דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 28/01/2024

השפעת מודלים חדשים של נעלים על הישגים בריצות קצרות


תקציר  מאמר שהתפרסם ב-PeerJ

תאור המחקר

בשנת 2020 החלו  חברות הנעליים לייצר נעלי ספייקס (נעליים סמורות, שבסוליה שלהן יש מסמרים) לריצות קצרות שבסוליה שלהן שכבות של קצף ופלטת פחמן. מטרת החוקרים הייתה לבחון האם היו שינויים במדדי העומק בריצות הקצרות בעולם בשנים 2021 ו-2022 יחסית לשנים 2016 עד 2019 (שנת 2020 עצמה לא נלקחה בחשבון בשל מיעוט התחרויות בה עקב הגבלות מגפת הקורונה).
הנעליים החדשות מכונות במאמר נעלי advanced footwear technology (AFT) או "סופרספייקס" ההגדרה לנעליים אלה במאמר: 
“a combination of lightweight, compliant and resilient foams (and/or air pods) with a stiff (nylon, PEBA, carbon-fiber) plate.
נעליים שהכילו רק את הלוחית הקשיחה (stiff plate)  או רק את הקצף (foam), לא הוגדרו כ-AFT.
החוקרים אספו נתונים על 100 האתלטים הטובים בשנה במקצועות הריצות הקצרות (ההישג הטוב ביותר של כל אתלט). לגבי 20 האתלטים הטובים נבדק גם סוג הנעליים בהם הם השתמשו בעת קביעת הישג השנה.


תוצאות


טבלה מספר 1 מביאה את ממוצעי  הישגי 100 האתלטים הטובים (בסוגריים סטיות התקן) בריצות הקצרות בשנים 2016 עד 2022 (להוציא את שנת 2020).

מקצוע/שנה

2016

2017

2018

2019

2021

2022

100 מ' נשים

11.13 ± 0.14#

11.13 ± 0.14#

11.13 ± 0.11#

11.14 ± 0.12*#

11.09 ± 0.14

11.04 ± 0.13

100 מ' גברים

10.04 ± 0.08

10.07 ± 0.08#

10.06 ± 0.08#

10.06 ± 0.08#

10.04 ± 0.10

10.02 ± 0.08

200 מ' נשים

22.68 ± 0.27

22.73 ± 0.28*

22.69 ± 0.26*

22.77 ± 0.30*#

22.63 ± 0.35

22.57 ± 0.33

200 מ' גברים

20.25 ± 0.19

20.29 ± 0.16#

20.25 ± 0.20

20.26 ± 0.21#

20.25 ± 0.20

20.18 ± 0.22

400 מ' נשים

51.41 ± 0.68*#

51.46 ± 0.68*#

51.32 ± 0.72*#

51.39 ± 0.73*#

50.99 ± 0.75

51.07 ± 0.65

400 מ' גברים

45.18 ± 0.50

45.13 ± 0.46

45.10 ± 0.47

45.17 ± 0.53

45.15 ± 0.46

45.08 ± 0.43

100 מ' משוכות נשים

12.87 ± 0.16

12.91 ± 0.19*#

12.89 ± 0.19*

12.88 ± 0.20*

12.83 ± 0.18

12.80 ± 0.22

110 מ' משוכות גברים

13.43 ± 0.16#

13.44 ± 0.17*#

13.48 ± 0.16*#

13.46 ± 0.16*#

13.38 ± 0.17

13.36 ± 0.16

400 מ' משוכות נשים

55.69 ± 0.91

55.78 ± 1.07

55.94 ± 1.00

55.90 ± 1.05

55.62 ± 1.19

55.55 ± 1.16

400 מ' משוכות גברים

49.23 ± 0.53

49.22 ± 0.51

49.20 ± 0.59

49.25 ± 0.59

49.14 ± 0.80

49.07 ± 0.7

 

טבלה מספר 2 מביאה את הממוצעים של 20 הטובים בשנים 2016 עד 2022

מקצוע/שנה

2016

2017

2018

2019

2021

2022

100 מ' נשים

10.90 ± 0.11

10.92 ± 0.08*

10.96 ± 0.05*#

10.96 ± 0.11*#

10.86 ± 0.12

10.84 ± 0.08

100 מ' גברים

9.92 ± 0.04

9.95 ± 0.03*#

9.93 ± 0.04#

9.94 ± 0.04*#

9.89 ± 0.06

9.90 ± 0.05

200 מ' נשים

22.25 ± 0.21*#

22.29 ± 0.25*#

22.29 ± 0.18*#

22.28 ± 0.23*#

22.02 ± 0.23

22.02 ± 0.20

200 מ' גברים

19.94 ± 0.12

20.02 ± 0.12#

19.91 ± 12

19.92 ± 0.15

19.94 ± 0.18

19.83 ± 0.18

400 מ' נשים

50.27 ± 0.47#

50.27 ± 0.25#

50.15 ± 0.52

50.30 ± 0.84#

49.74 ± 0.48

50.00 ± 0.43

400 מ' גברים

44.38 ± 0.45

44.37 ± 0.37

44.35 ± 0.30

44.29 ± 0.37

44.39 ± 0.33

44.36 ± 0.32

100 מ' משוכות נשים

12.61 ± 0.14#

12.59 ± 0.11#

12.60 ± 0.13#

12.57 ± 0.12#

12.53 ± 0.10

12.44 ± 0.13

110 מ' משוכות גברים

13.17 ± 0.09

13.17 ± 0.12

13.23 ± 0.10*#

13.20 ± 0.11#

13.12 ± 0.10

13.10 ± 0.10

400 מ' משוכות נשים

54.21 ± 0.52

53.98 ± 0.70

54.47 ± 0.69#

54.25 ± 0.88

53.76 ± 1.12

53.65 ± 0.90

400 מ' משוכות גברים

48.48 ± 0.36

48.37 ± 0.23

48.25 ± 0.56

48.32 ± 0.59

47.89 ± 0.84

47.93 ± 0.67

 

טבלה מספר 3 מציגה את מספר האתלטים בין 20 הטובים בכל מקצוע שנעלו נעלי AFT בשנים 2021 ו-2022 בעת קביעת הישג השנה שלהם.

מקצוע/שנה

2021

2022

100 מ' נשים

11

18

100 מ' גברים

12

18

200 מ' נשים

9

19

200 מ' גברים

7

16

400 מ' נשים

11

19

400 מ' גברים

9

17

100 מ' משוכות נשים

5

17

110 מ' משוכות גברים

4

16

400 מ' משוכות נשים

11

20

400 מ' משוכות גברים

6

16

 

ממצאים עיקריים ודיון


•    אחרי תקופה ארוכה של סטגנציה נרשם  שיפור בממוצעי ההישגים הטובים של צמרת הרצים בעולם במקצועות הספרינט ב-2021 ובמיוחד ב-2022.
•    גודל השיפור נע בין 0.4% ל-1.52% והוא היה גדול יותר אצל נשים.
•    השימוש בנעלי AFT יכול להיות חלק מההסבר לתופעת השיפור וב-6 מקצועות יש ממש קשר בין מידת השימוש בנעליי AFT לבין השיפור בהישגים (ריצת 100 מ' לנשים ולגברים, ריצת 200 מ' לנשים, ריצת 110 מ' משוכות לגברים, ריצת 100 מ' משוכות לנשים וריצת 400 מ' משוכות לנשים).
•    השיפור בהישגים במקצועות הספרינט עם הופעת נעלי AFT הוא פחות דרמטי מזה שנרשם במקצועות הריצה למרחקים ארוכים, אבל הוא בהחלט משמעותי.
•    בשנים 2019-2016 רואים סטגנציה של ההישגים במקצועות הספרינט. לדוגמה, ממוצע 100 הטובות ב-100 מ' היה 11.13 ב-3 מתוך 4 השנים ו-11.14 בשנה נוספת. הממוצע ב-2022 היה 11.04  (בשנת 2023, שלא נכללה במחקר, הממוצע היה 11.05 שניות).
•    החוקרים מציעים כמה אפשרויות למנגנונים דרכם  משפיעות נעלי AFT על ההישגים בריצות הקצרות אך מציינים כי הם כולם בגדר ספקולציה כרגע. אחד המנגנונים הוא הארכת אורך הצעד הנגרם בכך שהסוליות של הנעלים הן עבות יותר ובכך הן גורמות להגדלה של אורך הרגל הכללי (רגל + נעל).
•    התופעה של שיפור גדול יותר בהישגים  אצל נשים באמצעות שימוש בנעלי AFT נצפתה גם בריצות הארוכות. החוקרים מצטטים מחקר שמצא שיפור בריצת מרתון של 0.8% בגברים ו-1.6% בנשים. מאחר שהעובי המרבי של הסוליה המותר בחוקת האתלטיקה למקצועות הריצה הקצרים (כל המרחקים עד 400 מטר ועד בכלל, כולל ריצות המשוכות) הוא 20 מ"מ ומאחר שלנשים יש בדרך כלל רגליים קצרות יותר מאשר לגברים,  התוספת באחוזים לאורך הרגל הכללי הוא גדול יותר אצל נשים וזה מחזק את ההשערה כי לסוליה עבה יותר יש השפעה על אורך הצעד ומכאן על מהירות הריצה. (הערה: בריצות למרחקים מ-800 מטר ומעלה מתירה חוקת האתלטיקה שימוש בנעליים שעובי הסוליה שלהן הוא עד 25 מ"מ).
•    החוקרים מציינים כי השימוש ב"סופר ספייקס" הוא ככל הנראה לא הגורם היחיד שהשפיע על השיפור בתוצאות הריצה למרחקים קצרים בשנים 2021 ו-2022. אחת ההשערות שהם מעלים שלמגפת הקורונה הייתה תרומה מסוימת לכך. בין היתר הם מציינים כי בשנת 2020 הייתה ירידה של 46% בהיקף מבדקי הסימום, דבר שאולי איפשר לחלק מהרצים להשתמש בחומרי משפרי הישג שהשימוש בהם אסור בחוקה ("סמים") מבלי להיתפס בבדיקות.

מקור:


Mason J, Niedziela D, Morin J, Groll A, Zech A. 2023. The potential impact of advanced footwear technology on the recent evolution of elite sprint performances. PeerJ 11:e16433 https://doi.org/10.7717/peerj.16433

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.