דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 31/07/2018

מכתב פיטורין או 'נא לא להיפגע' אלה תנאי ההעסקה שלנו

כתב: חנן שטיין

זימנו אתכם, המתמחים לעבודה לשנה אחת ובעצם ל- 12 חודשים. מסתיימת השנה ואתם מפוטרים.

מאוד מאוד לא נעים אבל גם לא נורא! ההליך מעיד כי אלה תנאי ההעסקה של מורה במערכת החינוך. שנתיים של מעמד ארעי ובתנאים מסוימים מקבלים קביעות לאחר שנת הוראה שנייה.

בינתיים מפטרים אתכם לאחר שנת ההוראה הראשונה. אין הדבר מעיד על איכות ההוראה, אין הדבר מעיד על מקום העבודה שלכם, אין הדבר מעיד על כי אינכם רצויים.

מנהל בית הספר יאמר לכם אם אתם ממשיכים בהוראה בבית הספר או שעליכם לחפש משרת הוראה בבית ספר אחר. נסו להבין למרות הבעיה הרגשית שנוצרה- למורה יש הסכם שכר ותנאי העסקה וקביעות מקבלים לאחר שנתיים, בתנאים מסויימים. ובינתיים צפו לקבל מכתב פיטורין, מכתב תזכורת בדבר סיום העסקה.

זה הליך טכני בעיקרו, קשה לספוג, אך ניתן להבנה.

31/05/2014 הוא תאריך אחרון למשלוח מכתב תזכורת בדבר סיום העסקתו או מכתב פיטורין לעובד שנתקבל מראש לשנה אחת... לעובד בתקופת ניסיון" הפיטורין נכנסים לתוקפם בתאריך 31/08/14.

זאת אומרת שאתם מקבלים שכר יולי ואוגוסט!

"לעובד הוראה זה תהיה עדיפות בשיבוץ למשרה זו בשנה השנייה ובתנאי שאין מחויבות כלפי עובד הוראה אחר". עובד הוראה אשר ישובץ לעבודה בשנת לימודים רצופה לקודמתה, במשרה פנויה בהיקף המינימאלי הנדרש ישובץ ללא הגבלת מועד העסקתו. עובד הוראה יקבל (בשנת ההוראה הבאה תשע"ה) הודעת שיבוץ "שיבוץ למשרת הוראה פנויה- גמר ניסיון."

עובד הוראה אשר לא הופסקה עבודתו והערכה על עבודתו היא חיובית (המלצה לקביעות) או העדר הערכה, ישובץ בשנה השלישית במעמד קבוע ויקבל הודעת שיבוץ שנה שלישית ומתן קביעות בעבודה.

משובץ זמני- מתמחה אשר שובץ לעבודה בהוראה במשרה פנויה לשנה הראשונה בהיקף משרה מינימאלי של שליש משרה.

העסקה לתקופה קצובה- מתמחה אשר שובץ לעבודה בהוראה במשרה לא פנויה בהיקף משרה מינימאלי של שליש משרה.

מורה בהריון אסור לפטר- אלא בהיתר של משרד העבודה למעט עובדת ארעית, או זמנית ,המועסקת אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה עד שישה חודשים. את בהריון וקיבלת מכתב פיטורין?! בררי זכויותיך במשרדי כוח אדם במשרד החינוך במחוז וגם במשרד העבודה.

מאמרים רלוונטים נוספים

יצירתיות בחינוך הגופני

31/07/2018

קרא עוד

מכתב פיטורין או 'נא לא להיפגע' אלה תנאי ההעסקה שלנו

31/07/2018

קרא עוד

חינוך לשלום באמצעות ספורט – אירוע ה"מיני מונדיאל"

31/07/2018

קרא עוד

יום ספורט שיתופי-חברתי

31/07/2018

קרא עוד

הכשרתון 54

10/06/2015

קרא עוד

סיכום תחרות אתלטיקה קלה לתלמידים במסגרות מפתנים ומיתרי"ם

31/07/2018

קרא עוד