דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 18/09/2022

כושר גופני של תלמידים אחרי שתי תקופות סגר בשל מגפת הקורונה

(בתמונה העליונה:  כיכר מרכזית באתונה למרגלות האקרופוליס בנובמבר 2020 בתקופת הסגר השנייה. בתמונה התחתונה: אותה כיכר באוגוסט 2022 אחרי תקופות הסגר)

תקציר מחקר שנערך ביוון

המחקר


מספר מחקרים הראו כי אחרי הסגר הראשון בשל מגפת הקורונה שחל בערך בין מרס למאי 2020, חלה ירידה בכושר גופני של תלמידים. במדינות רבות, אחרי חזרה הדרגתית ללימודים במלך שנת 2020, הוכרז על הפסקת לימודים נוספת בשל התפרצות חוזרת של המגפה. ביוון נסגרו שוב בתי הספר בין 7 בנובמבר 2020 עד 11 באפריל 2021. החוקרים השוו תוצאות מבחני כושר גופני של תלמידות ותלמידים בכיתה י' באותו בית ספר בשתי שנות לימוד שקדמו למגפה, בשנות הלימודים 2016/2017 ו-2018/2019 לתוצאות של התלמידים באפריל 2021 אחרי חזרתם ללימודים בתום תקופת הסגר השנייה. כל המדידות בוצעו על  ידי אותו מורה שלימד את מקצוע החינוך הגופני בכיתות של הנבחנים.


המבחנים שנערכו 


גובה
משקל
סכום עובי של 4 קפלי עור
קפיצה לגובה מהמקום עם ידיים על המותניים (CMJ)
קפיצה לגובה מהמקום עם תנופת ידיים (CMJAS)
ריצת 30 מטר
מבחן זריזות  5 – 10 – 5: במבחן זה הנבדקים רצים מהר ככל האפשר למרחק 15 מטר ומבצעים אז פנייה של 180 מעלות ורצים בכיוון ההפוך. השעון מופעל כאשר הנבדקים עוברים קו הנמצא 10 מטר מהזינוק והשעון נעצר כאשר הנבחנים עוברים א אותו הקו בדרך חזרה, כך שבסך הכל נמדד הזמן ל-10 מטרים (5 מטר בדרך הלוך ו-5 מטרים בדרך חזור).
כוח לחיצת כף יד בדינמומוטר יד
מהירות זריקות כדורים – הנבחנים זרקו שלושה סוגים של כדורים בזריקה מעל הראש מהר ככל האפשר ומהירות הכדורים נמדדה באמצעות "אקדח" מכ"ם. הכדורים שנזרקו היו כדורעף, כדור כוח במשקל 1 ק"ג וכדור כוח במשקל 3 ק"ג. הזריקות היו מהמקום (ללא הרצה).
מבחן גמישות sit-and-reach. נקודת האפס במבחן נקבעה באופן שרירותי 15 ס"מ לפני אצבעות הרגליים.

 תוצאות 


תוצאות מדידות ממדי גוף
טבלה מספר 1 מביאה את ממוצעי תוצאות מדידות ממדי גוף

מבחן/שנת לימודים

2016/2017

2018/2019

2020/2021

מספר בנות נבדקות

60

61

45

מספר בנים נבדקים

52

42

30

גיל בנות

15.8

15.8

15.9

גיל בנים

15.9

15.8

15.9

גובה בנות (מטר)

1.62

1.64

1.64

גובה בנים (מטר)

1.75

1.75

1.75

משקל בנות (ק"ג)

55.4

56.0

60.3

משקל בנים (ק"ג)

66.1

65.8

72.8

BMI בנות (ק"ג/מ"ר)

21.2

20.8

22.5

BMI בנים (ק"ג/מ"ר)

21.7

21.3

23.8

סכום עובי קפלי עור בנות (מ"מ)

55.8

52.5

55.5

סכום עובי קפלי עור בנים (מ"מ)

36.6

36.5

47.8

אחוז בנות בעודף משקל והשמנה

8.6

7.0

25.6

אחוז בנים בעודף משקל והשמנה

16.0

14.6

36.7

 

התוצאות מצביעות על עלייה תלולה במספר התלמידים המוגדרים כנמצאים בעודף משקל והשמנה בשנת הלימודים 2020/2021.
תוצאות מבחני הכושר הגופני
ממוצעי ההישגים במבחני הכושר הגופני מסוכמים בטבלה מספר 2. בטבלה לא נכללים תוצאות המבחנים של זריקת הכדורים וכוח לחיצת כף יד.

מבחן/שנת לימודים

2016/2017

2018/2019

2020/2021

מספר בנות נבדקות

51

39

41

מספר בנים נבדקים

44

39

41

CMJ  בנות (ס"מ)

23.9

24.5

20.8

CMJ  בנים (ס"מ)

32.8

33.7

29.4

CMJAS בנות (ס"מ)

27.2

27.3

23.3

CMJAS בנים (ס"מ)

38.4

38.7

34.1

sit-and-reach בנות (ס"מ)

28.6

28.7

25.7

sit-and-reach בנים (ס"מ)

20.7

20.9

15.8

מבחן זריזות  5 – 10 – 5 בנות (שניות)

2.90

2.93

3.11

מבחן זריזות  5 – 10 – 5 בנים (שניות)

2.65

2.67

2.90

ריצת 30 מטר בנות (שניות)

5.35

5.30

5.55

ריצת 30 מטר בנים (שניות)

4.67

4.69

4.90

 

בכל המבחנים רואים ירידה בממוצעי ההישגים  הן אצל הבנות והן אצל הבנים. במבחני הזריקה וכוח לחיצת כף היד הייתה ירידה בהישגים רק אצל הבנים.
את הירידה בממוצעי ההישגים במבחני הכושר אפשר להסבר בחלקה בעלייה במשקל הגוף. סיבה נוספת לירידה בהישגים היא  ירידה בכמות הפעילות הגופנית (שתרמה כנראה גם לעלייה בהשמנה). ייתכן שהפסקת אימוני הספורט פגעה יותר בכושר הגופני של הבנים מאחר שאחוז הבנים העוסקים בפעילויות ספורט מאורגנות ביוון הוא גדול מאחוז הבנות העוסקות בפעילות ובתקופות הסגר הופסקו ביוון אימוני הספורט המאורגנים.

מקור:


Tsoukos A, Bogdanis GC. The Effects of a Five-Month Lockdown Due to COVID-19 on Physical Fitness Parameters in Adolescent Students: A Comparison between Cohorts. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(1):326. https://doi.org/10.3390/ijerph19010326

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.