דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 23/07/2022

סיכוי לעליית שלב ממקצים שונים בריצות 800 ו-1500 מטר

מקצה מוקדם בריצת 1500 מטר באליפות העולם 2019

( בתמונה: מקצה מוקדם בריצת 1500 מטר באליפות העולם 2019)

ריצת 800 מטרים

במאמר שהתפרסם בשנת 2019 ניתחו Hanley ושותפיו את הסיכוי לעליית שלב בריצת 800 מטר באליפויות העולם ובמשחקים האולימפיים בין השנים 1999 ו-2017. העלייה לשלב הבא הייתה בדרך כלל על ידי שילוב של מקום במקצה והישג. לחצי הגמר עלו ברוב המהדורות האלה 24 אתלטיות ו-24 אתלטים. בחצי הגמר התקיימו בדרך כלל שלושה מקצים כשלגמר העפילו שני הראשונים מכל מקצה וגם שני המהירים ביותר מבין אלה שלא היו בשני המקומות הראשונים. אלה  מכונים לעיתים "המפסידים המהירים". במידה שהיו רק שני מקצים בחצי הגמר העפילו אליהם 16 אתלטים ולגמר עלו 3 הראשונים מכל מקצה ושני מפסידים מהירים. בשלב המוקדמות התקיימו בין 5 ל-9 מקצים. כך למשל באליפות העולם 1999 היו 8 מקצים מוקדמים לגברים ולחצי הגמר העפילו שני הראשונים מכל מקצה ועוד 8 "מפסידים מהירים". בתחרות הנשים באותה אליפות היו רק 5 מקצים מוקדמים. לחצי גמר העפילו שתי הראשונות מכל מקצה ועוד 6 מפסידות מהירות.  החישובים של החוקרים נערכו רק לגבי אותם מקרים בהם התקיימו 3 מקצים של חצי גמר. אי לכך הושמטו מהחישובים ריצות הנשים בשנים 1999, 2000, 2001 ו-2013 וריצת הגברים בשנת 2001 כך שבסה"כ נותחו 14 אליפויות לגבי הגברים ו-11 אליפויות לגבי הנשים.
טבלה מספר 1 מראה את מספר העולים כמפסידים מהירים מהמקצים המוקדמים לחצי הגמר מהמקצים השונים (סכום עולים מכל האליפויות שנותחו) ובסוגריים מופיע המספר הצפוי אם מספר העולים מכל מקצה היה שווה.  לנתונים מהמאמר המקורי הוספו גם הנתונים מאליפות העולם 2019 ו-2022 והמשחקים האולימפיים 2020/2001 כך שנותחו 17 אליפויות לגבי הגברים ו-14 לגבי הנשים.

מספר מקצה

נשים

גברים

1

10 (14)

9 (17)

2

20 (14)

15 (17)

3

9 (14)

18 (17)

4

15 (14)

18 (17)

5

15 (14)

19 (17)

6

16 (14)

9 (17)

7

0 (1)

7 (6)

8

0 (1)

6 (5)

9

-

0 (1)

 

אמנם החוקרים לא מצאו יתרון (או חיסרון) סטטיסטי מובהק למקצים כלשהם אך אפשר להתרשם שהן אצל הנשים והן אצל הגברים מספר העולים כמפסידים מהירים מהמקצה הראשון הוא נמוך יחסית ומעניין שאצל הגברים גם מספר העולים ממקצה 6 הוא נמוך.
טבלה מספר 2 מראה את מספר העולים מחצי הגמר אל הגמר כמפסידים מהירים בכל האליפויות שנותחו ובסוגריים מספר העולים שהיה צפוי אם מכל המקצים היו עולים מספר שווה של רצים.

מקצה

נשים

גברים

1

5 (9)

17 (11)

2

10 (9)

11 (11)

3

13 (9)

6 (11)

 

החישובים הסטטיסטים של החוקרים לא מצאו יתרון מובהק למקצה מסוים במוקדמות או בחצי הגמר.  מעניין כי אצל הנשים המספר הגדול ביותר של העולות לגמר מחצי הגמר היה ממקצה 3 בעוד אצל הגברים הייתה מגמה הפוכה ומספר העולים לגמר ממקצה 1 שווה למספר העולים משני המקצים האחרים ביחד.
 לדעת החוקרים הרצים לא חושבים לפני המירוץ על עלייה כמפסידים מהירים ומטרתם היא לנסות לעלות לפי מיקום. זה בא לידי ביטוי במיוחד בחצי הגמר משם עלו רק שני רצים לפי מיקום. 
נקודה מעניינת עליה מצביעים החוקרים היא כי במקצי המוקדמות, בהם חלוקת השבילים היא בהגרלה, לרצים בשני השבילים החיצוניים היה סיכוי נמוך ב-10% בערך להעפיל לחצי הגמר מאשר לרצים בשבילים פנימיים יותר.

ריצת 1500 מטרים


בין השנים 2022-2011 נערכו 3 מהדורות של משחקים אולימפיים ו-6 אליפויות עולם באתלטיקה. בכל התחרויות האלה מבנה התחרות בריצת 1500 מ' היה זהה הן אצל הגברים והן אצל הנשים: שלושה מקצי מוקדמות מהם העפילו לחצי הגמר שישה הראשונים בכל מקצה ועוד שישה מפסידים מהירים. בחצי הגמר נערכו שני מקצים מהם העפילו לגמר 5 הראשונים בכל מקצה ועוד 2 מפסידים מהירים. היו כמה מקרים בהם העפילו שלב אתלטים נוספים אחרי ערעורים לגבי התרחשויות במהלך המקצה. אלה שהעפילו שלב בדרך זו לא נלקחו בחשבון בחישובים. כמו כן, היו מספר מקרים של פסילות אתלטים אחרי התחרויות ולפעמים גם כמה שנים אחריהן בשל עבירות על חוקי הסימום. פסילות אלה לא נלקחו בחשבון לצורך בדיקת מספר העולים מכל מקצה.
טבלאות 3 ו-4 מראות את מספר העולים כמפסידים מהירים מהמקודמות לחצי הגמר.
טבלה מספר 3: מספר העולים כמפסידים מהירים מהמקודמות לחצי הגמר אצל הגברים בריצת 1500 מטרים

שנה

מקצה 1

מקצה 2

מקצה 3

2011

3

0

3

2012

5

1

0

2013

3

0

3

2015

0

1

5

2016

2

0

4

2017

0

1

5

2019

1

2

3

2021

2

0

4

2022

3

3

0

סה"כ

19

8

27

 

טבלה מספר 4: מספר העולות כמפסידות מהירות מהמקודמות לחצי הגמר אצל הנשים בריצת 1500 מטרים

שנה

מקצה 1

מקצה 2

מקצה 3

2011

0

1

5

2012

4

0

2

2013

3

0

3

2015

4

0

2

2016

0

2

4

2017

3

0

3

2019

4

0

2

2021

3

0

3

2022

0

4

2

סה"כ

21

7

26

 

אם נצרף את מספר הנשים והגברים שעלו כמפסידים מהירים נמצא כי ממקצה  מספר 1 עלו 40 רצות ורצים, ממקצה מספר 2 עלו רק 15 (7 מהם ב-2022) וממקצה  מספר 3 עלו 53. בולט כאן מאד מספר העולים הקטן מהמקצה השני. ב-10 מתוך 18 תחרויות (נשים וגברים ביחד) לא היו כלל עולים כמפסידים מהירים ממקצה מספר 2.
טבלאות 5 ו-6 מראות את מספר העולים כמפסידים מהירים מחצי הגמר לגמר בריצת 1500 מטר.

טבלה מספר 5: מספר העולים מחצי הגמר לגמר כמפסידים מהירים בקרב הגברים בריצת 1500 מטר

שנה

מקצה 1

מקצה 2

2011

0

2

2012

0

2

2013

0

2

2015

0

2

2016

2

0

2017

0

2

2019

0

2

2021

0

2

2022

0

2

סה"כ

2

14

 

טבלה מספר 6: מספר העולות כמפסידות מהירות מחצי הגמר לגמר בריצת 1500 מטר  

שנה

מקצה 1

מקצה 2

2011

0

2

2012

0

3*

2013

2

0

2015

0

2

2016

2

0

2017

2

0

2019

0

2

2021

2

0

2022

2

0

סה"כ

10

9*

 

(ב-2012 עלו 3 רצות מהמקצה השני בגלל תיקו במקום השביעי).
יש כאן שתי נקודות מענייניות:
א.    בכל המקרים בחצי הגמר העולים כמפסידים מהירים היו מאותו המקצה.
ב.    אצל הגברים ב-8 מתוך 9 האליפויות שנבחנו, העולים לגמר כמפסידים מהירים היו מהמקצה השני. אצל הנשים 5 פעמים העולות היו ממקצה מספר 1 ו-4 פעמים הן היו ממקצה מספר 2. 
אם נרחיק אחורה עד אליפות העולם הראשונה שנערכה בשנת 1983, מתקבלת התמונה הבאה לגבי מקצי חצי הגמר: אצל הגברים  מתוך 28 תחרויות, ב-25 הייתה נהוגה מתכונת העלייה של חמישה ראשונים במקצה ושני מפסדים מהירים (ב-2001 עלו שישה מכל מקצה ללא מפסידים מהירים וב-1984 עלו 4 ראשונים מכל מקצה ועוד 4 מפסידים מהירים). ב-18 פעמים המפסידים המהירים היו מהמקצה השני, ב-7 פעמים הם היו מהמקצה הראשון ורק בפעם אחת, בסיאול 1988, עלה רץ אחד מכל מקצה.
אצל הנשים  ב-20 מתוך 27 תחרויות בתקופה (2022-1983) העלייה לגמר הייתה בשיטה של 5 ראשונות במקצה ועוד שתי מפסידות מהירות (5+2). ב-5 תחרויות היו שלושה מקצי חצי גמר, בתחרות אחת לא היו מפסידות מהירות ובשתי תחרויות עלו 4 ראשונות במקצה ו-4 מפסידות מהירות. מתוך 20 התחרויות בהן העלייה לגמר הייתה בשיטה של 5+2, ב-11 מקרים העולות לגמר היו שתיהן מהמקצה השני, ב-9 תחרויות הן היו שתיהן מהמקצה הראשון ולא היה מקרה בו עלו אחת מכל מקצה.
טבלה מספר 7 מציגה את הזמנים הממוצעים לרצים השישי והשביעי בחצי הגמר בריצת 1500 מטר בשנים 2022-2011
טבלה מספר 7: זמנים ממוצעים למקומות 7-6 בחצי הגמר

שנה

נשים מקצה 1

נשים מקצה 2

גברים מקצה 1

גברים מקצה 2

2011

4:09.58

4:08.47

3:47.41

3:37.17

2012

4:05.63

4:02.68

3:43.40

3:35.29

2013

4:05.31

4:07.69

3:43.59

3:37.00

2015

4:16.93

4:08.95

3:44.33

3:36.23

2016

4:05.44

4:07.68

3:40.15

3:40.72

2017

4:05.54

4:06.04

3:40.83

3:38.68

2019

4:16.14

4:01.41

3:36.99

3:36.81

2021

4:01.11

4:02.23

3:34.71

3:32.84

2022

4:03.66

4:05.82

3:37.25

3:35.41

 

בניגוד למצב בריצת 800, נראה שבריצת 1500 מטר אם יש מקצה ראשון איטי יחסית בחצי הגמר, הרצים במקצה השני מודעים לכך ובדרך כלל רצים  מהר יותר ולוקחים בחשבון עלייה לגמר גם כמפסידים מהירים.
בשלבים המוקדמים בריצות הבינוניות והארוכות יש ניגוד אינטרסים: רצים הרואים עצמם מועמדים למדליות ישאפו קרוב לוודאי לרוץ לאט ככל האפשר, כדי לשמור על הכוחות לשלבים הבאים והם סומכים על כך שיוכלו לעלות לפי מקום בכל סיטואציה שתיווצר במרוץ. בהקשר זה אפשר לציין למשל את הרצה ההולנדית סיפאן חסן שהשתתפה בריצת 1500 מ' בשנים 2015, 2017, 2019 ו-2021  ובכל המקרים העולות לגמר כמפסידות מהירות לא היו מהמקצה בו היא השתתפה... לעומת זאת, רצים שעבורם גם העפלת שלב מהווה הישג, עשויים לנסות לגרום לכך שהריצה תהיה מהירה יותר כדי להגביר את הסיכוי שלהם לעלות כמפסידים מהירים.
נקודה נוספת שהרצים קרוב לוודאי לוקחים בחשבון היא שכאשר הריצה היא בקצב איטי, עולה הסיכון להתנגשויות, נפילות וגם למצבים בו חלק מהרצים "סגורים" בפקעת הרצים ומתקשים לפרוץ קדימה ולכן אולי בחלק מהמקרים גם הרצים הרואים עצמם מועמדים למדליה יעדיפו ריצה בקצב מהיר בשלבים המוקדמים. דוגמה למקצה מהיר מאד בחצי הגמר אפשר לראות במקצה מספר 1 במשחקי אטלנטה 1996 שם הגיע הראשון , נור א דין מורסלי, שיאן העולם אז עם הישג של 3:27.37, ב-3:32.88 והרץ במקום השביעי סיים עם 3:34.55. הרץ במקום השמיני באותו המקצה (שלא העפיל כמובן לגמר) קבע 3:34.84, מהר מהראשון במקצה השני שקבע 3:35.29. ראוי להזכיר בהקשר זה כי  מועדי התחרויות במשחקי אטלנטה 1996 אפשרו זמן התאוששות ארוך בין השלבים השונים: המוקדמות היו ב-29 ביולי, חצי הגמר ב-31 ביולי והגמר רק ב-3 באוגוסט. היו אליפויות בהן שלושת שלבי ריצת 1500 נערכו בשלושה ימים רצופים. יש גם רצים  שלבד מריצת 1500 משתתפים באותה אליפות בריצות נוספות וגם זה עשוי להשפיע על העדפתם לריצות איטיות יותר.
בתחרויות שלא במסגרת אליפויות נהוג במקרים רבים לשלב בריצה "מכתיבי קצב" ורבים מהשיאים האישיים של הרצים  הושגו בתחרויות כאלה. היכולת להתנהל נכון בשלבים המוקדמים של הריצות הבינוניות היא  מרכיב חשוב בסיכויי ההצלחה של הרצים באליפויות.

מקור:


Hanley B, Casado A, Renfree A. Lane and Heat Draw Have Little Effect on Placings and Progression in Olympic and IAAF World Championship 800 m Running. Front Sports Act Living. 2019 Sep 3;1:19. doi: 10.3389/fspor.2019.00019. PMID: 33344943; PMCID: PMC7739691.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.