facebook tracking pixel
חיפוש סגור

יורם אהרוני | כושר גופני | 21/04/2020

השפעת פעילות גופנית בהריון על התפתחות התינוקות


תקציר מחקר שבוצע בארה"ב

מהלך המחקר


מטרת המחקר הייתה לראות אם לפעילות גופנית בהריון יש השפעה על מיומנויות ניורו-מוטוריות של התינוקות, חודש אחרי הלידה. הנבדקות חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: א) קבוצת הפעילות כללה  33 נשים שביצעו 3 פעמים בשבוע אימונים אירוביים על מכשיר לפי בחירתן: אופני כושר, מסילה, אליפטיקל, או התעמלות אירובית. כל אחת מהנשים הגיעה לאימונים באופן אישי וביצעה אימון שנמשך כשעה וכלל 5 דקות חימום, 50-45 דקות פעילות עיקרית ו-5-3 תרגילי שחרור. שיעור ההתמדה באימונים היה בערך 83%. ב) קבוצת הביקורת – כללה 27 נשים שהגיעו לאימונים אך ביצעו רק תרגילי גמישות ונשימה. הן היו עם מדי דופק כדי לוודא שהן מבצעות רק פעילות גופנית קלה. לא נכללו במחקר נשים שהיו להן בעיות בריאותיות כאלה שבגללן יש המלצת רופאים שלא להתאמן בזמן ההריון.
חודש אחרי הלידה הביאו האימהות את התינוקות לבדיקת התפתחות מקובלת.

תוצאות

תוצאות המבדקים הראו כי התינוקות שהאימהות שלהן התאמנו בהריון קיבלו ציונים טובים יותר במבחני ההתפתחות בהשוואה לתינוקות שהאימהות שלהן לא התאמנו. זהו המחקר הראשון בו בוצעה חלוקה אקראית לקבוצות בו נמצאה השפעה חיובית של אימון אירובי על התפתחות התינוקות. מחקר קודם שבוצע על ידי חוקרים אחרים לא מצא הבדלים  בהתפתחות בגיל 18 חודשים בין תינוקות שהאימהות שלהן התאמנו לבין תינוקות שהאימהות שלהן לא התאמנו. באותו מחקר הנשים התאמנו פחות מ-3 פעמים בשבוע ולא נעשה מעקב אחרי המשך והעוצמה של האימונים ולכן יכול להיות שכמות האימון לא הייתה מספקת כדי להשפיע על התפתחות התינוקות. יש מספר מחקרים שמצאו כי התפתחות מוטורית מוקדמת קשורה ליותר פעילות גופנית וכושר גופני גבוה יותר בגיל 7, בגיל 14 ואפילו בגיל 31. רמות גבוהות של פעילות גופנית וכושר בריאותי תורמות לפחות תחלואה במחלות קרדיו-מטבוליות ומחלות אחרות.
החוקרים מציעים מספר מנגנונים אפשריים היכולים להסביר  איך הפעילות הגופנית תורמת להתפתחות העובר, התפתחות הנשמרת גם אחרי הלידה.

מקור:


MCMILLAN, A. G., L. E. MAY, G. G. GAINES, C. ISLER, and D. KUEHN. Effects of Aerobic Exercise during Pregnancy on 1-Month Infant Neuromotor Skills. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 51, No. 8, pp. 1671–1676, 2019
 

יש לך שאלה למומחים של המכללה האקדמית בוינגייט ? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

מאמרים רלוונטים נוספים

רכיבת אופניים לעבודה טובה לבריאות ולכושר?

06/03/2020

קרא עוד

כושר גופני של בנות ובנים בכתות ד' – ה'

25/01/2015

קרא עוד

הפינה האולימפית, בייג'ינג 2008, חלק ג'

12/06/2019

קרא עוד

שינויים בפעילות גופנית בעולם במחזור האולימפי האחרון

25/09/2016

קרא עוד

השפעת תוספת שיעורי חינוך גופני על הפעילות הגופנית

21/04/2018

קרא עוד

הפינה האולימפית: מדליות לישראלים בברצלונה

16/06/2012

קרא עוד