דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 12/07/2022

כושר גופני בשנת הלימודים הראשונה בזמן מגפת הקורונה

(בתמונה: מגרש משחקים סגור בספרד בזמן מגפת הקורונה)

תקציר מחקר שבוצע בספרד

שיטת המחקר 


החוקרים השוו תוצאות מבחני כושר גופני וממדי גוף שנמדדו בשנת הלימודים 2020/2021 (אוקטובר 2020 עד יוני 2021) במהלך מגפת הקורונה, לאלה שנמדדו בשנים שלפני המגפה , משנת 2012 ועד חודש מרס 2020.  המדידות נערכו במחוז גליסיה שבצפון מערב ספרד. המדגם כלל  8749 בנות ו-8266 בנים. 15,287 נבדקים מאוכלוסיית המדגם הייתה מהתקופה שלפני המגפה ומספר הנבדקים מתקופת המגפה עמד על 2101. טווח הגילים של הנבדקים היה 18-6 שנים.
בדיקות ממדי גוף כללו: משקל, גובה, היקף המותניים והיקף הירכיים. מבדיקות אלה חושבו המדדים הבאים:
BMI – המשקל חלקי הגובה בריבוע
WHR – היחס בין היקף המותניים להיקף הירכיים
WHtR – היחס בין היקף המותניים לגובה
בדיקות הכושר הגופני כללו: כוח לחיצת כף היד (HG), קפיצה לרוחק מהמקום (SLJ), מבחן גמישות back-saver sit and reach, מבחן זריזות 4X10 מ', זמן תליה על מתח בידיים כפופות ומבחן ביפ.


תוצאות


השוואה בין  ממוצעי ממדי הגוף לפני המגפה ובמהלכה מובאת בטבלה מספר 1

מדד /קבוצת גיל

 

8-6

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

היקף מותניים (ס"מ)

לפני בנים

59.77

64.48

69.04

73.48

76.66

78.62

במגפה בנים

60.56

66.21

70.71

75.01

80.95

81.14

לפני בנות

59.10

64.25

67.48

70.72

71.85

72.47

במגפה בנות

60.52

64.90

67.00

72.60

72.91

72.97

היקף ירכיים (ס"מ)

לפני בנים

68.51

74.86

80.53

86.28

92.06

95.60

במגפה בנים

68.63

77.38

84.29

86.98

94.97

92.49

לפני בנות

68.71

75.21

81.38

88.04

93.34

95.12

במגפה בנות

68.11

77.74

83.47

90.72

92.69

92.60

BMI (ק"ג/מ"ר)

לפני בנים

17.33

18.85

19.81

21.15

21.99

22.93

במגפה בנים

17.63

19.42

20.18

21.05

22.58

22.51

לפני בנות

17.32

18.77

19.82

21.42

22.67

22.99

במגפה בנות

17.73

19.08

19.62

22.05

23.12

23.56

WHR

לפני בנים

0.88

0.87

0.86

0.85

0.83

0.82

במגפה בנים

0.88

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

לפני בנות

0.87

0.86

0.83

0.80

0.77

0.76

במגפה בנות

0.89

0.84

0.81

0.81

0.78

0.79

WHtR

לפני בנים

0.48

0.48

0.47

0.47

0.45

0.45

במגפה בנים

0.49

0.49

0.49

0.48

0.47

0.47

לפני בנות

0.48

0.48

0.46

0.45

0.45

0.45

במגפה בנות

0.49

0.48

0.46

0.46

0.45

0.45

 

ברוב קבוצות הגיל רואים עלייה בממדי הגוף שנמדדו (היקף המותניים, היקף הירכיים ו-BMI), עלייה שהייתה מודגשת יותר אצל הבנים. אחוז הבנים שהוגדרו בהשמנה עלה מ-10.7 ל-12.9 ואחוז הבנים שהוגדרו כבעלי עודף משקל עלה מ-24.1 ל-26.5.  בקרב הבנות לא היה כמעט שינוי באחוז אלה שהוגדרו כבעלות עודף משקל (26.0% לפני המגפה לעומת 25.8% במהלכה) אך היה גידול באחוז הבנות שהוגדרו בהשמנה (מ-9.6% ל-12.1%).
טבלה 2 מביאה את ממוצעי מבחני הכושר

מדד /קבוצת גיל

 

8-6

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

כוח לחיצת כף יד (ק"ג)

לפני בנים

19.9

26.6

34.1

46.0

64.2

74.2

במגפה בנים

22.5

28.3

34.9

45.0

66.4

74.1

לפני בנות

18.4

25.3

33.4

42.3

48.0

49.3

במגפה בנות

20.5

27.6

33.9

43.9

49.7

51.3

SLJ (מטר)

לפני בנים

1.08

1.24

1.40

1.57

1.82

1.97

במגפה בנים

1.09

1.25

1.38

1.55

1.82

1.94

לפני בנות

1.00

1.17

1.33

1.43

1.48

1.49

במגפה בנות

1.00

1.20

1.30

1.37

1.50

1.49

back-saver sit and reach (ס"מ)

לפני בנים

24.2

22.5

22.1

21.3

23.6

25.5

במגפה בנים

25.5

22.7

22.8

23.8

25.3

24.9

לפני בנות

27.2

26.5

26.4

28.1

30.5

30.8

במגפה בנות

28.2

27.4

28.0

28.4

32.7

31.4

4X10 מ' (שניות)

לפני בנים

15.6

14.5

13.5

12.5

11.7

11.3

במגפה בנים

16.2

14.3

13.4

13.0

11.4

10.9

לפני בנות

16.2

13.9

13.8

13.1

13.0

12.9

במגפה בנות

16.2

14.3

14.4

13.8

13.3

12.5

תליה על מתח (שניות)

לפני בנים

6.1

8.7

11.1

13.4

23.4

28.4

במגפה בנים

5.5

8.8

8.3

13.5

27.6

30.0

לפני בנות

5.3

6.6

7.4

9.2

10.3

11.8

במגפה בנות

3.8

8.5

7.2

6.4

10.8

13.1

ביפ (שלבים)

לפני בנים

-

-

4.3

5.3

6.6

7.2

במגפה בנים

-

-

4.8

4.7

6.7

7.1

לפני בנות

-

-

3.3

3.8

3.9

4.2

במגפה בנות

-

-

3.5

3.3

3.9

4.4

 

ברוב קבוצות הגיל והמין רואים ממוצעים גבוהים יותר במבחן כוח לחיצת כף יד. אפשר להסביר זאת לפחות חלקית בעלייה בממוצעים של ממדי הגוף.
במבחן קפיצה לרוחק מהמקום הממוצעים בזמן המגפה דומים לממוצעים במבחן בשנים שלפני המגפה.
במבחן הגמישות יש נטייה לממוצעים קצת יותר טובים בזמן המגפה.
במבחן הזריזות ב-4 מ-6 קטגוריות הגיל הממוצעים של הבנות היו פחות טובים בזמן המגפה ואילו אצל הבנים זה קרה רק בשתי קטגוריות גיל בשעה ששתי קטגורית הגיל המבוגרות רשמו ממוצעים טובים יותר בזמן המגפה.
בתלייה על מתח רואים שיפור בקטגוריות הגיל המבוגרות ונטייה לתוצאות פחות טובות בצעירות.
השינויים בממוצעי מבחן ביפ היו קטנים מאד. 83.7% מהבנים הוגדרו לפני המגפה כעומדים בסטנדרט לצח"מ חזוי (41.8 מ"ל/ק"ג/דקה, ומעלה) ואילו בזמן המגפה ירד אחוז זה ל-82.3. אצל הבנות, 93.5% היו מעל הנורמה לכושר בריאותי (34.6 מ"ל/ק"ג/דקה ) ואילו בזמן המגפה ירד השיעור ל-92.8%. מבחן ביפ בזמן המגפה נערך כאשר התלמידים עטו מסכות ונראה שלעובדה זו לא הייתה השפעה גדולה על התוצאות.
החוקרים כותבים לסיכום כי בשנת הלימודים הראשונה למגפה (2020/2021) הייתה עלייה בממדי הגוף שהתבטאה בעיקר אצל הבנים, ירידה במדדי כוח שהתבטאה בעיקר אצל הבנים ולא היו שינויים גדולים בסבולת האירובית. נראה שעם החזרה ללימודים אחרי תקופות של סגר בשנת הלימודים 2019/2020, חזרה רמת הפעילות הגופנית בשנת הלימודים הבאה (2020/2021) לרמה שהייתה לפני הסגר, אבל שינויים לרעה במדדי הגוף שהחלו לפני הסגר, לא התבטלו לגמרי בשנת הלימודים שאחרי הסגר.

מקור:


Rúa-Alonso M, Rial-Vázquez J, Nine I, Lete-Lasa JR, Clavel I, Giráldez-García MA, Rodríguez-Corral M, Dopico-Calvo X, Iglesias-Soler E. Comparison of Physical Fitness Profiles Obtained before and during COVID-19 Pandemic in Two Independent Large Samples of Children and Adolescents: DAFIS Project. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 26;19(7):3963. doi: 10.3390/ijerph19073963. PMID: 35409645; PMCID: PMC8998010.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.