דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 12/11/2023

השפעת אימוני טאבאטה מקוונים על כושר גופני של מתבגרים בזמן מגפת הקורונה


תקציר מחקר שהתפרסם ב- International Journal of Environmental Research and Public Health

שיטת המחקר


בזמן הסגר בשל מגפת הקורונה, בוצע בדרום קוריאה ניסוי שבדק השפעת אימוני כושר מקוונים ולא מקוונים על הכושר של תלמידים.
התלמידים חולקו אקראית לשתי קבוצות:
קבוצת AOCG (asynchronous online class group) מנתה 24 תלמידים שגילם הממוצע היה 15.8 שנים.
קבוצת SOCG (synchronous online class group) מנתה גם כן 24 תלמידים וגילם הממוצע היה 15.9 שנים.
קבוצת SOCG ביצעה שני אימונים מחזוריים בשיטת טאבטה בכל שבוע למשך 10 שבועות. האימונים בוצעו בזום והמורה היה יכול לראות על המסך את המתאמנים וגם לעודד אותם במהלך האימון.  קבוצת AOCG קיבלה חומר מצולם והתלמידים התבקשו גם כן לבצע שני אימונים בשבוע בהתאם  לתוכן המצולם שהם קיבלו. החומרים כללו סרטונים על מיומנויות  בסיסיות בכדורעף (שלושה שבועות), מיומנויות בסיסיות בכדורסל (שלושה שבועות), אימוני טאבאטה (שבועיים) ושיעורים על בטיחות בבית הספר (שבועיים). התוכן של השיעורים של קבוצת AOCG היה דומה לתוכן הרגיל של שיעורי החינוך הגופני בבתי הספר בקוריאה.
מבחנים

מבחני ממדי גוף וכושר גופני בוצעו לפני תחילת תוכניות האימונים ומיד בסופן. 46 מתוך 48 הנבדקים הגיעו לאתר בו התבצעו המבדקים ולשניים מהנבדקים בוצעו הבדיקות בביתם (לפי דרישת הוריהם). נעשתה הקפדה על שמירת היגיינה כדי למנוע הדבקה בקורונה. כך למשל כל  נבדק הגיע בנפרד לאתר הבדיקות, הבודקים עטו מסיכה וכפפות, חיטאו את מכשירי הבדיקה ונעשתה "מדידת חום" לנבדקים ואם  טמפרטורת גופם הייתה מעל 37 מעלות, לא בוצעו בדיקות באותו היום.
ממדי גוף – הוערכו באמצעות מכשיר bioelectrical impedance analyzer. הנבדקים עמדו על המכשיר המעריך את ממדי הגוף באמצעות מוליכות חשמלית.
כוח שרירים – בוצעו כמה מבדקי כוח באמצעות דינמומטר נייד (micro FET2TM)
סבולת שרירי בטן – הוערכה באמצעות מבחן "שכב-שב" למשך 30 שניות.
גמישות – הוערכה באמצעו מבחן sit-and-reach
שווי משקל – הוערך באמצעות שני מבחנים א) מבחן זמן עמידה על רגל אחת בעיניים עצומות; ב) מבחן  Y balance test (YBT). במבדק זה עומד הנבדק יחף על רגל אחת. על הארץ מודבקים שלושה סרטי מדידה בצורת האות Y (הנבדק עומד במרכז בנקודת החיבור בין הקווים). עליו לגעת עם כף הרגל רחוק ככל האפשר בכל שלושת הקווים בלי ליפול.
סבולת אירובית – הוערכה באמצעות גרסה של  מבחן המדרגה של הארווארד. במבחן שבוצע במחקר עלו וירדו הנבדקים על מדרגה בגובה 45.7 ס"מ (18 אינטש) בקצב של 120 "צעדים" בדקה, למשך 3 דקות ונמדד הדופק שלהם בהתאוששות, דקה, שתי דקות ו-3 דקות מתום המאמץ. הציון במבחן  התקבל מנוסחה הלוקחת בחשבון את זמן ביצוע המבחן ואת 3 מדידות הדופק.


תוצאות


טבלה מספר 1 מביאה את הממוצעים של הערכת ממדי הגוף של שתי הקבוצות לפני תחילת תוכניות האימונים ואחרי סיומן

מבדק

AOCG לפני

AOCG אחרי

SOCG לפני

SOCG אחרי

BMI (ק"ג/מ"ר)

22.71

22.95

22.04

22.19

אחוז שומן

26.97

27.66

25.99

26.10

מסת שרירים (ק"ג)

24.56

24.55

23.52

24.00

 

תוצאות מבחני הכושר מובאות בטבלה מספר 2

מבדק

AOCG לפני

AOCG אחרי

SOCG לפני

SOCG אחרי

Ankle plantar flexion (N·m/kg)

0.16

0.15

0.18

0.18

Ankle dorsi flexion (N·m/kg)

0.21

0.20

0.22

0.22

Ankle Inversion (N·m/kg)

0.10

0.10

0.11

0.11

Ankle eversion (N·m/kg)

0.09

0.08

0.10

0.10

Hip abduction (N·m/kg)

0.11

0.10

0.12

0.12

Hip adduction (N·m/kg)

0.10

0.10

0.11

0.11

Hip flexion (N·m/kg)

0.17

0.16

0.17

0.17

Hip extension (N·m/kg)

0.21

0.18

0.20

0.20

Hip internal rotation (N·m/kg)

0.11

0.11

0.12

0.12

Hip external rotation (N·m/kg)

0.11

0.10

0.11

0.11

Knee flexion (N·m/kg)

0.20

0.19

0.20

0.21

Knee extension (N·m/kg)

0.24

0.23

0.25

0.25

שכב-שב (חזרות ב-30 שניות)

15.54

15.41

16.29

17.45

Sit and reach (cm)

7.28

6.76

10.66

10.56

ציון במבחן המדרגה

46.19

45.55

45.64

46.75

זמן עמידה על רגל אחת (שניות)

11.12

10.87

10.48

11.55

ציון במבחן YBT

87.42

85.23

92.50

93.74

 

דיון בתוצאות


במחקר נמצאו מספר אינטראקציות  בין קבוצת האימון לתקופת האימון, שמשמעותן עדיפות לקבוצה שהתאמנה בשיטת טאבאטה בזום. אינטראקציות אלה נמצאו במבחנים הבאים: Ankle dorsi flexion, Hip abduction, Hip flexion, Hip extension, Hip
external rotation, Knee flexion, Y-Balance test ומסת השרירים.
לא נמצאו אינטראקציות בחלק ממבחני הכוח, מבחן שכב-שב, מבחן המדרגה, מבחן הגמישות ומבחן זמן העמידה על רגל אחת.
משמעות האינטראקציה היא לא בהכרח שהקבוצה שהתאמנה בזום השתפרה. יתכן שהאינטראקציה במקרים מסוימים נגרמה מכך שהקבוצה שבצעה אימונים לא סינכרוניים, קבוצת AOCG, ירדה בתוצאה הממוצעת.
מתוצאות המחקר אפשר להסיק שכצפוי, אימון בזום בו רואה המורה את המתאמנים, עדיף על אימון בו נשלחים חומרים למתאמנים אך למורה אין בקרה על טיב הביצוע של התלמידים. האימונים בזום הראו מגמה כללית של שיפור בכושר או לפחות של שמירה על רמתו בעוד האימונים הלא מקוונים לא הראו אפקט כזה והתוצאות של התלמידים היו פחות טובות אחרי 10 שבועות, ברוב המבחנים.
מעניין כי אימוני הטבאטה לא גרמו לשיפור מובהק בסבולת האירובית או לפחות בתוצאות המבחן שהיה אמור לבדוק את מרכיב הכושר הזה, מבחן המדרגה. מאחר שהחוקרים השתמשו בגרסה של המבחן שאין עליו הרבה נתונים להשוואה ממקורות אחרים, קשה לדעת מה הסיבה לכך שלא נמצא שיפור מובהק בהישגים במבחן זה.
מחקר זה מביא עדויות לכך שניתן לשפר את רמת הכושר הגופני (או לפחות לשמור עליה), באמצעות אימוני כושר מקוונים. רוב המחקרים שנעשו בתקופת הקורונה הראו שלמרות שנשלחו לתלמידים או לספורטאים הוראות לגבי ביצוע תרגילי כושר, הכושר של התלמידים  ירד  אחרי התקופה של הסגר. החוקרים טוענים שצריך לשנות את תוכניות הלימודים בבתיהספר כך שהן יכללו שיכללו פרקים של עבודה עצמית בבית, תוך פיקוח של המורים לחינוך גופני על ביצוע התוכניות.

מקור:


Lee K-J, Noh B, An K-O. Impact of Synchronous Online Physical Education Classes Using Tabata Training on Adolescents during COVID-19: A Randomized Controlled Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(19):10305. https://doi.org/10.3390/ijerph181910305

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.