דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 07/04/2024

הבדלים בין נשים וגברים בריצות של 60 עד 10,000 מטר


תקציר מחקר שהופיעה ב- Journal of Applied Physiology

שיטת המחקר


המחברים אספו נתונים על 40 הזמנים הטובים בעולם בריצות מ-60 מטר ועד 10,000 בשנים 2003 עד 2018. כמו כן הם אספו נתונים על זמנים לכל 10 מטר בריצת 100 מטר כפי שהתפרסמו ממחקרים ביומכניים שבוצעו במהלך אליפויות העולם באתלטיקה. נתונים על משקל וגובה של האתלטים הם אספו מספרי סטטיסטיקה של אתלטיקה.

תוצאות


 בטבלה מספר 1 מובאים ההבדלים כפי שחושבו מהנתונים בין 2003 ל-2018

מרחק

קבוצות איכות

ממוצע גברים

ממוצע נשים

הבדל באחוזים

60 מ'

5-1

6.40

6.98

9.06

10-6

6.46

7.01

8.51

20-11

6.47

7.06

9.12

40-21

6.50

7.09

9.08

100 מ'

5-1

9.68

10.71

10.64

10-6

9.81

10.77

9.79

20-11

9.87

10.83

9.73

40-21

9.90

10.92

10.30

200 מ'

5-1

19.43

21.70

11.68

10-6

19.67

21.95

11.59

20-11

19.79

22.07

11.52

40-21

19.90

22.22

11.66

400 מ'

5-1

43.49

49.00

12.67

10-6

43.84

49.32

12.50

20-11

44.11

49.57

12.38

40-21

44.40

49.88

12.34

800 מ'

5-1

1:41.94

1:55.08

12.89

10-6

1:42.62

1:56.28

13.31

20-11

1:42.91

1:56.80

13.49

40-21

1:43.36

1:57.48

13.66

1500 מ'

5-1

3:27.54

3:54.76

13.12

10-6

3:28.78

3:56.66

13.35

20-11

3:29.55

3:58.02

13.58

40-21

3:30.65

3:59.61

13.75

3000 מ'

5-1

7:27.26

8:22.40

12.33

10-6

7:28.64

8:26.26

12.84

20-11

7:30.11

8:28.87

13.05

40-21

7:32.01

8:32.32

13.34

5000 מ'

5-1

12:43.90

14:14.10

11.81

10-6

12:47.98

14:22.90

12.36

20-11

12:50.78

14:29.93

12.86

40-21

12:54.54

14:36.11

13.11

10,000 מ'

5-1

26:32.16

29:39.96

11.80

10-6

26:42.32

30:09.76

12.95

20-11

26:49.30

30:23.72

13.32

40-21

26:54.44

30:34.10

13.61

 

הערת מחבר התקציר:  לא ברור מהמאמר למה נעשו החישובים רק לגבי השנים 2003 עד 2018.
טבלה מספר 2 מציגה את הממוצעים של ההישגים הטובים ביותר בכל הזמנים (נכון ל-15.12.2023). לכל רץ נכלל רק ההישג הטוב ביותר. 
שיטת חישוב ההבדל באחוזים: הזמן  הממוצע של הנשים חלקי הזמן הממוצע של הגברים כפול מאה נותן את אחוז הזמן הממוצע של הנשים מתוך הזמן הממוצע של הנשים. החסרת 100 מערך זה  נותנת את ההבדל באחוזים. לדוגמה: הזמן הממוצע של 5 הגברים המהירים ביותר בריצת 100 מ' הוא 9.684 והזמן הממוצע של 5 הנשים המהירות הוא 10.584. הזמן הממוצע של הנשים  מהווה 109.294% מהזמן המוצע של הגברים, ולפיכך, לפי חישוב זה, הפער הוא 9.294%

מרחק

קבוצות איכות

ממוצע גברים

ממוצע נשים

הבדל באחוזים

60 מ'

5-1

6.39

6.94

8.607

10-6

6.426

6.964

8.372

20-11

6.451

6.998

8.479

40-21

6.4735

7.029

8.581

100 מ'

5-1

9.684

10.584

9.294

10-6

9.772

10.716

9.660

20-11

9.825

10.767

9.588

40-21

9.8595

10.814

9.681

200 מ'

5-1

19.314

21.50

11.318

10-6

19.56

21.678

10.828

20-11

19.684

21.725

10.369

40-21

19.7775

21.908

11.077

400 מ'

5-1

43.28

48.05

11.021

10-6

43.594

48.604

11.492

20-11

43.855

49.029

11.798

40-21

44.0935

49.342

11.903

800 מ'

5-1

1:41.45

1:53.7425

12.117

10-6

1:42.48

1:54.992

12.209

20-11

1:42.529

1:55.395

12.549

40-21

1:42.8335

1:55.9805

12.785

1500 מ'

5-1

3:26.708

3:50.392

11.457

10-6

3:28.31

3:52.796

11.755

20-11

3:28.934

3:54.505

12.239

40-21

3:29.4395

3:56.2805

12.079

3000 מ'

5-1

7:23.21

8:14.47

11.566

10-6

7:25.338

8:20.064

12.276

20-11

7:26.804

8:21.882

12.327

40-21

7:28.6335

8:25.1495

12.597

5000 מ'

5-1

12:38.452

14:05.82

11.519

10-6

12:42.272

14:13.422

11.958

20-11

12:46.868

14:20.524

12.213

40-21

12:50.3445

14:27.965

12.672

10,000 מ'

5-1

26:21.832

29:17.362

11.097

10-6

26:33.656

29:45.358

12.029

20-11

26:40.463

30:00.303

12.486

40-21

26:49.376

30:14.089

12.720

 

החוקרים עשו גם חישוב של הבדלים בין נשים לגברים במקטעים בריצת 100 מטר באליפויות גדולות בהן התבצעו מחקרים ביומכניים הן לגבי הנשים והן לגבי הגברים. 
טבלה מספר 3: אליפות העולם 1997 – ממוצע 6 הראשונים במקטעים של 10 מ' בגמר ריצות 100 מטר

מקטע במטרים

גברים

נשים

הפרש באלפיות השנייה

הפרש באחוזים

זמן תגובה

0.133

0.142

9

6.767

10-0 (כולל זמן התגובה)

1.871

2.012

141

7.536

20-10

1.040

1.133

93

8.94

30-20

0.927

1.025

98

10.572

40-30

0.883

0.983

100

11.325

50-40

0.865

0.962

97

11.214

60-50

0.860

0.958

98

11.395

70-60

0.860

0.963

103

11.977

80-70

0.870

0.980

110

12.644

90-80

0.882

1.000

118

13.379

100-90

0.903

1.045

142

15.725

 

טבלה מספר 4: אליפות העולם 2007 - ממוצע 5 הראשונים במקטעים של 10 מ' בגמר ריצות 100 מטר

מקטע במטרים

גברים

נשים

הפרש באלפיות השנייה

הפרש באחוזים

זמן תגובה

0.1508

0.152

1.2

0.80

10-0 (כולל זמן התגובה)

1.922

2.006

84

4.37

20-10

1.04

1.122

82

7.88

30-20

0.936

1.012

76

8.12

40-30

0.886

0.972

86

9.71

50-40

0.868

0.964

96

11.06

60-50

0.860

0.962

102

11.86

70-60

0.856

0.968

112

13.08

80-70

0.866

0.988

122

14.09

90-80

0.866

1.012

146

16.86

100-90

0.888

1.034

146

16.44

 

חמש הנשים הראשונות בגמר 100 מ' הגיעו לשיא המהירות שלהן בין 45 ל-55 מטר מהזינוק, בממוצע – 49 מטר מהזינוק, ולקראת סוף הריצה איבדו 6.1% עד 9.3% ממהירותן. המהירות המרבית אליה הן הגיעו הייתה 10.32 עד 10.56 מטר בשנייה.
חמשת הגברים הגיעו לשיא מהירותם בין 55 ל-65 מטר מהזינוק (ממוצע – 61 מטר) ולקראת סוף הריצה איבדו 1.8% עד 3.9% ממהירותם המרבית. המהירות המרבית שלהם הייתה 11.48 עד 11.83 מטר לשנייה.


טבלה מספר 5:ממוצעי אורך צעד ותדירות צעדים של  8 הראשונים באליפות העולם 2009

מקטע

תדירות נשים (צעדים בשנייה)

תדירות גברים

הבדל באחוזים בתדירות (לטובת הנשים)

אורך צעד נשים

אורך צעד גברים

הבדל באחוזים באורך הצעד

20-0 מ'

4.11

4.10

0.24

1.56

1.67

7.05

40-20 מ'

4.83

4.80

0.62

2.09

2.33

11.48

60-40 מ'

4.74

4.71

0.64

2.17

2.46

13.36

80-60 מ'

4.75

4.73

0.42

2.20

2.51

14.09

100-80 מ'

4.49

4.45

0.90

2.26

2.59

14.60

 

הנשים ביצעו בממוצע 49.58 צעדים בריצה והגברים ביצעו בממוצע 44.46 צעדים.


טבלה מספר 6: ממוצע מספר הצעדים של נשים וגברים באליפות העולם 1997

מקטע

מספר צעדים נשים

מספר צעדים גברים 

הבדל באחוזים

30-0

17.0

16.3

4.29

60-30

14.1

12.6

11.90

100-60

17.5

16.3

7.36

כל 100 המטרים

48.6

45.1

7.76

 

תדירות  הצעדים של הנשים קצת יותר גבוהה מזו של הגברים אך הגברים מהירים יותר מאחר שאורך הצעד שלהם גדול יותר. ההבדל באחוזים באורך הצעד (לטובת הגברים) הוא הרבה יותר גדול מההבדל בתדירות הצעדים (לטובת הנשים) והוא הולך ומתגבר לכל אורך הריצה.


ממצאים עיקריים


•    בריצות הקצרות, ההבדלים באחוזים בין הנשים לגברים היו הקטנים ביותר בריצת 60 מטר ועלו עם המרחק עד להבדלים הגדולים ביותר שנמצאו בריצת 400 מטר. 


•    בריצות הבינוניות והארוכות ההבדלים היו די דומים במרחקים השונים, בסביבות 12%. 


•    בקבוצת האיכות 40-21 יש נטייה להבדלים גדולים יותר וזאת כנראה בגלל שיש יותר גברים המשתתפים בתחרויות האתלטיקה.


•    במהלך ריצת 100 מטר ההבדלים בין הנשים והגברים הולכים וגדלים. ב-10 המטרים הראשונים ההבדל הוא בסדר גודל של  פחות מ-10% וב-10 המטרים האחרונים ההבדל למקטע כבר עובר את ה-15%.


•    הירידה הגדולה יותר של המהירות בנשים קשורה לכך שהן נאלצות לבצע יותר צעדים מהגברים כדי לסיים את הריצות. אפשר לראות כי תדירות הצעדים יורדת אצל שני המינים לקראת סוף ריצת 100 מטר אבל אורך הצעד לא נפגע והוא אפילו מתארך במקצת. צריך לקחת בחשבון גם שזמן הריצה של הנשים הוא גדול יותר וכך ההתעייפות שלהן נמשכת לאורך יותר זמן. בריצות למרחקים בינוניים גורם זה לא משפיע מאחר שהרצים "מחלקים את הכוחות" לכל אורך הדרך, אבל בריצות הקצרות ובמיוחד בריצות עד 100 מטר אין חלוקת כוחות בכלל.


•    החוקרים מצאו כי הגובה הממוצע של הרצים עולה במקצת עם העלייה במרחק הריצות הקצרות: גברים שהצטיינו ב-60 מטר גובהם הממוצע היה 1.78 ואלו שהצטיינו ב-400 מ' גובהם הממוצע היה 1.84. אצל הנשים המצטיינות בריצת 60 מטר היו בגובה ממוצע של 1.67 ואלו שהצטיינו ב-400 מ' גובהן הממוצע היה 1.73 מ'. לעומת זאת לא נמצאו כמעט הבדלים במשקל הגוף בין המצטיינים במרחקי הספרינט השונים .


מקור:


MCCLELLAND, E. L.; WEYAND, P. G. Sex differences in human running performance: smaller gaps at shorter distances? Journal of Applied Physiology, [s. l.], v. 133, n. 4, p. 876–885, 2022.

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.