דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שם השואל: תומר קיי | הקטגוריה: כושר גופני | תאריך: 17/01/2023

אימון בחדר כושר בבית משותף

השאלה:

שלום,

אני מאמן מוסמך ותהיתי האם מותר לי לאמן חברים בחדר הכושר של הבניין שלי (ללא תשלום) בהנחה שיביאו אישור בריאות עדכני או שאני לא יכול מבחינה ביטוחית / צריך הסכמת בעלי הדירות וכדומה?

תודה מראש

התשובה:

  מתוך תקנות האימון בחדר כושר בבית משותף:

 

פטור מנוכחות מדריך בבניין מגורים

       "...מכון כושר המצוי בבניין מגורים יהיה פטור מנוכחות מדריך אם הוא משמש את המתגוררים בבניין באופן בלעדי ואינו פתוח לציבור הרחב... "   

       

"..חובת הצבת שלט

       (א)  בכניסה לחדר כושר שניתן לגביו פטור כאמור בתקנות אלה, במקום בולט לעין –

(1)   יוצב שלט ונוסחו יהיה "לידיעתך: החוק מחייב נוכחות מדריך לאימון קטינים בעת אימון קטינים בחדר הכושר";

(2)   בכל עת שאין נוכחות של מדריך לאימון קטינים בחדר הכושר – יוצב שלט נוסף, או שהשלט האמור בפסקה (1) יכלול גם כיתוב בנוסח הזה: "לתשומת לבך: כעת לא נוכח מדריך לאימון קטינים בחדר הכושר".

          (ב)  בשלט לפי סעיף קטן (א) יתקיימו התנאים האלה:

(1)   השלט יהיה מחומר קשיח, למעט קרטון ומידותיו 50x40 סנטימטרים לפחות;

(2)   האותיות בשלט יהיו בצבע שחור ובגודל אחיד של 2.5x2.5 סנטימטרים לפחות;

(3)   גובה השלט יהיה בין 1.80 מטרים לבין 2.20 מטרים מהרצפה והשלט לא יוסתר על ידי חפץ כלשהו.

שמירת דינים

       אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3(ב)(1) לחוק המחייב נוכחות של מדריך לאימון קטינים בכל עת שקטינים מתאמנים בחדר הכושר..."

אלה הוראות החוק לגבי אימון בחדר כושר בבית משותף. המשמעות היא שמותר לאנשים הגרים בבניין ולהם בלבד להתאמן בחדר הכושר של הבניין גם ללא נוכחות מדריך אבל קטינים רשאים להתאמן רק בנוכחות מדריך כושר שיש לו הסמכה לאימון קטינים. כל מדריכי הכושר שהוסמכו בשנים האחרונות יש להם הסמכה גם לאימון קטינים וחלק גדול מהמדריכים הוותיקים עברו השתלמות כזו.

לגבי סוגיית הביטוח מפני תביעות משפטיות בגין נזקים שעלולים להגרם למתאמנים אני ממליץ לך לפנות לסוכן הביטוח שלך.

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.