

5

10

17

27

40

48

55

65

13

6

11

18

29

43

52

58

69

14

6

11

19

30

45

54

60

71

15

6

12

20

31

46

55

62

73

16

7

12

20

32

47

57

64

75

17

7

13

21

33

49

58

65

77

18

7

13

22

34

50

60

67

78

 


טבלה מספר 8: אחוזונים במבחן curl up  לבנים

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

5

8

14

23

36

44

51

62

11

6

11

19

30

45

55

62

73

12

8

14

24

37

53

63

70

82

13

9

17

28

42

59

69

76

87

14

10

19

30

45

62

71

78

88

15

11

20

32

47

63

72

79

89

16

11

21

33

48

64

73

79

89

17

12

22

34

49

65

74

80

89

18

12

23

35

50

65

74

80

89

 

טבלה מספר 9: אחוזונים במבחן sit-and-reach לבנות

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

7.7

13.0

17.8

22.9

27.7

30.2

31.9

34.3

11

8.5

13.9

18.9

24.2

29.3

31.9

33.7

36.3

12

9.2

14.6

19.7

25.2

30.5

33.2

35.1

37.8

13

9.7

15.1

20.2

25.8

31.2

34.0

35.9

38.7

14

10.0

15.3

20.4

26.0

31.4

34.3

36.2

39.0

15

10.0

15.3

20.5

26.1

31.5

34.4

36.3

39.2

16

10.1

15.4

20.5

26.1

31.5

34.4

36.3

39.2

17

10.1

15.4

20.5

26.1

31.6

34.4

36.4

39.2

18

10.1

15.4

20.6

26.1

31.6

34.5

36.4

39.3

 

טבלה מספר 10: אחוזונים במבחן sit-and-reach לבנים

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

5.6

10.2

14.9

20.2

25.6

28.5

30.5

33.4

11

5.5

10.1

14.9

20.3

25.7

28.7

30.7

33.7

12

5.5

10.1

14.9

20.3

25.8

28.8

30.8

33.8

13

5.4

10.1

14.9

20.4

25.9

28.9

30.9

34.0

14

5.3

10.0

15.0

20.6

26.2

29.3

31.4

34.5

15

5.0

9.9

15.1

21.0

26.9

30.1

32.3

35.6

16

4.7

9.9

15.3

21.5

27.8

31.2

33.5

37.0

17

4.4

9.8

15.4

21.9

28.5

32.1

34.6

38.2

18

4.1

9.6

15.4

22.1

29.0

32.8

35.4

39.2

 

טבלה מספר 11: אחוזונים בקפיצה לרוחק מהמקום לבנות

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

90

101

113

127

141

149

154

163

11

96

108

120

135

150

158

163

172

12

101

114

126

141

156

165

170

179

13

104

117

130

145

160

168

174

183

14

106

118

131

146

162

170

176

185

15

107

119

132

147

163

171

177

185

16

107

120

133

148

163

171

177

186

17

107

120

133

148

164

172

178

186

18

108

121

134

149

164

173

178

187

 

טבלה מספר 12: אחוזונים בקפיצה לרוחק מהמקום לבנים

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

102

109

122

136

150

158

164

172

11

107

115

128

143

158

166

172

180

12

116

124

139

154

170

178

184

193

13

126

135

151

167

184

193

199

207

14

137

147

164

181

199

208

214

223

15

145

155

173

191

209

218

224

233

16

151

162

179

198

216

226

232

241

17

155

166

184

203

222

231

237

247

18

156

167

186

205

223

233

239

248

 

טבלה מספר 13: אחוזונים בקפיצה לגובה מהמקום

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

16

19

23

27

32

34

36

39

11

16

20

23

28

32

35

37

40

12

17

20

24

28

33

36

38

41

13

17

20

24

29

34

36

38

42

14

17

21

24

29

34

37

39

42

15

17

21

25

29

35

37

39

43

16

18

21

25

30

35

38

40

43

17

18

21

25

30

35

38

40

43

18

18

21

25

30

35

38

41

44

 

טבלה מספר 14: אחוזונים בקפיצה לגובה מהמקום לבנים

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

16

18

22

26

32

34

37

40

11

17

19

23

27

33

36

38

41

12

18

20

24

29

34

37

39

43

13

19

21

25

31

36

40

42

45

14

20

23

27

33

39

43

45

48

15

21

24

30

36

43

46

49

52

16

22

26

32

38

45

49

51

55

17

23

27

33

40

47

50

53

57

18

23

27

34

41

48

52

54

58

 

טבלה מספר 15: אחוזונים בכוח לחיצת כף יד לבנות

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

2.6

8.7

13.0

16.9

20.5

22.2

23.4

25.0

11

7.9

12.5

16.4

20.3

23.8

25.6

26.8

28.4

12

12.7

16.5

20.0

23.5

26.8

28.4

29.5

31.2

13

16.0

19.5

22.7

26.0

29.2

30.8

31.9

33.4

14

17.6

21.0

24.3

27.7

30.9

32.6

33.7

35.3

15

18.1

21.7

25.2

28.7

32.1

33.8

35.0

36.7

16

18.3

22.0

25.6

29.2

32.7

34.5

35.7

37.5

17

18.3

22.2

25.8

29.5

33.1

34.9

36.2

37.9

18

18.4

22.3

25.9

29.8

33.4

35.2

36.5

38.3

 

טבלה מספר 16: אחוזונים בכוח לחיצת כף יד  לבנים

גיל

אחוזון 3

אחוזון 10

אחוזון 25

אחוזון 50

 אחוזון 75

אחוזון 85

אחוזון 90

אחוזון 95

10

7.1

9.2

12.7

16.4

20.0

21.9

23.2

25.1

11

9.3

11.6

15.3

19.3

23.3

25.4

26.8

28.9

12

12.6

15.0

19.1

23.6

28.0

30.3

31.9

34.2

13

16.5

19.3

23.8

28.7

33.7

36.3

38.1

40.7

14

20.6

23.5

28.5

34.0

39.4

42.3

44.3

47.2

15

24.4

27.5

32.8

38.6

44.4

47.5

49.6

52.7

16

27.1

30.2

35.5

41.4

47.3

50.4

52.6

55.7

17

28.8

31.9

37.2

43.1

48.9

52.1

54.2

57.4

18

29.7

32.8

38.1

43.9

49.8

52.9

55.0

58.2

 

טבלה מספר 17: אחוזי התלמידים ב"טווח הכושר הבריאותי"

גיל

ביפ בנות

ביפ בנים

Curl up בנות

Curl up בנים

סמיכה בנות

סמיכה בנים

sit-and-reach בנות

sit-and-reach בנים

10

79.8

80.5

72.9

84.1

34.9

58.4

56.6

51.3

11

64.9

80.8

73.2

81.3

55.8

57.5

40.3

50.9

12

69.2

83.0

76.0

85.1

50.0

59.2

46.9

45.0

13

70.2

80.6

78.6

83.2

59.5

56.3

53.6

48.2

14

55.7

77.1

82.2

81.2

58.2

54.6

52.7

51.7

15

55.4

74.9

82.1

86.0

64.7

53.7

31.5

52.2

16

50.1

75.4

80.1

88.8

65.5

58.7

26.2

56.3

17

42.1

75.7

88.8

89.3

68.9

59.5

29.6

55.6

18

55.3

76.4

80.9

85.8

62.0

57.8

37.8

51.9

 

טבלה מספר 17 (המשך)

גיל

רוחק מהמקום בנות

רוחק מהמקום בנים

גובה מהמקום בנות

גובה מהמקום בנים

חיבור ידיים בגב בנות

חיבור ידיים בגב בנים

לחיצת כף יד בנות

לחיצת כף יד בנים

10

75.7

92.2

80.0

90.6

82.9

81.3

37.9

34.4

11

78.5

79.8

83.3

91.0

90.0

88.0

39.4

42.5

12

84.7

86.6

91.4

91.2

92.7

83.3

57.8

50.0

13

90.7

85.6

96.5

89.5

90.7

86.1

59.4

44.7

14

83.0

81.5

95.6

80.4

92.0

91.8

60.1

46.3

15

87.1

76.7

93.8

76.5

94.1

89.0

64.6

52.5

16

83.5

76.5

91.0

79.9

93.7

88.9

58.8

54.9

17

81.8

75.9

94.6

76.9

90.9

87.0

51.6

59.7

18

76.1

51.9

95.4

64.6

92.6

85.2

53.7

51.0

 

דיון בתוצאות


•    את האחוזים של התלמידים שהיו ב"טווח הכושר הבריאותי" צריך לבחון יחד עם האחוזונים והנורמות. כך למשל רואים ירידה תלולה במספר התלמידות הנמצאות "בטווח הכושר הבריאותי" במבחן sit-and-reach מגיל 15 ואילך (ראו טבלה 17) בעוד שאין כמעט שינויים באחוזונים במבחן זה במעבר בין גיל 14 לגיל 15 (ראו טבלה 9). הסיבה לכך שבטבלת הקריטריונים לבנות בין הגילים 14-11 הישג של 25.4 ס"מ מספיק כדי להיכלל בטווח בעוד שהחל מגיל 15 נדרש כבר הישג של 30.5 ס"מ, וכך קורה שלמרות שהחציון נשאר כ-26 ס"מ, הרבה פחות נערות מגיל 15 ומעלה נחשבות לכאלה שהגמישות שלהן נמצאת בטווח. גם הירידה הגדולה באחוזים של הבנים בטווח בקפיצה לרוחק מהמקום בגיל 18, ירידה מ-75.9% בגיל 17 ל-51.9% בגיל 18, התרחשה בלי שהייתה ירידה בהישגים בפועל והיא נובעת רק מכך שמי שבנה את הקריטריונים הניח כנראה שאמור להיות שיפור בהישגים בגיל 18 במבחן זה, מה שלא קורה בפועל.  
•    אפשר להשוות את  חלק מההישגים לנורמות המקובלות באירופה שפורסמו על ידי אורטגה ושותפיו (מקור מספר 2). טבלה מספר 18 מביאה את אחוזון 50 במחקר של אורטגה ובמחקר הנוכחי בקרב הבנות

גיל

ביפ

אירופה

ביפ פורטוגל

רוחק מהמקום אירופה

רוחק מהמקום פורטוגל

לחיצת כף יד אירופה

לחיצת כף יד פורטוגל

10

22

26

123

127

14.1

16.9

11

25

24

131

135

16.3

20.3

12

28

27

140

141

19.1

23.5

13

30

29

148

145

21.9

26.0

14

30

30

154

146

24.5

27.7

15

30

31

157

147

26.4

28.7

16

30

31

157

148

27.4

29.2

17

30

32

156

148

28.0

29.5

18

29

33

157

149

28.6

29.8

 
 

טבלה 19 מציגה את אחוזון 50 לבנים במבחן ביפ, קפיצה לרוחק מהמקום ולחיצת כף יד

גיל

ביפ

אירופה

ביפ פורטוגל

רוחק מהמקום אירופה

רוחק מהמקום פורטוגל

לחיצת כף יד אירופה

לחיצת כף יד פורטוגל

10

28

26

133

136

15.4

16.4

11

33

33

141

143

17.4

19.3

12

35

40

149

154

20.0

23.6

13

40

47

160

167

23.3

28.7

14

45

53

173

181

28.0

34.0

15

50

57

187

191

33.5

38.6

16

54

60

197

198

38.3

41.4

17

56

62

203

203

41.9

43.1

18

55

63

208

205

44.6

43.9

 

אפשר לראות כי במבחן ביפ, הבנים מגיל 12 ואילך נמצאים מעל הנורמה האירופית, בקפיצה לרוחק מהמקום  ובלחיצת כף יד הם די דומים לנורמות באירופה. הבנות בפורטוגל, החל מגיל 13, פחות טובות בקפיצה לרוחק מהמקום מהנורמות באירופה וקצת יותר טובות מהנורמות בכוח לחיצת כף יד.


מקורות:


1.    Rosa GB, Hetherington Rauth M, Magalhães JP, et al. Physical fitness trends in a nationally representative sample of Portuguese youth: What has changed from 2008 to 2018? Scand J Med Sci Sports. 2023;00:1-10.
2.    Ortega FB, Leskošek B, Blagus R the FitBack, HELENA and IDEFICS consortia, et al. European fitness landscape for children and adolescents: updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network. British Journal of Sports Medicine 2023;57:299-310.

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.