דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 13/11/2022

השפעת קפאין על ריצת 100 מטר


תקציר מחקר שבוצע ביפן

אופן ביצוע המחקר


הנבדקים במחקר היו 13 אתלטים מאומנים. גילם הממוצע היה 20.6 שנים וממוצע השיאים האישיים שלהם בריצת 100 מטר עמד על 11.18 שניות  (סטיית התקן – 0.38 שנ'). ממוצע ההישג הטוב ביותר בשנה בה התקיים המחקר: 11.28 שניות (0.41). לפיכך ניתן להגדיר את הנבדקים כאתלטים מאומנים בריצות קצרות שאינם אצני צמרת.
הנבדקים הגיעו למעבדה שלוש פעמים. בביקור הראשון נבדק ריכוז הקפאין בדם לאורך זמן אחרי בליעת גלולות קפאין כדי לקבוע מתי ריכוזו בדם הוא הגבוה ביותר. בהתאם  לתוצאות נקבע זמן מתן הקפאין לפני מבחני הריצה. בביקור השני והשלישי ביצעו הנבדקים מבחן ריצה ל-100 מטר  בשני תנאים: אחרי צריכת גלולת קפאין או אחרי צריכת גלולת פלסבו שהייתה זהה בצורה ובטעם לגלולת הקפאין.
זמני הריצה נמדדו באמצעות מערכת לייזר. המערכת הוצבה 10 מטר מאחורי קו הזינוק ומדדה זמנים לאורך כל המרוץ, מה שאיפשר לחוקרים לחשב את זמני הריצה במקטעים שונים של הריצה אך לא את זמן התגובה לפקודת ההזנקה. הריצות נערכו על מסלול סינתטי והאתלטים נעלו את הנעליים הסמורות שלהם (ספייקס). הזינוק היה נמוך והאתלטים הסתייעו באדני זינוק.
בהתאם לתוצאות המבדק המקדים, נבדק אחד צרך את הגלולות (קפאין או פלסבו) 90 דקות לפני הזינוק, 4 נבדקים צרכו את הגלולות 120 דקות לפני הזינוק והשאר צרכו אותן 60 דקות לפני הזינוק.
במהלך הריצות נמדדו תנאי מזג האוויר כולל מהירות הרוח ונערך תקנון של התוצאות למצב של מהירות רוח אפס, 15 מעלות צלסיוס וריצה בגובה אפס מעל פני הים. הטמפרטורה הממוצעת במבחנים הייתה כ-31.6 מעלות צלסיוס ומהירות הרוח הממוצעת 0.5 מטר בשנייה (קפאין) ו-0.6 מטר בשנייה (פלסבו). הלחות הממוצעת כ-55%.  הריצות נערכו בשעה 11 בבוקר. המסלול נמצא בגובה 138 מטר מעל פני הים.
הרצים צולמו במהלך הריצות בווידאו ובהתאם לצילומים נערכו חישובים של תדירות צעדים ואורך הצעדים.


תוצאות


ללא תקנון ההבדל בין ממוצעי ריצת 100 מטר עם קפאין (11.22 שניות) ופלסבו (11.36 שניות) לא היה מובהק. ההבדל הפך למובהק אחרי התקנון (11.26 לעומת 11.40). גם זמן ריצת 60 המטרים הראשונים המתוקנן היה מהיר יותר אחרי  צריכת הקפאין (7.03 לעומת 7.12 שניות). לעומת זאת בזמן ריצת 40 המטרים האחרונים לא נמצא הבדל מובהק (4.23 לעומת 4.27 שניות). לא נמצאו הבדלים מובהקים באורך הצעדים הממוצע בכל  הריצה או בתדירותם הממוצעת. הבדלים לא מובהקים נמצאו במהירות המרבית ובזמן הגעה למהירות המרבית. הבדלים מובהקים נמצאו בשני מקטעים של 10 מ': מהזינוק עד 10 מ' ובין 10 ל-20 מ' מהזינוק. ההבדלים בשאר המקטעים של 10 מ' היו לא מובהקים.
הנתונים הממוצעים מופיעים בטבלה מספר 1. הזמנים המתחילים בזינוק  לא כוללים זמן תגובה.  לעובדה זו יש השפעה גדולה במיוחד על זמן ריצת 10 המטרים הראשונים. הזמן הממוצע אחרי צריכת קפאין – 1.715 שניות, הוא מהיר מהזמן הנמדד לאתלטי צמרת בריצת 100 מטר. גם אם נוסיף לזמן הזה כ-150 אלפיות השנייה (זמן תגובה סביר בריצת 100 מ') עדיין נקבל זמן מהיר מהמקובל אצל אצני צמרת ונראה כי מדובר בהבדלים בין מדידה במערכת לייזר לבין מדידה באמצעים מדעיים אחרים.

משתנה

פלסבו

קפאין

זמן 100 מ' (שניות)

11.36

11.22

זמן 100 מ' מתוקנן (שניות)

11.40

11.26

זמן מקטע 60-0 מ' מתוקנן (שניות)

7.12

7.03

זמן מקטע 100-60 מ' מתוקנן (שניות)

4.27

4.23

מהירות מרבית (מטר/שנייה)

9.77

9.90

מרחק הגעה למהירות מרבית (מטר)

48.2

50.4

זמן מקטע 10-0 מ' מהזינוק (שניות)

1.742

1.715

זמן מקטע 20-10 מ' מהזינוק (שניות)

1.170

1.157

זמן מקטע 30-20 מ' מהזינוק (שניות)

1.08

1.07

זמן מקטע 40-30 מ' מהזינוק (שניות)

1.04

1.03

זמן מקטע 50-40 מ' מהזינוק (שניות)

1.03

1.02

זמן מקטע 60-50 מ' מהזינוק (שניות)

1.03

1.02

זמן מקטע 70-60 מ' מהזינוק (שניות)

1.04

1.03

זמן מקטע 80-70 מ' מהזינוק (שניות)

1.05

1.04

זמן מקטע 90-80 מ' מהזינוק (שניות)

1.06

1.05

זמן מקטע 100-90 מ' מהזינוק (שניות)

1.085

1.079

אורך צעדים (מטר)

1.96

1.97

תדירות צעדים (צעדים בשנייה)

4.50

4.53

 

הזמן בין שני מבחני הריצה היה שבוע אחד, לכל הפחות. 
מעניין שנמצאו הבדלים מובהקים בכמה מהמקטעים בין הריצה הראשונה לשנייה. החוקרים מצאו לאחר מעשה כי בריצה הראשונה 7 רצים צרכו קפאין ו-6 האחרים פלסבו. תוצאות ממוצעות של שתי הריצות מופיעות בטבלה מספר 2. משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק מסומנים בכוכבית. 

משתנה

ריצה ראשונה

 ריצה שנייה

זמן 100 מ' (שניות)

11.22

11.36

זמן 100 מ' מתוקנן (שניות)

11.29

11.37

זמן מקטע 60-0 מ' מתוקנן (שניות)

7.06

7.10

זמן מקטע 100-60 מ' מתוקנן (שניות)

4.23

4.27

מהירות מרבית (מטר/שנייה)

9.90

9.76

מרחק הגעה למהירות מרבית (מטר)

50.8

47.8

זמן מקטע 10-0 מ' מהזינוק (שניות)

1.730

1.727

זמן מקטע 20-10 מ' מהזינוק (שניות)*

1.159

1.168

זמן מקטע 30-20 מ' מהזינוק (שניות)*

1.065

1.078

זמן מקטע 40-30 מ' מהזינוק (שניות)*

1.029

1.046

זמן מקטע 50-40 מ' מהזינוק (שניות)

1.018

1.033

זמן מקטע 60-50 מ' מהזינוק (שניות)*

1.017

1.034

זמן מקטע 70-60 מ' מהזינוק (שניות)*

1.025

1.042

זמן מקטע 80-70 מ' מהזינוק (שניות)

1.035

1.052

זמן מקטע 90-80 מ' מהזינוק (שניות)

1.050

1.064

זמן מקטע 100-90 מ' מהזינוק (שניות)

1.075

1.087

אורך צעדים (מטר)

1.97

1.96

תדירות צעדים (צעדים בשנייה)

4.53

4.49

 


דיון בתוצאות


במחקר זה נמצא שיפור מובהק של 0.14 שניות בזמן ריצת 100 מ' מתוקנן אחרי צריכת קפאין. החוקרים מציינים כי זהו המחקר הראשון בו מודגמת השפעת קפאין על זמן ריצת 100 מ'. המקטע בו היה ההפרש הממוצע הגדול  ביותר היה זה של 10 המטרים הראשונים (27 אלפיות השנייה מהר יותר בהשפעת קפאין) ובכל המקטעים האחרים הזמן הממוצע אחרי צריכת קפאין היה מהיר יותר אם כי בשמונת המקטעים האחרונים של  10 מטרים ההבדלים נמצאו לא מובהקים. החוקרים מניחים כי צריכת קפאין עשויה להשפיע לטובה גם על זמני התגובה להזנקה אך אלה לא נבדקו במחקר זה.

מקור:


Teppei Matsumura , Keigo Tomoo , Takeshi Sugimoto , Hayato Tsukamoto , Yasushi Shinohara , Mitsuo Otsuka , and Takeshi Hashimoto. Acute Effect of Caffeine Supplementation on 100-m Sprint Running Performance: A Field Test. Medicine & Science in Sports & Exercise, Publish Ahead of Print. Accepted for Publication: 23 September 2022        


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.