דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 04/09/2023

מספר הצעדים ביום וסיכויי התמותה


תקציר מחקר שהתפרסם ב-European Journal of Preventive Cardiology

שיטת המחקר


מחברי המאמר ביצעו מטה אנליזה של תוצאות 17 מחקרים שעסקו בנושא. המחקרים בוצעו באוסטרליה, בריטניה, ארה"ב, יפן, נורבגיה וספרד. בכל המחקרים ביחד היו 226,889 נבדקים שנמדדו להם מספר הצעדים ביום  שהם ביצעו באמצעות פדומטרים או אקסלרומטרים, למשך 7 ימים לכל הפחות.  הגיל הממוצע של הנבדקים בעת מדידת מספר הצעדים היומי היה 64.4. 48.9% מהנבדקים היו נשים. תקופת המעקב הממוצעת הייתה 7.1 שנים. מתוך 17 המחקרים, עשרה הביאו נתונים על שיעור מקרי המוות מכל סיבה שהיא בתקופת המעקב, ארבעה דיווחו על שיעור מקרי המוות ממחלות לב ושלושה מחקרים הביאו נתונים הן על מוות מכל סיבה שהיא והן על שיעור מקרי המוות ממחלות לב. בכל המחקרים ביחד אירעו בתקופות המעקב 7574 מקרי מוות מכל סיבה שהיא ו-1884 מקרי מוות ממחלות לב.


תוצאות


 כל 1000 צעדים נוספים היו קשורים לירידה של 15% במקרי המוות מכל סיבה שהיא בתקופת המעקב. כל 500 צעדים נוספים היו קשורים לירידה של 7% במקרי המוות מכל סיבה שהיא בתקופת המעקב.
המחברים חילקו בדיעבד את הנבדקים לארבע קבוצות לפי מספר הצעדים ביום שהם ביצעו.  ברבעון הנמוך חציון מספר הצעדים ביום היה 3867. רבעון זה שימש כקבוצת הייחוס. ברבעון שמעליו, שכונה רבעון מספר 1, חציון מספר הצעדים היומי היה 5537, ברבעון מספר 2 הוא היה 7370 וברבעון מספר 3 הוא היה 11,529 צעדים ביום. בכל רבעון סיכויי התמותה בתקופת המעקב היו נמוכים יותר: ברבעון 1 ב-48%, ברבעון 2 ב-55% וברבעון 3 ב-67%. 
החוקרים עשו חלוקה לרבעונים גם לפי תוצאות המחקרים שדיווחו על תמותה ממחלות לב.  חציון מספר הצעדים ביום ברבעון הייחוס היה הפעם 2337 והחציונים בשאר הרבעונים היו: רבעון 1 – 3982 צעדים ביום, רבעון 2 – 6661 ורבעון 3 – 10,413 צעדים ביום. הסיכונים למוות ממחלת לב בתקופת המעקב ממחלת לב היו נמוכים יותר בכל אחד משלושת הרבעונים האחרים: רבעון 1 – סיכון נמוך ב-16%, רבעון 2 – סיכון נמוך ב-49% ורבעון 3 – סיכון נמוך ב-77% יחסית לרבעון הייחוס.
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין נשים וגברים בקשרים בין מספר הצעדים וסיכויי התמותה וגם לא נמצאו הבדלים בקשרים במחקרים שנעשו בתנאי אקלים שונים. ככל שהנבדקים היו מבוגרים יותר כך נדרשו פחות צעדים ביום כדי לראות הפחתה בסיכויי התמותה: אצל אנשים מעל גיל 60 הירידה הגדולה בסיכון התרחשה בטווח שבין 6000 ל-10,000 צעדים ביום בעוד שאצל אלה שמתחת לגיל 60 הירידה החדה הייתה בטווח שבין 7000 ל-13,000 צעדים ביום.  המחברים מציינים שכבר החל מ-4000 צעדים ביום רואים הפחתה מובהקת בסיכויי התמותה בתקופת המעקב ולגבי הסיכוי לתמותה ממחלות לב, הפחתה מובהקת בסיכון אפשר לראות אפילו במספר צעדים נמוך עוד יותר. לא נמצא גבול עליון של הפחתה בסיכון. ככל שעולה מספר הצעדים ביום כך קטן הסיכון לתמותה בתקופת המעקב אך ההפחתה בסיכון היא לא לינארית והיא הולכת ופוחתת לאחר הטווחים שצוינו קודם לגבי אנשים מעל ומתחת לגיל 60. היו מעט מאד נבדקים שביצעו 20,000 צעדים ביום ולכן המסקנות לגביהם פחות ברורות.

מקור:


Maciej Banach and others, on behalf of the Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group and the International Lipid Expert Panel (ILEP), The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis, European Journal of Preventive Cardiology, 2023;, zwad229, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad229

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.