דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אופניים | 12/03/2023

רכיבה על אופניים בקרב בני נוער באנגליה

תקציר מחקר

שיטת המחקר


מחברי המאמר ראיינו 7634 בני נוער המשתייכים למדגם ארצי באנגליה (49.7 בנות) בגיל 15-13  ב-2014 ו-2015. הם נשאלו לגבי תדירות רכיבת האופניים שלהם. היו להם 8 אפשרויות לבחירה: 1. "כל יום או כמעט כל יום". 2. "כמה פעמים בשבוע". 3. "פעם אחת או פעמיים בשבוע". 4. "לפחות פעם אחת בחודש". 5. "פעם בכמה חודשים". 6. "לפחות פעם אחת בשנה". 7. "פחות מפעם אחת בשנה או אף פעם". 8. "לא רוכב על אופניים".   החוקרים חישבו את אחוז של אלה הרוכבים לפחות פעם אחת בשבוע  והגדירו אותם כ"רוכבי אופניים קבועים" ולהלן "רוכבים".

תוצאות

נמצא כי שיעור הרוכבים היה 9.4% בקרב הבנות ו-32.5% בקרב הבנים. 3594 מן הנשאלים (47%) קיבלו שיעורי רכיבה על אופניים בבתי הספר היסודיים. לא היה הבדל בשיעור הרוכבים בין אלה שקיבלו שיעורי רכיבה ובין אלה שלא למדו שיעורים כאלה. נמצא הבדל קטן בין שיעור הרוכבים באזורים כפריים (24.9%) לבין אלה הרוכבים באזורים עירוניים (20.3%).  באזורים בהם קיים שיעור גבוה יותר של מבוגרים רוכבים נמצא גם שיעור גדול יותר של בני נוער רוכבים (26.1% לעומת 19.3%). ייתכן שהדבר נובע מכך שאזורים מסוימים הם "ידידותיים יותר" לרוכבי אופניים כלומר יש בהם יותר שבילי אופניים, הם יותר מישוריים וכדומה. כמו כן נמצא שיעור גבוה יותר של רוכבי אופניים בין אלה המרבים לעסוק בפעילויות גופניות אחרות.


מקור:


McKay A, Goodman A, van Sluijs E, Millett C, Laverty AA. Cycle training and factors associated with cycling among adolescents in England. J Transp Health. 2020;16:100815. doi:10.1016/j.jth.2019.100815

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.