דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 30/03/2023

הערכת התוצאות באתלטיקה לתלמידי בתי ספר

רקע

בשנת 1945 התפרסם בביטאון "החינוך הגופני" מאמר מאת אריה אטרמן, מורה לחינוך גופני בגימנסיה "הרצליה" בתל אביב ואתלט שהיה אלוף ארץ ישראל בהדיפת כדור ברזל, זריקת דיסקוס, הטלת כידון וקרב-5. שם המאמר: "הערכת תוצאות האתלטיקה הקלה לתלמידי בתי ספר ולארגוני נוער וספורט". אטרמן פתח את המאמר במשפט הבא: "אי התאמתן של טבלאות ההערכה המקובלות בעולם הרחב עוררה מזמן את הצורך ליצור טבלה המתאימה להישגינו במקצוע האתלטיקה הקלה".
אטרמן ייעד את הטבלאות שלו הן לבתי ספר והן למועדוני ספורט ולכן הוא כלל בהן גם מקצועות כמו קפיצה במוט, זריקת דיסקוס והטלת כידון. מקצועות נוספים שנכללו בטבלאות הם מקצועות בהם עסקו תלמידי בתי הספר באותה התקופה כמו זריקת כדור תלי (כדור שמחוברת אליו רצועה) וזריקת משקולת במשקל 600 גרם. הערכת ההישגים במקצועות אלה לא מובאת כאן מאחר שנדיר מאד העיסוק בהם כיום בבתי הספר בישראל. כדור הוקי הוא כדור שמשקלו כ-160 גרם. ההערכת ההישגים המוצעת על ידי אטרמן במקצוע זה מובאת כאן מאחר שהמקצוע עדיין נלמד במכללה בוינגייט, למרות שבמכללה זורקים התלמידים בעצם כדור בייסבול... הבעיה עם הערכת מקצועות הזריקה היא שלא תמיד משקל המכשירים הנזרקים וגודלם, זהה בין בתי ספר שונים ולעתים אפילו באותו בית ספר זורקים במהלך אותה שנה כדורים שאינם זהים בגודלם ובמשקלם... בעיה נוספת היא שקשה להתאים כדורים כמו כדור הוקי וכדוריד כך שיהיו במשקלים אחרים לבנים ולבנות. 
אטרמן התייחס לטבלה שלו כהצעה ראשונית והוא כותב: "...כדי לשפר את הטבלה יש צורך: א) לעיין בה ולהעיר על התיקונים הנדרשים. ב) להמציא חומר סטטיסטי על ההישגים באתלטיקה קלה. מן הראוי שכל מורה יעשה את הדרוש כדי לאפשר יצירת טבלת הערכה תקינה..."
אטרמן מציין שני שימושים עיקריים לטבלאות: הן יכול לשמש כמדד בתחרויות רב-צדדיות (תחרויות קבוצתיות או תחרויות קרב-רב) והן עשויות לשמש גם כבסיס למתן ציונים במבחני יכולת. החל משנת 1940 הונהג בארץ ישראל מבחן "אות הספורט" לתלמידים וגם למבוגרים ואלפים נבחנו בו כל שנה. מקצועות האתלטיקה היו המקצועות העיקריים במבחנים אלה.

בונוסים על הישגים טובים


כדי שיוכלו לשמש בתחרויות קרב-רב ותחרויות קבוצתיות  מציע אטרמן הרחבה של הטבלאות להישגים שהם מעבר ל"טוב מאד". בטבלאות מוענקות 5 נקודות להישג "מספיק", 10 נקודות להישג "טוב" ו-20 נקודות להישג "טוב מאד".
בנים:  בריצות הקצרות (60, 80, 100 מ') מציע אטרמן להוסיף שתי נקודות לכל עשירית השנייה מעבר להישג המקנה 20 נקודות.
  בריצת 800 מטר מציע אטרמן להוסיף  נקודה וחצי לכל שניה מעבר להיש המקנה 20 נקודות.
בריצת 3000 מ' – נקודה אחת לכל 3 שניות, מעבר להישג המקנה 20 נקודות.
בנות: ריצת 60 ו-100 מ' – שתי נקודות לכל עשירית השנייה, מעבר להישג המקנה 20 נקודות.
ריצת 200 מ' – נקודה לכל שתי עשיריות השנייה, מעבר להישג המקנה 20 נקודות.
אטרמן מציין גם כי:"... מעלה נוספת לטבלה היא האפשרות למעיין בה לדעת מה הם המקצועות שמן הראוי שבני גיל ידוע יעסקו בהם וע"י כך היא מונעת שגיאות חמורות...". הרכב המקצועות שמציע אטרמן משקף את עולם האתלטיקה של שנות ה-40 בו נשים לא עסקו כלל בריצות בינוניות וארוכות ולא עסקו גם בקפיצה משולשת ובקפיצה במוט.
הטבלאות המתפרסמות כאן מעובדות לפי ההצעה של אטרמן ולדעתי הן יכולות גם כיום להיות לעזר למורים לחינך גופני כדי שהם יוכלו לתת לתלמידים מידע על הערך האובייקטיבי של ההישגים. עם זאת, אסור שהמורים יעזרו בטבלאות במתן הציונים בחינוך גופני. המורים צריכים לשאוף שכל התלמידים ישתתפו בפעילויות האתלטיקה בשיעורים, לנהל מעקב אחרי הישגי התלמידים ולנתח את הגורמים לשיפור או לנסיגה בהישגים במהלך השנה ולאורך כל התקופה בה התלמידים נמצאים בבית הספר. כמו כן חשוב מאד לעודד להשתתף בפעילויות האתלטיקה ובמדידת הישגים גם את התלמידים שהישגים רחוקים מדרגת "מספיק".  את התלמידים האלה צריך לעודד לשפר את  הישגיהם האישיים. אסור בשום אופן להכריז עליהם כ"נכשלים".

היבטים בעיתיים בטבלאות של אטרמן


הדרישות להשגת  דרגה בטבלה (מספיק, טוב וטוב-מאד) הולכות ונעשות קשות יותר ויותר בכל שנה. בפועל, נדיר מאד למצוא תלמידים שאכן ישפרו את הישגיהם בכל המקצועות בכל שנה. 
נקודה נוספת שכדאי להדגיש כאן שהטבלאות משקפות  את ההנחה שכנראה רווחה בתקופה בה פעל בארץ אריה אטרמן, כי כבר בגיל 11, הישגי הבנים טובים בהרבה מהישגי הבנות. אם נכון הדבר, הסיבה העיקרית לכך היא שהבנות ביצעו הרבה פחות פעילות גופנית מהבנים ולכן ההישגים הממוצעים שלהן היו נמוכים בהרבה. לדעתי, אין סיבה שהישגי הבנות באתלטיקה יהיו נמוכים משל הבנים בגיל 12-11 ורק אחרי גיל 13 אפשר לראות שהפער בהישגים בין הבנות לבנים מתרחב.
מהטבלאות שהציע אטרמן נראה כי הוא סבר כי הישגי הבנות באתלטיקה ממשיכים להשתפר עד גיל 17-15. נראה כי אם מדובר באוכלוסייה הכללית ולא בספורטאיות, לא רואים שיפור בממוצע ההישגים של הבנות כבר אחרי גיל 13-12 בערך. נראה לי כי מספרן של הבנות בגיל 12-11 המצליחות להגיע לדרגות שהציע אטרמן גדול בהרבה ממספרן של אלה בגיל 16 ומעלה המצליחות בכך ולא רק בגלל הסיבה שמעטות המורות המודדות הישגים באתלטיקה בכיתות החטיבה העליונה בבתי הספר העל יסודיים בישראל. ניקח לדוגמה את ההצעות של אטרמן בשני מקצועות בהם יש ניקוד בכל הגילאים: קפיצה לרוחק מהמקום וריצת 60 מטר.
ההצעות של אטרמן  לדרגות בקפיצה לרוחק מהמקום לבנות 

הערכה/גיל

11

12

13

14

15

16

17

18

בוגרות

מספיק

0.95

1.05

1.15

1.25

1.35

1.35

1.45

1.45

1.45

טוב

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.50

1.60

1.60

1.60

טוב מאד

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.80

1.90

1.90

1.90

 

ההצעות של אטרמן לדרגות בריצת 60 מטר לבנות

הערכה/גיל

11

12

13

14

15

16

17

18

בוגרות

מספיק

12.5

12.0

11.7

11.4

11.1

10.8

10.5

10.5

10.5

טוב

12.0

11.5

11.2

10.9

10.6

10.3

10.0

10.0

10.0

טוב מאד

11.0

10.5

10.2

9.9

9.6

9.3

9.0

9.0

9.0

 

הטבלאות שהציע אטרמן במקצועות בהם עוסקים גם כיום בבתי הספר 

גיל 11 בנות

הערכה/מקצוע

ריצת 60 מטר

קפיצה לרוחק מהמקום

קפיצה לרוחק

קפיצה לגובה

זריקת כדור הוקי

מספיק

12.5

0.95

2.00

0.70

10

טוב

12.0

1.10

2.25

0.80

15

טוב מאד

11.0

1.40

2.75

0.90

25

 

גיל 11 בנים

הערכה/מקצוע

60

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

כדוריד

הוקי

מספיק

11.5

1.15

2.75

0.90

12.50

20

טוב

11.0

1.30

3.00

0.95

15

25

טוב מאד

10.0

1.60

3.50

1.05

20

30

 

 גיל 12 בנות

הערכה/מקצוע

60

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

כדוריד

הוקי

מספיק

12.0

1.05

2.25

0.80

12.50

15

טוב

11.5

1.20

2.50

0.85

15

20

טוב מאד

10.5

1.50

3.00

0.95

20

30

 

גיל 12 בנים

הערכה/מקצוע

60

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

כדוריד

הוקי

מספיק

11.0

1.25

3.00

0.95

15

25

טוב

10.5

1.40

3.25

1.10

17.50

30

טוב מאד

9.5

1.70

3.75

1.10

22.50

40

 

גיל 13 בנות

הערכה/מקצוע

60

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

כדוריד

הוקי

מספיק

11.7

1.15

2.50

0.85

15

20

טוב

11.2

1.30

2.75

0.90

17

25

טוב מאד

10.2

1.60

3.25

1.00

22.50

35

 

גיל 13 בנים

הערכה/מקצוע

60

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

כדוריד

הוקי

מספיק

10.5

1.35

3.25

1.00

17.50

30

טוב

10.0

1.50

3.50

1.05

20

35

טוב מאד

9.0

1.80

4.00

1.15

25

45

 

גיל 14 בנות

הערכה/מקצוע

60

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

כדוריד

הוקי

מספיק

11.4

1.25

2.75

0.90

15

25

טוב

10.9

1.40

3.00

0.95

17.50

30

טוב מאד

9.9

1.70

3.50

1.05

22.50

40

 

גיל 14 בנים
  

 

60

80

600

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

משולשת

ברזל 4 ק"ג

כדוריד

הוקי

מספיק

10.0

12.8

2:10

1.45

3.50

1.05

6.00

6.50

20

35

טוב

9.5

12.3

2:05

1.60

3.75

1.10

6.50

7.00

22.50

40

טוב מאד

8.5

11.3

1:55

1.90

4.25

1.20

7.50

8.00

27.50

50

 

גיל 15 בנות

הערכה/מקצוע

60

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

הוקי

הדיפה 3 ק"ג

מספיק

11.1

1.35

3.00

0.95

15

5.00

טוב

10.6

1.50

3.25

1.00

20

5.50

טוב מאד

9.6

1.80

3.75

1.10

30

6.50

 

גיל 15 בנים
   

 

60

80

100

600

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

משולשת

ברזל 4 ק"ג

כדוריד

מספיק

9.1

12.4

15.2

2:05

1.55

3.75

1.10

7.00

7.00

22.50

טוב

8.8

11.9

14.7

2:00

1.70

4.00

1.15

7.50

8.00

25.00

טוב מאד

8.3

10.9

13.7

1:50

2.00

4.50

1.25

8.50

9.00

30.00

 

גיל 16 בנות
   

 

60

100

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

הוקי

ברזל 3 ק"ג

מספיק

10.8

16.5

1.35

3.25

1.00

15

5.50

טוב

10.3

16.0

1.50

3.50

1.05

20

6.00

טוב מאד

9.3

15.0

1.80

4.00

1.15

30

7.00

 

גיל 16 בנים
    

 

60

80

100

800

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

משולשת

ברזל 5 ק"ג

מספיק

9.0

12.0

14.8

2:50

1.75

4.00

1.15

7.50

7.50

טוב

8.7

11.5

14.3

2:45

1.90

4.25

1.20

8.00

8.00

טוב מאד

8.2

10.5

13.3

2:35

2.20

4.75

1.30

9.00

9.00

 

גיל 17 בנות
  

 

60

100

200

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

הוקי

ברזל 3 ק"ג

מספיק

10.5

16.0

37.5

1.45

3.25

1.05

20

6.00

טוב

10.0

15.5

36.0

1.60

3.50

1.10

25

6.50

טוב מאד

9.0

14.5

33.0

1.90

4.00

1.20

35

7.50

 

גיל 17 בנים
   

 

60

100

800

1500

3000

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

משולשת

ברזל 5 ק"ג

מספיק

8.8

14.5

2:50

6:00

12:45

1.95

4.25

1.20

8.00

8.50

טוב

8.5

14.0

2:45

5:50

12:25

2.10

4.50

1.35

8.50

9.00

טוב מאד

8.0

13.0

2:35

5:30

11:45

2.40

5.00

1.45

9.50

10.00

 

גיל 18 בנות
   

 

60

100

200

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

הוקי

ברזל 3 ק"ג

ברזל 4 ק"ג

מספיק

10.5

16.0

37.5

1.45

3.25

1.05

20

6.50

6.00

טוב

10.0

15.5

36.0

1.60

3.50

1.10

25

7.00

6.50

טוב מאד

9.0

14.5

33.0

1.90

4.00

1.20

35

8.00

7.50

 

גיל 18 בנים
    

 

60

100

800

1500

3000

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

משולשת

ברזל 5 ק"ג

מספיק

8.7

14.2

2:45

5:50

12:15

2.05

4.50

1.25

8.50

9.50

טוב

8.4

13.7

2:40

5:40

11:55

2.20

4.75

1.35

9.00

10.00

טוב מאד

7.9

12.7

2:30

5:20

11:15

2.50

5.25

1.45

10.00

11.00

 

בנים בוגרים
    

 

60

100

800

1500

3000

רוחק מהמקום

רוחק

גובה

משולשת

ברזל 7.26 ק"ג

מספיק

8.6

14.0

2:40

5:40

12:00

2.05

4.50

1.30

9.00

8.00

טוב

8.3

13.5

2:35

5:30

11:40

2.20

4.75

1.35

9.50

8.50

טוב מאד

7.8

12.5

2:25

5:10

11:00

2.50

5.25

1.45

10.50

9.50

 

כאמור, הדרגות המוצעות לא מתייחסות להישגים המתאימים לאתלטים המתאמנים באגודות ומשתתפים בתחרויות אתלטיקה. הן נבנו עבור האוכלוסייה הכללית. אתלטים המשתתפים בתחרויות משיגים ברובם תוצאות טובות מאלה המקנות בטבלאות דרגת "טוב מאד".


מקור:


אטרמן, אריה (1945). הערכת תוצאות האתלטיקה הקלה לתלמידי בתי ספר ולארגוני נוער וספורט. החינוך הגופני, חוברת ו' (ל"ד), עמוד 12. נובמבר 1945, כסלו תש"ו.

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.