facebook tracking pixel
חיפוש סגור

יורם אהרוני | כדורעף | 14/06/2015

נתונים אנתרופומטריים של שחקני כדורעף

נתונים אנתרופומטריים של שחקני כדורעף

תקציר מחקר שפורסם ב- Journal of human kinetics

משנות השישים עד שנות ה-90 חלה עלייה הדרגתית בגובהם של שחקני הכדורעף שהשתתפו באליפויות העולם ובמשחקים האולימפיים. הגובה הממוצע של הגברים במשחקי טוקיו 1964 היה קצת פחות מ-1.85 והתקרב ל-2.00 מטר בשנות התשעים. גובהן הממוצע של שחקניות הכדורעף באותה תקופה עלה מקצת יותר מ-1.70 בטוקיו 1964 ליותר מ-1.80 מ' בשנות התשעים. מטרת המחקר הייתה לבדוק את הנתונים לגבי השנים 2000 – 2012. נסקרו נתונים מהמשחקים האולימפיים בשנים 2000, 2004, 2008 ו-2012 ואליפויות העולם בשנים 2002, 2006 ו-2008.

ברוב הפרמטרים שנסקרו רואים התייצבות בנתונים ואין ממש מגמות של עליה או ירידה:

הפרמטר

טווח ממוצעים באליפויות נשים

טווח ממוצעים באליפויות גברים

גובה (מטרים)

1.82 – 1.83

1.96 – 1.98

משקל (ק"ג)

69.5 – 71.7

88.3 – 89.7

BMI (ק"ג/מ"ר)

20.9 – 21.8

22.8 – 23.2

גובה יד בהנחתה (מטר)

3.01 – 3.05

3.41 – 3.44

גובה ידיים בחסימה (מטר)

2.88 – 2.91

3.23 – 3.27

גיל (שנים)

24.8 – 27.1

26.4 – 28.5

 

 

לגבי גובה השחקנים רואים הבדלים קטנים בין הנבחרות שדורגו במקומות 4-1, 5-8 ומקום תשיעי ומעלה:

מקום באליפות

מגיש

חוסם אמצע

מנחית חוץ

מצליב למוסר

ליברו

ממוצע כללי

1 – 4 נשים

1.77

1.88

1.86

1.89

1.72

1.84

5 – 8 נשים

1.77

1.87

1.84

1.86

1.71

1.83

9 ומעלה נשים

1.78

1.85

1.83

1.83

1.71

1.82

ממוצע לתפקיד נשים

1.77

1.86

1.84

1.85

1.71

1.82

1 – 4 גברים

1.93

2.03

1.98

2.00

1.87

1.98

5 – 8 גברים

1.92

2.03

1.97

1.99

1.87

1.97

9 ומעלה גברים

1.91

2.01

1.97

1.97

1.86

1.96

ממוצע לתפקיד גברים

1.92

2.02

1.97

1.99

1.86

1.97

 

 

נתונים נוספים (במאמר מופיעה גם חלוקה לפי מיקום באליפות):

 

מגיש

חוסם אמצע

מנחית חוץ

מצליב למוסר

ליברו

ממוצע לכל התפקידים

משקל נשים

67.5

72.9

71.8

70.9

63.5

70.3

משקל גברים

84.8

92.1

89.0

91.1

80.3

88.7

BMI נשים

21.5

21.0

21.3

20.7

21.6

21.2

BMI  גברים

23.1

22.5

22.9

23.1

23.3

22.9

גובה יד  בהנחתה נשים

2.94

3.07

3.05

3.07

 

3.01

גובה  יד בהנחתה גברים

3.35

3.48

3.45

3.48

 

3.43

גובה ידיים בחסימה נשים

2.82

2.95

2.92

2.93

 

2.89

גובה ידיים בחסימה גברים

3.18

3.30

3.27

3.29

 

3.25

גיל נשים

25.9

25.2

25.7

25.6

26.2

25.7

גיל גברים

28.4

27.0

26.9

27.5

28.7

27.4

 

 

אצל הגברים אין הבדלים גדולים בהתאם למיקום באליפות ברוב הנתונים. מעניין שדווקא  ממוצע הגיל של הנבחרות שסיימו במקומות 1 – 4  (28.5) הוא גבוה יותר מאשר בנבחרות שסיימו במקומות 5 – 8 (27.6) ו- 9 ומעלה (26.9). לעומת זאת בקרב הנשים לנבחרות שסיימו במקומות 1 – 4 באליפויות יש חוסמות אמצע, מנחיתות חוץ ומצליבות שהן גבוהות יותר, משקלן גדול יותר והן מגיעות לגבהים גדולים יותר בהנחתות ובחסימות. כמו אצל הגברים, כך גם בנשים רואים שחקניות מבוגרות יותר בקרב הנבחרות שסיימו את האליפויות במקומות הגבוהים יותר. זה ניכר במיוחד בתפקידים של המגישה והליברו. לא ברור למחברים מהי הסיבה שהגיל הממוצע של הנשים נמוך יותר משל הגברים.

מקור:

José M. Palao, Policarpo Manzanares, and David Valadés. Anthropometric, Physical, and Age Differences by the Player Position and the Performance Level in Volleyball. Journal of human kinetics.  2014 Dec 9; 44: 223–236.

 

יש לך שאלה למומחים של המכללה האקדמית בוינגייט ? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

 

מאמרים רלוונטים נוספים

הפינה האולימפית - סט.לואיס 1904

19/06/2016

קרא עוד

ג'סיקה אניס-היל פרשה

23/10/2016

קרא עוד

הליכה ושיעורי תמותה

22/05/2019

קרא עוד

השפעת תוכנית +FIFA 11 על הכושר הגופני של כדורגלנים בגיל 12-10

24/03/2020

קרא עוד

הפינה האולימפית: השחיינית הלא נגמרת

23/06/2012

קרא עוד

עישון הורים ולחץ דם של נערים

31/05/2015

קרא עוד