דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 28/05/2023

הקשר בין הגיל היחסי לתוצאות מבחני כושר גופני

 

תקציר מחקר שנערך בפורטוגל

מהלך המחקר


בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים על הקשר בין הישגים בספורט לבין הגיל היחסי שהוא החלק בשנה בה נולדו המשתתפים במחקר. המחקר הנוכחי כלל 885 תלמידים  (490 מהם בנות, 55.4%) בגיל 18-10 מדרום פורטוגל. בהתאם למועד הלידה שלהם הם חולקו לארבע קבוצות: קבוצה 1 – ילידי ינואר-מרס, קבוצה 2 – ילידי אפריל-יוני, קבוצה 3- ילידי יולי-ספטמבר וקבוצה 4 – ילידי אוקטובר-דצמבר.  מבחני הכושר נערכו בין מרס 2017 לנובמבר 2018, במסגרת שיעורי החינוך הגופני.
המבחנים שנערכו:
מדידות גובה ומשקל מהן חושבו ערכי BMI (ק"ג/מ"ר)
היקף מותניים ב-ס"מ
מבחן ביפ להערכת סבולת (מספר קטעים של 20 מטר שהושלמו)
מבחן סבולת שרירי בטן CURL UP (מספר חזרות)
מבחן שכיבות סמיכה (חזרות)
מבחן גמישות SIT  AND REACH  בכל רגל בנפרד (תוצאות מובאות ב-ס"מ)

תוצאות


תוצאות ממוצעות של  הבנות ב-4 קבוצות גיל מוצגות בטבלה מספר 1 ותוצאות הבנים בטבלה מספר 2.
טבלה מספר 1: תוצאות ממוצעות של הבנות בארבע קבוצות גיל לפי קבוצות הגיל היחסי

גיל

ינואר-מרס

אפריל-יוני

יולי-ספטמבר

אוקטובר-דצמבר

12-10

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

19.6

67.2

28.9

33.8

8.4

23.0

21.9

 

 

 

18.7

64.3

30.7

37.9

6.2

23.4

23.3

 

18.4

66.8

26.0

31.4

4.1

22.8

22.4

 

19.4

65.8

26.7

39.5

7.2

22.8

22.2

14-12

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

19.5

67.1

28.1

36.0

7.6

18.5

18.8

 

19.3

68.4

34.3

38.9

12.3

20.6

19.5

 

20.1

67.9

25.2

26.3

6.4

22.5

22.3

 

20.2

66.2

27.2

27.2

8.5

23.4

23.4

16-14

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

20.6

68.0

33.7

36.8

7.9

22.8

20.9

 

22.9

72.6

35.5

34.7

7.3

24.1

22.5

 

22.7

69.8

31.4

37.2

7.5

24.7

24.5

 

20.4

69.3

31.0

35.7

9.4

22.3

21.4

18-16

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

21.3

67.8

33.9

40.1

14.7

26.4

26.0

 

22.5

69.4

34.0

37.2

9.3

26.0

24.8

 

21.9

69.1

34.4

42.4

10.3

26.2

25.8

 

 

21.1

66.9

29.9

39.6

7.9

21.9

22.5

 

טבלה מספר 2: תוצאות ממוצעות של הבנים בארבע קבוצות גיל לפי קבוצות הגיל היחסי

גיל

ינואר-מרס

אפריל-יוני

יולי-ספטמבר

אוקטובר-דצמבר

12-10

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

17.8

62.5

36.3

38.3

8.8

16.2

16.1

 

19.3

38.6

34.7

33.3

8.7

17.5

17.8

 

19.1

66.1

35.8

32.2

8.0

22.2

19.2

 

17.9

64.6

33.9

38.7

10.9

14.4

14.6

14-12

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

19.2

69.5

50.5

41.7

15.9

11.9

10.6

 

20.7

73.3

41.7

37.4

8.5

17.7

16.9

 

19.1

70.7

43.5

39.2

8.5

17.4

16.9

 

21.2

73.9

32.1

29.2

8.1

16.8

15.8

16-14

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

21.2

69.8

59.5

48.2

16.5

19.3

18.6

 

21.6

72.9

57.8

47.9

11.3

18.8

17.0

 

21.1

72.8

58.2

56.2

15.3

17.3

15.5

 

 

19.9

67.1

53.7

42.3

18.5

18.4

17.1

18-16

BMI

היקף מותניים

ביפ

בטן

שכיבות סמיכה

גמישות  ימין

גמישות שמאל

 

 

21.6

72.0

66.0

58.6

25.4

24.4

24.0

 

22.9

73.7

66.5

53.8

19.3

18.4

17.1

 

22.7

75.8

63.0

48.0

22.2

22.5

21.2

 

22.1

74.8

61.2

47.9

18.2

19.8

18.9

 

מהנתונים עולה מגמה של הישגים טובים יותר במבחני הכושר אצל אלה שנולדו בשני הרבעונים הראשונים של השנה, במיוחד בהשוואה לילידי הרבעון האחרון. ההפרשים הגדולים ביותר הם בקבוצת הגיל 14-12 במיוחד אצל הבנים שם במבחן ביפ למשל הממוצע של ילידי הרבעון הראשון הוא 50.5 קטעים לעומת 32.1 בילידי הרבעון הרביעי. קצת מפתיע שנמצאו הבדלים בהישגים בקבוצות הגיל היחסי אפילו בקרב בנות 18-16. גם בקבוצת גיל זו ההישגים של ילידות הרבעון הרביעי הם פחות  טובים. החוקרים משערים שאולי הדבר נובע מכך שיותר בנות שנולדו ברבעונים אחרים עוסקות בספורט, מגמה שכנראה החלה בגיל צעיר יותר ויש לה אולי קשר לגיל היחסי.

מקור:


Folgado, H.; Bravo, J.; Quintas, A.; Raimundo, A.; Gonçalves, B. Relative Age Effect in Physical Fitness of South Portugal Students between 10 and 18 Years Old. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 6092. https://doi.org/ 10.3390/ijerph18116092

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.