facebook tracking pixel
חיפוש סגור

יורם אהרוני | כדורסל | 16/05/2020

התפתחות יכולת טכנית בכדורסל


תקציר מחקר שבוצע בליטא

המחקר וחלק מהתוצאות


הנבדקים היו 1051 ילדים  ונערים בגיל 7 עד 17 שהתאמנו במרכז הכדורסל של סאבוניס בליטא. המבחנים נערכו על פני שני ימים בתחילת עונת המשחקים בחודשי הסתיו.
תיאור מפורט של המבחנים מופיע במאמר המקורי. כאן מובאים אחוזונים 50 ו-90 של המבחנים.  במאמר המקורי יש פירוט נוסף של התוצאות. המספר העליון בכל תא מציין את אחוזון 50 והמספר התחתון את אחוזון 90.

מבחן/גיל

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Control dribble (s)

12.25

10.78

9.88

9.59

9.85

9.01

9.36

8.34

9.39

8.58

8.98

8.30

8.50

7.81

8.40

7.80

8.19

7.65

8.10

7.40

8.20

7.80

Defensive movement (s)

לא נבדק

10.43

9.67

10.36

9.59

9.84

8.88

9.70

9.00

9.26

8.30

8.66

7.81

8.40

7.72

7.90

7.27

7.83

7.30

8.11

7.40

20m sprint dribble

 (s)

 

5.81

4.95

4.69

4.25

4.50

4.04

3.91

3.66

4.36

3.72

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

Two balls

of 20m

 sprint

dribble

 (s)

 

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

4.46

4.18

4.23

3.63

4.00

3.53

3.95

3.44

4.00

3.56

3.61

3.40

Illinois agility dribble (s)

לא נבדק

24.84

23.00

24.97

21.45

21.41

16.69?

21.30

19.59

20.41

18.60

19.06

17.40

18.49

17.34

18.21

17.36

17.73

16.88

17.37

16.75

30 Free-throw shooting

 (pts)

 

לא נבדק

לא נבדק

14

20

15

23

14

21

16

24

20

25

20

26

22

27

22

28

22

28

1 min shooting

(pts)

 

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

6

10

6

10

7

12

7

11

8

13

10

14

8

12

9

14

Modified

medium

and

long range

shots

 (pts)

 

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

25

30

26

32

28

32

28

34

27

33

28

34

28

32

Close range shots

 (pts)

 

לא נבדק

16

22

21

25

24

28

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

 

? סביר להניח כי מדובר ב-19.69 שניות ולא 16.69 שניות.

דיון בממצאים


כדאי לשים לב כי ברוב המבחנים יש עליה בממוצעים מגיל  7 עד גיל 10, עצירת התקדמות בגיל 11, ואחר כך המשך התקדמות הדרגתית עד גיל 16-15  בערך. תקופת הגידול המואץ במדגם זה מתרחשת  מגיל 11 עד 15. ההפרש הממוצע בגובה השחקנים בין הילדים והנערים בקבוצות הגיל השונות: 8-7  שנים – 5.9 ס"מ, 9-8 שנים – 6.6 ס"מ, 10-9 שנים – 5.2 ס"מ, 12-11 שנים – 8.7 ס"מ, 13-12 שנים – 7.5 ס"מ, 14-13 שנים – 6.5 ס"מ, 15-14 שנים – 8.6 ס"מ, 16-15 שנים – 3.4 ס"מ, 17-16 שנים – 3.5 ס"מ. הסבר אפשרי לעצירת ההתקדמות בהישגים במבחנים בגיל 11 ואחר כך עליה מחודשת מגיל 12 עד 15  הוא שבין הגילאים 10-7 השיפור הוא  יותר בשל התקדמות טכנית ואילו אחרי גיל 12 השיפור הוא בעיקר בשל שיפור במרכיבים של הכושר הגופני.
החוקרים מציינים כי ההישגים של הכדורסלנים במדגם זה הם גבוהים וטבלת האחוזונים שהם יצרו יכולה לשמש מאמנים אחרים כדי להעריך את היכולות הטכניות של השחקנים אותם הם מאמנים. הכדורסלנים במדגם זה התאמנו 3 פעמים בשבוע בגיל 8-7, 4 פעמים בשבוע בגיל 9 ו-5 פעמים בשבוע החל מגיל 9. החל מגיל 8 הם כבר קיימו משחקים תחרותיים לאורך כל עונת המשחקים. מספר המשחקים לשנה הגיע ל-63 כבר בגיל 11.

מקור: 


Matulaitis K, Skarbalius A, Abrantes C, Gonçalves B and Sampaio J (2019) Fitness, Technical, and Kinanthropometrical Profile of Youth Lithuanian Basketball Players Aged 7–17 Years Old. Front. Psychol. 10:1677. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01677
יש לך שאלה למומחים של המכללה האקדמית בוינגייט ? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

מאמרים רלוונטים נוספים

אימוני ריצה למרחקים ארוכים של קנייתים וספרדים

14/04/2020

קרא עוד

צפיפות מינרלים בעצמות של רוכבי אופניים ורצים

16/04/2019

קרא עוד

הפינה האולימפית: המנצח האולימפי הראשון

26/03/2012

קרא עוד

מרוצי השליחים בבתי הספר

17/10/2015

קרא עוד

הישגי תלמידי ישראל באולימפיאדת המתמטיקה 2018

18/07/2018

קרא עוד

מהירות, זריזות והספק לפני גיל ההתבגרות

10/01/2015

קרא עוד