דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 22/01/2024

האפקט של יישומון וצמיד כושר למשך 3 חודשים ולמשך שנה

(בתמונה: צמיד כושר מהדגם שקיבלו הנבדקים בקבוצת הניסוי שבמחקר)

תקציר מחקר שבוצע בספרד

מהלך המחקר

הנבדקים היו 650 אנשים שחולקו אקראית לקבוצת ניסוי וקבוצת בקרה. הם נבחרו מתוך אנשים שבאו לייעוץ אצל רופאי המשפחה. הקריטריונים לקבלת הנבדקים למחקר היו: א) גיל בין 20 ל-65; ב) BMI בין 27.5 ל-40 ק"ג/מ"ר; ג) מוגדרים כ"יושבניים" (ממעטים לעסוק בפעילות גופנית); ד) הביעו הסכמתם להשתתף כנבדקים במחקר. הנבדקים היו מחמש ערים בספרד: (Salamanca, Valladolid, Cuenca, Palma de Mallorca, Zaragoza).

כל הנבדקים הגיעו למרכז הרפואי הסמוך למקום מגוריהם 3 פעמים: בדיקת הבסיס, אחרי 3 חודשים ואחרי 12 חודשים. המבדקים החלו בשנת 2017 והסתיימו ב-2020.

בבדיקת הבסיס (שנערכה לפני החלוקה האקראית לשתי קבוצות) קיבלו כל הנבדקים הדרכה שנמשכה כ-5 דקות מאחות במרכז הרפואי על פעילות גופנית ותזונה בהתאם להמלצות הבין לאומיות המקובלות.

הנבדקים בקבוצת הניסוי קיבלו יישומון לטלפון הנייד (שפותח במיוחד עבור מחקר זה) וצמיד כושר מסונכרן עם היישומון.   ליישומון הוזנו פרטי הנבדק (מין, גיל, גובה ומשקל). באמצעות היישומון דיווחו הנבדקים על מה שאכלו ב-3 החודשים הראשונים לניסוי וצמיד הכושר העביר אליו את נתוני הפעילות הגופנית שלהם. שבוע אחרי התחלת הניסוי קיבלו חברי הניסוי הדרכה נוספת על השימוש בו. היישומון נתן לנבדקים משוב על הערכים שהתקבלו בו וכך למשל יכלו הנבדקים לדעת אם עברו את צריכת הקלוריות שהומלצה להם וכאשר הם הגיעו לצבירת 10,000 צעדים ביום היישומון הודיע להם על כך.

אחרי 3 חודשים החזירו הנבדקים את צמידי הכושר ולא הייתה להם גישה ליישומון בו השתמשו ב-3 החודשים הראשונים (ולא הייתה להם אפשרות לקבל אותו ממקורות אחרים כי היישומון היה ייחודי למחקר).

בדיקות

פעילות גופנית – הוערכה משאלון מקובל בו נדרשו הנבדקים לדווח על הפעילות שלהם בשבוע שלפני מילוי השאלון

צריכת קלוריות במזון – הוערכה משאלון בו נדרשו הנבדקים על מרכיבי המזון שאכלו. משאלון נבדקה גם מידת היצמדותם לתזונה ים תיכונית.

ממדי גוף – נמדדו במעבדה – משקל, גובה, היקף, מותניים והיקף ירכיים.

תוצאות

הנתונים הממוצעים בבדיקת הבסיס היו: גיל – 48.31 שנים; BMI – 33.0 ק"/מ"ר; שיעור נשים – 68.5%; שיעור נבדקים מעל גיל 50 – 46.8%. לא היו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות בנתונים אלה בבדיקות הבסיס.

מבין 650 הנבדקים שעברו את בדיקות הבסיס, 563 ביצעו את הבדיקות אחרי 3 חודשים  ו-443 ביצעו בדיקות נוספות גם אחרי 12 חודשים.

שימוש ביישומון בקבוצת הניסוי – חציון מספר הימים בהם נעשה שימוש ביישומון היה 64.5 (מתוך 90 אפשריים). 150 חברים בקבוצת הניסוי השתמשו ביישומון בין 61 ל-90 ימים. שלושה חברים בקבוצת הניסוי לא דיווחו כלל על המזון שאכלו והיו כמה בעיות טכנית בחלק מהדיווחים.

טבלה מספר 1 מראה כמה מהנתונים הממוצעים של ממדי  הגוף בקבוצת הניסוי ובקבוצת הבקרה

 

קבוצת ניסוי

קבוצת בקרה

משקל גוף בבסיס (ק"ג)

91.4

91.1

ירידה במשקל אחרי 3 חודשים (ק"ג)

1.79

1.03

ירידה במשקל אחרי 12 חודשים (ק"ג)

1.46

1.20

היקף מותניים בבסיס (ס"מ)

107.4

107.4

ירידה בהיקף מותניים אחרי 3 חודשים (ס"מ)

2.18

1.42

ירידה בהיקף מותניים אחרי 12 חודשים (ס"מ)

2.28

1.80

היקף ירכיים בבסיס (ס"מ)

116.4

115.5

ירידה בהיקף ירכיים אחרי 3 חודשים (ס"מ)

1.96

0.94

ירידה בהיקף ירכיים אחרי 12 חודשים (ס"מ)

1.81

1.13

BMI בבסיס (ק"ג/מ"ר)

33.1

32.9

ירידה ב-BMI אחרי 3 חודשים  (ק"ג/מ"ר)

0.69

0.38

ירידה ב-BMI אחרי 12 חודשים (ק"ג/מ"ר)

0.49

0.43

 

 

רק 18.2% מחברי קבוצת הניסוי (52 מתוך 285) השיגו ירידה במשקל בעלת משמעות קלינית (ירידה של 5% ומעלה). אחרי 12 חודשים שיעורם היה 19.4% (42 מתוך 216). בקבוצת הבקרה שיעור אלה שהשיגו ירידה במשקל של 5% ומעלה היה 12.9% אחרי 3 חודשים (35 מ-271) ו-18.5% אחרי 12 חודשים (42 מ-227).

רק אצל הנשים נרשם שינוי מובהק בחלק ממדי הגוף אחרי 3 ו-12 חודשים, בקבוצת הניסוי יחסית לקבוצת הבקרה. לדוגמה: המשקל הממוצע של הנשים בקבוצת הניסוי ירד ב-1.23 ק"ג יותר מאשר בקבוצת הבקרה וב-0.50 ק"ג יותר אחרי 12 חודשים. אצל הגברים  קבוצת הבקרה ירדה בממוצע ב-0.25 ק"ג יותר מקבוצת הניסוי הן אחרי 3 חודשים והן אחרי 12 חודשים.

טבלה מספר 2 מביאה חלק מהנתונים הממוצעים על צריכת המזון והפעילות הגופנית

 

קבוצת ניסוי

קבוצת בקרה

צריכת קלוריות יומית בבסיס (קילוקלוריות)

2394

2360

ירידה בצריכת קלוריות אחרי 3 חודשים (קילוקלוריות)

204

190

ירידה בצריכת קלוריות אחרי 12 חודשים (קילוקלוריות)

295

223

הצמדות לתזונה ים תיכונית בבסיס (נקודות)

7.1

7.1

עליה בהצמדות לתזונה ים תיכונית אחרי 3 חודשים (נק')

0.56

0.41

עליה בהצמדות לתזונה ים תיכונית אחרי 12 חודשים (נק')

0.37

0.56

פעילות גופנית קלה  בבסיס (דקות בשבוע)

260

260

עליה בפ"ג קלה אחרי 3 חודשים (דקות בשבוע)

103

22

עליה בפ"ג קלה אחרי 12 חודשים (דקות בשבוע)

91

59

פעילות גופנית מתונה בבסיס (דקות בשבוע)

53

41

עליה בפ"ג מתונה אחרי 3 חודשים (דקות בשבוע)

19

44

עליה בפ"ג מתונה אחרי 12 חודשים (דקות בשבוע)

2

39

פ"ג עצימה בבסיס (דקות בשבוע)

39

31

עליה בפ"ג עצימה אחרי 3 חודשים (דקות בשבוע)

21

14

עליה בפ"ג עצימה אחרי 12 חודשים (דקות בשבוע)

25

17

פ"ג גופנית מתונה+נמרצת בבסיס (דקות בשבוע)

92

72

עליה בפ"ג מתונה+נמרצת אחרי 3 חודשים (דקות בשבוע)

40

58

עליה בפ"ג מתונה+נמרצת אחרי 12 חודשים (ד' בשבוע)

27

56

סה"כ פ"ג בבסיס (דקות בשבוע)

351

332

שינוי בסה"כ פ"ג אחרי 3 חודשים (דקות בשבוע)

143

80

שינוי בסה"כ פ"ג אחרי 12 חודשים (דקות בשבוע)

119

115

זמן בישיבה בבסיס (דקות בשבוע)

2904

2806

ירידה בזמן ישיבה אחרי 3 חודשים

175

43

ירידה בזמן ישיבה אחרי 12 חודשים

260

94

 

 

החוקרים מציינים כי נמצאו מתאמים נמוכים למדי נמוך בין הדיווחים על הפ"ג בקבוצת הניסוי אחרי 3 חודשים בשאלון לבין הנתונים שהתקבלו מצמיד הכושר. בקרב הנשים המתאמים היו גבוהים במקצת מאשר אצל הגברים.

ממצאים עיקריים ודיון בהם

  • אחרי 3 חודשים, קבוצת הניסוי רשמה שינוי מובהק גדול  יותר  במשקל ובמדדי גוף אחרים מאשר קבוצת הבקרה אבל ההבדלים האלה לא היו מובהקים, 9 חודשים אחרי הסרת היישומון והחזרת צמידי הכושר.
  • שתי הקבוצות רשמו ירידה בצריכה הקלורית וקיבלו ניקוד גבוה יותר בהצמדות לתזונה ים תיכונית ללא הבדלים מובהקים ביניהן.
  • שתי הקבוצות רשמו עלייה בכל עוצמות הפעילות הגופנית. בקבוצת הניסוי הייתה עלייה מובהקת גדולה יותר מאשר בקבוצת הבקרה בפעילות הגופנית הקלה אחרי 12 חודשים.
  • הקבוצות אצלן היו שינויים חיוביים גדולים יותר  ביחס לנתוני הבסיס היו נשים, אנשים מעל גיל 50 ואנשים נשואים.
  • אחרי 3 חודשים קבוצת ניסוי רשמה ירידה ממוצעת של 2.05% במשקל שהיא נמוכה מזו שנחשבת כבעלת משמעות קלינית (ירידה של 5% ומעלה).
  • החוקרים מציינים כי אמנם ההמלצות הבין לאומיות לפעילות גופנית מתייחסות רק לפעילות גופנית מתונה עד נמרצת אך העלייה בפעילות הקלה עלייה מדווח המאמר היא לדעתם נקודת פתיחה טובה להשפעה על מדדי בריאות אצל אנשים בעודף משקל ובהשמנה.
  • נקודה חשובה שמעלים החוקרים היא שייתכן שיש אי התאמה בין העזרה שאנשים מחפשים בתוכניות לירידה במשקל והעלאת הפעילות הגופנית לבין מה שהיישומונים יכולים לספק להם.  הם טוענים כי אנשים לא אוהבים לספור קלוריות במזון ומעדיפים לקבל הדרכה טובה יותר על סוגי המזונות וגודל המנות המומלצים להם

מקור:

Lugones-Sanchez C, Recio-Rodriguez JI, Agudo-Conde C, Repiso-Gento I, G Adalia E, Ramirez-Manent JI, Sanchez-Calavera MA, Rodriguez-Sanchez E, Gomez-Marcos MA, Garcia-Ortiz L; EVIDENT 3 Investigators. Long-term Effectiveness of a Smartphone App Combined With a Smart Band on Weight Loss, Physical Activity, and Caloric Intake in a Population With Overweight and Obesity (Evident 3 Study): Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2022 Feb 1;24(2):e30416. doi: 10.2196/30416. PMID: 35103609; PMCID: PMC8848250.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.